Form of Work
Książki
(42)
Status
only on-site
(30)
available
(22)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia
(30)
Author
Sokołowski Marek
(3)
Szacki Jerzy
(3)
Bauman Zygmunt
(2)
Jasińska-Kania Aleksandra
(2)
Kopel Jerzy
(2)
Nijakowski Lech M
(2)
Ziółkowski Marek
(2)
Andreski Stanisław
(1)
Balcerowicz Leszek
(1)
Beck Ulrich (1944-2015)
(1)
Bendyk Edwin
(1)
Bilewicz Michał
(1)
Bogucka Stefa
(1)
Bogucki Andrzej
(1)
Boniecki Adam
(1)
Borucka-Arctowa Maria
(1)
Brockman John
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Chyrowicz Barbara
(1)
Dahme Heinz-Jürgen
(1)
Danecki Janusz
(1)
Dowbor Władysław
(1)
Duda Renata
(1)
Duda Tomasz
(1)
Dönhoff Marion Gräfin
(1)
Flis Andrzej
(1)
Fras Janina
(1)
Fuhrmann Magdalena
(1)
Gardawski Juliusz
(1)
Gendźwiłł Adam
(1)
Goffman Erving
(1)
Hendrykowski Marek
(1)
Jabłoński Andrzej W
(1)
Jelonek Adam W
(1)
Kaczurba Janusz
(1)
Keplinger Alicja
(1)
Koczanowicz Leszek
(1)
Kowaleski Jerzy T
(1)
Kowalewski Zbigniew M
(1)
Kowalik Tadeusz
(1)
Kromolicka Barbara
(1)
Kubińska Olga
(1)
Kubiński Wojciech
(1)
Kubok Dariusz
(1)
Kuzko Katarzyna
(1)
Migalski Marek
(1)
Mikiewicz Przemysław
(1)
Musiał Zbigniew
(1)
Muszyński Jerzy
(1)
Nawrot Anna Maria
(1)
Nowak Agnieszka
(1)
Nowak Zenon M
(1)
Ortega y Gasset José
(1)
Orłowski Witold M
(1)
Ossowski Stanisław
(1)
Polit Krzysztof
(1)
Rakowski Mieczysław F
(1)
Rammstedt Otthein
(1)
Rapaczyńska Wanda
(1)
Simmel Georg
(1)
Stemplowski Ryszard
(1)
Szukalski Piotr
(1)
Szulżycka Alina
(1)
Szymczyk Jan
(1)
Tyszka Krzysztof
(1)
Wachowiak Anna
(1)
Wallerstein Immanuel
(1)
Winiecki Jan
(1)
Wolniewicz Bogusław
(1)
Woźniakowski Henryk
(1)
Wróbel Sylwester
(1)
Łoziński Jerzy
(1)
Łukasiewicz Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(41)
Country
Poland
(42)
Language
Polish
(42)
Subject
Społeczeństwo
(22)
Socjologia
(9)
Społeczeństwo informacyjne
(7)
Globalizacja
(6)
Polityka międzynarodowa
(6)
Społeczeństwo obywatelskie
(6)
Internet
(5)
Władza
(5)
Gospodarka
(4)
Polityka
(4)
Środki masowego przekazu
(4)
Demokracja
(3)
Europa
(3)
Interakcje społeczne
(3)
Kultura
(3)
Organizacja
(3)
Państwo
(3)
Spożycie
(3)
Etyka społeczna
(2)
Funkcjonalizm (antropol.społ.)
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Konflikt
(2)
Miasta
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Nauki społeczne
(2)
Racjonalność
(2)
Socjobiologia
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Strukturalizm
(2)
Terroryzm
(2)
Wartość
(2)
Alienacja
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
Bezdomność
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czasopisma kobiece
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Edukacja medialna
(1)
Ekonomia
(1)
Film
(1)
Futurologia
(1)
Gandhi, Mohandas Karamchand (1869-1948)
(1)
Gerontologia
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Holandia
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Joga
(1)
Język
(1)
Kapitalizm
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Konfucjanizm
(1)
Kosmopolityzm
(1)
Kościół katolicki
(1)
Ksenofobia -- 21 w. -- szkice
(1)
Kultura chrześcijańska
(1)
Kultura islamu
(1)
Lubuskie, województwo
(1)
Ludzie starzy
(1)
Muzułmanie
(1)
Naród
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Odmienność kulturowa
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opór (postawa)
(1)
Opór bierny
(1)
Ossowski, Stanisław (1897-1963)
(1)
Pedagogika medialna
(1)
Polityka -- 20-21 w. -- szkice
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Porządek społeczny
(1)
Postawy
(1)
Postęp techniczny
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawo
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prognozy
(1)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Public relations
(1)
Rasizm
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Simmel, Georg (1858-1918)
(1)
Solidarność (postawa)
(1)
Społeczeństwo -- filozofia -- 21 w. -- szkice
(1)
Społeczeństwo otwarte
(1)
Sprawiedliwość
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Struktura społeczna
(1)
Unia Europejska
(1)
Wojna
(1)
Subject: place
Ameryka
(1)
64 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7414-020-8
1. Życiodajny impuls, 2. śmierć odległości, 3. Język i społeczeństwo, 4.Świt społeczeństwa sieciowego, 5. Imperium sieciowe, 6. Mały świat kolesiów, 7. Niebezpieczne wirusy, 8. Tragedia wspólnego pastwiska, 9. Państwo nadzoru, 10. Na początku był algorytm, 11. sieciowa wojna, 12. Adaptuj albo giń, 13. I stała się ciemność, 14. Biologia systemów, 15. Nowa nauka sieci, 16. Koniec człowieka?, 17. Niezapowiedziane rewolucje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-85713-98-2
I. Konteksty psychologiczne : Zdrowe i niezdrowe oblicza bierności; Poczucie skuteczności alternatywą dla bierności; Orientacja temporalna w kontekście aktywności i bierności podmiotu; Alienacja i wartości; Duchowy rozwój człowieka - między biernością i aktywnością; Kody etyczne jako podstawa ocen moralnych zachowań ludzi w stosunku do świata przyrody. II. Konteksty kliniczne: Bierność w kontekście niepełnosprawności; Optymizm - pesymizm a zaburzenia psychiczne; Przyczyny bierności osób z dysfunkcjami mózgu i sposoby jej przezwyciężania; Przeciw bierności, czyli o rozwojowym walorze teatroterapii; Wsparcie społeczne w fazie leczenia chemoterapią choroby nowotworowej; Religijne sposoby radzenia sobie ze stresem a poczucie jakości życia Anonimowych Alkoholików; Media relations w przełamywaniu zawodowej bierności osób chorych psychicznie. III. Konteksty społeczno- ekonomiczne: Aktywność społeczna w oczach antropologa; Bierność obywatelska siłą scentralizowanego państwa. Alexisa de Tocqueville`a wizja łagodnego despotyzmu; Tu nic się nie da zrobić, czyli bierność obywatelska; Bierny obywatel; Bierność - samotność. Wzajemne odniesienia; Bezrobocie jako przejaw bierności zawodowej; Bierność jako strategia radzenia sobie z lobbingiem w miejscu pracy; Emerytura - nowe możliwości czy nowe ograniczenia?; Korepetycje - bierna czy aktywna forma radzenia sobie z problemami w nauce?; Psychospołeczne konsekwencje biernego oglądania telewizji; Bezdomność kobiet jako syndrom wyuczonej bezradności; Bierność w związkach miłosnych; Monitorowanie rynku pracy a kompetencje zatrudnionych; Instytucjonalne uwarunkowania bierności społecznej; Postawy społeczności lokalnych wobec inwestowania w parki wiatrowe w województwie pomorskim i zachodniopomorskim; Bierność a edukacja i sukces zawodowy w gospodarce opartej na wiedzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-925897-6-1
Znakomite prawdopodobieństwo; Nasz gatunek potrafi rozwiązywać tajemnice; Czasami dokonujemy dobrych wyborów; Coraz mniej przemocy; Koniec wojny; Pokój na świecie; Postęp moralny; W niekończącym się strumieniu złych wiadomości tkwi poważny błąd; Tachnooptymizm a problem energetyczny; Przepaść między myśleniem naukowym a resztą naszej kultury się zmniejsza; Religia straci swą mistyczną aurę; Naukowe rozumienie irracjonalizmu (a zwłaszcza religii); Ostateczne oświecenie naukowe; Nauka a upadek magii; Przewaga dowodów empirycznych; Podejmowanie decyzji na podstawie dowodów empirycznych zmieni społeczeństwo; Człowiek różni się od swoich przodków; Przyszłość nauki, religii i technologii; Możemy się oderwać od naszych darwinowskich korzeni; Humanistyczna śmierć; Nadzieja na zakończenie wojny między nauką a religią; Pierwsze przyjście; Nowe narzędzie, które zapewni nam głęboki rozumienie natury ludzkiej; Pewnego dnia w XXI wieku zrozumiem dwudziestowieczną fizykę; Przyszłość teorii strun; Renesans nauki dla dobra publicznego; Obcy są wśród nas; Fizycy nie stworzą Teorii Wszystkiego; Optymizm kosmologiczny; Powrót rygorystycznej dyscypliny eksperymentalnej zmieni nasza wiedzę w dziedzinie fizyki fundamentalnej; Ludzie będą w coraz większym stopniu cenili prawdę (przedkładając ją nad pozory prawdy); Pozorny rozkwit fizyki; optymizm naukowców; Co leży poza naszym horyzontem kosmicznym?; Nie znaczymy tak niewiele, jak mogłoby się wydawać; Postęp jest zdumiewająco trwały; Koncentracja na czynnikach sytuacyjnych; Kobiety w 110. Kongresie Stanów Zjednoczonych; Tożsamość- model Zombie; Dychotomia my- oni stanie się dużo łagodniejsza; Wielojęzyczna Europa; Jesteśmy zdolni do wzajemnego zrozumienia; Jak technologia ratuje świat; Neuronauka udoskonali nasze społeczeństwo; Koniec "izmów"; Globalizacja szkolnictwa wyższego; Ludzie wykształceni mogą wprowadzać ważne innowacje; Czas na dobre wiadomości; Pokonamy agnotologię; Przełom klimatyczny; Optymizm ma przed sobą świetlaną przyszłość; Ratujmy Afrykę- natychmiast!; Powrót komercyjnych żaglowców; Dziura ozonowa; Nowy proekologiczny światopogląd; Indywidualny handle pozwoleniami na CO2 pozwoli nam rozwiązać globalny problem; Wyzwania związane ze szczytem wydobycia ropy naftowej; Optymistyczne spojrzenia na przeszłość i przyszłość; Zmieniające się proporcje między korzyściami a kosztami; Przyszłość napędzana światłem słonecznym; Nadchodzi era energii słonecznej; Uczeń czarnoksięska; Nauka w programie; Zaakceptujemy rzeczywistość postępu; Miasta są lekiem na biedę; Narodzą się nowe dzieci; Bilet na marsa; Geomorficzne dowody na to, że na Marsie istniało Zycie; Na początku XXII wieku ludzie będą żyli na więcej niż tylko jednej małej kuli w Układzie Słonecznym; Przyszłość kojarzenia się w pary; Możemy podnieść swój wyjściowy poziom poczucia szczęścia; Miłość romantyczna; Malthus nie miał racji; Długofalowa perspektywa demograficzna; Badania przyniosą pierwsze skuteczne metody leczenia wielu chorób; Wczesne wykrywanie nowotworów; Nowotworowe komórki macierzyste i nowe metody walki z rakiem; Projekt poznania ludzkiego epigenomu; Starzenie się; Będziemy prowadzili zdrowe i produktywne życie jeszcze długo po ukończeniu stu lat; Nowe nadzieje na nieśmiertelność; Osobista genomika; Odkryjemy geny chorób psychicznych; Koniec pogoni za tym co naturalne; Przełom w rozumieniu inteligencji jest tuż tuż; Powstaniemy; Rola nowych technologii w edukacji; Nauka jako powszechnie dostepna forma aktywności; Nareszcie zrobimy porządek z edukacją matematyczną; Układ nerwowy ludzkości; Wschodzaca deokracja i globalne głosy; Nadchodzi powszechne oświecenie ludzkości; Prawo Metcalfe'a w odniesieniu do ludzkich umysłów; Altruizm w