Form of Work
Książki
(22)
Status
only on-site
(17)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(17)
Author
Sztompka Piotr
(4)
Amsterdamski Stefan
(1)
Bauman Zygmunt
(1)
Bogucka Stefa
(1)
Bogucki Andrzej
(1)
Bondyra Krzysztof
(1)
Buczkowski Piotr
(1)
Della Porta Donatella
(1)
Diani Mario
(1)
Drucker Peter F
(1)
Dönhoff Marion Gräfin
(1)
Giddens Anthony
(1)
Giza-Poleszczuk Anna
(1)
Gołębiowski Bronisław
(1)
Gumała Wiesław
(1)
Handy Charles
(1)
Jesień Leszek
(1)
Jurczyńska-McCluskey Ewa
(1)
Kania Ewa
(1)
Kranas Grażyna
(1)
Kurczewski Jacek
(1)
Marody Mirosława
(1)
Narski Zygmunt
(1)
Olszewska-Dyoniziak Barbara
(1)
Rifkin Jeremy
(1)
Sadza Agata
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Słabek Henryk
(1)
Słodkowska Inka
(1)
Wnuk-Lipiński Edmund
(1)
Zagała Zbigniew
(1)
Śliwa Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Zmiana społeczna
(20)
Społeczeństwo
(17)
Socjologia
(5)
Polska
(4)
Globalizacja
(3)
Rozwój społeczny
(3)
Społeczeństwo obywatelskie
(3)
Struktura społeczna
(3)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(3)
Rodzina
(2)
Ruchy społeczne
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Awans społeczny
(1)
Czas
(1)
Demokracja
(1)
Etyka społeczna
(1)
Futurologia
(1)
Gospodarka
(1)
Grupy społeczne
(1)
Historia
(1)
Historia społeczna
(1)
Ideologia
(1)
Integracja europejska
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Młodzież
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ontologia
(1)
Patologia społeczna
(1)
Polityka
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Postęp
(1)
Praca
(1)
Prognozy
(1)
Reforma gospodarcza
(1)
Rewolucja
(1)
Rynek
(1)
Samorealizacja
(1)
Społeczeństwo otwarte
(1)
Spożycie
(1)
Stan wojenny 1981-1983 r. w Polsce
(1)
Tradycja
(1)
Transformacja systemu społeczno
(1)
Unia Europejska
(1)
Więź społeczna
(1)
Wojna
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1945-
(2)
23 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-288-3
I. Ku demokratycznej gospodarce rynkowej: "Nowi dzicy" wracają do Europy - demokratyczny konstytucjonalizm po komunizmie wobec procesów integracji europejskiej; Problemy demokracji w warunkach europejskiej integracji gospodarczej; Katechizm nowego industrializmu. Pierwsza dekada polskiej transformacji w perspektywie socjologicznych teorii zmiany; Adaptacja systemowa z globalizacja w tle. II. Europa samorządowa: Rola elit samorządowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską; Jak to ze Śląskiem było. Gospodarcze źródła regionalizmu górno śląskiego. Refleksje socjologiczne; Region lubelski w perspektywie integracji z Unią Europejska; Europejski wymiar sfery publicznej - współpraca samorządów terytorialnych na forum Rady Europy; Wybór organu wykonawczego w gminach w Polsce i niektórych krajach europejskich. III. społeczny wymiar integracji europejskiej: Europeizacja protestu. Konflikty społeczne w jednoczącej się Europie; Rola religii w jednoczącej się Europie; Edukacja europejska w polskich szkołach; "Jaka Europa?" - wiele zależy od nas samych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
O społecznej historii Polski 1945-1989 / Henryk Słabek. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2009. - 655, [1] s. : rys.; tab. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-05-13548-1
1. U podstaw ustrojowego przewrotu: Przesłania przeszłości; Powojenne otwarcie- rząd, terytorium, ludność; Podstawowe reformy społeczno-ekonomiczne; 2. Przemiany struktur, położenia i stylu życia: Rolnicy i ludność wiejska; Chłopi-robotnicy; robotnicy-chłopi; robotnicy-działkowicze; Ludność miast; 3. Ewolucja postaw i zachowań: Do października 56'; Od końca roku 1956 do grudnia 1970; W ósmej i dziewiątej dekadzie; 4. Przemiany powojenne a etyczna i narodowa kondycja społeczeństwa: O stanie i wizerunku mniejszości narodowych; Przeobrażenia struktur społecznych a rozległość i zawartość wspólnoty narodowej; O kulturze i świadomości narodowej; O relacjach religijności, moralności i postaw narodowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-106-1
