Source
Książki
(12)
Form of Work
Książki
(11)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Audiobooki
(1)
Status
available
(10)
only on-site
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(6)
Author
Wojciszke Bogdan (1952- )
(2)
Banaszyk Piotr
(1)
Bernacka Ryszarda Ewa
(1)
Búgelová Tatjana
(1)
Ciechorski Jan
(1)
Dobrakowski Paweł
(1)
Duda Marlena
(1)
Jorg Daria
(1)
Kauf Sabina
(1)
Kirenko Janusz (1954- )
(1)
Korczyński Stanisław
(1)
Kuźnik Marek
(1)
Lekston Mariusz (1975- )
(1)
Lindstrom Martin
(1)
Lubrańska Anna
(1)
Mateja Agnieszka
(1)
Michalak Robert (1968- )
(1)
Mikulášková Gabriela
(1)
Muchacka Bożena
(1)
Muchacka-Cymerman Agnieszka
(1)
Olszewski Jacek
(1)
Pospieszyl Kazimierz
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Puchalska-Kamińska Malwina
(1)
Rachwaniec-Szczecińska Żaneta
(1)
Radacki Artur
(1)
Roszak Marek
(1)
Siekańska Małgorzata
(1)
Skrzypulec-Plinta Violetta (1959- )
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Szlachta-Kisiel Katarzyna
(1)
Szołtysek Jacek
(1)
Tabaszewski Tomasz
(1)
Tracy Brian (1944- )
(1)
Trzewicarz Agnieszka
(1)
Uchnast Zenon
(1)
Underhill Paco
(1)
Waszkiewicz Marian J
(1)
Zborowska Katarzyna
(1)
Zielińska Magdalena
(1)
Čupková Lena
(1)
Łabuz-Roszak Beata
(1)
Łądka-Barańska Agnieszka
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Year
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Satysfakcja zawodowa
(5)
Jakość życia
(4)
Praca
(4)
Satysfakcja (psychologia)
(3)
Bliskie związki międzyludzkie
(2)
Dobrostan psychiczny
(2)
Intymność
(2)
Miłość
(2)
Motywacja pracy
(2)
Satysfakcja konsumentów
(2)
Satysfakcja ze związku
(2)
Uczucia
(2)
Atrakcyjność fizyczna
(1)
Bezrobocie
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Gospodarka okrężna
(1)
Inicjacja seksualna
(1)
Job crafting
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Logistyka zwrotna
(1)
Marketing
(1)
Małżeństwo
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Nauczyciele
(1)
Neuropsychologia
(1)
Obraz własnego ciała
(1)
Osobowość
(1)
Perspektywa czasowa (psychologia)
(1)
Popyt
(1)
Produktywność pracy
(1)
Psychologia pracy
(1)
Reklama
(1)
Różnicowanie płciowe
(1)
Seksualność
(1)
Stres zawodowy
(1)
Sukces
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Zaangażowanie pracowników
(1)
Zarządzanie finansami
(1)
Zawód
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Zdrowie reprodukcyjne
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
Życie seksualne
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Podręcznik
(2)
Poradnik
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Monografia
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Psychologia
(6)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Zarządzanie i marketing
(3)
Medycyna i zdrowie
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-9167-7
Wstęp; Rozdział I. Teoretyczne podstawy badań własnych: 1. Bezrobocie jako zjawisko społeczne 1.1. Bezrobocie 1.2. Konsekwencje pozostawania bez zatrudnienia 2. Jakość życia osób bezrobotnych 2.1. Pojęcie jakości życia 2.2. Badania nad poczuciem jakości życia osób bezrobotnych Rozdział II. Założenia badań własnych: 1. Problematyka badawcza, cel badań i metoda 2. Charakterystyka badanych osób bezrobotnych i pracujących zawodowo Rozdział III. Temporalna satysfakcja z życia badanych osób: 1. Wprowadzenie w problematykę temporalnej satysfakcji z życia 2. Typy/orientacje temporalnej satysfakcji z życia badanych osób 3. Typy/orientacje temporalnej satysfakcji z życia a struktura socjodemograficzna badanych osób 3.1. Typy/orientacje temporalnej satysfakcji z życia a struktura socjodemograficzna osób bezrobotnych 3.2. Typy/orientacje temporalnej satysfakcji z życia a struktura socjodemograficzna osób pracujących zawodowo Rozdział IV. Poczucie jakości życia badanych osób: 1. Poczucie jakości życia a typy/orientacje temporalnej satysfakcji z życia badanych osób bezrobotnych Rozdział V. Psychospołeczne funkcjonowanie badanych osób: 1. Cechy osobowości a typy/orientacje temporalnej satysfakcji z życia badanych osób 1.1. Wprowadzenie w problematykę osobowości 1.2. Związki między cechami osobowości a typami/orientacjami temporalnej satysfakcji z życia badanych osób 2. Samoocena a typy/orientacje temporalnej satysfakcji z życia badanych osób 2.1. Wprowadzenie w problematykę samooceny 2.2. Związki między samooceną a typami/orientacjami temporalnej satysfakcji z życia badanych osób 3. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych a typy/orientacje temporalnej satysfakcji z życia badanych osób 3.1. Wprowadzenie w problematykę radzenia sobie w sytuacjach trudnych 3.2. Związki między radzeniem sobie w sytuacjach trudnych a typami/orientacjami temporalnej satysfakcji z życia badanych osób 4. Wartości a typy/orientacje temporalnej satysfakcji z życia badanych osób 4.1. Wprowadzenie w problematykę wartości 4.2. Związki między wartościami a typami/orientacjami temporalnej satysfakcji z życia badanych osób 5. Motywacja osiągnięć a typy/orientacje temporalnej satysfakcji z życia badanych osób 5.1. Wprowadzenie w problematykę motywacji osiągnięć 5.2. Związki między motywacją osiągnięć a typami/orientacjami temporalnej satysfakcji z życia badanych osób 6. Postawy zawodowe a typy/orientacje temporalnej satysfakcji z życia badanych osób 6.1. Wprowadzenie w problematykę postaw zawodowych 6.2. Związki między postawami zawodowymi a typami/orientacjami temporalnej satysfakcji z życia badanych osób Rozdział VI. Poczucie jakości życia a psychospołeczne funkcjonowanie badanych osób: 1. Funkcjonowanie fizyczne 2. Funkcjonowanie społeczne 3. Funkcjonowanie zawodowe 4. Impulsywność i zachowania antyspołeczne 5. Uzależnienia 6. Lęk 7. Depresja 8. Mania 9. Poczucie rzeczywistości 10. Funkcjonowanie intelektualne 11. Potrzeba opieki 12. Wgląd w problemy osobiste 13. Ogólne funkcjonowanie psychospołeczne 14. Globalne poczucie jakości życia; Podsumowanie Rozdziału; Zakończenie; Literatura; Spis tabel; Spis wykresów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-66165-74-8
R. 1 Wspomnienia o dobrych ludziach: Dobry człowiek, dobre życie – próba definicji pomiędzy życiem codziennym a literackim przykładem. R. 2 Jakość życia. Konstrukt teoretyczny: Charakterologiczne prototypy poczucia jakości życia. R. 3 Zdrowie a jakość życia: Jakość życia pacjenta zależy od jakości w ochronie zdrowia; Komunikacja w rodzinie dotkniętej kryzysem suicydalnym adolescenta; Satysfakcja z życia w chorobach zagrażających życiu; Wsparcie społeczne u chorób chorych na schizofrenię; Potencjał rozwojowy wychowanka podstawą skutecznej resocjalizacji. R. 4 Przemiany rozwojowe jakość życia: Myths and stereotyps associategwith