Source
Książki
(20)
Form of Work
Książki
(20)
Status
only on-site
(16)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(16)
Author
Kidyba Andrzej (1957- )
(2)
Witosz Antoni
(2)
Antoniuk Jarosław R
(1)
Bernaziuk Anna
(1)
Binek Beata
(1)
Błaszczak Łukasz
(1)
Heciak Paweł
(1)
Helin Andre
(1)
Horosz Piotr
(1)
Karolak Adam
(1)
Katner Wojciech Jan (1950- )
(1)
Koch Andrzej
(1)
Kowalski Rafał
(1)
Krasińska Anna
(1)
Kukulski Ziemowit
(1)
Kędra Eugeniusz
(1)
Lewandowski Robert
(1)
Napierała Jacek
(1)
Olszewski Jan (1960- )
(1)
Opalski Adam
(1)
Stępień Anna
(1)
Stępniewski Michał
(1)
Szymański Krzysztof G
(1)
Waltz-Komierowska Dominika
(1)
Łobos-Kotowska Dorota
(1)
Łączkowska Małgorzata
(1)
Year
2000 - 2009
(20)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Spółki
(7)
Spółki handlowe
(7)
Przedsiębiorcy
(5)
Spółki kapitałowe
(5)
Prawo gospodarcze
(4)
Spółki osobowe
(4)
Umowa
(4)
Spółki cywilne
(3)
Spółki jawne
(3)
Spółki komandytowe
(3)
Konkurencja
(2)
Leasing
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Spółki akcyjne
(2)
Spółki komandytowo-akcyjne
(2)
Spółki partnerskie
(2)
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(2)
Upadłość
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Akcjonariat pracowniczy
(1)
Banki
(1)
Baza danych
(1)
Budownictwo
(1)
Fundacja
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Grupy producentów rolnych
(1)
Holdingi
(1)
Indywidualne gospodarstwo rolne
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Komis
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Organizacje
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podatek
(1)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(1)
Podwójne opodatkowanie
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Przedsiębiorstwo prywatne
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Spadek
(1)
Spółki handlowe -- prawo -- zagadnienia -- Polska -- stan na 2006 r.
(1)
Spółki publiczne
(1)
Sądownictwo polubowne
(1)
Transport
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Umowa agencyjna
(1)
Umowa składu
(1)
Umowy międzynarodowe gospodarcze
(1)
Ustrój majątkowy małżeński
(1)
Wierzyciele
(1)
Własność
(1)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 83-7444-293-X
1. Jednoosobowe spółki kapitałowe, 2. Jednoosobowe spółki osobowe, 3. Spółka bezosobowa, 4. Spółka w organizacji, 5. Spółka komandytowa z udziałem innej spółki jako komplementariusz, 6. Spółki piramidalne, 7. Spółka małżeńska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-87-2
1. Uwagi wstępne, 2. Gospodarstwo rolne jako zjawisko społeczno-ekonomiczne, 3. Normatywna koncepcja gospodarstwa rodzinnego, 4. Spółki jako cywilnoprawna forma organizacji gospodarstwa rodzinnego, 5. Opodatkowanie i rachunkowość spółek, 6. Spółki rolne. Zagadnienia prawnoporównawcze, 7. Rozważania końcowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Handlowe spółki osobowe / Andrzej Kidyba. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.09.2006 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2006. - 395 s. ; 25 cm.
(Biblioteka Prawa Spółek / red. Alicja Pollesch ; Tom 1)
ISBN: 83-7444-298-0
Część I: Spółka jawna. 1. Zagadnienia podstawowe. 2. Utworzenie spółki jawnej.3. Wspólnicy w spółce jawnej. 4. Prowadzenie spółki jawnej i jej reprezentacja. 5. Odpowiedzialność w spółce jawnej. 6. Transformacje prawne spółki jawnej. Część II: Spółka partnerska. 1. Zagadnienia podstawowe. 2. Utworzenie spółki partnerskiej. 3. Wspólnicy w spółce partnerskiej. 4. Prowadzenie spraw, reprezentacja i kontrola spraw spółki partnerskiej. 5. Odpowiedzialność w spółce partnerskiej. 6. Transformacyjne procesy spółki partnerskiej - odesłanie. Część III: Spółka komandytowa. 1. Zagadnienia podstawowe. 2. Utworzenie spółki komandytowej. 3. Wspólnicy w spółce komandytowej. 4. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej. 5. Odpowiedzialność w spółce komandytowej. Cześć IV: Spółka komandytowo-akcyjna. 1. Zagadnienia podstawowe. 2. Utworzenie spółki. 3. Wspólnicy w spółce komandytowo-akcyjnej. 4. Ustrój i funkcjonowanie spółki komandytowo-akcyjnej. 5. Odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej. 6. Transformacje spółki komandytowo-akcyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-589-1
1. Pojęcie i geneza jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2. Powstanie i ustanie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; 3.Zarząd i nadzór w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 4. Zgromadzenie wspólników jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 5. Czynności prawne "z samym sobą" w jednoosobowej spółce z o.o.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-627-8
1. Działalność gospodarcza. 2. Obowiązki organizacyjne i rejestracyjne. 3. Rachunkowość. 4. Pozycja inwestora w podmiocie gospodarczym. 5. Wybór formy działalności gospodarczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych / Antoni Witosz. - Stan prawny na 31.12.2006 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 377, [3] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Prawa Spółek / red. Alicja Pollesch ; Tom 4)
ISBN: 978-83-7526-072-4
Form of Work
I. Zagadnienia ogólne i wspólne: 1. Potrzeba kompleksowej regulacji prawnych form restrukturyzacji spółek handlowych, 2. Odrębność regulacji prawnej restrukturyzacji spółek handlowych, 3. Założenia legislacyjne regulacji prawnej restrukturyzacji w kodeksie spółek handlowych, 4. Podstawowe zasady procesów restrukturyzacyjnych, 5. Zdolność restrukturyzacyjna spółek handlowych, 6. Granice zdolności restrukturyzacyjnej spółek w kodeksie spółek handlowych, II. Łączenie i podział spółek: 1. Zagadnienia terminologiczne, 2. Sposoby łączenia się spółek, 3. Postępowania połączeniowe i działowe, 4. Faza właścicielska, 5. Uproszczone łączenie się spółek, 6. Wspólnicy i akcjonariusze a łączenie się spółek i podział spółki, 7. Odpowiedzialność wspólników lub akcjonariuszy za zobowiązania zrestrukturyzowanych spółek, 8. Skutki prawne łączenia się lub podziału spółek, III. Przekształcanie spółek handlowych: 1. Zagadnienia terminologiczne, 2. Zakres przekształcenia się spółek, 3. Przyczyny przekształcenia się spółek, 4. Przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową, 5. Postępowanie przekształceniowe, 6. Faza właścicielska. IV. Skarżenie uchwał restrukturyzacyjnych: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Podstawa prawna skarżenia uchwał restrukturyzacyjnych, 3. Przesłanki przedmiotowe powództwa o uchylenie uchwały restrukturyzacyjnej, 4. Przesłanki przedmiotowe powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały restrukturyzacyjnej, 5. Powództwo o stwierdzenie nieistnienia uchwały restrukturyzacyjnej, 6. Legitymacja bierna do wytoczenia powództwa. V. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wspólnikom lub akcjonariuszom procesami restruktyzacyjnymi: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Podmiotowy zakres odpowiedzialności odszkodowawczej, 3. Przesłanki przedmiotowe odpowiedzialności odszkodowawczej, 4. Przesłanki uwolnienia się od odpowiedzialności osób działających za spółkę, 5. Środki ochrony przed nieuzasadnionymi powództwami odszkodowawczymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Podatkowe)
ISBN: 83-7483-240-1
