Form of Work
Książki
(37)
Status
available
(25)
only on-site
(23)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia
(23)
Author
Katner Wojciech J
(6)
Kidyba Andrzej
(3)
Olszewski Jan
(3)
Bryłowski Przemysław
(2)
Koch Andrzej
(2)
Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna
(2)
Mróz Teresa
(2)
Napierała Jacek
(2)
Pyzioł Wojciech
(2)
Stec Mirosław
(2)
Szumański Andrzej
(2)
Weiss Ireneusz
(2)
Antoniuk Jarosław R
(1)
Banaś Natalia
(1)
Bieniek Tomasz
(1)
Cieśliński Aleksander
(1)
Ciszewski Jerzy
(1)
Czajkowska-Matosiuk Katarzyna
(1)
Golat Katarzyna
(1)
Golat Rafał
(1)
Gonet Wojciech
(1)
Herbet Andrzej
(1)
Horosz Piotr
(1)
Iwanek Teresa
(1)
Krasińska Anna
(1)
Kędra Eugeniusz
(1)
Lewandowski Jerzy
(1)
Ostaszewski Janusz
(1)
Pakosiewicz Jan
(1)
Walczak Ryszard
(1)
Witosz Antoni
(1)
Włodyka Stanisław
(1)
Zdyb Marian
(1)
Łobos-Kotowska Dorota
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(30)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(37)
Language
Polish
(37)
Subject
Spółki
(20)
Umowa
(16)
Prawo handlowe
(15)
Przedsiębiorcy
(13)
Spółki handlowe
(12)
Prawo gospodarcze
(11)
Spółki kapitałowe
(9)
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(8)
Przedsiębiorstwo
(7)
Spółki akcyjne
(7)
Spółki cywilne
(7)
Konkurencja
(6)
Papiery wartościowe
(6)
Prawo cywilne
(6)
Prawo rzeczowe
(6)
Spadek
(6)
Spółki jawne
(6)
Spółki komandytowe
(6)
Upadłość
(6)
Prawo zobowiązaniowe
(5)
Spółki osobowe
(5)
Spółki partnerskie
(5)
Fundacja
(3)
Nieuczciwa konkurencja
(3)
Organizacje
(3)
Spółka europejska
(3)
Spółki komandytowo-akcyjne
(3)
Gospodarka
(2)
Krajowy Rejestr Sądowy
(2)
Monopol
(2)
Obrót gospodarczy
(2)
Spółdzielczość
(2)
Prawo cywilne
(1)
Banki
(1)
Czek
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Grupy producentów rolnych
(1)
Holdingi
(1)
Hotelarstwo
(1)
Indywidualne gospodarstwo rolne
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Monopole
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo socjalne
(1)
Przedsiębiorstwo państwowe
(1)
Przedsiębiorstwo prywatne
(1)
Rolnictwo
(1)
Samorząd gospodarczy
(1)
Samorząd pracowniczy
(1)
Spółki handlowe -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r. -- podręcznik akademicki
(1)
Spółki hanldowe
(1)
Spółki komunalne
(1)
Turystyka
(1)
Weksle
(1)
Własność
(1)
Własność przemysłowa
(1)
72 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 83-744-235-2
Wprowadzenie; 1. Geneza spółki komandytowo-akcyjnej. 2. Pojęcie i konstrukcja spółki komandytowo-akcyjnej. Charakterystyka regulacji prawnej. 3. Utworzenie spółki komandytowo-akcyjnej. 4. Stosunki wewnętrzne i zewnętrzne. 5. Zmodyfikowane spółki komandytowo-akcyjne; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-187-6
1. Klasyfikacja spółek, 2. Spółka cywilna, 3. Spółka cicha, 4. Regulacje wspólne dla spółek prawa handlowego, 5. Spółka jawna, 6. Spółka partnerska, 7. Spółka komandytowa, 8. Spółka komandytowo-akcyjna, 9. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10. Spółka akcyjna, 11. Łącze nie, podział i przekształcenie spółek
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-3999-3