sieci; Koniec utowarowienia wiedzy; Metapoznanie dla dzieci; To, czego się nie da zmierzyć; Nadchodzi rewolucja w kształceniu w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych; Zdjęcie Ziemi o wysokiej rozdzielczości powstrzymają globalne zło; Przejrzystość jest nieunikniona; Władza przechodzi w ręce mas; Przymierze kapitalizmu z siłami dobra; Uwłasnowolnienie jednostek w gospodarce opartej na wiedzy; Ludzie nauczą się czerpać wiedzą z różnorodności; Wczesne wykrywanie zaburzeń uczenia się; W reakcji na wielkie zmiany zdobędziemy się na niezwykłe czyny; Przyszłość oprogramowania; Wszystko nam się pomyliło; Zdemaskowanie przekonań; Długotrwały trend w kierunku uczciwości wobec innych i wobec siebie; Pokolenie wyżu demograficznego wkrótce przejdzie na emeryturę; Ewolucja zdolności rodzaju ludzkiego do podejmowania właściwych działań; Kiedy mężczyźni angażują się w opiekę nad niemowlętami, kultury przestają wojować; Przetrwanie przyjaźni; Społeczeństwo stanie się odporne na szum medialny; Rozwiązanie problemu umysł-ciało; Druk jako technologia; Prawda zwycięża, a nowe technologie czasami jej w tym pomagają; Można radykalnie zwiększyć ludzką inteligencję; Nowy kontentym; Młodzi wezmą naprawę świata w swoje ręce; W stronę szerszego rozumienia globalnych problemów i możliwości; Optymizm na kontinuum między pewnością a nadzieją; Skeumorfizm; Użyteczność; Komunikacja interpersonalna stanie się bardziej głęboka, a racjonalne myślenie- bardziej romantyczne; Powszechna telepatia; Najlepsze przed nami; Odzyskana niewinność; Znowu okaże się, że nie miałem racji; Modelowanie zachowań grupowych; Słuchanie wymagane; Znajdziemy nowe sposoby przeciwdziałania pesymizmowi; Ograniczenia demokracji; Świat do Wunderkammer- komnata cudów Uwolnimy się od brzemienia monokauzalizmu; Zawsze mogłoby być gorzej; Przyszłość; Ludzie są mistrzami w dawaniu sobie rady; Postępująca integracja dyscyplin naukowych; Koniec hegemonii; Zrozumieć sen; Skrócenie snu wzbogaci nasze życie; Hura, koncerny upadają; Kopiowanie- oto do czego są stworzone bity; Czy rozwiązania są możliwe; Dzięki Internetowi literatura naukowa i medyczna zmieni się na lepsze; Prawdziwa czystość czystej nauki; Fundamentalna przyzwoitość, której nie mogą zniszczyć nawet najgorsze machinacje rządowe; Autyzm a era cyfrowa; Drugie oświecenia; Okulary, które skorygują naszą konceptualną krótkowzroczność; Drobna zmiana sposobu myslenia; Władza nie ma płci; Optymizm i utopia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88164-60-0
Przedmowa do wydania polskiego; Po co kalać własne gniazdo?; Dylemat czarnoksiężnika; Manipulacja przez opis; Przez masową produkcję do cenzury; Śladami pana Panglossa i doktora Bowdlera; Dymna zasłona żargonu; Ponętny absurdu; Maski obiektywizmu; Chowanka za parawanem metodologii; Oślepianie znakami matematyki; Rozwiązły kryptokonserwatyzm; Ideologiczne podszepty terminologii; Podstępnie totalitarny technototemizm; Puste beczki łatwo wypływają na wierzch; Łączne działanie praw Parkinsona i Gershama; Świątynie wiedzy czy biurokratyczne kołowroty; Oda do bezduszności; Chwasty ciągle odrastają; Syzyfowe prace.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-803-4
1. O stanie wyjątkowym w architekturze - urbanistyczna utopia chwili, 2. Przyjazne miasto? Reformy społeczne i filantropia w dziewiętnastowiecznej Kopenhadze, 3. Depopulacja, zanikanie i renesans funkcji mieszkaniowej w śródmieściu. Doświadczenia Niemiec wschodnich a perspektywy dla Polski, 4. Miasto, które staje się. Nowe w starym, stare na nowo - nowa jakość czy konflikt przeciwieństw? Wyniki badań środowiskowych na warszawskiej Pradze, 5. Człowiek w wielkim osiedlu mieszkaniowym - zjawisko sąsiedztwa czy obojętność?, 6. Internet jako narzędzie tworzenia lokalnego kapitału społecznego, 7. Potrzeby mieszkaniowe ludzi starszych, 8. Pasożyty, nomadowie i "dekoracyjni eremici" - miejski design dla bezdomnych, 9. Groucho marksiści. miejska partyzantka artystyczna: graffiti/postragffiti/street art, 10. Poznawanie miasta, pamiętanie miasta, 11. Relikty odrzucone: zniszczyć czy zachować, 12. Przeszłość mista jako wartość: społeczne tworzenie autentyczności Warszawy i jej zabytków podczas zwiedzania Starego Miasta i Zamku Królewskiego, 13. Ewaluatywna mapa Śródmieścia Warszawy. Pomiar oceny emocjnalnej przestrzeni miejskiej przez mieszkańców za pomocą narzędzia fotograficznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-915484-5-7
1. Dziedzictwo McLuhana: Pomiędzy determinizmem a indeterminizmem; Determinizm techniczny czy determinizm kulturowy- człowiek w perspektywie świata wirtualnego; Według McLuhana, według kontynuatorów, według krytyków; Determinizm technologiczny- drugie pokolenie; Zrozumieć media, zrozumieć fotografię. Wokół inspiracji zawartej w myśli Marshalla McLuhana; Renesans tez McLuhana w cywilizacji informacyjnej; Media jako äprzedłużenie człowiekaö a pamięć kulturowa; Pedagogiczne implikacje praw mediów Marshalla McLuhana; Homo narcissus- homo politicus- homo televisionsus. McLuhanowska doktryna Narcyza a medializacja polityki na przykładzie telewizyjnej reklamy wyborczej z 2005 roku; Wikipedia- hipertekstowa sieć wiedzy czy przyszłość galaktyki Gutenberga?; 2. Cyberprzestrzeń w zwierciadle nauk społecznych: äFragmentarycznyö człowiek wobec rzeczywistości wirtualnej. Perspektywy filozoficzne; Szansa na twórczość w cyberprzestrzeni; Cyberpanopticon- prawo do prywatności w globalnej przestrzeni wirtualnej; Cyberprzestrzeń- kreacja realności czy estetyka znikania?; Seks-misja w cyberprzestrzeni. Związki damsko-męskie na przełomie XX/XXI wieku; Wszyscy jesteśmy cyberpunkami. Człowiek w sieci- literackie prognozy a rzeczywistość; Bliskie więzi na odległość- paradoksalna natura związków online; Spotkajmy się na czacie- psychologiczna analiza czatów internetowych;Przemiany gatunków w dyskursie internetowym. Globalny język- globalna subkultura?; 3. Ku globalnemu społeczeństwo informacyjnemu: Homo eligens w globalnej wiosce; Różne oblicza czasu wolnego ery globalizacji; Telewizja- nierzeczywista rzeczywistość; 4. Media: obiekty i interpretacje: Sztuczny świat- kobiety w pułapce mediów; Film- konstruowanie własnej przyszłości. Perspektywa psychologiczna; Komputer jako mebel w polskim domu- co można wyczytać z fotografii; Gry MMORPG w kontekście mediów; Tabloidalny obraz świata w czasopismach młodzieżowych; Radio w XXI wieku: czy ciągle gorące?; Medialny i społęczny wizerunek współczesnych polskich konserwatystów integralnych; Wizerunek subkultury blokersów w świetle publikacji äGazety Wyborczejö; 5. Media a edukacja jutra: E-learning- nowa forma edukacji?; Wspomaganie edukacji medialnej z udziałem lokalnej telewizji kablowej; Kształcenie przyszłych edukatorów medialnych; Falstart e-edukacji w e-szkole?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88980-27-0
Część I: Aksjologiczny wymiar demokracji. Tradycje i współczesność idei europejskiej; Wartość demokracji w Polsce; Tradycja a media masowe; Fundamenty Europy (Aksjologicznie podstawy europejskich demokracji); Joseph de Maistre i negacja suwerenności ludu; Euroentuzjazm, eurorealizm i eurosceptycyzm jako formy współczesnej polskiej myśli politycznej. Zagadnienia metodologiczne; Globalizacja jako czynnik wpływu na państwo i demokrację; Relacje transatlantycie w kontekście rozważań Roberta Kagana. Część II: Instytucje demokratyczne. Demokracja pod stałą kontrolą. Odniesienie wzorców opozycji w III RP do modeli w Europie Zachodniej; Partie polityczne ostoją demokracji czy anarchii?; Terroryzm religijny jako środek walki politycznej. Część III: Społeczeństwo, wiedza i demokracja. Nie wspólnota, lecz społeczność. W kwestii podmiotu terytorialnej samorządności; Demokracja bezpośrednia we współczesnym modelu samorządu terytorialnego na przykładzie gminy; Trzeci sektor jako organizacja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce; Wiedza i wykształcenie we współczesnej demokracji; Obywatele UE a europejskie społeczeństwo informacyjne; Funkcjonowanie zasady państwa prawa na przykładzie działalności samorządów terytorialnych województwa opolskiego; Safety and information society. Część IV: Mniejszości narodowe w społeczeństwie demokratycznym. Mniejszości narodowe i regionalne mniejszości etniczne w warunkach postępującej integracji europejskiej i globalizacji; Rekonstrukcja strategii zbiorowych grup etnicznych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce związanych z integracją z Unią Europejską; Analiza konstytucji i wewnątrzkrajowych regulacji prawnych problemów związanych z mniejszościami narodowymi i etnicznymi (Litwa, Węgry i Polska).