Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Czajkowska-Matosiuk Katarzyna
(1)
Lewandowski Jerzy
(1)
Zamojski Łukasz
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Spółki
(3)
Fundacja
(2)
Organizacje
(2)
Spółdzielczość
(2)
Umowa
(2)
Banki
(1)
Czek
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo handlowe
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo państwowe
(1)
Rejestr publiczny
(1)
Spółka europejska
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Spółki cywilne
(1)
Spółki jawne
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Spółki komandytowo-akcyjne
(1)
Spółki partnerskie
(1)
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(1)
Upadłość
(1)
Weksle
(1)
4 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-012-5
1. Zagadnienia ogólne: Rejestr; Sąd rejestrowy; Postępowanie rejestrowe; 2, Kompetencje sadu rejestrowego w sprawach dotyczących wpisu w rejestrze bądź złożenia dokumentu do akt rejestrowych: Uwagi ogólne; Przyjęcie dokumentów do akt rejestrowych; wpisy z urzędu; Zwrot wniosku w postępowaniu rejestrowym; Badanie wniosku i złożonych dokumentów; Problem badania firmy spółki przez sąd rejestrowy; Badanie przez sąd rejestrowy przedmiotu działalności spółki; Badanie przez sad rejestrowy wkładów niepieniężnych wnoszonych do spółek; Sądowa kontrola sposobu reprezentacji spółki; Ograniczenia zakresu kognicji sadu rejestrowego; 3. Szczególne kompetencje sądu rejestrowego niezwiązane z wpisem do rejestru: Przepisy przymuszające stosowane przez są rejestrowy; Przepisy o charakterze karnym stosowane przez sąd rejestrowy; Ustanawianie i odwoływanie likwidatorów przez sąd rejestrowy; Wyznaczanie przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki przez sad rejestrowy; Udzielanie przez sąd rejestrowy upoważnienia do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy); Udzielanie przez sąd rejestrowy upoważnienia do przeglądania dokumentów spółki; Zobowiązanie zarządu spółki kapitałowej przez sąd rejestrowy do udzielania wspólnikowi (akcjonariuszowi) wyjaśnień (informacji); Udzielanie przez sąd rejestrowy zgody na zbycie udziałów w spółce z o.o.; Oszacowanie przez sąd rejestrowy ceny udziałów spółki z o.o. sprzedawanych w drodze egzekucji; Wyznaczenie biegłego przez sąd rejestrowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again