Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(4)
Author
Krasińska Anna
(1)
Kukulski Ziemowit
(1)
Kędra Eugeniusz
(1)
Lewandowski Robert
(1)
Opalski Adam
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Spółki
(2)
Spółki akcyjne
(2)
Fundacja
(1)
Organizacje
(1)
Podatek
(1)
Podwójne opodatkowanie
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Spółki cywilne
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki handlowe -- prawo -- zagadnienia -- Polska -- stan na 2006 r.
(1)
Spółki jawne
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Spółki komandytowo-akcyjne
(1)
Spółki partnerskie
(1)
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Podatkowe)
ISBN: 83-7483-240-1
1.Geneza i pojęcie niedostatecznej kapitalizacji, 2.Definitywna metoda finansowania spółek kapitałowych i jej podatkowe konsekwencje w aspekcie krajowym i międzynarodowym, 3.Zwrotna metoda finansowania spółek kapitałowych i jej podatkowe konsekwencje w aspekcie krajowym i międzynarodowym, 4.Unormowania w zakresie ograniczenia niedostatecznej kapitalizacji w państwach OECD, 5.Podatkowe konsekwencje wyboru metody finansowania na gruncie prawa polskiego, 6.Unormowania ograniczające niedostateczną kapitalizację spółek kapitałowych wPolsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Przekształcenia spółek handlowych / Anna Stępień. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XXVII, 227 s. ; 22 cm.
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7483-140-5
1. Zagadnienia ogólne, 2. Procedura przekształcenia, 3. Skutki przekształcenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rada nadzorcza w spółce akcyjnej / Adam Opalski. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 552 s. ; 22 cm.
(Prawo Gospodarcze i Handlowe / pod red. Stanisław Włodyka ; C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7387-443-8
Część I: Zagadnienia systemowe. 1. Rada nadzorcza w systemie organizacyjnym spółki akcyjnej. Część II: Członkostwo w radzie nadzorczej i jej organizacja. 2. Skład i zasady wyboru rady nadzorczej. 3. Obowiązki i prawa członka rady nadzorczej. 4. Niezależność rady nadzorczej. 5. Organizacja rady nadzorczej. Część III: Kompetencje rady nadzorczej. 6. Sprawowanie kontroli. 7. Kształtowanie składu zarządu. 8. Wyrażanie zgody na czynności zarządu. 9. Występowanie w stosunkach z członkami zarządu. 10 Kompetencje w stosunkach korporacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60201-16-1
R.1 Zagadnienia ogólne, R.2 Modele regulacji spółki komandytowo-akcyjnej, R.3 Status wspólników i organów niemieckiego modelu spółki komandytowo-akcyjnej: 1. Natura prawna spółki komandytowo-akcyjnej, 2. Przepisy regulujące spółkę komandytowo-akcyjną, 3. Założyciele spółki komandytowo-akcyjnej, 4. Wspólnicy i organy spółki komandytowo-akcyjnej. R.IV Status wspólników i organów szwajcarskiego modelu spółki komandytowo-akcyjnej: 1. Natura prawna spółki komandytowo-akcyjnej, 2. Przepisy regulujące spółkę komandytowo-akcyjną, 3. Założyciele i organy spółki komandytowo-akcyjnej.R.V Ewolucja rozwoju spółki komadytowo-akcyjnej w Polsce: 1. Okres zaborów, 2. Rozwój prawa handlowego w Polsce w okresie od 1918-1939 roku, 3. Okres od 1945 oku aż do momentu wejścia w życie nowego Kodeksu spółek handlowych, 4. Prace kodyfikacyjne nad projektem ustawy - Prawo spółek handlowych i nowy Kodeks spółek handlowych, 5. Kodeks spółek handlowych i europejskie prawo spółek, 6. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych w zakresie przepisów dotyczących spółki komandytowo-akcyjnej. R.VI Status wspólników i organów polskiego modelu spółki komandytowo-akcyjnej: 1. Natura prawna spółki komandytowo-akcyjnej, 2. Przepisy regulujące spółkę komandytowo-akcyjną, 3. Założyciele spółki komandytowo-akcyjnej, 4. Wspólnicy i organy spółki komandytowo-akcyjnej. R.VII Podsumowanie wyników analizy prawno-porównawczej - argumenty przemawiające za oparciem polskiej koncepcji legislacyjnej spółki komandytowo-akcyjnej na rozwiązaniach jej niemieckiego modelu: 1. Autonomia woli w kształtowaniu postanowień umowy spółki, 2. Charakter prawny norm odsyłających do przepisów o spółkach osobowych i reforma przepisu art. 126 par. 1 pkt 1 KSH, 3. Pozycja komplementariusza, 4. Łączenie statusu komplementariusza i akcjonariusza, 5. Dopuszczalność uzyskania statusu komplementariusza przez osoby prawne, 6. Ochrona polskiego przedsiębiorcy przed ryzykiem wrogiego przejęcia, 7. Organy i struktura organizacyjna spółki komandytowo-akcyjnej, 8. Zagadnienie "złotej akcji". R.IX Propozycje reform niektórych przepisów o spółce komendytowo-akcyjnej - uwagi de lege ferenda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-429-5
Dział I: Zagadnienia ogólne. 1. Pojęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. 2. Rejestrowanie i ewidencjonowanie przedsiębiorców. 3. Zasady reprezentacji przedsiębiorców w obrocie gospodarczym. Dział II: Przedsiębiorca jednoosobowy i spółka cywilna. 1. Przedsiębiorca jednoosobowy. 2. Spółka cywilna przedsiębiorców jednoosobowych. Dział III: Spółki handlowe. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Spółka jawna. 3. Spółka partnerska. 4. Spółka komandytowa. 5. Spółka komandytowo-akcyjna. 6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 7. Spółka akcyjna. Dział IV: Spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe. 1. Spółdzielnie. 2. Przedsiębiorstwa państwowe. Dział V: Podmioty o ubocznych celach gospodarczych. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Stowarzyszenia i związki stowarzyszeń. 3. Fundacje. 4. Kółka rolnicze, rolnicze zrzeszenia branżowe, związki rolników, kółek i organizacji rolniczych, związki zawodowe rolników indywidualnych. 5. Cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, związek rzemiosła polskiego. 6. Krajowa Izba Gospodarcza, izby gospodarcze. 7. Zrzeszenia handlu i usług, ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług, zrzeszenia transportu, ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu. 8. Związki zawodowe i ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, ogólnokrajowe związki międzybranżowe, ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe. 9. Związki pracodawców, federacje i konfederacje związków pracodawców. 10.Stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym. 11. Kolumny transportu sanitarnego, zakłady opieki zdrowotnej, kościelne osoby prawne i inne osoby wpisywane do KRS. 12. Organizacje pożytku publicznego. Dział VI: Wybrane zasady i formy aktywności gospodarczej w ujęciu prawa Unii Europejskiej. 1. Przedsiębiorczość, usługi, przedsiębiorca w systemie prawnym UE. 2. Wspólnotowe regulacje prawne spółek prawa handlowego. 3. Ponadnarodowe formy prowadzenia działalności gospodarczej - wprowadzenie. 4. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG). 5. Spółka Europejska (SE). 6. Spółdzielnia Europejska (SpE). 7. Stowarzyszenie Europejskie (StE). 8. Europejska Spółka Wzajemna (ESW). 9. Europejska Spółka Prywatna (ESP). 10. Polska ustawa o Europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i Spółce Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again