1.Geneza i pojęcie niedostatecznej kapitalizacji, 2.Definitywna metoda finansowania spółek kapitałowych i jej podatkowe konsekwencje w aspekcie krajowym i międzynarodowym, 3.Zwrotna metoda finansowania spółek kapitałowych i jej podatkowe konsekwencje w aspekcie krajowym i międzynarodowym, 4.Unormowania w zakresie ograniczenia niedostatecznej kapitalizacji w państwach OECD, 5.Podatkowe konsekwencje wyboru metody finansowania na gruncie prawa polskiego, 6.Unormowania ograniczające niedostateczną kapitalizację spółek kapitałowych wPolsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-938-9
1. Ogólne zasady opodatkowania dochodów z kapitałów i restrukturyzacji spółek kapitałowych. 2. Kapitały własne oraz dochody z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych. 3. Instytucja prawna przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części oraz zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. 4. Wniesienie wkładów niepieniężnych do spółki kapitałowej. 5. Wymiana udziałów. 6. Łączenie i przejęcie spółek kapitałowych. 7. Podział spółek kapitałowych. 8. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. 9. Rozwiązanie spółki kapitałowej. 10. Podatek od wzrostu kapitału. 11. Leasing, w tym również użytkowanie urządzenia przemysłowego. 12. Przychody z odsetek. 13. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG). 14. Czynności restrukturyzacyjne z udziałem europejskiej spółki akcyjnej. 15. Jednostki wielozakładowe oraz podatkowe grupy kapitałowe. 16. Przerzucanie dochodów z kapitałów między jednostkami powiązanymi. 17. Projektowane zmiany w przepisach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-297-7
I. Zagadnienia ogólne: 1. Charakterystyka ogólna handlowej spółki osobowej. 2. Źródła prawa. II. Podmiotowość procesowa handlowej spółki osobowej: 1. Podmiotowść procesowa handlowej spółki osobowej. 2. Handlowa spółka osobowa a art. 33 Kodeksy cywilnego. 3. Handlowa spółka osobowa jako podmiot procesu cywilnego.4. Uwagi podsumowujące. III. Handlowa spółka osobowa jako strona procesu cywilnego: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Strona procesu cywilnego. 3. Spółka osobowa i jej status jako strony procesu cywilnego. 4. Oznaczenie strony procesowej na przykładzie handlowej spółki osobowej. 5. Handlowa spółka osobowa w świetle wybranych zasad procesowych. 6. Handlowa spółka osobowa jako podmiot zwolniony od kosztów sądowych. 7. Uwagi podsumowujące. IV. Sąd jako organ procesowy w postępowaniach z udziałem handlowej spółki osobowej. V. Handlowa spółka osobowa jako interwenient uboczny: 1.Instytucja interwencji procesowej a handlowa spółka osobowa. 2. Handlowa spółka osobowa jako interwenient uboczny w procesie wspólnika. 3. Spółka jako interwenient uboczny - uwagi de lege lata. VI. Handlowa spółka osobowa w wybranych postępowaniach odrębnych: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Handlowa spółka osobowa jako podmiot postępowania w sprawach gospodarczych. 3. Handlowa spółka osobowa jako podmiot postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy. VII. Reprezentacja handlowej spółki osobowej w procesie cywilnym: 1. Pojęcie reprezentacji. 2. Reprezentacja handlowa spółki osobowej w procesie cywilnym. 3. Instytucja zastępstwa pośredniego w procesach dotyczących masy upadłości prowadzonych na rzecz lub przeciwko upadłemu, którym jest handlowa spółka osobowa. VIII. Spółka osobowa a status jej wspólnika w procesie cywilnym: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Pozycja wspólnika w procesie przeciwko spółce. 3. Powództwo z art. 189 k.p.c. jako jeden ze środków obrony wspólnika przeciwko wierzycielowi spółki. 4. Pozwanie spółki i jej wspólników (wspólnika) w jednym procesie. 5. Proces prowadzony przeciwko wspólnikowi z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę możliwość podjęcia przez niego obrony. 6. Wyrok przeciwko spółce i jego skutki w stosunku do wspólników w świetle art. 778 k.p.c. 7. Status wspólnika spółki partnerskiej w procesie wszczętym z jego powództwa na podstawie art. 295 § 1 k.s.h.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-924813-0-0
R.1 Kodeks spółek handlowych: Wstęp; Spółka publiczna; Rodzaje akcji emitowanych przez spółkę akcyjną; Prawa majątkowe wynikające z akcji; Prawa korporacyjne akcjonariuszy; Obowiązki akcjonariuszy. R.2 Prawa i obowiązki akcjonariuszy wynikające z ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi: Wprowadzenie; Prawo akcjonariuszy do informacji wynikające z obowiązków emitenta (spółki publicznej); Obowiązki akcjonariuszy i inwestorów; Prawo akcjonariuszy do wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych; Prawa akcjonariusza wynikające ze świadectwa depozytowego; Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych wobec nabycia akcji własnych przez spółkę; Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych przez przewodniczącego KPWiG. R.3 Zasady ładu korporacyjnego (corporate governance): Ch-ka zasad ładu korporacyjnego; Wdrażanie zasad ładu korporacyjnego - kolejny obowiązek informacyjny spółek publicznych; Najważniejsze zasady z kodeksu dobrych praktyk z punktu widzenia akcjonariuszy. R.4 Zasady dochodzenia roszczeń przed sądami: Dochodzenie roszczeń przed sądem cywilnym; Sądownictwo polubowne; Sądownictwo administracyjne; Postępowanie rejestrowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Prawne podstawy przedsiębiorczości / Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk. - Stan prawny na 1.01.2007 r. - Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 318, [1] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-067-0
1. Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza, 2. Przedsiębiorca, 3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 4. Pojęcie spółki i klasyfikacja spółek, 5. Spółki osobowe, 6. Spółki kapitałowe, 7. Łączenie się, podział i przekształcanie spółek handlowych, 8. Umowy i ich wykonanie, 9. Wybrane umowy, 10. Wybrane zagadnienia związane z finansami przedsiębiorcy, 11. Upadłość przedsiębiorcy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo cywilne i handlowe w zarysie / pod red. Wojciech J. Katner. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.09.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 446, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-346-4
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze. Kompendium / red. Jan Olszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 502 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7387-892-1
Część I: Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. Swoboda działalności gospodarczej. 2. Pojęcie przedsiębiorcy. 3. Instytucje wspólne dla przedsiębiorców. 4. Poszczególne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Część II: Obowiązki przedsiębiorców. 5. Obowiązki dotyczące ewidencjonowania przedsiębiorców. 6. Obowiązki przedsiębiorcy w dziedzinie ochrony danych. 7. Zasady kształtowania cen. Część III: Prawo ochrony mechanizmów rynkowych i uczciwej konkurencji. 8. Ewolucyjny proces rozwoju ochrony konkurencji. 9. Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ważniejsze wyłączenia i ogólna charakterystyka organów ochrony. 10. Prewencyjna ochrona konkurencji. 11. Zwalczanie praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 12. Postępowanie przed Prezesem Urzędu. 13. Zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji (zasady ogólne). 14. Postępowanie w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji. 15. Zakazy konkurencji. Część IV: Umowy w obrocie handlowym. 16. Umowy handlowe - zagadnienia ogólne. 17. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań w obrocie gospodarczym. Część V: Procedury uzdrawiania i zakończenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w postępowaniu upadłościowym. 18. Postępowanie upadłościowe i naprawcze. Część VI: Rozwiązywanie sporów gospodarczych. 19. Sądy gospodarcze. 20. Mediacja w sporach gospodarczych. 21. Postępowanie przed sądem polubownym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przekształcenia spółek handlowych / Anna Stępień. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XXVII, 227 s. ; 22 cm.
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7483-140-5
1. Zagadnienia ogólne, 2. Procedura przekształcenia, 3. Skutki przekształcenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rada nadzorcza w spółce akcyjnej / Adam Opalski. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 552 s. ; 22 cm.
(Prawo Gospodarcze i Handlowe / pod red. Stanisław Włodyka ; C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7387-443-8
Część I: Zagadnienia systemowe. 1. Rada nadzorcza w systemie organizacyjnym spółki akcyjnej. Część II: Członkostwo w radzie nadzorczej i jej organizacja. 2. Skład i zasady wyboru rady nadzorczej. 3. Obowiązki i prawa członka rady nadzorczej. 4. Niezależność rady nadzorczej. 5. Organizacja rady nadzorczej. Część III: Kompetencje rady nadzorczej. 6. Sprawowanie kontroli. 7. Kształtowanie składu zarządu. 8. Wyrażanie zgody na czynności zarządu. 9. Występowanie w stosunkach z członkami zarządu. 10 Kompetencje w stosunkach korporacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60201-16-1
R.1 Zagadnienia ogólne, R.2 Modele regulacji spółki komandytowo-akcyjnej, R.3 Status wspólników i organów niemieckiego modelu spółki komandytowo-akcyjnej: 1. Natura prawna spółki komandytowo-akcyjnej, 2. Przepisy regulujące spółkę komandytowo-akcyjną, 3. Założyciele spółki komandytowo-akcyjnej, 4. Wspólnicy i organy spółki komandytowo-akcyjnej. R.IV Status wspólników i organów szwajcarskiego modelu spółki komandytowo-akcyjnej: 1. Natura prawna spółki komandytowo-akcyjnej, 2. Przepisy regulujące spółkę komandytowo-akcyjną, 3. Założyciele i organy spółki komandytowo-akcyjnej.R.V Ewolucja rozwoju spółki komadytowo-akcyjnej w Polsce: 1. Okres zaborów, 2. Rozwój prawa handlowego w Polsce w okresie od 1918-1939 roku, 3. Okres od 1945 oku aż do momentu wejścia w życie nowego Kodeksu spółek handlowych, 4. Prace kodyfikacyjne nad projektem ustawy - Prawo spółek handlowych i nowy Kodeks spółek handlowych, 5. Kodeks spółek handlowych i europejskie prawo spółek, 6. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych w zakresie przepisów dotyczących spółki komandytowo-akcyjnej. R.VI Status wspólników i organów polskiego modelu spółki komandytowo-akcyjnej: 1. Natura prawna spółki komandytowo-akcyjnej, 2. Przepisy regulujące spółkę komandytowo-akcyjną, 3. Założyciele spółki komandytowo-akcyjnej, 4. Wspólnicy i organy spółki komandytowo-akcyjnej. R.VII Podsumowanie wyników analizy prawno-porównawczej - argumenty przemawiające za oparciem polskiej koncepcji legislacyjnej spółki komandytowo-akcyjnej na rozwiązaniach jej niemieckiego modelu: 1. Autonomia woli w kształtowaniu postanowień umowy spółki, 2. Charakter prawny norm odsyłających do przepisów o spółkach osobowych i reforma przepisu art. 126 par. 1 pkt 1 KSH, 3. Pozycja komplementariusza, 4. Łączenie statusu komplementariusza i akcjonariusza, 5. Dopuszczalność uzyskania statusu komplementariusza przez osoby prawne, 6. Ochrona polskiego przedsiębiorcy przed ryzykiem wrogiego przejęcia, 7. Organy i struktura organizacyjna spółki komandytowo-akcyjnej, 8. Zagadnienie "złotej akcji". R.IX Propozycje reform niektórych przepisów o spółce komendytowo-akcyjnej - uwagi de lege ferenda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7483-267-3
1. Małżeńskie stosunki majątkowe. 2. Ustawowy ustrój majątkowy małżeński. 3. Czynności prawne między małżonkami a zmiana małżeńskiego ustroju majątkowego. 4. Przedsiębiorca, działalność gospodarcza oraz wolny zawód jako pojęcia związane z obrotem gospodarczym. 5. Indywidualna działalność gospodarcza małżonka-przedsiębiorcy w świetle ustroju ustawowego. 6. Spółka cywilna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej w świetle ustawowego ustroju wspólności.7. Uczestnictwo małżonka w spółce jawnej jako kontynuacja dotychczasowej działalności gospodarczej. 8. Egzekucja długów małżonka-przedsiębiorcy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Umowy w obrocie gospodarczym / pod red. Andrzej Koch, Jacek Napierała. - Stan prawny na 1.04.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 396, [2] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-189-5