1. Geneza powstania europejskiej spółki akcyjnej; 2. Istota europejskiej spółki akcyjnej; 3. Sposoby założenia spółki europejskiej; 4. Zakres podmiotowy postępowania rejestrowego dotyczącego Societas Europea; 5. Sąd jako organ prowadzący postępowanie rejestrowe; 6. Reprezentacje SE w postępowaniu rejestrowym; 7. Przebieg postępowania rejestrowego- założenie spółki europejskiej; 8. Przebieg postępowania rejestrowego- przeniesienie siedziby; 9. Transformacja europejskiej spółki akcyjnej w krajową spółkę akcyjną; 10. Przebieg postępowania rejestrowego- likwidacja spółki europejskiej; 11. Orzeczenia kończące postępowanie rejestrowe w sprawie SE; 12. Środki prywatne służące zaskarżeniu orzeczeń, wydanych w postępowaniu rejestrowym dotyczącym SE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-87-2
1. Uwagi wstępne, 2. Gospodarstwo rolne jako zjawisko społeczno-ekonomiczne, 3. Normatywna koncepcja gospodarstwa rodzinnego, 4. Spółki jako cywilnoprawna forma organizacji gospodarstwa rodzinnego, 5. Opodatkowanie i rachunkowość spółek, 6. Spółki rolne. Zagadnienia prawnoporównawcze, 7. Rozważania końcowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych / Antoni Witosz. - Stan prawny na 31.12.2006 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 377, [3] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Prawa Spółek / red. Alicja Pollesch ; Tom 4)
ISBN: 978-83-7526-072-4
I. Zagadnienia ogólne i wspólne: 1. Potrzeba kompleksowej regulacji prawnych form restrukturyzacji spółek handlowych, 2. Odrębność regulacji prawnej restrukturyzacji spółek handlowych, 3. Założenia legislacyjne regulacji prawnej restrukturyzacji w kodeksie spółek handlowych, 4. Podstawowe zasady procesów restrukturyzacyjnych, 5. Zdolność restrukturyzacyjna spółek handlowych, 6. Granice zdolności restrukturyzacyjnej spółek w kodeksie spółek handlowych, II. Łączenie i podział spółek: 1. Zagadnienia terminologiczne, 2. Sposoby łączenia się spółek, 3. Postępowania połączeniowe i działowe, 4. Faza właścicielska, 5. Uproszczone łączenie się spółek, 6. Wspólnicy i akcjonariusze a łączenie się spółek i podział spółki, 7. Odpowiedzialność wspólników lub akcjonariuszy za zobowiązania zrestrukturyzowanych spółek, 8. Skutki prawne łączenia się lub podziału spółek, III. Przekształcanie spółek handlowych: 1. Zagadnienia terminologiczne, 2. Zakres przekształcenia się spółek, 3. Przyczyny przekształcenia się spółek, 4. Przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową, 5. Postępowanie przekształceniowe, 6. Faza właścicielska. IV. Skarżenie uchwał restrukturyzacyjnych: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Podstawa prawna skarżenia uchwał restrukturyzacyjnych, 3. Przesłanki przedmiotowe powództwa o uchylenie uchwały restrukturyzacyjnej, 4. Przesłanki przedmiotowe powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały restrukturyzacyjnej, 5. Powództwo o stwierdzenie nieistnienia uchwały restrukturyzacyjnej, 6. Legitymacja bierna do wytoczenia powództwa. V. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wspólnikom lub akcjonariuszom procesami restruktyzacyjnymi: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Podmiotowy zakres odpowiedzialności odszkodowawczej, 3. Przesłanki przedmiotowe odpowiedzialności odszkodowawczej, 4. Przesłanki uwolnienia się od odpowiedzialności osób działających za spółkę, 5. Środki ochrony przed nieuzasadnionymi powództwami odszkodowawczymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Obrót udziałami w spółce z o.o. / Andrzej Herbet. - Wyd.2. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - XXXVIII, 479 s. ; 22 cm.
(Prawo Gospodarcze i Handlowe / pod red. Stanisław Włodyka ; C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-139-X
1. Istota udzialu w spółce z o.o. 1.1 Pojęcie udziału 1.2 Uprawnienia wspólnika 1.3 Rodzaje udziałów 1.4 Wspólność praw udziałowych w spółce z .o.o. 1.5 Powstanie praw udziałowych 1.6 Wygaśnięcie praw udziałowych 2. Prawa udziałowe jako przedmiot obrotu 2.1 Istota rozporządzenia w prawie cywilnym 2.2 Zasada rozporządzalności udziałów w spółce z o.o. 2.3 Dopuszczalność rozporządzania udziałami przed wpisem do rejsteru 2.4 Dopuszczalność rozporzadząnia częścią i ułamkową częścią udziału 2.5 Dopuszczalność rozporządzania poszczególnymi uprawnieniami udziałowymi. Zakaz rozszczepiania 3. Ograniczenia obrotu udziałami 3.1 Uwagi ogólne 3.2 Ograniczenia wynikające z postanowień umowy spółki 3.3 Ograniczenia wynikające z przepisów prawa 4. Zdobycie udziału 4.1 Uwagi ogólne 4.2 Charakter prawny umów powodujących zbycie udziału 4.3 Forma zbycia udziału 4.4 Skutki zbycia udziału w relacji zbywca - nabywca 4.5 Skutki zbycia udziału w relacji strony umowy zbycia - spółka 4.6 Jawność zmian podmiotowych w spółce z o.o 5. Użytkowanie i dzierżawa udziału 5.1 Użytkowanie praw - charakterystyka ogólna 5.2 Ustanowienie użytkowania na udziale 5.3 Skutki ustanowienia użytkowania na udziale 5.3 Skutki ustanowienia użytkowania na udziale 5.4 Jawność użytkowania wobec spółki i osób trzecich 5.5 Wygaśnięcie użytkowania 5.6 Dzierżawa udziału 6. Zastaw na udziale 6.1Zastaw na prawach - charakterystyka ogólna 6.2 Ustanowienie zastawu na prawach udziałowych w spółce z o.o. 6.3 Skutki ustanowienia zastawu na udziale 6.4 Jawność zastawu 6.5 Realizacja zastawu w trybie egzekucyjnym 6.6 Realizacja zastawu w trybie pozaegzekucyjnym 6.7 Wygasnięcie zastawu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88445-29-4
Zawiera: R. 1 Istota prawa cywilnego o handlowego: Pojęcie prawa cywilnego; Prawo cywilne a prawo handlowe; Systematyka prawa cywilnego i handlowego; Źródła prawa cywilnego i handlowego; Zasady prawa cywilnego i handlowego; Ogólna informacją o prawie cywilnym i handlowym w Unii Europejskiej i w krajach członkowskich. R. 2 Podmioty prawa: Osoby fizyczne i osoby prawne, tzw. Ułomne osoby prawne; Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych; Państwowe i komunalne osoby prawne. Prywatne osoby prawne. R. 3 Przedsiębiorca: Zagadnienia wstępne; Przedsiębiorca jednoosobowy. Wspólnicy spółki cywilnej; Przedsiębiorstwa państwowe i ich prywatyzacja; Spółdzielnie; Przedsiębiorca zagraniczny; Rejestr przedsiębiorców; Upadłość przedsiębiorcy; Układ. R. 4 Spółki handlowe: Osobowe spółki handlowe; Spółka jawna; Spółka partnerska; Spółka komandytowa; Spółka komandytowo-akcyjna; Spółki kapitałowe. Zagadnienia wspólne; Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Spółka akcyjna; Łączenie, podział i przekształcanie spółek. R. 5 Przedmiot stosunku cywilnoprawnego: Mienie i majątek; Pojecie rzeczy i ich rodzaje; Części składowe rzeczy. Przynależności; Pożytki rzeczy i pożytki prawa; Szczególne rodzaje przedmiotów stosunku cywilnoprawnego. R. 6 Prawo podmiotowe: Istota klasyfikacji praw podmiotowych; Nabycie prawa podmiotowego; Realizacja prawa podmiotowego; Ochrona praw podmiotowych. R. 7 Czynności prawne: Istota i rodzaje czynności prawnych; Forma czynności prawnych; wadliwość czynności prawnych; Istota przedstawicielstwa i udzielenie pełnomocnictwa; Rodzaje pełnomocnictw i instytucje pokrewne; Wygaśnięcie pełnomocnictwa. R. 8 Zobowiązania: Zagadnienia ogólne; Zobowiązania solidarne; Wykonanie zobowiązania; Inne przypadki wygaśnięcia zobowiązania; Szkoda i odszkodowanie; Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych; Odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny; Zmiana stron w zobowiązaniu; Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika; Przedawnienie i terminy zawite. R. 9 Umowy – zagadnienia ogólne: Zasady swobody umów; Strony, przedmiot i składniki umowy; Sposoby zawarcia