Forma i typ
Książki
(3)
Dostępność
tylko na miejscu
(3)
Placówka
Czytelnia
(3)
Autor
Malinowski Adam Marek
(1)
Siemiątkowski Tomasz
(1)
Walczak Ryszard
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(3)
Kraj wydania
Polska
(3)
Język
polski
(3)
Temat
Hotelarstwo
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Spadek
(1)
Spółka cywilna
(1)
Spółki
(1)
Spółki cywilne
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Turystyka
(1)
4 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-793-4
Część I: Zagadnienia ogólne odpowiedzialności cywilnoprawnej w spółkach kapitałowych. 1. Ogólna charakterystyka odpowiedzialności cywilnoprawnej. 2. Postacie odpowiedzialności cywilnoprawnej. 3. Klasyfikacja odpowiedzialności cywilnoprawnej z punktu widzenia relacji między podmiotem "dotkniętym naruszeniem" a potmiotem ponoszącym odpowiedzialność. 4. Odpowiedzialność cywilnoprawna a przesłanki i zasady odpowiedzialności. Część II: Zagadnienia szczególne odpowiedzialności cywilnoprawnej w spółkach kapitałowych. 1. Uwagi wprowadzające. 2. Odpowiedzialność wspólników (akcjonariuszy) wobec spółki. 3. Odpowiedzialność wobec spółki oraz wspólników (akcjonariuszy) z tytułu nienależytego sprawowania mandatu członka organu. 4. Odpowiedzialność członka zarządu wobec wierzycieli spółki z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych. 5. Odpowiedzialność podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych bądź innych sprawozdań sporządzonych przez organy spółki kapitałowej (biegłego rewidenta i biegłego) wobec spółki oraz wspólników za szkody wyrządzone przy badaniu. 6. Odpowiedzialność promotorów spółki i innych podmiotów za szkody wyrządzone: czynnościami tworzenia spółki bądź podwyższenia jej kapitału zakładowego oraz działaniami innych osób działających na rzecz spółki - wobec spółki oraz osób trzecich. 7. Podstawy dochodzenia roszczeń.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347.7 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-89709-95-0
I. Uwagi ogólne o prawie II. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i postępowania cywilnego A. Część ogólna B. Własność i inne prawa rzeczowe C. Zobowiązania D. Prawo spadkowe E. Sądowe postępowanie cywilne III. Wybrane zagadnienia prawa handlowego A. Uwagi ogólne B. Spółki C. Inne podmioty gospodarcze D. Likwidacja i upadłość przedsiębiorców IV. Usługi turystyczne - zagadnienia ogólne V. Usługi turystyczne i pośrednicy turystyczni VI. Ochrona klienta VII. Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek VIII. Usługi hotelarskie IX. Umowy zawierane z gośćmi hotelowymi przez zakłady hotelarskie X. Odpowiedzialność hotelu, podobnego zakładu i gościa hotelowego XI. Wybrane zagadnienia prawne turystyki; Aneks - regulacje prawne w turystyce - prawo polskie, prawo międzynarodowe
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 379.85 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7426-448-8
1. Charakter prawny spółki cywilnej i podstawowe aspekty jej unkcjonowania, 2. umowa spółki cywilnej i jej możliwe warianty, 3. Wkłady wspólników i współwłasność łączna, 4. Stosunki zewnętrzne spółki, 5. Stosunki wewnetrzne - prowadzenie spraw spółki, 6. Spółka cywilna jako pracodawca, 7. Spółka cywilna w obrocie wekslowym, 8. Obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną, 9. Wypowiedzenie umowy spółki, 10. Koniec działalności i rozliczenia miedzy wspólnikami, 11. Porównanie różnych form działalności
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347.7 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej