Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(9)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(9)
Author
BIelecka Dorota
(1)
Bednarski Marek
(1)
Bielecki Maciej
(1)
Bieniak Jacek
(1)
Bieniak Michał
(1)
Bieniek Tomasz
(1)
Cicirko Tomasz
(1)
Jamroży Marcin
(1)
Koch Andrzej
(1)
Koczur Sebastian
(1)
Kohutek Konrad
(1)
Miś Grzegorz
(1)
Mróz Teresa
(1)
Napierała Jacek
(1)
Ostaszewski Janusz
(1)
Pakosiewicz Jan
(1)
Rachwał Anna
(1)
Rodzynkiewicz Mateusz
(1)
Spyra Marcin
(1)
Stec Mirosław
(1)
Witosz Antoni
(1)
Wratny Jerzy
(1)
Wyrwiński Michał
(1)
Year
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Spółki kapitałowe
(4)
Prawo handlowe
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Spółki
(3)
Spółki akcyjne
(3)
Spółki handlowe
(3)
Umowa
(3)
Akcjonariusze
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo pracy
(2)
Spółki osobowe
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Akcjonariat pracowniczy
(1)
Kapitał akcyjny -- zagadnienia
(1)
Kontrakt menedżerski
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Likwidacja przedsiębiorstwa
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podatek
(1)
Prywatyzacja
(1)
Prywatyzazja
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Spółki handlowe -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r. -- podręcznik akademicki
(1)
Spółki handlowe -- prawo -- zagadnienia -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Spółki hanldowe
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Spółki komandytowo-akcyjne
(1)
Spółki pracownicze
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Upadłość
(1)
Zarząd
(1)
Zbiorowe stosunki pracy
(1)
Związki zawodowe
(1)
35 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 83-744-235-2
Wprowadzenie; 1. Geneza spółki komandytowo-akcyjnej. 2. Pojęcie i konstrukcja spółki komandytowo-akcyjnej. Charakterystyka regulacji prawnej. 3. Utworzenie spółki komandytowo-akcyjnej. 4. Stosunki wewnętrzne i zewnętrzne. 5. Zmodyfikowane spółki komandytowo-akcyjne; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse spółki akcyjnej / Janusz Ostaszewski, Tomasz Cicirko. - Warszawa : Difin, 2005. - 360 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-519-0
R.I. Zarządzanie spółką przy wykorzystaniu rachunku przepływów pieniężnych: 1. Wpływ czasu na wartość pieniądza, 2. Badanie przepływów środków pieniężnych, 3. Wykorzystania przepływów pieniężnych w analizie ekonomicznej efektywności inwestycji. R.II Instrumenty kształtowania struktury kapitału w spółce: 1. Źródła oraz formy finansowania majątku, 2. Czynniki wpływające na kształtowanie się struktury kapitału. R.III Charakterystyka wybranych zewnętrznych źródeł pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną: 1. Kapitał zakładowy i akcje, 2. Private eqiuty, 3. Bankowe kredyty inwestycyjne, pożyczki długoterminowe, 4. Obligacje spółek, 5. Transakcje leasingowe jako forma pozyskiwania kapitału obcego. R.IV Wartość przedsiębiorstwa: 1. Wartość przedsiębiorstwa - pojęcia wstępne, 2. Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa, 3. Mierniki kreowanej wartości dodanej, 4. Wycena przedsiębiorstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks spółek handlowych : komentarz / Mateusz Rodzynkiewicz. - Stan prawny na 15.03.2005 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 1003 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-436-5
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Opodatkowanie spółki osobowej / Marcin Jamroży. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - 165 s. : rys. ; 20 cm.
(Monografie Podatkowe / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-669-3
Cz. I Status prawny spółki osobowej; 1. Zarys normatywnej regulacji spółki osobowej, 2. Spółka osobowa w świetle polskiego prawa podatkowego. Cz. II Opodatkowanie dochodów nierezydentów z udziału w polskiej spółce osobowej, 2. Zgodna kwalifikacja podmiotowa spółki osobowej, 3. Odmienna kwalifikacja podmiotowa spółki osobowej. Cz. III Opodatkowanie dochodów rezydentów z udziału w zagranicznej spółce osobowej; 1. Podmiotowość na podstawie umowy bilaternej, 2. Opodatkowanie wspólników przy zgodnej kwalifikacji podmiotowej, 3. Opodatkowanie wspólników przy odmiennej kwalifikacji podmiotowej, 4. Spółka osobowa jako instrument obniżania ciężarów podatkowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze i handlowe / red. nauk. Jan Pakosiewicz. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 191 s. : tab. ; 23 cm.
