Form of Work
Książki
(18)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(13)
Author
Bieniek Gerard
(3)
Dziurda Marcin
(3)
Gajl Natalia
(3)
Pessel Ryszard
(2)
Pietrzykowski Henryk
(2)
Cioch Paweł
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Marchewka-Bartkowiak Kamila
(1)
Mataczyński Maciej
(1)
Mierzejewski Paweł
(1)
Skoczylas Józef Jan
(1)
Skorupka Jerzy
(1)
Trzcińska Diana
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Skarb państwa
(10)
Skarb Państwa
(8)
Postępowanie cywilne
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Finanse
(3)
Prawo finansowe
(3)
Nieruchomości
(2)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(2)
Prawo cywilne
(2)
Sądownictwo
(2)
Audyt wewnętrzny
(1)
Budżet
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Finanse publiczne
(1)
Konstytucja (1997 r.)
(1)
Korupcja
(1)
Lotnictwo
(1)
Makroekonomia
(1)
Odszkodowanie
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Prawo karne finansowe
(1)
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(1)
Swobodny przepływ kapitału
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Turystyka
(1)
Władza państwowa
(1)
37 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-364-7
Podstawowe pojęcia związane z budżetem państwa; Podstawowe pojęcia makroekonomiczne; Podstawowe wielkości budżetu państwa; Dochody budżetu państwa; Wydatki budżetu państwa; Budżet środków europejskich i rozliczenia z UE; Finansowanie deficytu budżetowego; Zobowiązania i należności Skarbu państwa; Sektor finansów publicznych; Prywatyzacja majątku Skarbu Państwa; Budżet samorządu terytorialnego; Inne pojęcia związane z budżetem państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ISSN 1644-4213 ; 4(15) 2006)
1. Dlaczego inne kraje nas przeganiają; 2. Cywilnoprawna odpowiedzialność Skarbu Państwa za wydanie bądź niewydajnie decyzji lub orzeczenia; 3. Prawo do odmowy zeznań - przeciwnik czy sprzymierzeniec procesu karnego?; 4. Odpowiedzialność organizatora turystyki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o imprezę turystyczną; 5. Granice Europy przez pryzmat mitologii oraz "Nomos" a rozszerzenie Unii Europejskiej; 6. Celowość stabilizowania koniunktury; 7. Makroefektywność prywatyzacji w Polsce; 8. Liberalizacja międzynarodowych regulacji rynku lotniczego - korzyści i zagrożenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
E-book
In basket
Oddajemy do rąk Państwa kolejny numer naszego czasopisma. Tym razem prezentujemy artykuły mocno zróżnicowane tematycznie, reprezentujące bardzo różne dziedziny współczesnych nauk o zarządzaniu. Poszczególne opracowania różnią się nie tylko tematyką badawczą, ale i zastosowaną koncepcją badań. W pierwszym rzędzie zwracamy uwagę na publikacje oparte na badaniach empirycznych, które dominują w tym numerze naszego periodyku. Obejmują one rozpoznanie tak różnych zagadnień, jak wpływ klastrów na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim (M. Ginter), sposób wyboru miejsc zakupów przez konsumentów (S. Urban, M. Michałowska), wpływ kryzysu na hotelarstwo w Europie i w Polsce (K. Szydłowska), analiza czynników wpływających na realizację funkcji personalnej (W. Szumowski) oraz sposób wypełniania funkcji właściciela w spółkach Skarbu Państwa (I. Postuła). Ważne z punktu widzenia polityki redakcji są artykuły poświęcone kwestiom metodycznym. Wobec generalnego deficytu tego typu opracowań w krajowych naukach o zarządzaniu publikacje rozwijające koncepcje i metody badawcze uważamy za cenne. Do tego nurtu wśród prezentowanych w czasopiśmie należą artykuły dotyczące metod badania wpływu nazw marek na zachowania nabywców (A. Krycia-Chomińska), sposobów pomiaru kultury organizacyjnej na potrzeby zarządzania talentami (T. Ingram) oraz metod statystycznej analizy dystrybucji dochodów (I. Blagun, L. Dmytryshyn). Za wartościowe uważamy też artykuły poglądowe, rozwijające i porządkujące wiedzę na temat możliwości implementowania tak ważnych koncepcji dla współczesnego zarządzania, jak monitoring i coaching (J. Mróz), zarządzanie projektami (A. Marciszewska) czy programy ograniczania stresu pracowników (D. Molek-Winiarska).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-021-7
1. Zasoby nieruchomości Skarbu Państwa, 2. Zasady gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Panstwa, 3. Sposoby wykonywania prawa własności nieruchomości znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa, 4. Organizacja gospodarowania nieruchomościami znajdującymi sie w zasobie Skarbu Państwa, 5. Obrót cywilnoprawny nieruchomościami znajdującymi się w zasobie Skarbu Państwa, 6. wyposażenie w nieruchomości Skarbu Państwa państwowych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz panstwowych osób prawnych, 7. Wyposażenie podmiotów prowadzących działalność publiczną oraz przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa partnerowi prywatnemu, 8. Nabywanie przez Skarb Panstwa nieruchomości, 9. Nadzór właścicielski Skarbu Państwa nad rozporządzeniem przez państwowe osoby prawne nieruchomościami jako aktywami trwałymi, 10. Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nieruchomości Skarbu Państwa / Ryszard Pessel. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 663, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7620-021-7
