Form of Work
Książki
(109)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(91)
available
(51)
Branch
Wypożyczalnia
(51)
Czytelnia
(91)
Author
Kall Jacek
(4)
Bralczyk Jerzy
(3)
Goćkowski Janusz
(3)
Szacki Jerzy
(3)
Bourdieu Pierre
(2)
Caples John
(2)
Chmaj Marek
(2)
Grabias Stanisław
(2)
Hahn Fred E
(2)
Hołyst Brunon (1930- )
(2)
Jasińska-Kania Aleksandra
(2)
Manterys Aleksander
(2)
Modrzewski Jerzy
(2)
Nijakowski Lech M
(2)
Pers Jolanta
(2)
Rycielski Piotr
(2)
Simmel Georg
(2)
Szeligiewicz-Urban Danuta (1959- )
(2)
Turner Jonathan H
(2)
Woronicka Grażyna
(2)
Ziółkowski Marek
(2)
Łukasiewicz Małgorzata
(2)
Żmigrodzki Marek
(2)
Andrzejewski Bolesław
(1)
Anuszewska Izabella
(1)
Babbie Earl
(1)
Barbaro Bogdan de
(1)
Barbaro Maria de
(1)
Batiuk Anna
(1)
Bauman Zygmunt
(1)
Beyer Peter
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Białyszewski Henryk
(1)
Bokajło Wiesław
(1)
Bokszański Zbigniew
(1)
Bolechów Bartosz
(1)
Bolten Jürgen
(1)
Bondyra Krzysztof
(1)
Borowska Alina
(1)
Borowska Teresa
(1)
Borusowski Janusz
(1)
Briggs Asa
(1)
Brzezińska Anna
(1)
Budzyna-Dawidowski Przemysław
(1)
Burke Peter
(1)
Burszta Wojciech J
(1)
Bywalec Czesław
(1)
Błaszczyk Klaudia
(1)
Chodynicka Anna Małgorzata
(1)
Chłopecki Jerzy
(1)
Czaplińska-Muternilchowa Róża
(1)
Czarnecka-Wójcik Ewa
(1)
Dahme Heinz-Jürgen
(1)
Dewey John
(1)
Dobieszewski Adolf
(1)
Dolińska Małgorzata
(1)
Domagalska Sylwia
(1)
Drozdowski Rafał
(1)
Drożdżowicz Lucyna
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Durkheim Émile
(1)
Durska Małgorzata
(1)
Dymara Bronisława
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Elliott Anthony
(1)
Feinberg Walter
(1)
Ferenz Krystyna
(1)
Finnis John
(1)
Flis Andrzej
(1)
Francuz Piotr
(1)
Frieske Kazimierz W
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Gała Aleksandra
(1)
Gebel Katarzyna W
(1)
Giza Teresa
(1)
Giza-Poleszczuk Anna
(1)
Gorman Benjamin L
(1)
Gramlewicz Barbara
(1)
Gramlewicz Marek
(1)
Górski Piotr
(1)
Hałas Elżbieta
(1)
Hofstede Geert
(1)
Hofstede Gert Jan
(1)
INTERACTIVE. Agencja Komunikacji Marketingowej
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Janicki Janusz
(1)
Jankowska Hanna
(1)
Januszek Henryk
(1)
Jedliński Jakub
(1)
Jemielniak Dariusz
(1)
Judge Timothy A
(1)
Józefik Barbara
(1)
Kaczan Radosław
(1)
Kaczmarczyk Michał
(1)
Kaczmarek Bohdan
(1)
Kalinowski Romuald
(1)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(1)
Karp Janusz
(1)
Karpiuk Mirosław
(1)
Kieżun Witold
(1)
Year
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(82)
1990 - 1999
(9)
1980 - 1989
(1)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(112)
unknown (a)
(1)
unknown (us)
(1)
Language
Polish
(114)
Subject
Socjologia
(32)
Społeczeństwo
(18)
Polityka
(9)
Reklama
(9)
Kultura
(8)
Środki masowego przekazu
(8)
Globalizacja
(7)
Komunikacja społeczna
(7)
Organizacja
(7)
Państwo
(7)
Struktura społeczna
(7)
Szkolnictwo
(7)
Rodzina
(6)
Społeczeństwo obywatelskie
(6)
Dziecko
(5)
Grupy społeczne
(5)
Kształcenie
(5)
Praca
(5)
Prawo
(5)
Społeczności lokalne
(5)
Władza
(5)
Zmiana społeczna
(5)
Świadomość społeczna
(5)
Nauki społeczne
(4)
Przywództwo
(4)
Socjalizacja
(4)
Stosunki interpersonalne
(4)
Strukturalizm
(4)
Wychowanie
(4)
Integracja społeczna
(3)
Kontrola społeczna (socjol.)