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 83-7444-139-9
Cz. I Tabele i schematy; 1. Część ogólna, 2. Umowy w obrocie gospodarczym, 3. Papiery wartościowe, 4. Prawo spółek, 5. Prawo upadłościowe-zagadnienia podstawowe, Cz. II Testy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7387-855-6
Cz. I Zagadnienia ogólne; 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego, 2. Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo, 3. Zasady uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prywatnym. Cz. II Spółki jako przedsiębiorcy: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Spółki osobowe, 3. Spółki kapitałowe. Cz. III Umowy w obrocie gospodarczym; 1. Zagadnienia ogólne, 2. Podstawowe umowy z zakresu obrotu gospodarczego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Zakamycze)
ISBN: 83-7444-094-5
1. Część ogólna prawa spółek handlowych,2. Rejestracja spółek w rejestrze przedsiębiorców, 3. Firma, 4. Prokura, 5. Spółka jawna, 6. Spółka partnerska, 7. Spółka komandytowa, 8. Spółka komandytowo-akcyjna, 9. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10. Spółka akcyjna, 11. Łączenie, podział i przekształcenie spółek, 12. Prawo kolizyjne spółek prawa handlowego, 13. Europejskie Prawo Spółek
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Przekształcenie spółek handlowych / Grzegorz Miś. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - 467 s. ; 22 cm.
(Prawo Gospodarcze i Handlowe / pod red. Stanisław Włodyka ; C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-678-2
1. Zagadnienia ogólne, 2. Proces przekształcenia spółek handlowych, 3. Odrębność poszczególnych kierunków przekształcenia spółek handlowych, 4. Skutki przekształcenia spółek handlowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo Gospodarcze i Handlowe / pod red. Stanisław Włodyka ; C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-720-7
1. Świadczenie pracy przez członka zarządu spółki kapitałowej. 2. Charakter i systematyka roszczeń ze stosunku pracy. 3. Roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy. 4. Roszczenia wynikające z trwającego stosunku pracy. 5. Roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne. 6. Roszczenie o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie. 7. Postępowanie w sprawach o roszczenia członków zarządu spółki kapitałowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-664-2
II. Spółka akcyjna; 1. Powstanie spółki, 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy, 3. Organy spółki, 4.Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego, 5. Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, 6. Obniżenie kapitału zakładowego, 7. Rozwiązania i likwidacja spółki, 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-408-X
1. Klauzule ogólne dotyczące spółki akcyjnej, 2. Klauzule dotyczące praw akcjonariuszy, 3. Klauzule dotyczące zarządu spółki akcyjnej, 4. Klauzule dotyczące rady nadzorczej spółki akcyjnej, 5. Klauzule dotyczące walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, 6. Klauzule dotyczące kapitałów spółki akcyjnej, 7. Klauzule dotyczące rozwiązania i likwidacji spółki akcyjnej, 8. Klauzule dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej członków organów spółki akcyjnej, 9. Klauzule specyficzne dotyczące spółki komandytowo-akcyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo dla Firm)
ISBN: 83-7387-824-6
1. Zagadnienia związane z reprezentacją spółki kapitałowej w umowach z członkami zarządu, 2. Szczególne umowy z członkami zarządu, 3. Umowy z osobami bliskim członkowi zarządu, 4. Umowy dotyczące zatrudnienia członka zarządu w spółce kapitałowej, 5. Zatrudnieni członków zarządu będących cudzoziemcami, 6. Wynagrodzenie członka zarządu poprzez opcję menedżerską, 7. Opodatkowanie wynagrodzenia członka zarządu otrzymywanego z tytułu różnych wariantów zatrudnienia w spółce kapitałowej, 8. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne związane z różnymi wariantami zatrudnienia członka zarządu w spółce kapitałowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87890-69-3
Cz. I Prywatyzacja i partycypacja pracownicza: 1. Prywatyzacja - teoria i polska praktyka gospodarcza, 2. Pojęcie partycypacji pracowniczej, 3. Charakterystyka instytucji partycypacji pracowniczej związanych z prywatyzacją w świetle rozwiązań prawnych. Cz. II Instytucje partycypacji pracowniczej w świetle praktyki gospodarczej: 4. Metodologia i zakres badań, 5. Instytucje partycypacji pracowniczej w przedsiębiorstwach prywatyzowanych metodą pośrednią, 6. Instytucje partycypacji pracowniczej w spółkach pracowniczych. Cz. III Podsumowanie, prognozy, uwagi de lege ferenda: 7. Wpływ prywatyzacji na zbiorowe stosunki pracy. Podsumowanie, 8. Perspektywy partycypacji pracowniczej w gospodarce posttransformacyjnej, prognozy i uwagi de lege ferenda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89073-89-7
1. Istota i charakter prawny procesów restrukturyzacyjnych, 2. Prawa i obowiązki wspólników lub akcjonariuszy w poszczególnych fazach postępowań restrukturyzacyjnych, 3. Uchwały restrukturyzacyjne, 4. Skarżenie uchwał restrukturyzacyjnych, 5. Prawa i obowiązki wspólników albo akcjonariusz w spółce przejmującej lub w spółce nowo zawiązanej bądź w spółce przekształconej (spółce zrestrukturyzowanej), 6. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wspólnikom lub akcjonariuszom procesami restrukturyzacyjnymi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again