Form of Work
Książki
(6)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(6)
Author
Pyka Irena
(2)
Borkowski Stanisław
(1)
Bryx Marek
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Cichorska Joanna
(1)
Cichy Janusz
(1)
Gabryelczyk Katarzyna
(1)
Huczek Marian
(1)
Jabłoński Adam Stefan
(1)
Jabłoński Marek Marian
(1)
Jasinkiewicz Barbara
(1)
Jeziorski Leopold
(1)
Jokiel Ewelina Marta
(1)
Juraszek Marian
(1)
Koźma Zbigniew
(1)
Kulawik Jacek
(1)
Majewski Miłosz
(1)
Mazurkiewicz Eugeniusz
(1)
Ożóg Mirosław
(1)
Rychter Arkadiusz
(1)
Siekański Krzysztof
(1)
Skrzycka-Pilch Barbara
(1)
Ulewicz Robert
(1)
Ziarko-Siwek Urszula
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Sekurytyzacja
(5)
Banki
(2)
Nieruchomości
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Sekurytyzacja -- Polska
(2)
Wierzytelność
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Bilans księgowy
(1)
Czas pracy
(1)
Dług
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Giełda
(1)
Hipoteka
(1)
Hotelarstwo
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Inwestycje
(1)
Kredyt
(1)
Kredyt hipoteczny
(1)
Kredyt mieszkaniowy
(1)
Mieszkania
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Normy ISO 9001
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odlewnictwo
(1)
Papiery dłużne
(1)
Pieniądz
(1)
Polska
(1)
Poręczenie
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Postępowanie zabezpieczające
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie -- podręcznik
(1)
Public relations
(1)
Rynek
(1)
Windykacja
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Środki obrotowe -- rachunkowość
(1)
Środki trwałe
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-881-8
1. Sekurtyzacja w sektorze bankowym. 2. Warunki i formy uczestnictwa banków w operacjach na rynku papierów wartościowych w Polsce. 3. Portfel papierów wartościowych w bankach krajowych. 4. Transakcje pośredniczące banków krajowych na rynku papierów wartościowych w Polsce. 5. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki krajowe. 6. Prawne i ekonomiczne warunki emisji akcji przez banki na rynku kapitałowym w Polsce. 7. Narodowy Bank Polski na rynku papierów wartościowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Inwestycje finansowe / red. Katarzyna Gabryelczyk, Urszula Ziarko-Siwek. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 244 s. : rys., tab., wykr. ; 24 c,.
ISBN: 978-83-60089-59-0
1. Fundusze inwestycyjne z ochroną kapitału. 2. Zagraniczne fundusze inwestycyjne. 3. Fundusze hedgingowe. 4. Produkty strukturyzowane. 5. Islamskie fundusze inwestycyjne jako przykład wpływu zasad religii na usługę finansową. 6. Fundusze nieruchomości. 7. Sekurytyzacja. 8. Procentowe instrumenty pochodne na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. 9. Wpływ dnia wygaśnięcia indeksowych kontraktów terminowych i opcji na rynek kasowy GPW w Warszawie SA. 10. Wykorzystanie strategii Portfolio Insurance w celu zabezpieczenia portfela przed ryzykiem walutowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60197-01-6
Część I : Metodologiczne podstawy i praktyka prowadzenia polityki finansowej 1.Determinanty polskiej polityki finansowejw warunkach UE 2. Polityka finansowa a wzrost gospodarczy. Dylematy polskiej gospodarki w procesie integracji europejskiej 3. Metodologiczne podstawy i praktka prowadzenia polityki finansowej 4. Poszerzanie granic i funkcji finansów w rozwoju społeczno-ekonomicznym 5. Finanse publiczne, polityka finansowa, dochod publiczne - kwestie obszaru badań i terminologii 6. Scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski 7. Instytucjonalny ład polityki finansowej Część II : Polityka wobec sektora finansowego i polityka monetarna 1. Prewencja w działalności ubezpieczycieli - analiza w aspekcie konkurencyjności rynkowej 2. Potrzeba konstruktywnej oceny polityki pieniężnej Polski w ostatnich latach 3. Polska droga do euro. Rok 2011 czy później?4. Ocena wyników inwestycji w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 5.Współpraca bankowo-ubezpieczeniowa a strategie marketingowe instytucji finansowych w Polsce 6. Sekurytyzacja - nowe wyzwanie dla polskiego sektora finansowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-265-8
