Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Author
Czapiński Janusz
(1)
Jaworska-Surma Aleksandra
(1)
Joseph Stephen
(1)
Linley P. Alex
(1)
Zeidler Włodzisław
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Sens życia
(2)
Jakość życia
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Psychologia
(1)
Rehabilitacja (med.)
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-096-0
Część I: Niepełnosprawni pomiędzy psychologią a ortopedagogiką. 1. Czy na pewno integracja? Postawy wobec osób niepełnosprawnych: stare problemy, nowe wątpliwości. Odkrywanie i akceptacja ludzkiej godności. 2. Psychopatologia i ortopedagogika w służbie niepełnosprawnych. Różnorodność i tożsamość. 3. Wzorzec i model? Pojęcie normy i jego status w okresie transformacji. 4. Poznać i zrozumieć, aby działać. Diagnoza dla osób z niepełnosprawnością: nowe modele, nowe zadania, nowe zagrożenia. 5. O niektórych osobliwościach czynności psychologa klinicznego. Część II: Humanizm i niepełnosprawność - promowanie jakości życia. 6. Humanizacja pomocy udzielanej osobom z niepełnosprawnością. 7. Diagnoza poczucia jakości życia u osób w starszym wieku. 8. Psychologiczna diagnoza środowiska społecznego - zapomniany wymiar poznawania ludzi. Część III: Odkrywanie niepełnosprawności: korzenie ortopedagogiki. 9. Od Johanna Heinricha Pestalozziego do Heinricha Hanselmanna i Paula Moora - europejski nurt ortopedagogiki. 10. Cenne, choć nieudane próby ukonstytuowania ortopedagogiki w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15346-5
1. Pojęcie dobrego życia - w ujęciu szerokim i wąskim: Ukryte definicje dobrego życia: problem szczęścia; Optymalne funkcjonowanie. Rewizja pojęcia eudajmonii; Potoczne koncepcje dobrego życia; Rola cierpienia: kiedy w dobrym życiu zdarzają się złe rzeczy; Wnioski: wiele rodzajów dobrego życia? 2. Dobre życie czy życie dobrami? Psychologia pozytywna i poczucie dobrostanu w kulturze konsumpcji: Wartości poczucie dobrostanu; Implikacje dla praktyki; Praktyka kliniczna; Działania prewencyjne; Inicjatywy w ramach polityki społecznej. 3. Mieć się lepiej, ale czuć się gorzej: paradoks wyboru: Eksplozja wyboru; Wybór i dobrostan; Cele wyboru: najlepsze czy zadowalające; Wybór i dobrostan: dlaczego ludzie cierpią; Kolejne badania; Wybór, maksymalizacja i cierpienie: co można zrobić?. 4. Trwały wzrost poziomu szczęścia: perspektywy, praktyki i zalecenia: Dlaczego zwiększenie poziomu szczęścia człowieka może być niemożliwe; Dlaczego mimo wszystko zwiększenie poziomu szczęścia człowieka może być możliwe; Nowy teoretyczny model szczęścia; Model poddany testom; Interwencje zwiększające poziom szczęścia; Kolejne badania i rekomendacje dotyczące interwencji; Czynniki wpływające na akceptację interwencji przez jej uczestników; Rekomendacje dotyczące szczęścia. 5. Zrównoważona perspektywa czasowa jako warunek optymalnego funkcjonowania: Badania perspektywy czasowej; Profile perspektywy czasowej i wyniki bada perspektywy czasowej; Zrównoważona perspektywa czasowa; Perspektywa czasowa i dobrostan; Krytyka i nowe kierunki badań; Zastosowania perspektywy czasowej. 6. Jak nauczyć podopiecznych mądrego myślenia: program "Edukacja dla mądrości": Zrównoważona teoria mądrości; Teoria mądrości i edukacja; Z teorią w praktykę; Kierunki badań. 7. Jak być dobrym liderem: przywództwo transformacyjne a dobrostan: Co to jest dobrostan?; Co to jest przywództwo transformacyjne?; Przywództwo transformacyjne i dobrostan; Psychologiczne mechanizmy wiążące przywództwo transformacyjne z dobrostanem; Streszczenie modelu; Kierunki badań i zastosowanie ich w praktyce. 