1. Zasoby nieruchomości Skarbu Państwa, 2. Zasady gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Panstwa, 3. Sposoby wykonywania prawa własności nieruchomości znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa, 4. Organizacja gospodarowania nieruchomościami znajdującymi sie w zasobie Skarbu Państwa, 5. Obrót cywilnoprawny nieruchomościami znajdującymi się w zasobie Skarbu Państwa, 6. wyposażenie w nieruchomości Skarbu Państwa państwowych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz panstwowych osób prawnych, 7. Wyposażenie podmiotów prowadzących działalność publiczną oraz przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa partnerowi prywatnemu, 8. Nabywanie przez Skarb Panstwa nieruchomości, 9. Nadzór właścicielski Skarbu Państwa nad rozporządzeniem przez państwowe osoby prawne nieruchomościami jako aktywami trwałymi, 10. Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2653)
ISBN: 83-229-2512-3
1.Pojęcie Skarbu Państwa i jego interesów majątkowych, 2.Czynniki i uwarunkowania przestępczości na szkodę interesów majątkowych Skarbu Państwa, 3.Ogólne zagadnienia dotyczące podstaw karania za naruszenie interesów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym, 4.Podstawy karania za za naruszenie interesów majątkowych Skarbu Państwa zachowania korupcyjne, 5.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przez oszustwa, 6.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przez powierników, 7.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przezpranie pieniędzy, 8.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przezniewypłacalnych dłużników, 9.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przezfałszowanie pieniądza lub paiperów wartościowych, 10.Pozakarne środki przeciwdziałania przestępczości na szkodę intersów majątkowych Skarbu Państwa, 11.Podstawy karnoprawnej ochrony interesów finansowych Skarbu Wspólnoty Europejskiej oraz interesów majątkowych Skarbu wybrnaych państw europejskich, 12.Stanowisko przedstawicieli zawodów prawniczych odnośnie do zakresu ochrony intersów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym, 13.Podstawy modelu ochrony interesów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym - wnioski de lege lata i de lege ferenda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-229-2
1. Ewolucja odpowiedzialnosci Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania, 2. Istota roszczeń odszkodowawczych przysługujących z tytułu niesłusznego skazania, 3. Dochodzenie roszczeń z tytułu niesłusznego skazania na drodze sądowej, 4. Skuteczność i wykonalność wyroku sądu okręgowego, 5. Odpowiedzialnosć Skarbu Państwa za represje w okresie komunistycznym, 6/ Instytucja odpowiedzialności Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie w prawie państw obcych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-484-5
1. Miejsce odpowiedzialności władzy publicznej w czynach niedozwolonych, 2. Ewolucja odpowiedzialności władzy publicznej w prawie polskim, 3. Wpływ konstytucji z 1997 r. na kodeksowe rozwiązania dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej, 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r., 5. Odpowiedzialność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych osób prawnych przy wykonywaniu władzy publicznej po dniu 1 września 2004 r., 6. Szczególne sposoby wykonywania władzy publicznej i przypisana za nie odpowiedzialność odszkodowawcza na podstawie art. 417 par. 1-4 k.c., 7. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej na zasadach słuszności, 8. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za przewlekłość postępowania, 9. Realizacja zasady odpowiedzialności odszkodowawczej państwa na obszarze Unii Europejskiej, Wnioski, Akty normatywne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-597-3
1. Reprezentacja materialnoprawna Skarbu Państwa, 2. Reprezentacja Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym, 3. Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-317-1
1. Skarb Państwa jako szczególna osoba prawna; 2. Materialnoprawna reprezentacja skarbu Państwa; 3. Reprezentacja Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym; 4. Zastępstwo procesowe skarbu Państwa wykonywane przez Prokuratorię Generalną; 5. Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-165-X
Uwagi wprowadzające; R.1 Sposoby zastępstwa procesowe go Skarbu Państwa (ewolucja unormowań); R.2 Niektóre problemy procesowe związane z reprezentacją Skarbu Państwa; R.3 Ustalenie państwowej jednostki organizacyjnej właściwej do reprezentowania Skarbu Państwa; R.4 Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym; Uwagi końcowe. Aneks: -Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym; -Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, dot. reprezentacji Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym; -Ustawa z dn.8 sierpnia 1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-043-0
R.I Kształtowania się aktualnego systemu reprezentacji procesowej Skarbu Państwa, R.II Reprezentacja procesowa na podstawie art. 67 par. 2 k.p.c., R.III Reprezentacja procesowa Skarbu Państwa na podstawie przepisów szczególnych, 4.Kwestie proceduralne związane z reprezentacja Skarbu Państwa w procesie, R.V Szczególne problemy związane z wielością organów podejmujących za skarb Państwa czynności procesowe, R.VI Możliwe modele reprezentacji procesowej Skarbu Państwa - uwagi dla lege ferenda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 38-7059-228-7
R.1 Instytucje Skarbu Państwa: Geneza instytucji Skarbu Państwa; Instytucja Skarbu Państwa w czasach nowożytnych. R.2 Skarb Państwa i finanse publiczne w konstytucjach Terminologia występująca w konstytucjach w procesie zarządzania i finansowania gospodarki narodowej; Zakres zagadnień finansowych w konstytucjach; Zagadnienia budżetowe i podatkowe w konstytucjach; Gospodarka lokalna w konstytucjach; Zagadnienia gospodarcze w konstytucjach. R.3 Struktura prawna i organizacja Skarbu Państwa: Formy prawne Skarbu Państwa; Organizacja Skarbu Państwa. R.4 Zadania i zakres działalności Skarbu Państwa: Związki i zadania Skarbu Państwa w sferze budżetowej i pozabudżetowej; Zadania i funkcje Skarbu Państwa jako kasjera i bankiera; Stosunek Skarbu Państwa w świetle obecnego ustawodawstwa; Koncepcje i postulaty w zakresie ustawy o Skarbie Państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 38-7059-228-7
R.1 Instytucje Skarbu Państwa: Geneza instytucji Skarbu Państwa; Instytucja Skarbu Państwa w czasach nowożytnych. R.2 Skarb Państwa i finanse publiczne w konstytucjach Terminologia występująca w konstytucjach w procesie zarządzania i finansowania gospodarki narodowej; Zakres zagadnień finansowych w konstytucjach; Zagadnienia budżetowe i podatkowe w konstytucjach; Gospodarka lokalna w konstytucjach; Zagadnienia gospodarcze w konstytucjach. R.3 Struktura prawna i organizacja Skarbu Państwa: Formy prawne Skarbu Państwa; Organizacja Skarbu Państwa. R.4 Zadania i zakres działalności Skarbu Państwa: Związki i zadania Skarbu Państwa w sferze budżetowej i pozabudżetowej; Zadania i funkcje Skarbu Państwa jako kasjera i bankiera; Stosunek Skarbu Państwa w świetle obecnego ustawodawstwa; Koncepcje i postulaty w zakresie ustawy o Skarbie Państwa.
No cover
Book
In basket
ISBN: 38-7059-228-7
R.1 Instytucje Skarbu Państwa: Geneza instytucji Skarbu Państwa; Instytucja Skarbu Państwa w czasach nowożytnych. R.2 Skarb Państwa i finanse publiczne w konstytucjach Terminologia występująca w konstytucjach w procesie zarządzania i finansowania gospodarki narodowej; Zakres zagadnień finansowych w konstytucjach; Zagadnienia budżetowe i podatkowe w konstytucjach; Gospodarka lokalna w konstytucjach; Zagadnienia gospodarcze w konstytucjach. R.3 Struktura prawna i organizacja Skarbu Państwa: Formy prawne Skarbu Państwa; Organizacja Skarbu Państwa. R.4 Zadania i zakres działalności Skarbu Państwa: Związki i zadania Skarbu Państwa w sferze budżetowej i pozabudżetowej; Zadania i funkcje Skarbu Państwa jako kasjera i bankiera; Stosunek Skarbu Państwa w świetle obecnego ustawodawstwa; Koncepcje i postulaty w zakresie ustawy o Skarbie Państwa.
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-530-9
I. Swoboda przepływu kapitału w prawie Unii Europejskiej - zagadnienia podstawowe II. Wpływ swobody przepływu kapitału na zakres dopuszczalnego uprzywilejowania Skarbu Państwa jako akcjonariusza III. Zakres dopuszczalnego uprzywilejowania Skarbu Państwa jako akcjonariusza w przypadku oferty przyjęcia spółki na tle dyrektywy 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejecia IV. Literatura
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ustawa o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa : komentarz / pod red. Marcin Dziurda. - Wyd. 2 Stan prawny na 19.04.2010 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 368, [1] s. ; 22 cm.
(Komentarze LexisNexis / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-397-3
1. Przepisy ogólne; 2. Zakres działalności Prokuratorii Generalnej; 3. Czynności i pełnomocnictwa Prokuratorii Generalnej; 4. Organizacja Prokuratorii Generalnej; 5. Radcowie Prokuratorii Generalnej i starsi radcowie Prokuratorii Generalnej; 6. Odpowiedzialność dyscyplinarna; 7. Inni pracownicy Prokuratorii Generalnej; 8. Zmiany w przepisach obowiązujących; 9. Przepisy przejściowe i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-1773-1
Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa: 1. Uprawnienia ministra właściwego do srpaw Skarbu Państwa, 2. Agencja Prywatyzacji (skreślony), 3. Zasady reprezentowania Skarbu Państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Authority data
Finanse - a skarb państwa (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again