(3)
Korupcja
(3)
Ludzie starzy
(3)
Marginalizacja społeczna
(3)
Menedżerowie
(3)
Młodzież
(3)
Nauka
(3)
Patologia społeczna
(3)
Religia
(3)
Więź społeczna
(3)
Wykluczenie społeczne
(3)
Zarządzanie
(3)
Administracja
(2)
Antropologia społeczna
(2)
Bezrobocie
(2)
Demokracja
(2)
Filozofia
(2)
Funkcjonalizm (antropol.społ.)
(2)
Indywidualizm (filoz.)
(2)
Integracja europejska
(2)
Interakcje społeczne
(2)
Język polski
(2)
Konflikt
(2)
Konflikt społeczny
(2)
Kryminologia
(2)
Naród
(2)
Nauczanie
(2)
Opieka społeczna
(2)
Organizacje
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Pluralizm społeczny
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Polityka społeczna
(2)
Polityka zagraniczna
(2)
Pracownicy naukowi
(2)
Prawa człowieka
(2)
Przestępczość
(2)
Przestępczość zorganizowana
(2)
Rola społeczna
(2)
Rosja
(2)
Rozwój społeczny
(2)
Ruchy społeczne
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Siła robocza
(2)
Socjobiologia
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Sprawiedliwość
(2)
Starość
(2)
Studenci
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Telewizja
(2)
Teoria gier
(2)
Teoria poznania
(2)
Teoria systemów
(2)
Terroryzm
(2)
Wartość
(2)
Więziennictwo
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
AIDS
(1)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Absolwenci szkół średnich
(1)
Agresywność
(1)
Alkohol
(1)
Antropologia wizualna
(1)
Bezdomność
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Biblioterapia
(1)
Bourdieu, Pierre
(1)
Czas
(1)
Subject: time
1989-
(3)
1801-
(1)
1918-
(1)
Subject: place
Afryka
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Azja
(1)
Bałkańskie, kraje
(1)
Pedagogika
(1)
Sosnowiec (woj. śląskie)
(1)
Warszawa
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
114 results Filter
E-book
In basket
ISBN: 978-83-89281-65-4
Monografia stanowi klasyczny wzorzec sposobu ujmowania problematyki uczestnictwa jednostki w działalności zawodowej jako ważnego aspektu ludzkiej egzystencji, w tym i osób z ograniczeniami sprawności. Obejmuje sprawy zadowolenia z życia, dotyczy aspektów socjodemograficznych, kapitału osobistego i społecznego, kompetencji osobistych oraz uwarunkowań aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności w aspekcie czynników wspomagających i czynników ryzyka. Autorzy przestrzegają przed wysokim poziomem gotowości do udzielania wszelkiego wsparcia tego rodzaju osobom przez środowisko. Jest to czynnik ryzyka grożący stagnacją rozwoju osoby niepełnosprawnej, odbiera poczucie podmiotowości; człowiek staje się przedmiotem w rękach innych. Czytelnikami monografii powinny być nie tylko służby społeczne, zajmujące się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych, ale także osoby zajmujące się polityką społeczną oraz socjologowie i psycholodzy zajmujący się orientacją i poradnictwem zawodowym. Monografia z pewnością należeć będzie do kanonu lektury studentów interesujących się psychologią pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. prof. dr hab. Roman Ossowski Należy podkreślić bardzo dobry warsztat badawczy. Autorzy posługują się nie tylko metodami z zakresu badań psychologicznych, ale formułują wiele trafnych spostrzeżeń z zakresu polityki społecznej i polityki zatrudnienia. Są one zweryfikowane przy pomocy dobrze dobranych narzędzi statystycznych. Wnioskowanie statystyczne jest w pełni zasłużone, a zastosowane metody świadczą o znajomości tej problematyki, podnosząc jednocześnie dzięki weryfikacji wartość badania i wynikających z niego wniosków. Pochwalić należy także bardzo ładny, klarowny język, jakim posługują się Autorzy, Nie ma w nim paranaukowych sformułowań, dzięki czemu książka, nie tracąc waloru pracy naukowej, jest przystępna w warstwie opisującej wyniki dla przeciętnego czytelnika. Dla niego także ważne są wnioski, a wśród nich ten, który mówi, że osoba niepełnosprawna, jeśli ma wsparcie w swoim najbliższym otoczeniu, czyni wysiłki w celu podniesienia swoich kwalifikacji oraz poprawia wartość pozostającego w jej dyspozycji kapitału społecznego, ma szanse na osiąganie satysfakcji zawodowej i zdobycie uznania. dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH Publikacja bezpłatna powstała w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie nr WUE/0041/IV/05 pt. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych . Książka wydana w jednej z trzech serii publikacji prezentujących rezultaty i wyniki badań zespołu naukowców SWPS pod kierunkiem prof. Anny Izabeli Brzezińskiej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem projektu było uzyskanie wiedzy odnośnie do zasobów osób niepełnosprawnych (ON), odkrycie istnienia stereotypów i uprzedzeń wobec ON oraz ukazanie kierunków zmiany nastawienia wobec ON podejmujących aktywne życie zawodowe. Badania były ukierunkowane na wykrycie barier, jakie współcześnie tkwią w mentalności ON, ich rodzin i osób związanych z ich zatrudnianiem. Książka ukazała się w Serii I: OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
(Metodologia / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-16945-9
Wprowadzenie: Czym są badania jakościowe?; 1. Projektowanie badania jakościowego; 2. Etyka w badaniach jakościowych; 3. Pułapki i dylematy w badaniach jakościowych; 4. Znaczenie paradygmatów w badaniach jakościowych; 5. Teoria ugruntowana; 6. Action research, czyli o badaniach w działaniu; 7. Antropologia wizualna; 8. Etnografia; 9. Jak zostałem etnografem. Opowieść konfesyjna; 10. Storytelling, czyli o materialności praktyk opowiadania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-410-X
1. Treść programów telewizyjnych jako czynnik oddziaływania na widzów. Wprowadzenie i strategia badań, 2. Obrazy destruktywne w programach telewizyjnych, 3. Przekaz treści konstruktywnych i destruktywnych w programach telewizyjnych, 4. Analiza treści występujących w programach telewizyjnych, 5. Programy informacyjne w Telewizji Polskiej, 6. Programy dla dzieci w Telewizji Polskiej, 7. Reklamy i zwiastuny audycji w programach telewizyjnych, 8. Struktura czasu w programach telewizyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2517)
ISBN: 978-83-226-1643-7
1. Wymiary nowoczesności, 2. Socjologia a poszukiwanie racjonalnych podstaw ładu społecznego, 3. Globalizacja - w kierunku ponowoczesności, 4. Krytyka projektu oświeceniowego - w kierunku postmodernizmu, 5. Postmodernizm a teoria chaosu, 6. Miedzy strukturą i działaniem. Integracja systemowa a integracja społeczna. 7. Socjologia wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61084-42-6
1. Wykluczenie społeczne i długotrwało bezrobocie i ramy teoretyczne; 2. Wykluczenie społeczne w świetle badań empirycznych: Bezrobocie w województwie śląskim na tle sytuacji ogólnopolskiej - analiza źródeł wtórnych; Charakterystyka osób zagrożonych wykluczeniem objętych badaniem ilościowym; Historia zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Ocena kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Aspiracje edukacyjne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Postrzeganie bariery w znalezieniu zatrudnienia; Aktywność w poszukiwaniu pracy; Instrumenty aktywizacji społeczno-zawodowej a potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Ekonomia społeczna w doświadczeniach respondentów; Rekomendacje wynikające z badan. 3. Narzędzia ekonomii społecznej jako sposób aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: Co to jest ekonomia społeczna?; Opis polskich przedsiębiorstw społecznych wyróżnionych na podstawie kryteriów formalno-prawnych. 4. Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych: Uregulowania prawne; Struktura lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych; Proces tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych; Finansowanie działań wspierających lokalną strategię rozwiązywania problemów społecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauczyciele-Nauczycielom / red. nauk. Bronisława Dymara ; Tom 15)
ISBN: 83-7308-000-7
1. Poszukiwanie ładu umysłu i serca, czyli życie według wartości; 2. Pedagogika serca jako podstawa życia według wartości; 3. Ziemia jako wartość w edukacji dziecka; 4. Media i świat informacji jako szansa i zagrożenie dla wartości dziecka; 5. Wartości w uczeniu się- nauczaniu kompleksowym- kruszenie stereotypów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-806-5
1. Przez pryzmat złożoności, 2. Dynamika społeczna, 3. Środowisko "Interaktywności", 4. Emergentne społeczności sieciowe, 5. Emergencja władzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-912-3
Cz I. Naród- pojęcia i aspekty: 1. Próby zdefiniowania narodu jako kategorii politycznej i politologicznej; 2. Wieloaspektowość koncepcji narodu; 3. Nacjonalizm; Cz. II. Narody w Europie: 1. Drogi kształtowania się narodów; 2. Naród jako wspólnota polityczna vs. Naród jako wspólnota etniczno-kulturowa; Cz. III. Naród a społeczeństwo obywatelskie: 1. Globalizacyjne uwarunkowania relacji naród- społeczeństwo obywatelskie; 2. Idee narodowe a ład liberalno- demokratycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-923980-6-8
1. Dyskurs o przyszłości jako gra. 2. Społeczeństwo - gry o lepszą przyszłość ludzi i ich zbiorowości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-803-0
1. Od telewizora do telewizji. 2. Teorie mediów i komunikacja masowego. 3. Podstawy metodologiczne badań i przekazu telewizyjnego. 4. Jawne i ukryte programy typowych form przekazu telewizyjnego. 5. Rodzaje odbioru przekazów telewizyjnych przez młodzież gimnazjalną. 6. Od edukacji medialnej do rozumienia przekazu telewizyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-89281-64-7
(...) Celem pracy – jak piszą Autorzy – jest przekazanie informacji o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce „różnym grupom odbiorców – takim, jak pracownicy organizacji pomocowych, stowarzyszeń i fundacji, zakładów opieki zdrowotnej, nauczycielom, a wreszcie osobom doświadczającym ograniczeń z powodu różnego rodzaju niepełnosprawności i ich rodziny oraz wszystkim zainteresowanym problemem nierówności społecznych” .(...) (...) uważam, że praca została poświęcona istotnemu problemowi społecznemu, a jej opublikowanie może zainteresować wielu czytelników. Pomoże bowiem zrozumieć sytuacje osób niepełnosprawnych w Polsce i być może przyczyni się do przekonania tych, którzy maja coś w tej kwestii do powiedzenia, że jeszcze bardzo wiele pozostało do zrobienia. (...) (...) Rozpoczęłam czytanie z zainteresowaniem – i tak też zakończyłam. Moje przekonanie o gorszej sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce znalazło swoje potwierdzenie – i to nie w obiegowych poglądach, a w twardych danych. Obraz sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce jest smutny, ale też rolą Autorów jest wyraźnie i głośne o tym pisanie – reszta należy nie tylko do osób podejmujących decyzje na poziomie instytucjonalnym, ale też do nas – czytelników lobbujących na rzecz tej grupy mieszkańców Polski. Prof. dr hab. Elżbieta Hornowska Instytut Psychologii UAM, Poznań Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa Publikacja bezpłatna powstała w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie nr WUE/0041/IV/05 pt. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Książka wydana w jednej z trzech serii publikacji prezentujących rezultaty i wyniki badań zespołu naukowców SWPS pod kierunkiem prof. Anny Izabeli Brzezińskiej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem projektu było uzyskanie wiedzy odnośnie do zasobów osób niepełnosprawnych (ON), odkrycie istnienia stereotypów i uprzedzeń wobec ON oraz ukazanie kierunków zmiany nastawienia wobec ON podejmujących aktywne życie zawodowe. Badania były ukierunkowane na wykrycie barier, jakie współcześnie tkwią w mentalności ON, ich rodzin i osób związanych z ich zatrudnianiem. Książka ukazała się w Serii III: OSOBY Z OGRANICZENIEM SPRAWNOŚCI NA RYNKU PRACY
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 83-232-1640-1