elderly people; Reflection of occupational ageism from the perspective of two generations. R. 5 Zagadnienia społeczne a jakość życia: Mam dwustu przyjaciół, czyli o paradoksach samotności współczesnych pokoleń; Nonkorformizm konstruktywny i pozorny; Migration and quality of life. R. 6 Poczucie sensu a jakość życia: Autorefleksja i autoanaliza w odkrywaniu przez nauczycieli siebie i sensu swojego zawodu; Rola duchowości i religijności w poprawie jakości życia człowiek. R. 7 Jakość życia z perspektywy prawa: Instrumenty polityki WLB jako element koncepcji jakości życia w miejscu pracy (QWL); Swoboda głoszenia własnych poglądów w kontekście jakości życia; Ryzyko niesamodzielności – wyzwanie XXI w.; Choroba psychiczna jako problem z umiejscowieniem w przepisach prawnych; 25 lat obowiązywania ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – refleksje dotyczące konieczności zmian w zakresie postępowania przymusowego; Jakość życia jako kryterium sprawiedliwej kary.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-8160-738-4
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Job crafting – (r)ewolucja pracy. Rozdział 2. Fakty i mity na temat pracy. Rozdział 3. Trendy zarzą dzania a job crafting: Turkus; Agile; Kaizen i lean; Podsumowanie. Rozdział 4. Historia badań nad przekształcaniem pracy: Od czego to wszystko się zaczęło?; Trzy rodzaje przekształcania pracy; Dlaczego pracownicy przekształcają swoją pracę?; Jak podejście pracowników do pracy wpływa na jej przekształcanie?; Pierwszy krok w stronę (r)ewolucji w myśleniu o pracy; Nowe oblicze przekształcania pracy – koncepcja Wymagania-Zasoby Pracy; Kto przekształca swoją pracę?; Przekształcanie pracy w dwóch koncepcjach. Rozdział 5. Przykłady przekształcania pracy, Rozdział 6. Korzyści z przekształcania pracy: Co mówią badania?; Zaangażowanie; Satysfakcja z pracy; Sens pracy; Zmiana; Efektywność. Rozdział 7. Warsztat job crafting – metodologia. Rozdział 8. Krytycznym okiem – pytania do Job Crafting Polska. Rozdział 9. Jak budować środowisko przekształcania pracy w organizacji?: Przekształcanie pracy jako proces; Czy wspieranie oddolnych inicjatyw pracowników ma w ogóle sens?; Jak wspierać pracowników w przekształcaniu pracy?; Spójność wartości; Elastyczność zasobów ludzkich; Autonomia; Pozytywne relacje; Akceptacja porażek; Przekazywanie informacji zwrotnej. Rozdział 10. Narzędzia motywujące do przekształcania pracy: Intro interview; Błyskawiczny raport; 12 poleceń. Bibliografia. O Autorkach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2462-9
Wstęp; ROZDZIAŁ 1. Tradycyjne i nowoczesne postrzeganie logistyki: Logistyka w ujęciu koncepcyjnym; Logistyka w ujęciu pragmatycznym; Współczesne rozumienie paradygmatu; Logistyka w ujęciu paradygmatycznym; ROZDZIAŁ 2. Istota i wymiary dobrostanu: Mieć czy być? Zagadnienie filozoficzne; Wzrost gospodarczy i produkt krajowy; Negatywne skutki ekonomii opartej na wzroście i zalecenie odwzrostowienia; Arkadia dobrostanu, czyli od mieć do być; ROZDZIAŁ 3. Wymiar dostępności: logistyka w tworzeniu użyteczności miejsca i czasu: Dostępność produktów jako wyznacznik dobrostanu subiektywnego; Rola mobilności w kreowaniu dobrostanu; Konsumeryzm czy współdzielenie – co daje szczęście?; ROZDZIAŁ 4. Wymiar finansowy: rola logistyki: Finanse łańcucha dostaw; Wpływ finansów łańcucha dostaw na satysfakcję nabywcy i dobrostan subiektywny; Sprawne zarządzanie finansami łańcucha dostaw jako kluczowy determinant dobrostanu subiektywnego; ROZDZIAŁ 5. Logistyka a gospodarka pętli zamkniętej: Ekonomia cyrkularna a gospodarka pętli zamkniętej; Logistyka a kryzys środowiskowy; Logistyka zwrotna w łańcuchach dostaw; Użyteczność logistyki zwrotnej w zarządzaniu łańcuchami dostaw; Logistyka zwrotna a dobrostan; Zakończenie; Spis rysunków i tabel; Indeks nazwisk.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-789-1
Zawiera: Rozdział 1. Przemiany miłości. Trzy składniki miłości: Intymność, Namiętność, Zobowiązanie; Rozwój związku miłosnego: Zakochanie, Romantyczne początki, Związek kompletny, Związek przyjacielski, Związek pusty i jego rozpad. Rozdział 2. Zakochanie. Psychologia namiętności: Dlaczego namiętność?, Idealizacja partnera; Pobudzenie emocjonalne, Atrakcyjność fizyczna: Dopasowanie czy maksymalizacja atrakcyjności, Od czego zależy piękno twarzy, Od czego zależy piękno ciała; Namiętność a seks u kobiet i mężczyzn: Niezależność seksu i namiętności, Pragnienie seksualne kobiet i mężczyzn, Ekonomia seksu, Plastyczność seksu, Seks, ciało i śmierć. Rozdział 3. Romantyczne początki. Rozwój intymności: Budowanie zaufania, Wsparcie społeczne; Kogo wybieramy?: Biologiczne podstawy wyboru, Czego chcą mężczyźni, Czego chcą kobiety; Rola kultury. Rozdział 4. Związek kompletny. Przywiązanie : Zachowania wiążące, Style przywiązania; Współzależność: Współzależność skutków działań, Współzależność uczuć, Samospełniające się proroctwa; Empatia: Wczuwanie się w partnera – składniki empatii, Konsekwencje empatii; Chcieć a mieć: Teoria sprawiedliwości, Sprawiedliwość w związku dwojga ludzi, Naturalna śmierć namiętności. Rozdział 5. Związek przyjacielski. Dynamika satysfakcji ze związku: Fazy miłości, Fazy życia; Od czego zależy szczęście?: Cechy indywidualne, Warunki zewnętrzne, Zło jest silniejsze od dobra, Aktywności; Pułapki intymności: Aniołem być, czyli pułapka dobroczynności, Szczęścia się wyrzec, czyli pułapka obowiązku, Święty spokój, czyli pułapka bezkonfliktowości, Niezłomność zasad, czyli pułapka sprawiedliwości. Rozdział 6. Związek pusty. Zazdrość; Reakcje na niezadowolenie: Dialog, Lojalność, Zaniedbanie, Wyjście; Trwanie i wycofanie zobowiązania: Wyznaczniki zobowiązania, Interpretacje podtrzymujące zaangażowanie, Zachowania podtrzymujące zaangażowanie. Rozdział 7. Rozpad. Zdrada; Bariery: Poczucie winy, Dzieci, Naciski społeczne; Koniec; Różnorodność: Rodzaje miłości, Psychozabawa – jaka jest Twoja miłość?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przemiany miłości, Zakochanie, Romantyczne początki, Związek kompletny, Związek przyjacielski, Związek pusty i jego rozpad, Różnorodność.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Book
In basket
Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska. - Wyd. 2 rozszerz. - Warszawa : Difin, 2017. - 224 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-8085-434-5
Zawiera: R. 1 Człowiek w pracy, czyli o uwarunkowaniach realizacji roli zawodowej; R. 2 Praca i pracownik wobec współczesnych wyzwań zawodowych; R. 3 Praca jako przestrzeń rozwoju zagrożeń dla dobrostanu jednostki; R. 4 Stres w pracy; R. 5 człowiek w pracy z innymi; R. 6 Motywacja do pracy; R. 7 Satysfakcja z pracy; R. 8 Współczesny rynek pracy - zróżnicowanie pokoleniowe; R. 9 Teoria i praktyka - wzajemne relacje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-650-2