umowy; Standaryzacja umów; Wykonanie umowy i skutki jej niewykonania lub nienależytego wykonania. R.10 Wybrane umowy w obrocie gospodarczym: Sprzedaż i dostawa; Umowy o używanie rzeczy cudzej; Pośrednictwo handlowe; Przewóz osób i towarów; Umowa o dzieło. Umowy o przygotowanie i wykonanie inwestycji. Umowa o roboty budowlane; Umowy z bankiem; Umowy franchisingu (franszyzy) i factoringu; Umowa ubezpieczenia. R.11 Zabezpieczenia wykonania zobowiązania: Uwagi ogólne; Zabezpieczenie rzeczowe; Zabezpieczenie osobiste. R. 12 Wybrane zagadnienia prawa papierów wartościowych: Uwagi ogólne; Zasadnicze postacie papierów wartościowych; Zasadnicze cechy publicznego obrotu papierami wartościowymi. R. 13 Wybrane zagadnienia własności przemysłowej: Uwagi ogólne; Źródła prawa własności przemysłowej; Patent na wynalazek; Prawo ochronne na wzór użytkowy; Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego; Prawo z rejestracji topografii układów scalonych; Prawo ochronne na znak towarowy; Prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne; Oznaczenia przedsiębiorcy i oznaczenia przedsiębiorstwa; Ochrona przed nieuczciwą konkurencją.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-220-4
Część I: Wprowadzenie. 1. Zagadnienia ogólne. Część II: Ustrój prawny przedsiębiorców. 2. Przedsiębiorcy. 3. Firma i prokura. 4. Spółka cywilna. 5. Spółka w organizacji. 6. Spółka jawna. 7. Spółka partnerska. 8. Spółka komandytowa. 9. Spółka komandytowo-akcyjna. 10. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 11. Spółka akcyjna. 12. Transformacje spółek. 13. Spółdzielnie. 14. Ponadnarodowe struktury organizacyjne. 15. Prawo upadłościowe i naprawcze. Część III: Umowy handlowe. 16. Czynności handlowe i umowy handlowe. 17. Umowy pośrednictwa handlowego. 18. Umowy i czynności handlowe w obrocie bankowym i finansowym. 19. Umowy w działalności transpodtowej. Część IV: Papiery wartościowe. 20. Papiery wartościowe w obrocie handlowym. Część V: Alternatywne metody rozwiązywania sporów gospodarczych. 21. Pozasądowe metody rozwiązywania i rozstrzygania sporów gospodarczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-218-6
1. Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza, 2. Przedsiębiorca, 3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 4. Pojęcie spółki i klasyfikacja spółek, 5. Spółki osobowe, 6. Spółki kapitałowe, 7. Łączenie się, podział i przekształcanie spółek handlowych, 8. Umowy i ich wykonanie, 9. Wybrane umowy, 10. Wybrane zagadnienia związane z finansami przedsiębiorcy, 11. Upadłość przedsiębiorcy, 12. Własność intelektualna, 13. Prawo autorskie i prawa pokrewne, 14. Własność przemysłowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-000-7
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo cywilne i handlowe w zarysie / pod red. Wojciech J. Katner. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.09.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 446, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-346-4
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne i handlowe w zarysie / pod red. Wojciech J. Katner. - Wyd. 3 Stan prawny na 15.10.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 444, [1] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-302-2
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne i handlowe w zarysie / red. nauk. Wojciech J. Katner. - Wyd. 4 Stan prawny na 1.11.2011 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011. - 455, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-1647-7-2
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo cywilne i handlowe w zarysie / red. nauk. Wojciech J. Katner. - Wyd. 5 Stan prawny na 30.05.2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2014. - 479, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer SA.)
ISBN: 978-83-264-3289-7
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze i handlowe / red. nauk. Jan Pakosiewicz. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 191 s. : tab. ; 23 cm.
