Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Author
Cichorska Joanna
(1)
Jasinkiewicz Barbara
(1)
Jokiel Ewelina Marta
(1)
Kokoszczyński Ryszard
(1)
Koźma Zbigniew
(1)
Matthews Kent
(1)
Ożóg Mirosław
(1)
Pyka Irena
(1)
Skrzycka-Pilch Barbara
(1)
Thompson John
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Banki
(3)
Sekurytyzacja
(3)
Akcje (ekon.)
(1)
Dług
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Hipoteka
(1)
Kredyt
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Papiery dłużne
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Poręczenie
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Postępowanie zabezpieczające
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Wierzytelność
(1)
Windykacja
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-881-8
1. Sekurtyzacja w sektorze bankowym. 2. Warunki i formy uczestnictwa banków w operacjach na rynku papierów wartościowych w Polsce. 3. Portfel papierów wartościowych w bankach krajowych. 4. Transakcje pośredniczące banków krajowych na rynku papierów wartościowych w Polsce. 5. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki krajowe. 6. Prawne i ekonomiczne warunki emisji akcji przez banki na rynku kapitałowym w Polsce. 7. Narodowy Bank Polski na rynku papierów wartościowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1653-2
1. Trendy w Bankowości krajowej i międzynarodowej.2. Pośrednictwo finansowe: wpływ rynku kapitałowego. 3. Banki a pośrednictwo finansowe. 4. Bankowość detaliczna i hurtowa. 5. Bankowość międzynarodowa. 6. Teoria przedsiębiorstwa bankowego. 7. Modele zachowania banków. 8. Racjonowanie kredytów. 9. Sekurtyzacja. 10. Struktura systemu bankowego: problemy fuzji i przejęć. 11. Regulacje bankowe. 12. Zarządzanie ryzykiem. 13. Makroekonomia bankowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71872-37-2
R.I Powstanie wierzytelności; 1. Ogólna charakterystyk a stosunków obligacyjnych oraz źródeł zobowiązań, 2. Zobowiązania pieniężne, 3.Zobowiązania niepieniężne,4. Zabezpieczania wierzytelności przy zaciąganiu zobowiązań. R.II Windykacja wierzytelności w postępowaniu sądowym i pozasądowym; 1. Podstawowe zasady wykonania zobowiązań, 2. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, 3. Odsetki i kary umowne, 4. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależnego wykonania zobowiązania, 5. Dopuszczalność drogi sądowej, 6. Sprawa cywilna a spraw a gospodarcza, 7. Postępowanie przed sądem cywilnym, 8. Postępowanie przed sądem gospodarczym, 9. Postępowanie zabezpieczające, 10. Postępowanie nakazowe i upominawcze, 11. Postępowanie uproszczone, 12. Powództwo wzajemne, 13. Zaskarżenie czynności prawnej dłużnika uniemożliwiającej zaspokojenie roszczeń wierzyciela, 14. Za skarżenia czynności prawnej dłużnika dokonanej z po krzywdzeniem wierzyciela, 15. Zaskarżenie odrzucenia spadku dokonanego przez dłużnika, 16. Zaskarżenia czynności prawnych małżonków dokonanych z pokrzywdzeniem wierzyciela, 17. Sąd polubowny, 18. Modyfikacja zobowiązań orzeczeniami sądowymi, 19. Sekurytyzacja wierzytelności
pieniężnych (przekształcenie w papiery wartościowe), 20.Ochrona praw wierzyciela w postępowaniu układowym, 21.Dochodzenie wierzytelności wobec upadłego dłużnika. R.III Windykacja wierzytelności przez banki : 1.Zabez pieczenie rzeczowe wierzytelności bankowych, 2.Zabez piezenie osobiste wierzytelności bankowych, 3.Dochodze nie wierzytelności przez banki w postępowaniu sądowym i pozasądowym. R.IV Postępowanie egzekucyjne : 1.Zagadnienia ogólne, 2.Tytuł wykonawczy, 3.Sposoby egzekucji, 4.Egzekucja świadczeń niepieniężnych, 5.Egzekucja przeciwko Skarbo wi Państwa, 6.Egzekucja przeciwko przedsiębiorcy, 7.Eg zekucja świadczeń pieniężnych, 8.Wynajem majątku, 9.Po dział sumy uzyskanej z egzekucji, 10.Koszty egzekucji,
11.Powództwa przeciwegzekucyjne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again