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61121-35-0
1. Społeczeństwo informacyjne a edukacja medialna: Edukacja medialna w społeczeństwie wiedzy; Edukacja medialna i media alternatywne; Badania nad mediami w życiu dziecka i rodziny- próba oceny i nowe wyzwania; Pedagogika medialna- następca edukacji medialnej?; Jeszcze nie wszystko stracone. Edukacja medialna w dotychczasowej i nowej podstawie programowej. Próba podsumowania szans i rozczarowań; Sposoby realizacji edukacji medialnej w Hiszpanii; 2. Współczesne media elektroniczne: szansa czy zagrożenia?: Media lokalne szansą dla edukacji; Kompetencje medialne dotyczące korzystania z telefonu komórkowego nowym wyzwaniem edukacji medialnej; Przekaz fundamentalnych wartości moralnych a media; Kultura mondo i jej przejawy w media sferze dziecka; Wpływ reklamy telewizyjnej na kształtowanie postaw konsumpcyjnych młodzieży gimnazjalnej; Propagowane przez media sposoby wykorzystywania czasu wolnego młodzieży; Medialna edukacja prenatalna- na przykładzie forum babyboom; 3. Media a realia polskiej szkoły. Dylematy praktyki: Prakseologiczny wymiar korzystania z multimediów w szkole; ICT- technologie informacyjno-komunikacyjne dla edukacji; Multimedia w edukacji muzycznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-078-2
Wstęp. Immanuel Wallerstein i jego paradygmat: Tradycja teorii systemu światowego; Historia kapitalistycznej ekonomii światowej; Trzy poziomy porządku światowe go; Marksistowski i lewicowe korzenie idei Wallersteina. Cz.I Świat kapitalizmu: Nauki społeczne i komunistyczne interludium, czyli interpretacje współczesnej historii; Afrykański Kongres Narodowy i Afryka Południowa. Przeszłość i przyszłość ruchów wyzwoleńczych w systemie światowym; Rozwój Azji Wschodniej, czyli system światowy w XXI wieku. Epilog. Tak zwany kryzys azjatycki. Geopolityka w długim trwaniu; Państwa? Suwerenność? Dylematy kapitalistów w okresie transformacji; Ekologia i kapitalistyczne koszty produkcji. Sytuacja bez wyjścia; Liberalizm i demokracja: freres ennemis?; Integracja z czym? Marginalizacja względem czego?; Zmiana społeczna? Zmiana jest bezustanna. Nic nigdy nie ulega zmianie. Cz.II Świat wiedzy: Nauki społeczna a współczesne społeczeństwo. Niknące gwarancje racjonalności; Zróżnicowanie i rekonstrukcja w naukach społecznych; Eurocentryzm i jego wcielenia. Dylematy nauk społecznych; Struktura wiedzy, czyli na ile sposobów możemy poznawać?; Rozkwit i przyszły koniec analizy systemów światowych; Nauki społeczne a poszukiwanie sprawiedliwego społeczeństwa; Dziedzictwo socjologii, obietnica nauki społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89243-80-6
Cz.I Człowiek wobec ludzi: Ksenofobia i wspólnota; o tzw. prawach człowieka; Cenzura i demokracja; Problematyczność gandyzmu. Cz.II Człowieka wobec życia: O wartości życia; Humanizm czy barbarzyństwo; Sens eutanazji; Nauka na rozdrożu; Człowiek i magia; Racjonalność chrześcijaństwa. Niepokojące fakty wokół Polski. Postscriptum.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-915484-7-3
1. Studia socjokulturowe, wybrane komponenty społeczeństwa informacyjnego, 2. Interpretacje filmoznawcze, przeszłość i teraźniejszość w perspektywie aksjologicznej, 3. Szkice medioznawcze, kościół katolicki i globalna komunikacja wiary
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-232-1558-8