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 83-7444-139-9
Cz. I Tabele i schematy; 1. Część ogólna, 2. Umowy w obrocie gospodarczym, 3. Papiery wartościowe, 4. Prawo spółek, 5. Prawo upadłościowe-zagadnienia podstawowe, Cz. II Testy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7387-855-6
Cz. I Zagadnienia ogólne; 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego, 2. Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo, 3. Zasady uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prywatnym. Cz. II Spółki jako przedsiębiorcy: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Spółki osobowe, 3. Spółki kapitałowe. Cz. III Umowy w obrocie gospodarczym; 1. Zagadnienia ogólne, 2. Podstawowe umowy z zakresu obrotu gospodarczego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze prywatne / red. Teresa Mróz, Mirosław Stec. - Wyd. 2 Stan prawny na 31.08.2009 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 732 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7387-855-6
Cz. I Zagadnienia ogólne; 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego, 2. Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo, 3. Zasady uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prywatnym. Cz. II Spółki jako przedsiębiorcy: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Spółki osobowe, 3. Spółki kapitałowe. Cz. III Umowy w obrocie gospodarczym; 1. Zagadnienia ogólne, 2. Podstawowe umowy z zakresu obrotu gospodarczego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze. Kompendium / red. Jan Olszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 502 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7387-892-1
Część I: Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. Swoboda działalności gospodarczej. 2. Pojęcie przedsiębiorcy. 3. Instytucje wspólne dla przedsiębiorców. 4. Poszczególne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Część II: Obowiązki przedsiębiorców. 5. Obowiązki dotyczące ewidencjonowania przedsiębiorców. 6. Obowiązki przedsiębiorcy w dziedzinie ochrony danych. 7. Zasady kształtowania cen. Część III: Prawo ochrony mechanizmów rynkowych i uczciwej konkurencji. 8. Ewolucyjny proces rozwoju ochrony konkurencji. 9. Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ważniejsze wyłączenia i ogólna charakterystyka organów ochrony. 10. Prewencyjna ochrona konkurencji. 11. Zwalczanie praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 12. Postępowanie przed Prezesem Urzędu. 13. Zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji (zasady ogólne). 14. Postępowanie w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji. 15. Zakazy konkurencji. Część IV: Umowy w obrocie handlowym. 16. Umowy handlowe - zagadnienia ogólne. 17. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań w obrocie gospodarczym. Część V: Procedury uzdrawiania i zakończenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w postępowaniu upadłościowym. 18. Postępowanie upadłościowe i naprawcze. Część VI: Rozwiązywanie sporów gospodarczych. 19. Sądy gospodarcze. 20. Mediacja w sporach gospodarczych. 21. Postępowanie przed sądem polubownym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze. Kompendium / red. Jan Olszewski. - Wyd. 5. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 469, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-0369-7
Część I: Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. Swoboda działalności gospodarczej. 2. Pojęcie przedsiębiorcy. 3. Instytucje wspólne dla przedsiębiorców. 4. Poszczególne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Część II: Obowiązki przedsiębiorców. 5. Obowiązki dotyczące ewidencjonowania przedsiębiorców. 6. Obowiązki przedsiębiorcy w dziedzinie ochrony danych. 7. Zasady kształtowania cen. Część III: Prawo ochrony mechanizmów rynkowych i uczciwej konkurencji. 8. Ewolucyjny proces rozwoju ochrony konkurencji. 9. Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ważniejsze wyłączenia i ogólna charakterystyka organów ochrony. 10. Prewencyjna ochrona konkurencji. 11. Zwalczanie praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 12. Postępowanie przed Prezesem Urzędu. 13. Zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji (zasady ogólne). 14. Postępowanie w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji. 15. Zakazy konkurencji. Część IV: Umowy w obrocie handlowym. 16. Umowy handlowe - zagadnienia ogólne. 17. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań w obrocie gospodarczym. Część V: Procedury uzdrawiania i zakończenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w postępowaniu upadłościowym. 18. Postępowanie upadłościowe i naprawcze. Część VI: Rozwiązywanie sporów gospodarczych. 19. Sądy gospodarcze. 20. Mediacja w sporach gospodarczych. 21. Postępowanie przed sądem polubownym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again