Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Bożyk Stanisław
(1)
Sarnecki Paweł
(1)
Witkowski Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Parlamentarzyści
(2)
Prawo państwowe
(2)
Prezydentura (urząd)
(2)
Rząd (organ państw.)
(2)
Sejm
(2)
Senat
(2)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Parlament
(1)
Państwo
(1)
Prawodawstwo
(1)
Referendum
(1)
Rzecznik Praw Dziecka
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Sejm (2011- )
(1)
Sejm (2011-2012)
(1)
Sejm (2011-2013)
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Sądownictwo
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Trybunał stanu
(1)
Wolność obywatelska
(1)
7 results Filter
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / red. Zbigniew Witkowski. - Wyd. 13 Stan prawny na dn. 1.03.2011 r. r. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2011. - 713, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7285-601-2
1. Ogólna charakterystyka prawa konstytucyjnego. 2. Propedeutyka wiedzy o konstytucji. 3. System organów państwowych. 4. Wybrane zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 6. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. 7. Prawo wyborcze do Sejmu i Senatu RP oraz status prawny posłów i senatorów. 8. Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza. 9. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 11. Zgromadzenie Narodowe. 12. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 13. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i administracja rządowa. 14. Ustrój sądownictwa i prokuratur. 15. Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. 16. Samorząd terytorialny. 17. Najwyższa Izba Kontroli. 18. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. 19. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 20. Finanse publiczne. 21. Stany nadzwyczajne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Sarneckiego. - Wyd. 8 rozszerz. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 464 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1963-6
R.1 Przedmiot prawa konstytucyjnego; R.2 Polska w europejskim systemie konstytucyjnym; R.3 Źródła prawa; R.4 Ogólna charakterystyka państwowości w Konstytucji RP; R.5 Konstytucyjny status jednostki w państwie polskim; R.6 Zagadnienie suwerenności i jej realizacji w Konstytucji; R.7 Sejm i Senat; R.8 Rada Ministrów; R.9 Prezydent RP; R.10 Niezależne od rządu organy regulujące; R.1 Organy władzy sądowniczej; R.12 Władza kontrolująca.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-315-9
1. Wybory. Kadencja Sejmu. Zmiany w składzie osobowym Sejmu. Immunitet poselski. Kluby i koła poselskie. Skład osobowy klubów i kół. Posłowie niezrzeszeni. Posłowie- przynależność do klubów i kół. Zespoły poselskie; 2. Marszałek Sejmu. Prezydium Sejmu. Konwent Seniorów. Sekretarze Sejmu. Rewgulamin Sejmu. Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora; 3. Posiedzenia Sejmu. Ustawy. Uchwały, rezolucje i oświadczenia Sejmu. Informacje i sprawozdania organów państwowych. Interpelacje, zapytania i pytania w sprawach bieżących oraz informacje bieżące. Oświadczenia poselskie. Uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów; 4. Budżet państwa. Sprawozdania z wykonania budżetu państwa. Absolutorium; 5. Wybory, powoływanie i odwoływanie naczelnych organów państwowych; 6. Komisje sejmowe- struktura, działalność. Wysłuchania publiczne. Zawodowa działalność lobbingowa w Sejmie; 7. Trybunał Konstytucyjny; 8. Najwyższa izba Kontroli; 9. Odpowiedzialność konstytucyjna; 10. Międzynarodowa współpraca Sejmu; 11. Korespondencja do Sejmu i jego organów- opinie, skargi, wnioski; 12. Niektóre dane dotyczące działalności posłów w Sejmie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wiedza o Sejmie)
ISBN: 978-83-7666-262-6
1.Inicjatywa ustawodawcza; 2. Pierwsze czytanie projektu ustawy; 3. Prace komisji nad projektami ustaw; 4. Drugie czytanie projektu ustawy; 5. Trzecie czytanie projektu ustawy; 6. Postępowanie z projektem ustawy o zmianie konstytucji; 7. Postępowanie z projektem ustawy budżetowej; 8. Udział drugiej izby w procesie ustawodawczym; 9. Podpisanie i ogłoszenie ustawy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Authority data
Sejm (2011- ) (hasło przedmiotowe)
Authority data
Sejm (2011-2013) (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again