1. Umowy gospodarcze. Część ogólna, 2. Umowa międzynarodowej sprzedaży towarów, 3. Umowa o roboty budowlane, 4. Umowa leasingu, 5. Umowa agencyjna, 6. Umowa komisu, 7. Umowa dealerska (wyłącznej koncesji handlowej, dystrybucji wyłącznej), 8. Umowa franchisingowa, 9. Umowa przewozu rzeczy, 10. Umowa spedycji, 11. Umowa ubezpieczenie, 12. Umowy zawierane przez brokera ubezpieczeniowego, 13. Umowa składu, 14. Spółka cywilna, 15. Umowa spółki cichej, 16. Czynności bankowe, 17. Umowa gwarancji bankowej, 18. Umowy związane z obrotem instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, 19. Umowy licencyjne o korzystanie z elektronicznych baz danych, 20. Zapis na sąd polubowny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-429-5
Dział I: Zagadnienia ogólne. 1. Pojęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. 2. Rejestrowanie i ewidencjonowanie przedsiębiorców. 3. Zasady reprezentacji przedsiębiorców w obrocie gospodarczym. Dział II: Przedsiębiorca jednoosobowy i spółka cywilna. 1. Przedsiębiorca jednoosobowy. 2. Spółka cywilna przedsiębiorców jednoosobowych. Dział III: Spółki handlowe. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Spółka jawna. 3. Spółka partnerska. 4. Spółka komandytowa. 5. Spółka komandytowo-akcyjna. 6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 7. Spółka akcyjna. Dział IV: Spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe. 1. Spółdzielnie. 2. Przedsiębiorstwa państwowe. Dział V: Podmioty o ubocznych celach gospodarczych. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Stowarzyszenia i związki stowarzyszeń. 3. Fundacje. 4. Kółka rolnicze, rolnicze zrzeszenia branżowe, związki rolników, kółek i organizacji rolniczych, związki zawodowe rolników indywidualnych. 5. Cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, związek rzemiosła polskiego. 6. Krajowa Izba Gospodarcza, izby gospodarcze. 7. Zrzeszenia handlu i usług, ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług, zrzeszenia transportu, ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu. 8. Związki zawodowe i ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, ogólnokrajowe związki międzybranżowe, ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe. 9. Związki pracodawców, federacje i konfederacje związków pracodawców. 10.Stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym. 11. Kolumny transportu sanitarnego, zakłady opieki zdrowotnej, kościelne osoby prawne i inne osoby wpisywane do KRS. 12. Organizacje pożytku publicznego. Dział VI: Wybrane zasady i formy aktywności gospodarczej w ujęciu prawa Unii Europejskiej. 1. Przedsiębiorczość, usługi, przedsiębiorca w systemie prawnym UE. 2. Wspólnotowe regulacje prawne spółek prawa handlowego. 3. Ponadnarodowe formy prowadzenia działalności gospodarczej - wprowadzenie. 4. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG). 5. Spółka Europejska (SE). 6. Spółdzielnia Europejska (SpE). 7. Stowarzyszenie Europejskie (StE). 8. Europejska Spółka Wzajemna (ESW). 9. Europejska Spółka Prywatna (ESP). 10. Polska ustawa o Europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i Spółce Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60186-37-5
1. Uwagi wprowadzające. 2. Pozycja prawna wierzycieli w poszczególnych fazach postępowań restrukturyzacyjnych. 3. Faza właścicielska i faza autoryzacji przez organy państwa procesów restrukturyzacyjnych. 4. Skutki prawne procesów restrukturyzacyjnych. 5. Ochrona praw z papierów wartościowych, innych niż akcje, emitowanych przez zrestrukturyzowaną spółkę. 6. Odpowiedzialność organów spółki kapitałowej lub wspólników prowadzących sprawy spółki osobowej, w spółkach w restrukturyzacji, względem wierzycieli. 7. Wierzyciel a resturkturyzacja spółek handlowych w upadłości z możliwością zawarcia układu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again