1. Kultura-komunikacja-interkulturowość, 2. Nie wiemy, co czynimy: o kulturowych uwarunkowaniach naszego działania, 3. Obchodzenie się z obcym i z obcością, 4. Multikulturowość a interkulturowość do bycia obok siebie do bycia ze sobą, 5. Interkulturowe uczenie się, 6. Porcja informacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 0-19-502608-X
1. Introduction: The Field of Sociology; Sociological Research. 2. Social life: Social Interaction and Social Process; Values, Norm and Institutions; Social Systems and Society; Culture; Socialization; Sex Roles and Orintation by Margaret-Mary Franz; Deviance. 3. Social organization: Groups; Collective Behavior and Mass Communications; Bureaucracy; Polupation; Communities; Social Stratification; Minorities. 4. Social institutions: Family
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15244-4
1. Idea,której czas nadszedł, 2. Tożsamość, 3. Grupy, 4. Organizacje, 5. Instytucje, 6. Kultura i społeczeństwo, 7. Nierówności, 8. Wolność a porządek, 9. Zmiana społeczna, 10. Perspektywa globalna, Niektóre spojrzenia na socjologię
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Klasycy Myśli Prawniczej / Wydział Prawa i Administracji Uniwe)
ISBN: 83-7206-071-1
1. Nowy toryzm; 2. Niewola przyszłości; 3. Grzechy prawodawców; 4. Wielki przesąd polityczny; 5. Postscriptum
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86606-66-9
Zawiera: I GATUNEK: REKLAMA: tekst, komunikat, skuteczność; Język w kampanii reklamowej, Swoistość gatunkowa, Konwencja, forma, treść; II GRA NADAWCY Z ODBIORCĄ W RACJE I EMOCJE; Racje i emocje, etyka i magia; III: REKLAMOWE ZABAWY W PRAWDĘ; IV: JAKI MA BYĆ KOMUNIKAT REKLAMOWY; V: FUNKCJE I MANIPULACJE; VI: ODMIANY JĘZYKA VII SŁOWA: Jak działają słowa, Jakie słowa działają, Nowe słowa; VIII FRAZEOLOGIA; IX: GRAMATYKA REKLAMY; X: SKŁADNIA; XI: SLOGAN; XII TEKST; XII REKLAMA I KULTURA; XIV: SPOŁECZNY KONTEKST REKLAMY
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (4 egz.)
Book
In basket
Język na sprzedaż / Jerzy Bralczyk. - Wyd.2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - 146, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89574-48-9
Zawiera: I GATUNEK: REKLAMA: tekst, komunikat, skuteczność; Język w kampanii reklamowej, Swoistość gatunkowa, Konwencja, forma, treść; II GRA NADAWCY Z ODBIORCĄ W RACJE I EMOCJE; Racje i emocje, etyka i magia; III: REKLAMOWE ZABAWY W PRAWDĘ; IV: JAKI MA BYĆ KOMUNIKAT REKLAMOWY; V: FUNKCJE I MANIPULACJE; VI: ODMIANY JĘZYKA VII SŁOWA: Jak działają słowa, Jakie słowa działają, Nowe słowa; VIII FRAZEOLOGIA; IX: GRAMATYKA REKLAMY; X: SKŁADNIA; XI: SLOGAN; XII TEKST; XII REKLAMA I KULTURA; XIV: SPOŁECZNY KONTEKST REKLAMY
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Język na sprzedaż / Jerzy Bralczyk. - [b.m.w.] : cop. by Business Press, [b.r.w.]. - 198 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-905106-1-8
Zawiera: I GATUNEK: REKLAMA: tekst, komunikat, skuteczność; Język w kampanii reklamowej, Swoistość gatunkowa, Konwencja, forma, treść; II GRA NADAWCY Z ODBIORCĄ W RACJE I EMOCJE; Racje i emocje, etyka i magia; III: REKLAMOWE ZABAWY W PRAWDĘ; IV: JAKI MA BYĆ KOMUNIKAT REKLAMOWY; V: FUNKCJE I MANIPULACJE; VI: ODMIANY JĘZYKA VII SŁOWA: Jak działają słowa, Jakie słowa działają, Nowe słowa; VIII FRAZEOLOGIA; IX: GRAMATYKA REKLAMY; X: SKŁADNIA; XI: SLOGAN; XII TEKST; XII REKLAMA I KULTURA; XIV: SPOŁECZNY KONTEKST REKLAMY
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Socjolongwistyka czy socjologia języka? Polska myśl socjolingwistyczna; Język w uwarunkowaniach społecznych. Socjolekty; Społeczne uwarunkowania zachowań językowych. Z teorii interakcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Język w zachowaniach społecznych / Stanisław Grabias. - Wyd.2 popr. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. - 382 s. : tab., rys. ; 24 cm.
Socjolongwistyka czy socjologia języka? Polska myśl socjolingwistyczna; Język w uwarunkowaniach społecznych. Socjolekty; Społeczne uwarunkowania zachowań językowych. Z teorii interakcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again