Form of Work
Książki
(32)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(21)
available
(18)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(21)
Author
Olszewski Jan (1960- )
(3)
Szachułowicz Jan
(3)
Antoniuk Jarosław R
(2)
Horosz Piotr
(2)
Mróz Teresa
(2)
Stec Mirosław
(2)
zbiorowa Praca
(2)
BIelecka Dorota
(1)
Bielecki Maciej
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Cornell Bradford
(1)
Czajkowska-Matosiuk Katarzyna
(1)
Czapka Mirosław
(1)
Galbraith John Kenneth
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (1971- )
(1)
Jędrejek Grzegorz
(1)
Kalus Stanisława
(1)
Kazimierski Piotr
(1)
Koch Andrzej
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Kwieciński Mirosław
(1)
Lewandowski Jerzy
(1)
Napierała Jacek
(1)
Nogalski Bogdan
(1)
Ogiegło Leszek
(1)
Pakosiewicz Jan
(1)
Popiołek Wojciech
(1)
Reichel Marek
(1)
Ronkowski Roman
(1)
Szablewski Andrzej
(1)
Szpunar Maciej
(1)
Szydło Marek (1977- )
(1)
Trzciński Zenon
(1)
Wiankowski Sławomir
(1)
Włodyka Stanisław
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Zdyb Marian
(1)
Zięty Jakub Jan
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(24)
1990 - 1999
(4)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(35)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(36)
Subject
Umowa
(16)
Spółki
(15)
Prawo gospodarcze
(12)
Spółki kapitałowe
(10)
Upadłość
(9)
Przedsiębiorcy
(8)
Przedsiębiorstwo
(8)
Gospodarka
(4)
Konkurencja
(4)
Obrót gospodarczy
(4)
Spółki osobowe
(4)
Holdingi
(3)
Prawo handlowe
(3)
Prawo wodne
(3)
Spółka europejska
(3)
Spółki handlowe
(3)
Spółki wodne
(3)
Woda
(3)
Banki
(2)
Fundacja
(2)
Gospodarka komunalna
(2)
Organizacje
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Prawo autorskie
(2)
Przedsiębiorstwo komunalne
(2)
Przedsiębiorstwo państwowe
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Spółdzielczość
(2)
Spółki akcyjne
(2)
Spółki cywilne
(2)
Spółki komunalne
(2)
Systemy informatyczne zarządzania
(2)
Sądownictwo polubowne
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Weksle
(2)
Własność przemysłowa
(2)
Adopcja
(1)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(1)
Baza danych
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Biura informacji gospodarczej
(1)
Budownictwo
(1)
Czek
(1)
Dumping
(1)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(1)
Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Geografia ekonomiczna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Informatyka
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Instytucje finansowe międzynarodowe
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Komis
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konosament
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrakt menedżerski
(1)
Korupcja
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Kredyt
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Leasing
(1)
Logistyka
(1)
Małżeństwo
(1)
Małżeństwo międzywyznaniowe
(1)
Medycyna
(1)
Monopol
(1)
Monopole
(1)
Nafta
(1)
Nieruchomości
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Obligacje
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odpowiedzialność za produkt
(1)
Oszustwo
(1)
Pazdan, Maksymilian (1936- )
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polska
(1)
Poradnictwo
(1)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo międzynarodowe procesowe
(1)
Prawo morskie
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo prywatne międzynarodowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Przestępstwo przeciw mieniu
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Restytucja dóbr kultury
(1)
Subject: time
1901-
(1)
Subject: place
Chiny
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
36 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-88970-26-7
1. Natura niewinnego oszustwa 2. Przemianowanie systemu 3. Gospodarka dostosowana 4. Zwodniczy świat pracy 5. Korporacja jako biurokracja 6. Władza w korporacji 7. Mit dwóch sekretów 8. Świat finansów 9. Wytworna ucieczka od rzeczywistości 10. Koniec niewinności korporacji 11. Polityka zagraniczna i wojskowa 12. Ostatnie słowo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86929-17-0
Pojęcie holdingu, Co to jest holding, Tworzenie holdingu, Rodzaje holdingów; Rozwój struktur holdingowych na świecie, Holdingi w Niemczech, Wielkie j Brytanii, Japonii; Holdingi w praktyce krajowej, Formy przedholdingowe w Polsce, Uwarunkowania formalno-prawne holdingu, Tendencje rozwojowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-606-5