Globalna sieć; Skrzynka pocztowa; Witryna; Hipermarket; Agora publiczna; Infostrada; Pamięć ludzkości; Azyl wolności; Świat zastępczy; Wielki Brat; Ocean informacji; Cyfrowa biblioteka; Wieża Babel; Metafory Sieci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89275-67-7
Społeczeństwo obywatelskie - w poszukiwaniu definicji; Zderzenie z Huntingtonem; Koniec Fukuyamy?; Czy Unia Europejska może ochronić demokrację?; Terroryzm fundamentalistyczny jako antyteza społeczeństwa otwartego; Synergia i anomia jako zagrożenia dla demokracji; Wielki wstrząs polskiej polityki; Zaufanie społeczne i jego rola dla demokracji; Społeczeństwo otwarte i jego nowi wrogowie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Myśli Socjologicznej / przewodniczący komitetu red. Jerzy Szacki ; 6)
ISBN: 978-83-7459-041-9
1. Przemiot i zadania socjologii, 2. Społeczne zróżnicowanie i jego skutki, 3. Teoria nowoczesnego życia, 4. Podstawowe formy wzajemnego oddziaływania społecznego, 5. Formalne warunki uspołeczniania, 6. Indywidualność i społeczeństwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7222-231-2
1.Determinanty polskiej socjologii w PRL, 2.Prolegomena do socjologicznej problematyki narodu, 3.Elementy strukturalne i funkcje organizacji społecznych (formalnych), 4.Kategorie władzy w społeczeństwie, 5.CZynniki dezintegracji społecznej, 6.Funkcje i internalizacje wartości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-450-0
I. Z zagadnień filozofii i teorii prawa: Czy prawo naturalne daje się uzasadnić?; Epistemologiczna perspektywa ponowoczesnej filozofii prawa; Rozumienia porozumienia; Epistemologia prawa a teorie wykładni; Kierunki zmiany społecznej a systemowe i pozasystemowe podstawy decyzji stosowania prawa; "Isu" i "lex" w prowspólnotowej wykładni prawa krajowego; Podmiotowość prawa; Zawartość reguły uznania w koncepcji H. L A. Harta; Idea racjonalności w dyskursie prawotwórczym; Kilka uwag o obowiązywaniu prawa; Nauki prawne a psychologia społeczna. Wspólne wyzwania. II. W kręgu dogmatyki prawa: Ekonomiczne prawa człowieka; Wolności i prawa obywatelskie obywateli Kanady; Przepisy o emeryturach i rentach rolniczych jako prawny instrument kierowania procesem zmiany generacji w rolnictwie; Ochrona dóbr kultury, konflikty zbrojne i prawo międzynarodowe; Odwołalność oferty w procesie harmonizacji prawa umów; O trudnościach wykonywania współcześnie zawodu prawnika - refleksji kilka. III. Społeczeństwo a ład normatywny: Zaufanie w erze globalizacji (szkic problematyki); Prawo i pamięć o zbrodniach; Meandry społecznej znajomości prawa - od obowiązku do uprawienia; Czytając Durkheimaů Co klasyk socjologii ma do powiedzenia o prawie; Trzy narody - trzy typy kobiece; Kilka uwag na temat akomodacyjnego modelu stosunków między państwem i Kościołem; Socjologia a ekonomia prawa; Symboliczna natura interakcji - interakcjonizm symboliczny G. H. Meada; Konfucjański porządek normatywny. Pomiędzy strukturą a communitas. IV. Refleksje nad sposobem uprawiania polityki: Prawo i polityka: z dziejów odpowiedzialności konstytucyjnej w II Rzeczypospolitej; OI potrzebie wyobraźni filozoficznej w politologii; Dyplomacja: profesjonalizm czy sztuka uwodzenia?; Opinia publiczna w systemie demokratycznym; Trójkąt Weimarski i jego rola w najnowszych stosunkach polsko-niemieckich (2001-2004); Partie polityczne wobec ponowoczesności. Doświadczenia Europy Zachodniej a perspektywy partii w Polsce; Neokonserwatyzm amerykański na przełomie XIX/XX wieku; Członkostwo Federacji Rosyjskiej w Radzie Europy a problem czeczeński. V. Dynamika władzy: Legitymizacyjna funkcja konstytucji; Kilka uwag o specyfice władzy lokalnej. Refleksja socjologa polityki; Reforma niemieckiego federalizmu; Konstytucja marcowa: podział władz i jednolitość władzy (1921-1926); Rola prawa w kształtowaniu instytucji władzy politycznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86308-33-8
