Forma i typ
Książki
(10)
Dostępność
tylko na miejscu
(8)
dostępne
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(8)
Autor
Sołtysiński Stanisław
(6)
Szajkowski Andrzej
(6)
Szumański Andrzej
(6)
Szwaja Janusz
(6)
Herbet Andrzej
(2)
Katner Wojciech J
(1)
Marszałkowska-Krześ Elwira
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(10)
Kraj wydania
Polska
(10)
Język
polski
(10)
Temat
Spółki handlowe
(10)
Prawo cywilne
(7)
Krajowy Rejestr Sądowy
(6)
Rachunkowość
(6)
Spółki hanldowe
(5)
Prawo handlowe
(2)
Przedsiębiorcy
(2)
Spółki osobowe
(2)
Konkurencja
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Spadek
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(1)
Umowa
(1)
11 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Duże Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-475-5
1.Spółki kapitałowe, 2.Łączenie, podział i przekształc anie spółek, 3.Przepisy karne, 4.Zmiany w przpisach ob owiązujących, przpisy przejściowe i przepisy końcowe
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347.7 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 347.7 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347.7 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347.7 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347.7 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Duże Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-190-X
I. Kodeks spółek handlowych (wyciąg), II.Kodeks cywil ny (wyciąg), III.Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (wyciąg), IV.Ustawa o rachunkowości (wyciąg)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347.7 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Obrót udziałami w spółce z o.o. / Andrzej Herbet. - Wyd.2. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - XXXVIII, 479 s. ; 22 cm.
(Prawo Gospodarcze i Handlowe / pod red. Stanisław Włodyka ; C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-139-X
1. Istota udzialu w spółce z o.o. 1.1 Pojęcie udziału 1.2 Uprawnienia wspólnika 1.3 Rodzaje udziałów 1.4 Wspólność praw udziałowych w spółce z .o.o. 1.5 Powstanie praw udziałowych 1.6 Wygaśnięcie praw udziałowych 2. Prawa udziałowe jako przedmiot obrotu 2.1 Istota rozporządzenia w prawie cywilnym 2.2 Zasada rozporządzalności udziałów w spółce z o.o. 2.3 Dopuszczalność rozporządzania udziałami przed wpisem do rejsteru 2.4 Dopuszczalność rozporzadząnia częścią i ułamkową częścią udziału 2.5 Dopuszczalność rozporządzania poszczególnymi uprawnieniami udziałowymi. Zakaz rozszczepiania 3. Ograniczenia obrotu udziałami 3.1 Uwagi ogólne 3.2 Ograniczenia wynikające z postanowień umowy spółki 3.3 Ograniczenia wynikające z przepisów prawa 4. Zdobycie udziału 4.1 Uwagi ogólne 4.2 Charakter prawny umów powodujących zbycie udziału 4.3 Forma zbycia udziału 4.4 Skutki zbycia udziału w relacji zbywca - nabywca 4.5 Skutki zbycia udziału w relacji strony umowy zbycia - spółka 4.6 Jawność zmian podmiotowych w spółce z o.o 5. Użytkowanie i dzierżawa udziału 5.1 Użytkowanie praw - charakterystyka ogólna 5.2 Ustanowienie użytkowania na udziale 5.3 Skutki ustanowienia użytkowania na udziale 5.3 Skutki ustanowienia użytkowania na udziale 5.4 Jawność użytkowania wobec spółki i osób trzecich 5.5 Wygaśnięcie użytkowania 5.6 Dzierżawa udziału 6. Zastaw na udziale 6.1Zastaw na prawach - charakterystyka ogólna 6.2 Ustanowienie zastawu na prawach udziałowych w spółce z o.o. 6.3 Skutki ustanowienia zastawu na udziale 6.4 Jawność zastawu 6.5 Realizacja zastawu w trybie egzekucyjnym 6.6 Realizacja zastawu w trybie pozaegzekucyjnym 6.7 Wygasnięcie zastawu
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347.7 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-000-7
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 347 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 23)
ISBN: 83-7306-201-7
Komentarz do działu III tytułu II Kodeksu spółek handlowych
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347.7 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zarys Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-543-3
1. Organizacja rejestru. 2. Zasady rejestru przedsiębiorców. 3. Postępowanie rejestrowe dotyczące spółek handlowych. 4. Charakter i rodzaje wpisów. 5. Wybrane rodzaje wpisów i ich skutki.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347.7 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej