Source
Książki
(8)
Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(6)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(6)
Author
Kidyba Andrzej (1957- )
(2)
Witosz Antoni
(2)
Błaszczak Łukasz
(1)
Katner Wojciech Jan (1950- )
(1)
Krasińska Anna
(1)
Kędra Eugeniusz
(1)
Stępień Anna
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Spółki handlowe
(7)
Spółki komandytowe
(3)
Spółki osobowe
(3)
Przedsiębiorcy
(2)
Spółki jawne
(2)
Spółki kapitałowe
(2)
Spółki partnerskie
(2)
Fundacja
(1)
Konkurencja
(1)
Organizacje
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Spadek
(1)
Spółki
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Spółki cywilne
(1)
Spółki handlowe -- prawo -- zagadnienia -- Polska -- stan na 2006 r.
(1)
Spółki komandytowo-akcyjne
(1)
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(1)
Umowa
(1)
Wierzyciele
(1)
Własność
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 83-7444-293-X
1. Jednoosobowe spółki kapitałowe, 2. Jednoosobowe spółki osobowe, 3. Spółka bezosobowa, 4. Spółka w organizacji, 5. Spółka komandytowa z udziałem innej spółki jako komplementariusz, 6. Spółki piramidalne, 7. Spółka małżeńska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Handlowe spółki osobowe / Andrzej Kidyba. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.09.2006 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2006. - 395 s. ; 25 cm.
(Biblioteka Prawa Spółek / red. Alicja Pollesch ; Tom 1)
ISBN: 83-7444-298-0
Część I: Spółka jawna. 1. Zagadnienia podstawowe. 2. Utworzenie spółki jawnej.3. Wspólnicy w spółce jawnej. 4. Prowadzenie spółki jawnej i jej reprezentacja. 5. Odpowiedzialność w spółce jawnej. 6. Transformacje prawne spółki jawnej. Część II: Spółka partnerska. 1. Zagadnienia podstawowe. 2. Utworzenie spółki partnerskiej. 3. Wspólnicy w spółce partnerskiej. 4. Prowadzenie spraw, reprezentacja i kontrola spraw spółki partnerskiej. 5. Odpowiedzialność w spółce partnerskiej. 6. Transformacyjne procesy spółki partnerskiej - odesłanie. Część III: Spółka komandytowa. 1. Zagadnienia podstawowe. 2. Utworzenie spółki komandytowej. 3. Wspólnicy w spółce komandytowej. 4. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej. 5. Odpowiedzialność w spółce komandytowej. Cześć IV: Spółka komandytowo-akcyjna. 1. Zagadnienia podstawowe. 2. Utworzenie spółki. 3. Wspólnicy w spółce komandytowo-akcyjnej. 4. Ustrój i funkcjonowanie spółki komandytowo-akcyjnej. 5. Odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej. 6. Transformacje spółki komandytowo-akcyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych / Antoni Witosz. - Stan prawny na 31.12.2006 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 377, [3] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Prawa Spółek / red. Alicja Pollesch ; Tom 4)
ISBN: 978-83-7526-072-4
Form of Work
I. Zagadnienia ogólne i wspólne: 1. Potrzeba kompleksowej regulacji prawnych form restrukturyzacji spółek handlowych, 2. Odrębność regulacji prawnej restrukturyzacji spółek handlowych, 3. Założenia legislacyjne regulacji prawnej restrukturyzacji w kodeksie spółek handlowych, 4. Podstawowe zasady procesów restrukturyzacyjnych, 5. Zdolność restrukturyzacyjna spółek handlowych, 6. Granice zdolności restrukturyzacyjnej spółek w kodeksie spółek handlowych, II. Łączenie i podział spółek: 1. Zagadnienia terminologiczne, 2. Sposoby łączenia się spółek, 3. Postępowania połączeniowe i działowe, 4. Faza właścicielska, 5. Uproszczone łączenie się spółek, 6. Wspólnicy i akcjonariusze a łączenie się spółek i podział spółki, 7. Odpowiedzialność wspólników lub akcjonariuszy za zobowiązania zrestrukturyzowanych spółek, 8. Skutki prawne łączenia się lub podziału spółek, III. Przekształcanie spółek handlowych: 1. Zagadnienia terminologiczne, 2. Zakres przekształcenia się spółek, 3. Przyczyny przekształcenia się spółek, 4. Przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową, 5. Postępowanie przekształceniowe, 6. Faza właścicielska. IV. Skarżenie uchwał restrukturyzacyjnych: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Podstawa prawna skarżenia uchwał restrukturyzacyjnych, 3. Przesłanki przedmiotowe powództwa o uchylenie uchwały restrukturyzacyjnej, 4. Przesłanki przedmiotowe powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały restrukturyzacyjnej, 5. Powództwo o stwierdzenie nieistnienia uchwały restrukturyzacyjnej, 6. Legitymacja bierna do wytoczenia powództwa. V. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wspólnikom lub akcjonariuszom procesami restruktyzacyjnymi: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Podmiotowy zakres odpowiedzialności odszkodowawczej, 3. Przesłanki przedmiotowe odpowiedzialności odszkodowawczej, 4. Przesłanki uwolnienia się od odpowiedzialności osób działających za spółkę, 5. Środki ochrony przed nieuzasadnionymi powództwami odszkodowawczymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-297-7
I. Zagadnienia ogólne: 1. Charakterystyka ogólna handlowej spółki osobowej. 2. Źródła prawa. II. Podmiotowość procesowa handlowej spółki osobowej: 1. Podmiotowść procesowa handlowej spółki osobowej. 2. Handlowa spółka osobowa a art. 33 Kodeksy cywilnego. 3. Handlowa spółka osobowa jako podmiot procesu cywilnego.4. Uwagi podsumowujące. III. Handlowa spółka osobowa jako strona procesu cywilnego: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Strona procesu cywilnego. 3. Spółka osobowa i jej status jako strony procesu cywilnego. 4. Oznaczenie strony procesowej na przykładzie handlowej spółki osobowej. 5. Handlowa spółka osobowa w świetle wybranych zasad procesowych. 6. Handlowa spółka osobowa jako podmiot zwolniony od kosztów sądowych. 7. Uwagi podsumowujące. IV. Sąd jako organ procesowy w postępowaniach z udziałem handlowej spółki osobowej. V. Handlowa spółka osobowa jako interwenient uboczny: 1.Instytucja interwencji procesowej a handlowa spółka osobowa. 2. Handlowa spółka osobowa jako interwenient uboczny w procesie wspólnika. 3. Spółka jako interwenient uboczny - uwagi de lege lata. VI. Handlowa spółka osobowa w wybranych postępowaniach odrębnych: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Handlowa spółka osobowa jako podmiot postępowania w sprawach gospodarczych. 3. Handlowa spółka osobowa jako podmiot postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy. VII. Reprezentacja handlowej spółki osobowej w procesie cywilnym: 1. Pojęcie reprezentacji. 2. Reprezentacja handlowa spółki osobowej w procesie cywilnym. 3. Instytucja zastępstwa pośredniego w procesach dotyczących masy upadłości prowadzonych na rzecz lub przeciwko upadłemu, którym jest handlowa spółka osobowa. VIII. Spółka osobowa a status jej wspólnika w procesie cywilnym: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Pozycja wspólnika w procesie przeciwko spółce. 3. Powództwo z art. 189 k.p.c. jako jeden ze środków obrony wspólnika przeciwko wierzycielowi spółki. 4. Pozwanie spółki i jej wspólników (wspólnika) w jednym procesie. 5. Proces prowadzony przeciwko wspólnikowi z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę możliwość podjęcia przez niego obrony. 6. Wyrok przeciwko spółce i jego skutki w stosunku do wspólników w świetle art. 778 k.p.c. 7. Status wspólnika spółki partnerskiej w procesie wszczętym z jego powództwa na podstawie art. 295 § 1 k.s.h.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo cywilne i handlowe w zarysie / pod red. Wojciech J. Katner. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.09.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 446, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-346-4
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przekształcenia spółek handlowych / Anna Stępień. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XXVII, 227 s. ; 22 cm.
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7483-140-5
1. Zagadnienia ogólne, 2. Procedura przekształcenia, 3. Skutki przekształcenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-429-5
Dział I: Zagadnienia ogólne. 1. Pojęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. 2. Rejestrowanie i ewidencjonowanie przedsiębiorców. 3. Zasady reprezentacji przedsiębiorców w obrocie gospodarczym. Dział II: Przedsiębiorca jednoosobowy i spółka cywilna. 1. Przedsiębiorca jednoosobowy. 2. Spółka cywilna przedsiębiorców jednoosobowych. Dział III: Spółki handlowe. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Spółka jawna. 3. Spółka partnerska. 4. Spółka komandytowa. 5. Spółka komandytowo-akcyjna. 6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 7. Spółka akcyjna. Dział IV: Spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe. 1. Spółdzielnie. 2. Przedsiębiorstwa państwowe. Dział V: Podmioty o ubocznych celach gospodarczych. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Stowarzyszenia i związki stowarzyszeń. 3. Fundacje. 4. Kółka rolnicze, rolnicze zrzeszenia branżowe, związki rolników, kółek i organizacji rolniczych, związki zawodowe rolników indywidualnych. 5. Cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, związek rzemiosła polskiego. 6. Krajowa Izba Gospodarcza, izby gospodarcze. 7. Zrzeszenia handlu i usług, ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług, zrzeszenia transportu, ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu. 8. Związki zawodowe i ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, ogólnokrajowe związki międzybranżowe, ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe. 9. Związki pracodawców, federacje i konfederacje związków pracodawców. 10.Stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym. 11. Kolumny transportu sanitarnego, zakłady opieki zdrowotnej, kościelne osoby prawne i inne osoby wpisywane do KRS. 12. Organizacje pożytku publicznego. Dział VI: Wybrane zasady i formy aktywności gospodarczej w ujęciu prawa Unii Europejskiej. 1. Przedsiębiorczość, usługi, przedsiębiorca w systemie prawnym UE. 2. Wspólnotowe regulacje prawne spółek prawa handlowego. 3. Ponadnarodowe formy prowadzenia działalności gospodarczej - wprowadzenie. 4. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG). 5. Spółka Europejska (SE). 6. Spółdzielnia Europejska (SpE). 7. Stowarzyszenie Europejskie (StE). 8. Europejska Spółka Wzajemna (ESW). 9. Europejska Spółka Prywatna (ESP). 10. Polska ustawa o Europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i Spółce Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60186-37-5
1. Uwagi wprowadzające. 2. Pozycja prawna wierzycieli w poszczególnych fazach postępowań restrukturyzacyjnych. 3. Faza właścicielska i faza autoryzacji przez organy państwa procesów restrukturyzacyjnych. 4. Skutki prawne procesów restrukturyzacyjnych. 5. Ochrona praw z papierów wartościowych, innych niż akcje, emitowanych przez zrestrukturyzowaną spółkę. 6. Odpowiedzialność organów spółki kapitałowej lub wspólników prowadzących sprawy spółki osobowej, w spółkach w restrukturyzacji, względem wierzycieli. 7. Wierzyciel a resturkturyzacja spółek handlowych w upadłości z możliwością zawarcia układu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again