Część I: Europejskie determinanty procesów integracji przepływu informacji. 1. Osobowy charakter europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych jako formy międzynarodowej współpracy przedsiębiorców. 2. Spółka europejska jako forma działalności gospodarczej Unii. 3. Modelowe reguły informowania i konsultacji pracowników spółki europejskiej ważnym narzędziem zarządzania w UE. 4. Systemy informatyczne w zarządzaniu a pozyskiwanie wiedzy w warunkach procesu globalizacji i integracji europejskiej. 5. Foresight i benchmarking jako narzędzia wywiadowcze wykorzystywane w kreowaniu polityki rozwoju regionów europejskich. 6. Wykorzystanie technologii informacji i komunikacji w samorządach. 7. Komunikacja w systemie nadzoru właścicielskiego. Część II: Bezpieczeństwo jako fundamentalny komponent współczesnego biznesu. 8. Społeczno-polityczne uwarunkowania współpracy subregionalnej na rzecz bezpieczeństwa. Przykład Polski. 9. Bezpieczeństwo informacji w handlu elektronicznym. 10 System wczesnego ostrzegania jako informacyjne wsparcie decyzji strategicznych. 11. Rezerwy jako narzędzie obrony przedsiębiorstwa przed zagrożeniem. 12. Zarządzanie sytuacją kryzysową na przykładzie napadu rabunkowego na bank. Część III: Rola informacji w wybranych dziedzinach praktyki gospodarczej. 13. Szczegółowe wymagania informacyjne w procesie strategic turnaround management. 14. Udział stanowisk pracy w procesach wiedzy - analiza, opis, źródła informacji. 15. Informacyjna funkcja kreowania wartości w procesie motywowania i oceny organów zarządzania przedsiębiorstwem. 16. Informacja księgowa i rynkowa w ocenie efektywności i kreowania wartości przedsiębiorstwa. 17. Problemy zarządzania informacją w sferze rynkowo zorientowanych działań logistycznych. 18. Systemy informatyczne w zarządzaniu logistycznym. 19. Rola informacji w budowie bazy planistyczno-normatywnej controllingu strategicznego. 20. Rozciąganie łańcuchów wartości Biur Informacji Gospodarczej (BIG). 21. Gromadzenie informacji o kliencie warunkiem osiągnięcia sukcesu przedsiębiorstwa usługowego. 22. System rezerwacyjny "Bookings" jako narzędzie zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie hotelarskim (na przykładzie Hotelu Elektor w Krakowie). 23. Przegląd koncepcji kapitału intelektualnego i jego wpływ na konkurencyjność. 24. Informacji w identyfikacji ryzyka działalności jednostki konsultingowej. 25. Księgi wieczyste w systemie informacji o nieruchomościach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1708-9
Cz.I Podstawy teoretyczno-prawne i analiza otoczenia: 1. Pośrednictwo finansowe i konglomeraty finansowe w teorii ekonomii, 2. Aspekty prawne funkcjonowania konglomeratów finansowych, 3. Zmoany społeczno-demograficzne i zmiany struktury oszczędności a funkcjonowanie konglomeratów finansowych, 4. Integracja rynku finansowego w Unii Europejskiej i jej znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania konglomeratów finansowych, 5. Sieć bezpieczeństwa finansowego a działalność konglomeratów finansowych. Cz.II Zarządzanie konglomeratami finansowymi: 6. Strategie konsolidacji i de novo jako sposoby tworzenia konglomeratów finansowych, 7. Ocena działalności konglomeratów finansowych na podstawie sprawozdań finansowych, 8. Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny potencjału ekonomiczno-finansowego konglomeratów finansowych, 9. Ryzyko w konglomeratach finansowych, 10. Kredytowe instrumenty pochodne jako narzędzie transferu ryzyka kredytowego pomiędzy bankami a zakładami ubezpieczeń, 11. Cross-selling i zarządzanie wizerunkiem w konglomeratach finansowych, 12. Strategia działania konglomeratów finansowych. Cz.III Konglomeraty finansowe na rynku usług finansowych: 13. Konglomeraty finansowe w wybrnaych krajach wysko-rozwiniętych, 14. Konglomeraty finansowe w wybrnaych krajach UE-10, 15. Rola klientów korporacyjnych w działalności konglomeratów finansowych, 16. Klienci indywidualni i ich znaczenie dla konglomeratów finansowych, 17. Private banking i asset management w działalności konglomeratów finansowych, 18. Dyscyplina rynkowa a funkcjonowanie konglomeratów finansowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-156-0
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - prawo wodne; Zasady ogólne; Korzystanie z wód; Ochrona wód; Budownictwo wodne; Ochrona przed powodzią oraz suszą Zarządzanie zasobami wodnymi; Spółki wodne i związki wałowe; Odpowiedzialność za szkody; Przepisy karne; Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2008)
1. Związek procesów sensacyjnych (ich zakresu, form i skutków) z celami polityki ekonomicznej; 2. Upadłość jako instytucja prawna w procesie sensacyjnym polityki gospodarczej; 3. Polityka gospodarcza a dylematy polskiej bankowości jako instytucji zaufania publicznego w latach 2004-2008; 4. Ewolucja polityki dywidendowej Skarbu Państwa wobec własnych spółek jednoosobowych i jej konsekwencje; 5. Współdziałanie państwa i małego biznesu jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie Republiki Białorusi; 6. Analiza i ocena współpracy trans granicznej na przykładzie polsko-białoruskich regionów; 7. Wyzwania rynku pracy w dobie globalizacji; 8. Przemiany współczesnej gospodarki jako wyzwanie dla europejskiego welfare state; 9. Kierunki działań usprawniających system monitoringu w małych i średnich przedsiębiorstwach; 10. Zakupy zaopatrzeniowe drogą elektroniczną E-procurement i aukcje elektroniczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-539-7
Cz. I. : Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego : rozdział I. : Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym , rozdział II. : Obrót gospodarczy w prawie karnym pozakodeksowym , rozdział III. : Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary , popełnione w obrocie gospodarczym ; Cz. II. : Zagadnienia administracyjnoprawne ochrony obrotu gospodarczego : rozdział I.: Państwo wobec obrotu gospodarczego , rozdział II. : Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej , rozdział III. : Administracyjnoprawna ochrona rynku (mechanizmów rynkowych) , rozdział IV. : Administracyjnoprawna ochrona równości konkurowania , rozdział V. : Ochrona rynku krajowego , rozdział VI. : Zasady uczestnictwa podmiotów prawa publicznego w obrocie gospodarczym ; Cz. III. : Obrót gospodarczy w systemie prawa - zagadnienia prawa cywilnego : rozdział I. : Podmioty i przedmioty stosunków gospodarczych , rozdział II. : Umowy w obrocie gospodarczym , rozdział III. : Typologia umów , rozdział IV. : Spółki , rozdział V. : Elementy postępowania cywilnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ; 34)
ISBN: 978-83-60822-50-0
1. Europejski fundusz rozwoju regionalnego jako element polityki strukturalnej Unii Europejskiej; 2. Polska wobec polityki spójności Unii Europejskiej; 3. Ewaluacja w procesie programowania rozwoju regionalnego- aspekt interaregionalny; 4. Współpraca państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej w ramach III filaru Unii Europejskiej; 5. Aktywność turystyczna Europejczyków; 6. Kierunku rozwoju turystyki biznesowej w Polsce na tle wybranych krajów UE; 7. Znaczenie funduszy strukturalnych w rozwoju turystyki; 8. Zarządzanie talentami w organizacji; 9. Ujęcie księgowe środków pomocowych w podstawowych formach organizacyjnych sektora finansów publicznych; 10. Bezstronność i niezależność biegłych rewidentów w aspekcie wymagań Unii Europejskiej; 11. Spółka Europejska jako sposób na pozyskanie efektów ekonomicznych; 12. Dokumentacja i ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych; 13. Główne detrminanty kosztów pracy; 14. Rynek pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Sądecczyzny przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej; 15. Zmiany w rychu naturalnym i migracjach na obszarach wiejskich podregionu nowosądeckiego; Streszczenia w języku angielskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Firmą)
ISBN: 83-902105-8-4
Cz.I.- FORMY HOLDINGÓW W GOSPODARCE: Klasyfikacja form zgrupowań wielopodmiotowych... Przykłady holdingów w gospodarce krajowej. Cz.II.- PRZYKŁADY DOKUMENTÓW REGU LUJĄCYCH ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA HOLDINGÓW : Dokumenty związane z przekształceniem strukturalno-wła snościowym. Umowy regulujące transfer mienia spółki ho -ldingowej do spółek zależnych. Dokumentacja ekonomicz no-finansowa. Instrukcja opracowywania planów działal- ności... Cz.III.- SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINAN
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Prawne podstawy przedsiębiorczości / Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk. - Stan prawny na 1.01.2007 r. - Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 318, [1] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-067-0
1. Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza, 2. Przedsiębiorca, 3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 4. Pojęcie spółki i klasyfikacja spółek, 5. Spółki osobowe, 6. Spółki kapitałowe, 7. Łączenie się, podział i przekształcanie spółek handlowych, 8. Umowy i ich wykonanie, 9. Wybrane umowy, 10. Wybrane zagadnienia związane z finansami przedsiębiorcy, 11. Upadłość przedsiębiorcy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-218-6
1. Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza, 2. Przedsiębiorca, 3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 4. Pojęcie spółki i klasyfikacja spółek, 5. Spółki osobowe, 6. Spółki kapitałowe, 7. Łączenie się, podział i przekształcanie spółek handlowych, 8. Umowy i ich wykonanie, 9. Wybrane umowy, 10. Wybrane zagadnienia związane z finansami przedsiębiorcy, 11. Upadłość przedsiębiorcy, 12. Własność intelektualna, 13. Prawo autorskie i prawa pokrewne, 14. Własność przemysłowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
(Academia Oeconomica)
ISBN: 83-7247-608-X
Cz. I Prawo gospodarcze w systemie polskiego prawa: Ogólne wiadomości o prawie gospodarczym; Zasady przewodnie prawa gospodarczego; Działalność gospodarcza jako przedmiot prawa gospodarczego. Cz. II Przedsiębiorcy: Wiadomości ogólne o przedsiębiorcach; Spółki handlowe jako przedsiębiorcy; Przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie jako przedsiębiorcy; Wspólnicy spółek cywilnych i osoby fizyczne jako przedsiębiorcy. Cz. III Stosunki cywilnoprawne z udziałem przedsiębiorców: Ogólna ch-ka umów gospodarczych; Umowy w działalności gospodarczej przedsiębiorców; Papiery wartościowe. Cz. IV Prawna ochrona interesów przedsiębiorców: Rozstrzyganie sporów gospodarczych; Upadłość przedsiębiorcy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze i handlowe / red. nauk. Jan Pakosiewicz. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 191 s. : tab. ; 23 cm.
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 83-7444-139-9
Cz. I Tabele i schematy; 1. Część ogólna, 2. Umowy w obrocie gospodarczym, 3. Papiery wartościowe, 4. Prawo spółek, 5. Prawo upadłościowe-zagadnienia podstawowe, Cz. II Testy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7387-855-6
Cz. I Zagadnienia ogólne; 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego, 2. Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo, 3. Zasady uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prywatnym. Cz. II Spółki jako przedsiębiorcy: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Spółki osobowe, 3. Spółki kapitałowe. Cz. III Umowy w obrocie gospodarczym; 1. Zagadnienia ogólne, 2. Podstawowe umowy z zakresu obrotu gospodarczego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze prywatne / red. Teresa Mróz, Mirosław Stec. - Wyd. 2 Stan prawny na 31.08.2009 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 732 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7387-855-6
Cz. I Zagadnienia ogólne; 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego, 2. Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo, 3. Zasady uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prywatnym. Cz. II Spółki jako przedsiębiorcy: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Spółki osobowe, 3. Spółki kapitałowe. Cz. III Umowy w obrocie gospodarczym; 1. Zagadnienia ogólne, 2. Podstawowe umowy z zakresu obrotu gospodarczego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze. Kompendium / red. Jan Olszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 502 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7387-892-1
Część I: Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. Swoboda działalności gospodarczej. 2. Pojęcie przedsiębiorcy. 3. Instytucje wspólne dla przedsiębiorców. 4. Poszczególne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Część II: Obowiązki przedsiębiorców. 5. Obowiązki dotyczące ewidencjonowania przedsiębiorców. 6. Obowiązki przedsiębiorcy w dziedzinie ochrony danych. 7. Zasady kształtowania cen. Część III: Prawo ochrony mechanizmów rynkowych i uczciwej konkurencji. 8. Ewolucyjny proces rozwoju ochrony konkurencji. 9. Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ważniejsze wyłączenia i ogólna charakterystyka organów ochrony. 10. Prewencyjna ochrona konkurencji. 11. Zwalczanie praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 12. Postępowanie przed Prezesem Urzędu. 13. Zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji (zasady ogólne). 14. Postępowanie w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji. 15. Zakazy konkurencji. Część IV: Umowy w obrocie handlowym. 16. Umowy handlowe - zagadnienia ogólne. 17. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań w obrocie gospodarczym. Część V: Procedury uzdrawiania i zakończenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w postępowaniu upadłościowym. 18. Postępowanie upadłościowe i naprawcze. Część VI: Rozwiązywanie sporów gospodarczych. 19. Sądy gospodarcze. 20. Mediacja w sporach gospodarczych. 21. Postępowanie przed sądem polubownym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze. Kompendium / red. Jan Olszewski. - Wyd. 5. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 469, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-0369-7
Część I: Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. Swoboda działalności gospodarczej. 2. Pojęcie przedsiębiorcy. 3. Instytucje wspólne dla przedsiębiorców. 4. Poszczególne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Część II: Obowiązki przedsiębiorców. 5. Obowiązki dotyczące ewidencjonowania przedsiębiorców. 6. Obowiązki przedsiębiorcy w dziedzinie ochrony danych. 7. Zasady kształtowania cen. Część III: Prawo ochrony mechanizmów rynkowych i uczciwej konkurencji. 8. Ewolucyjny proces rozwoju ochrony konkurencji. 9. Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ważniejsze wyłączenia i ogólna charakterystyka organów ochrony. 10. Prewencyjna ochrona konkurencji. 11. Zwalczanie praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 12. Postępowanie przed Prezesem Urzędu. 13. Zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji (zasady ogólne). 14. Postępowanie w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji. 15. Zakazy konkurencji. Część IV: Umowy w obrocie handlowym. 16. Umowy handlowe - zagadnienia ogólne. 17. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań w obrocie gospodarczym. Część V: Procedury uzdrawiania i zakończenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w postępowaniu upadłościowym. 18. Postępowanie upadłościowe i naprawcze. Część VI: Rozwiązywanie sporów gospodarczych. 19. Sądy gospodarcze. 20. Mediacja w sporach gospodarczych. 21. Postępowanie przed sądem polubownym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze. Kompendium / red. Jan Olszewski. - Wyd. 6. - Warszawa : C.H.Beck, 2013. - 502 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-4471-3
Część I: Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. Swoboda działalności gospodarczej. 2. Pojęcie przedsiębiorcy. 3. Instytucje wspólne dla przedsiębiorców. 4. Poszczególne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Część II: Obowiązki przedsiębiorców. 5. Obowiązki dotyczące ewidencjonowania przedsiębiorców. 6. Obowiązki przedsiębiorcy w dziedzinie ochrony danych. 7. Zasady kształtowania cen. Część III: Prawo ochrony mechanizmów rynkowych i uczciwej konkurencji. 8. Ewolucyjny proces rozwoju ochrony konkurencji. 9. Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ważniejsze wyłączenia i ogólna charakterystyka organów ochrony. 10. Prewencyjna ochrona konkurencji. 11. Zwalczanie praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 12. Postępowanie przed Prezesem Urzędu. 13. Zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji (zasady ogólne). 14. Postępowanie w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji. 15. Zakazy konkurencji. Część IV: Umowy w obrocie handlowym. 16. Umowy handlowe - zagadnienia ogólne. 17. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań w obrocie gospodarczym. Część V: Procedury uzdrawiania i zakończenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w postępowaniu upadłościowym. 18. Postępowanie upadłościowe i naprawcze. Część VI: Rozwiązywanie sporów gospodarczych. 19. Sądy gospodarcze. 20. Mediacja w sporach gospodarczych. 21. Postępowanie przed sądem polubownym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again