1. Przeobrażenia państwowości: współczesne dylematy na tle procesu globalizacji, integracji i regionalizmu, 2. Europa i Ameryka - dwa spojrzenia na nowy porządek świata, 3. Problem tożsamości europejskiej w stosunkach międzynarodowych, 4. Perspektywy europejskich sił szybkiego reagowania - próba analizy wybranych aspektów, 5. Problemy europejskiego społeczeństwa wielokulturowego na przykładzie Holandii, 6. Muzułmanie w europejskich demokracjach liberalnych, 7. Korupcja w systemie instytucjonalnym Unii Europejskie - pojęcie, przyczyny, zasięg i skutki, 8. Problemy neutralnej Szwajcarii, 9. Polityka badawczo-rozwojowa Unii Europejskiej - rozwój i perspektywy, 10. Wyjaśnienie genezy konfliktów zbrojnych na przykładzie byłej Jugosławii, 11. Ku federalnej Europie - II Movimento Federalista Europeo
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7481-117-0
1. Rola kobiety we współczesnym Kościele, 2. Zagubiona rodzina. Postawy mieszkańców Poznania i okolic wobec osób bezdomnych, 3. Wykorzystanie The Bern Sex Role Inventory jako techniki samooceny kobiet w jakościowych badaniach socjologicznych, 4. Aspiracje edukacyjne młodzieży a kapitał kulturowy rodziny, 5. Eudajmonia młodzieży pogranicza, 6. Rodzice przełomu i ich dzieci, 7. Wizerunek kobiety w czasopismach kobiecych, 8. Subluktury w Internecie, 9. Sytuacja rodzin polskich w perspektywie rozwiązań stosowanych w ramach polityki społecznej w Polsce. Analiza struktury rodzin w województwie lubuskim, 10. Modele małżeństwa i rodziny prezentowane na łamach prasy kobiecej, czyli kilka słów o metodzie analizy zawartości, 11. Małżeństwa mieszane jako przedmiot obaw społecznych, 12. Stereotypy etniczne a integracja europejska, 13. Rodzina a proces dziedziczenia biedy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89899-05-1
Część I: Mozaiki przeszłości. Początki. Studia. Czas walki. Polska. Kurs na Południe. Powrót. Nikaragua, Nicaraguita. Pokolenia. Władza lokalna. Doba globalizacji. Nauka, doświadczenia życiowe, sumienie. Część II: Mozaika przyszłości. Nowe dynamiki, inne pojęcia. Od wielkiego zegara do społeczeństwa złożonego. Od wielkiej wizji do realistycznych alternatyw. Powiązanie celów gospodarczych, społecznych i ekologicznych. Powiązanie państwa, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego. Cele społeczne i prawa demokratyczne: od zasiłku do uczestnictwa. Kontrola przedsiębiorców: od władzy rozproszonej do władzy zhierarchizowanej. Osłabienie państwa. Przeciwwaga społeczeństwa obywatelskiego. Od trójnogu państwowego do trójnogu społecznego. Od społeczeństwa manipulowanego do społeczeństwa poinformowanego. Od filozofii piramidy do filozofii sieci. Różnorodność rozwiązań instytucjonalnych. Urbanizacja i przestrzenny wymiar celów społecznych. Odpośredniczanie państwa. Od klas-zbawicieli do wizji aktorów społecznych i kondycji obywatelskiej. "My" i "oni": nowe znaczenie profilu etycznego. Od profilu etycznego do kultury władzy. Projekt polityczny i mechanizmy gospodarcze. Między kapitalizmem globalnym a wewnętrzną prawowitością władzy. od wyzysku pracy do nędzy globalnej. Od nieograniczonego wzrostu do ograniczonych zasobów. Od stosunków produkcji do treści produkcji. Od jakości totalnej do hierarchizacji pracy. Od fabryki do produkcji towarów nieuchwytnych. Od produkcji fabrycznej do służby społecznych. Od przemysłu do gospodarki poznawczej. Od przestrzeni globalnej do przestrzeni lokalnych. Władza przedsiębiorcy i władza obywatela. Nowy wymiar czasu społecznego. Ogniskowa działania: włączenie wykluczonych. Część III: Mozaika zrekonstruowana. Zinstytucjonalizowana schizofrenia. Tożsamości. USA: pociąg do władzy. Corporate governance, czyli nadzór korporacyjny. Tożsamość i kultura. Wiatry zmiany.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Kolory Idei / red. nauk. Paweł Śpiewak)
1.De europa meditatio quaedam, 2.społeczeństwo europejskie, 3.Dwoistość człowieka gotyckiego, 4.Wahanie pomiędzy tym, co europejskie, a tym co narodowe, 5.Idea narodu, 6.Idea polis, 7.Dwoistość człowieka greckiego, 8.Naród to tradycja i zadanie, 9.Narodowość i ancjonalizm, 10.Równowaga europejska, 11.Szczególny przypadek Niemiec, 12.Osobowość narodów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again