Wprowadzenie; R.1 Kryzys czy zmiana - o kłopotach z opisem współczesnej rzeczywistości polskiej; R.2 Czym jest społeczeństwo?; R.3 Mechanizmy uspołecznienia; R.4 Przemiany więzi społecznych; R.5 Społeczeństwo jako proces; R.6 Przemiany rodziny; R.7 Przemiany pracy; R.8 Przemiany w sferze publicznej; R.9 W stronę społeczeństwa ponowoczesnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-920358-6-0
I. Państwo i gospodarka. II. Przyczyny reform gospodarczych: Wyzwania społeczne, Sprzeczności ekonomiczne, Sprzeczności społeczne. III. Założenia reformy gospodarczej: Ustrój gospodarczy a reformowanie. Reformowanie gospodarcze i utopia. Problemy gospodarczego reformowania. Organizacja gospodarki. Wolność gospodarowania. Normy moralne ładu społecznego. Pogląd na przemiany ustrojowe. IV. Zasady regulacji gospodarczej: zasada główna reformowania. Metody reformowania. Przesłanki reformowania gospodarczego. Gospodarka rynkowa i socjalna. Człowiek i reformowanie gospodarki. Proces reformowania gospodarczego. V. Reformy i zjawiska ekonomiczne: Kapitał. Cena. Koszty. Płace. Konkurencja rynkowa. Zysk netto i społeczny. VI. Finanse i gospodarka: Organizacja finansów gospodarki. System podatkowy. Deficyt budżetu państwa. Proces finansowania gospodarki. Dylematy finansowania. VII. Polityka rola. VIII. Przedsiębiorstwo i praca: Przedsiębiorstwo społecznie spójne. Sterowanie przedsiębiorstwem. Praca i zatrudnienie. Posłowie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60732-06-9
1. Wybrane teorie rozwoju społecznego: Koncepcje filozoficzne i socjologiczne; Antropologiczne koncepcje rozwoju kultury; 2. Wyznaczniki rozwoju społecznego: Jednostka a rozwój kultury; "Dusza narodu i rasy"; Rola ideologii ustrojów społeczno-politycznych; Religia a kultura; Nauka a rozwój społecznych; 3. Dynamika zmian społecznych; 4. Idea postępu i problem stadialności rozwoju społecznego; 5. Zmiana społeczna w dobie transformacji ustrojowych w Polsce; 6. Współczesne przemiany rodziny w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-35-X
Cz. I Dynamika przemian struktur społecznych: Społeczne koszty polskiej transformacji; Odroczony koniec chłopów w Polce; Inteligencja - zanikanie, Trwanie czy przemiana? Zmiana statusu i pozycji inteligencji w społeczeństwie polskim na przełomie XX i XXI wieku; Menedżer - człowiek organizacji czy przedstawiciel polskiej creative class?; Bezrobocie a kapitał społeczny; Chałupnicza przedsiębiorczość. Cz. II Młodzież, kobiety i mężczyźni wobec nowoczesności i tradycji: Młodzież akademicka Podbeskidzia wobec nowoczesności; Transformacja ustrojowa a postawy młodzieży akademickiej wobec małżeństwa i rodziny; Z młodzież trzeba rozmawiać; Dysonans wychowawczy, doświadczany przez polską młodzież przyczyną wolnego tempa procesów integracyjnych ze środowiskami Unii Europejskiej; Społeczno - ekonomiczna sytuacja mieszkanek województwa śląskiego w okresie transformacji ustrojowej; Struktura, jakość i rola wykształcenia kobiet w województwie polskim; Uczestnictwo kobiet w procesie podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym; Kobiety w świecie polskich mediów; Kryzys mężczyzny w ponowoczesnym świecie. Cz. III Tożsamość lokalna, regionalna i etniczna w dobie globalizacji: Globalizacja a miejsce społeczności lokalnych we współczesnym świecie; Nowe wspólnoty lokalne; Regionalny habitus a lokalny patriotyzm; Tożsamość regionalna Śląska Opolskiego; Migracje na Śląsk a ewolucja tożsamości Ślązaków; Identyfikacja etniczna, obywatelstwo narodowe, europejskość; Rezydenci i przybysze. Refleksje wokół przemian etnicznych w Polsce; Problemy kształtowania się tożsamości regionalnej w Polsce; Specyfika etnickiej kultury so zretelom na kulturu slovanskich minorat zijucich v Madarsku ( slovati, chorvati, bulhari); Doświadczenie tożsamości; Rola i funkcje metafor wykluczenia w dyskursach kultury dominującej. Cz. IV Społeczeństwo informacyjne w Polsce - wizja czy rzeczywistość? : Społeczeństwo informacyjne jako kategoria