1. Sekurytyzacja w procesie przemian międzynarodowych rynków finansowych, 2. Sekurytyzacja aktywów przedsiębiorstwa, 3. Sekurytyzacja aktywów i pasywów banku, 4. Wiarygodność kredytowa w procesie sekurytyzacji, 5. Perspektywy rozwoju sekurytyzacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17, 658.14./17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14./17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71872-37-2
R.I Powstanie wierzytelności; 1. Ogólna charakterystyk a stosunków obligacyjnych oraz źródeł zobowiązań, 2. Zobowiązania pieniężne, 3.Zobowiązania niepieniężne,4. Zabezpieczania wierzytelności przy zaciąganiu zobowiązań. R.II Windykacja wierzytelności w postępowaniu sądowym i pozasądowym; 1. Podstawowe zasady wykonania zobowiązań, 2. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, 3. Odsetki i kary umowne, 4. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależnego wykonania zobowiązania, 5. Dopuszczalność drogi sądowej, 6. Sprawa cywilna a spraw a gospodarcza, 7. Postępowanie przed sądem cywilnym, 8. Postępowanie przed sądem gospodarczym, 9. Postępowanie zabezpieczające, 10. Postępowanie nakazowe i upominawcze, 11. Postępowanie uproszczone, 12. Powództwo wzajemne, 13. Zaskarżenie czynności prawnej dłużnika uniemożliwiającej zaspokojenie roszczeń wierzyciela, 14. Za skarżenia czynności prawnej dłużnika dokonanej z po krzywdzeniem wierzyciela, 15. Zaskarżenie odrzucenia spadku dokonanego przez dłużnika, 16. Zaskarżenia czynności prawnych małżonków dokonanych z pokrzywdzeniem wierzyciela, 17. Sąd polubowny, 18. Modyfikacja zobowiązań orzeczeniami sądowymi, 19. Sekurytyzacja wierzytelności
pieniężnych (przekształcenie w papiery wartościowe), 20.Ochrona praw wierzyciela w postępowaniu układowym, 21.Dochodzenie wierzytelności wobec upadłego dłużnika. R.III Windykacja wierzytelności przez banki : 1.Zabez pieczenie rzeczowe wierzytelności bankowych, 2.Zabez piezenie osobiste wierzytelności bankowych, 3.Dochodze nie wierzytelności przez banki w postępowaniu sądowym i pozasądowym. R.IV Postępowanie egzekucyjne : 1.Zagadnienia ogólne, 2.Tytuł wykonawczy, 3.Sposoby egzekucji, 4.Egzekucja świadczeń niepieniężnych, 5.Egzekucja przeciwko Skarbo wi Państwa, 6.Egzekucja przeciwko przedsiębiorcy, 7.Eg zekucja świadczeń pieniężnych, 8.Wynajem majątku, 9.Po dział sumy uzyskanej z egzekucji, 10.Koszty egzekucji,
11.Powództwa przeciwegzekucyjne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały do studiowania rynku nieruchomości ; Zeszyt Nr 1)
ISBN: 83-7378-202-8
Cz. I. Zarządzanie nieruchomościami 1. Zarządzanie strategiczne na rynku nieruchomości 2. Zarządzanie relacjami z klientem na rynku nieruchomości 3. Bazy danych w zarządzaniu nieruchomościami Cz. II Finansowanie nieruchomości 1. Zasady wyceny nieruchomości dla potrzeb emisji listów zastawnych w XIX wieku 2. Kredyt hipoteczny jako instrument finansowania nieruchomości mieszkaniowych 3. Wycena nieruchomości dla potrzeb kredytowania 4. Sekularyzacja wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie 5. Zastosowanie finansowania mezzanine w inwestycjach w nieruchomości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe WSZiM w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing , ISSN 1644-9134 ; Zeszyt 6-2/2004)
1. Sekurytyzacja - przyszłościowa metoda finansowania przedsiębiorstwa, 2. Badania skuteczności public relations, 3. Wykorzystanie baz wiedzy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 4. Wykorzystanie strategicznej karty wyników dla poprawy jakości usług hotelarskich, 5. Modelowanie procesów dla ograniczenia poziomu niezgodności na przykładzie odlewni, 6. System zarządzania środowiskowego elementem poprawy konkurencyjności firmy, 7. Ocena systemu zarządzania jakością w przemyśle materiałów budowlanych, 8. Analiza poziomu jakości wyrobów odlewanych, 9. Zarządzanie czasem pracy maszyn w ramach TPM,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (5 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again