Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
Branch
Czytelnia
(3)
Author
Malinowski Adam Marek
(1)
Siemiątkowski Tomasz
(1)
Walczak Ryszard
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Hotelarstwo
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Spadek
(1)
Spółka cywilna
(1)
Spółki
(1)
Spółki cywilne
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Turystyka
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-793-4
Część I: Zagadnienia ogólne odpowiedzialności cywilnoprawnej w spółkach kapitałowych. 1. Ogólna charakterystyka odpowiedzialności cywilnoprawnej. 2. Postacie odpowiedzialności cywilnoprawnej. 3. Klasyfikacja odpowiedzialności cywilnoprawnej z punktu widzenia relacji między podmiotem "dotkniętym naruszeniem" a potmiotem ponoszącym odpowiedzialność. 4. Odpowiedzialność cywilnoprawna a przesłanki i zasady odpowiedzialności. Część II: Zagadnienia szczególne odpowiedzialności cywilnoprawnej w spółkach kapitałowych. 1. Uwagi wprowadzające. 2. Odpowiedzialność wspólników (akcjonariuszy) wobec spółki. 3. Odpowiedzialność wobec spółki oraz wspólników (akcjonariuszy) z tytułu nienależytego sprawowania mandatu członka organu. 4. Odpowiedzialność członka zarządu wobec wierzycieli spółki z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych. 5. Odpowiedzialność podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych bądź innych sprawozdań sporządzonych przez organy spółki kapitałowej (biegłego rewidenta i biegłego) wobec spółki oraz wspólników za szkody wyrządzone przy badaniu. 6. Odpowiedzialność promotorów spółki i innych podmiotów za szkody wyrządzone: czynnościami tworzenia spółki bądź podwyższenia jej kapitału zakładowego oraz działaniami innych osób działających na rzecz spółki - wobec spółki oraz osób trzecich. 7. Podstawy dochodzenia roszczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89709-95-0
I. Uwagi ogólne o prawie II. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i postępowania cywilnego A. Część ogólna B. Własność i inne prawa rzeczowe C. Zobowiązania D. Prawo spadkowe E. Sądowe postępowanie cywilne III. Wybrane zagadnienia prawa handlowego A. Uwagi ogólne B. Spółki C. Inne podmioty gospodarcze D. Likwidacja i upadłość przedsiębiorców IV. Usługi turystyczne - zagadnienia ogólne V. Usługi turystyczne i pośrednicy turystyczni VI. Ochrona klienta VII. Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek VIII. Usługi hotelarskie IX. Umowy zawierane z gośćmi hotelowymi przez zakłady hotelarskie X. Odpowiedzialność hotelu, podobnego zakładu i gościa hotelowego XI. Wybrane zagadnienia prawne turystyki; Aneks - regulacje prawne w turystyce - prawo polskie, prawo międzynarodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7426-448-8
1. Charakter prawny spółki cywilnej i podstawowe aspekty jej unkcjonowania, 2. umowa spółki cywilnej i jej możliwe warianty, 3. Wkłady wspólników i współwłasność łączna, 4. Stosunki zewnętrzne spółki, 5. Stosunki wewnetrzne - prowadzenie spraw spółki, 6. Spółka cywilna jako pracodawca, 7. Spółka cywilna w obrocie wekslowym, 8. Obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną, 9. Wypowiedzenie umowy spółki, 10. Koniec działalności i rozliczenia miedzy wspólnikami, 11. Porównanie różnych form działalności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again