socjologiczna; Internet i nowe technologie komunikowania. Ich rola w procesie wyrównywania szans edukacyjnych na przykładzie krakowskich uczelni; E-student, czyli formy wykorzystania Internetu przez studentów krakowskich uczelni: AGH, UJ i AE; "Włączeni i wykluczeni" - użytkowanie Internetu jako element normatywny w amerykańskim i polskim środowisku akademickim; Kierunki zmian kultury organizacyjnej w polskich instytucjach; Wpływ trendów globalnych na funkcjonowanie społeczności lokalnych. Cz. V Patologie i bezpieczeństwo w trakcie transformacji ustrojowej: Patologiczne struktury społeczne w procesach transformacji ustrojowej; Miejsce bezpieczeństwa publicznego w przestrzeni miejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Polityka / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-2655-7
1. Badanie ruchów społecznych: stałe pytania, częściowo zmienne odpowiedzi; 2. Ruchy społeczne a zmiana społeczna; 3. Symboliczny wymiar działania zbiorowego; 4. Działanie zbiorowe i tożsamość; 5. Jednostki, sieci i zaangażowanie; 6. Ruchy i organizacje społeczne; 7. Formy i repertuary działań oraz cykle protestu; 8. Ochrona porządku publicznego i polityczne możliwości działania ruchów społecznych; 9. Ruchy społeczne i demokracja
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia : analiza społeczeństwa / Piotr Sztompka. - Kraków : Znak, 2002. - 653 s. : fot. kolor. ; 25 cm.
ISBN: 83-240-0218-9
Socjologia i społeczeństwo, Aktywność człowieka, Całości społeczne, Kultura, Podziały społeczne, Funkcjonowanie społeczeństwa, Zmienność społeczna, Społeczeństwo współczesne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Socjologia i społeczeństwo, Aktywność człowieka, Całości społeczne, Kultura, Podziały społeczne, Funkcjonowanie społeczeństwa, Zmienność społeczna, Społeczeństwo współczesne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (3 egz.)
Book
In basket
Socjologia : analiza społeczeństwa / Piotr Sztompka. - Nowe poszerz. wyd. - Kraków : Znak, 2012. - 728 : fot. ; 24 cm.
ISBN: 978-83240-1895-6
Socjologia i społeczeństwo. I. Aktywność człowieka: O zachowań do działań społecznych; Od działań społecznych do interakcji; Od interakcji do stosunków społecznych i więzi społecznych; Więzi moralne i zaufania; Od relacji międzyludzkich do tożsamości społecznej i organizacji; Struktury społeczne; Kapitał społeczny; Od działań masowych do ruchów społecznych. II. Całości społeczne: Od wielości jednostek do grupy społecznej; Odmiany grup społecznych. III. Kultura: Socjologiczne pojęcie kultury, system akcjo-normatywny, Kultura zaufania, Świadomość społeczna. IV. Podziały społeczne: Nierówności społeczne, Funkcje i geneza nierówności, Władza i autorytet. V. Funkcjonowanie społeczeństwa: Socjalizacja i kontrola społeczna, Proces instytucjonalizacji. VI. Zmienność społeczna: Zmiana społeczna, rozwój, postęp; Trauma zmian społecznych, Czas w społeczeństwie, Klasyczne wizje dziejów, Stawanie się społeczeństwa, Rewolucja społeczna. VIII. Społeczeństwo współczesne: Nowoczesność i późna nowoczesność, Globalizacja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia zmian społecznych / Piotr Sztompka. - Kraków : Znak, 2005. - 232 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-240-0598-6
Cz.I Pojęcia i kategorie : 1. Podstawowe pojęcia w badaniu zmiany, 2. Zmienne koleje idei postępu, 3. Czasowy wymiar społeczeństwa: czas społeczny, 4. Modalności tradycji historycznej, 5. Nowoczesność i co dalej?, 6. Globalizacja społeczeństwa ludzkiego. Cz.II Trzy wielkie wizje historii : 7. Klasyczny ewolucjonizm, 8. Neoewolucjonizm. 9. Teorie modernizacji: dawne i nowe, 10. Teorie cykli historycznych, 11. Materializm historyczny. Cz.III Wizja alternatywna; tworzenie historii : 12. Przeciwko progresywizmowi: współczesna krytyka, 13. Historia jako wytwór człowieka: rozwój teorii podmiotowości, 14. Nowa socjologia historyczna: konkretność i uwarunkowanie, 15. Stawanie się społeczeństwa: sedno zmiany historycznej. Cz.IV Aspekty stawania się społeczeństwem : 16. Idee jako siły historyczne, 17. Wyłanianie się norm: uniki i innowacje, 18. Wielkie jednostki jako podmioty zmiany, 19. Ruchy społeczne jako siły zmiany, 20. Rewolucje: szczytowy przejaw zmiany społecznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Wykłady z Socjologii / red. nauk. Piotr Sztompka ; Tom 3)
ISBN: 83-7383-175-4
1. Teorie radykalnej zmiany społecznej, rewolucje demokratyczne, 2. Struktura społeczne, relatywna deprywacja a uczestnictwo w życiu publicznym, 3. Podmiotowość społeczne i poczucie sprawstwa, 4. Status obywatelski, 5. Społeczeństwo obywatelskie, 7. Obywatelskość i społeczeństwo obywatelskie w warunkach globalizacji świata, 8. Kultura polityczna a jakość demokracji, 9. Wartości, interesy i ideologie, 10. Zbiorowi aktorzy życia publicznego, 11. Konflikty społeczne, 12. Marginalizacja i wykluczenie społeczne, 13. Patologia życia publicznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88490-91-0
Cz.I Odrodzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce: 1. Sposoby rozumienia i opisu społeczeństwa obywatelskiego, 2. Normatywne podstawy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, 3. "Solidarność" - społeczeństwo obywatelskie w latach 1980-1081. Cz.II Społeczeństwo obywatelskie - środowisko demokratyczne - zmiana systemowa: 1. Okres społeczeństwa stanu wojennego, lata 1981-1984, 2. Okres społeczeństwa wyłączonego, lata 1984 -1986, 3. Okres prodemokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, lata 1986-1989
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12799-6
Wprowadzenie; Cz.I: SPOŁECZEŃSTWO: Od kapitalizmu do społeczeństwa wiedzy, Społeczeństwo organizacji, Społeczeństwo organizacji; Praca, kapitał i ich przyszłość; Produktywność nowych sił roboczych; Odpowiedzialność jako podstawowa zasada organizacji; CZ.II: SYSTEM Od stanu narodu do megastanu, Zanikające granice pomiędzy narodami, regionalizacja, grupy etniczne, Potrzeba zmiany orientacji rządu, poczucie obywatelstwa dzięki sektorowi społecznemu; Cz.III: WIEDZA: Wiedza: jej ekonomika i produktywność, Odpowiedzialna szkoła, Osoba wykształcona.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88807-84-6
CZ.I Globalna polityka: 1. W pogoni za nieuchwytnym społeczeństwem, 2. Wielka Separacja numer dwa, 3. Życie i umieranie na planetarnym pograniczu, CZ.II Życie polityczne: 4. (nie)dole związane z niepewnymi przyjemnościami, 5. Jak w telewizji, 6. Życie konsumpcyjne, 7. Między biernym widzem a uczestnikiem, 8. Utopia bez toposu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7150-703-8
1. Elementy teorii strukturyzacji; 2. Świadomość, jaźń, spotkania społeczne; 3. Czas, przestrzeń i rejonizacja 4. Struktura, system, reprodukcja społeczna; 5. Zmiana ewolucja i władza; 6. Teoria strukturyzacji, badania empiryczne i krytyka społeczna. Terminologia teorii strukturyzacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Obyczaje Prawo i Polityka Życie Codzienne / przewod. rady Jacek Kurczewski)
ISBN: 978-83-74-36-205-4
Trzy pytania na przełomie ustrojów; 1. Rzeczpospolita w 1990 roku; 2. Struktura emancypacji; 3. Trójkąt polityczny; 4. Droga do prawa; 5. Naród u władzy; 6. Antypolityka, czyli polityka bez partii; 7. Prawem i lewem; 8. Królestwo Maryi; 9. Klasy średnie po latach; 10. Dramat niespełniony; Polacy o minionym dwudziestoleciu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-271-8
1. Co jest niezwykłego w transformacji ustrojów społecznych, 2. Kiełkowanie, czyli o pierwszych strukturalnych przesłankach transformacji ustrojowej w Polsce, 3. Dekompozycja ustrojowych struktur pospolitych w latach 1967-1983, 4. Coraz więcej osobliwości (1984-1994), 5. Społeczeństwo po przejściach (1995-2007)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Ekonomia i Świat Współczesny)
ISBN: 83-11-09137-4
Słowo wstępne do wydania polskiego; Przedmowa; Bez minimum konsensusu etycznego społeczeństwo się rozpada; Granice wolności; Polityka a sumienie; Przykłady z przeszłości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again