8. Pozytywna i kreatywna organizacja: Dobrostan w pracy; Rozwój organizacyjny; Organizacja kreatywna. 9. Psychologia pozytywna i psychologia zdrowia: owocny związek: Zachowania zdrowotne; Wsparcie społeczne; Kontrola psychologiczna; Przystosowanie się do doświadczenia choroby; Czynniki psychologiczne w przebiegu choroby. 10. Terapia pozytywna: pozytywna teoria psychologiczna praktyki terapeutycznej: Psychologia pozytywna i fundamentalne założenia; Proces wartościowania organizmicznego i teorie skoncentrowane na osobie; Implikacje terapeutyczne. 11. Podejście kliniczne do wzrostu po doświadczeniach traumatycznych: Pojęcie wzrost potraumatycznego; Proces wzrostu potraumatycznego; W jaki sposób klinicyści mogą wspierać proces wzrostu potraumatycznego. 12. Psychologia pozytywna i psychoterapia: podejście egzystencjalne: Zarys myśli egzystencjalnej; Przypadek Meredith; Pozytywne aspekty podejścia egzystencjalnego. 13. Klasyfikacja i pomiar charakteru: implikacja dla praktyki: Wartości w działaniu. Klasyfikacja sił charakteru; Zasady ewaluacji Sił VIA; Inwentarz Sił VIA; Implikacje dla praktyki. 14. Różne podejścia do dobrego życia: emocjonalno-motywacyjny wymiar mądrości: definiowanie mądrości; Berliński paradygmat mądrości; Rozwój, struktura i funkcje mądrości. Model teoretyczny; Emocjonalno-motywacyjna dynamika mądrości: ogólne rozważania teoretyczne; Emocjonalno-motywacyjne składniki mądrości: kierunki badań empirycznych; Implikacje dla edukacji i szkoleń. 15. Zorganizowane działania młodzieży jako kontekst pozytywnego rozwoju: Śledzenie zmiany rozwojowej w trzech programach dla młodzieży; Tworzenie warunków dla pozytywnego rozwoju: rola dorosłych liderów. 16. Pozytywne starzenie się: Badawcza definicja zdrowego starzenia się; Przykłady kliniczne; Predykatory zdrowego starzenia się; Sześć zmiennych, które nie były związane z pozytywnym starzeniem się; Siedem czynników, które były związane z pozytywnym starzeniem się. 17. Sztuka wybaczania: rozwój programów grupowych i społecznych interwencji: Czym jest wybaczanie?; Wybaczanie i dobrostan; Badania stosowane nad wybaczaniem; W kierunku spójnego potwierdzonego empirycznie modelu uczenia sztuki wybaczania; Ułatwienie przebaczania. 18. Związek z ludźmi a dobre życie: szukanie równowagi między interesem jednostki a wspólnoty w polityce społecznej: Kto jest szczęśliwy?; Pieniądze i szczęście; Potrzeba przynależności; Bliskie związki i szczęście; Bliskie związki a zdrowie; Czy radykalny indywidualizm osłabia potrzebę przynależności?; Wizja przyszłości bogatszej w więzy społeczne; Ruch komunitariański; Ruch na rzecz małżeństwa. 19. Szczęście jako cel polityki społecznej: zasada największego szczęścia: Zasada największego szczęścia; Badania dotyczące szczęścia; Czy szczęście jest celem praktycznym?; Czy szczęście jest pożądanym efektem?; Czy szczęście jest najbardziej pożądaną wartością?; Czy promocja szczęścia będzie się odbywała kosztem innych wartości? 20. Psychologia pozytywna w ujęciu populacyjnym: znaczenie kampanii społecznych we wzmacnianiu dobrostanu i zapobieganiu zaburzeniom: Podejście indywidualne versus populacyjne; Rozkład czynników ryzyka a występowanie zaburzenia; Empiryczny przykład podejścia populacyjnego w zakresie zdrowia psychicznego; Strategie prewencji populacyjnej dla zwiększenia zdrowia psychicznego; Przykłady programów prewencji populacyjnej; Eksplorowanie pozytywnych zjawisk w badaniach populacyjnych; Kierunki rozwoju na przyszłość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Authority data
Sens życia - podręcznik akademicki (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again