Zawiera: R. 1 Praca źródłem satysfakcji zawodowej: Praca w systemie wartości człowieka; Rola pracy w rozwoju człowieka; Pojęcie satysfakcji, zadowolenia, niezadowolenia; Wyznaczniki satysfakcji zawodowej; Przyczyny i skutki niezadowolenia; Satysfakcja a motywacja. R. 2 Wzorce nauczycielskiej osobowości źródłem satysfakcji zawodowej pedagogów: Zawód nauczyciela na przestrzeni lat i w dobie współczesnych przemian edukacyjnych; Nauczyciel wobec wyzwań współczesności i przyszłości; Kompetencje współczesnego nauczyciela; Najbardziej pożądane właściwości i umiejętności sychopedagogiczne nauczycieli; Źródła niezadowolenia nauczycieli z pracy zawodowej w świetle badań nad stresem edukacyjnym; Satysfakcja zawodowa nauczycieli w doniesieniach naukowych. R. 3 Podstawy metodologiczne badań własnych: Przedmiot i cel badań; Problemy badawcze; Zmienne i ich wskaźniki; Metoda badań; Organizacja badań i charakterystyka badanych. R. 4 Wyniki badań własnych: Ogólny poziom satysfakcji zawodowej nauczycieli; Charakterystyka komponentów ogólnego poziomu satysfakcji zawodowej nauczycieli; Analiza czynników zapewniających satysfakcję nauczycieli z pracy edukacyjnej; Czynniki powodujące poczucie dyssatysfakcji z pracy pedagogicznej; Satysfakcja jako subiektywny stan zadowolenia; Satysfakcja z atmosfery i stosunków między ludzkich panujących w miejscu pracy; Zadowolenie z pracy pedagogicznej na tle szerszego kontekstu społecznego; Satysfakcja z pracy jako wartość. Podsumowanie wyników badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7509-404-6
Zawiera: 1. Współczesne rozumienie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego; 2. Edukacja seksualna – fakty i mity; 3. Edukacja seksualna w mediach – wiedza i opinia młodych dorosłych; 4. Funkcjonowanie heteroseksualnych kobiet i mężczyzn w bliskich związkach; 5. Funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w bliskich związkach w kontekście wybranych charakterystyk osobowych; 6. Zdrowie osób LGBT; 7. Homofobia i dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Wiedza i opinia studentów uczelni medycznych; 8. Seks i erotyka Wschodu; 9. Pomiędzy terminologią medyczną a mową codzienną: nomenklatura seksualna Polaków w kontekście tabu; 10. Inicjacja seksualna w Polsce – przegląd literatury; 11. Obraz ciała i atrakcyjność seksualna kobiet; 12. Problemy seksualne kobiet w okresie menopauzy; 13. Chemseks; 14. Zaburzenia funkcji seksualnych u kobiet; 15. Gwałt; 16. Wpływ ciąży, porodu i karmienia piersią na seksualność kobiety w tych okresach – aspekt teoretyczny; 17. Jakość życia seksualnego w poszczególnych trymestrach ciąży – perspektywa badawcza; 18. Satysfakcja seksualna w poszczególnych trymestrach ciąży – perspektywa badawcza; 19. Zaburzenia emocjonalne okresu poporodowego; 20. Infekcja SARS-CoV-2 – postępowanie u kobiet ciężarnych oraz u kobiet w okresie okołoporodowym; 21. Aktualne standardy postępowania w podmiotach leczniczych w obliczu pandemii COVID-19; 22. Analiza stężeń chemokin MIP-la i MIP-lb pozyskanych z supernatantów hodowli limfocytarnych jako czynników determinujących agresję przebiegu endometriozy; 23. Analiza profilu limfocytarnego u kobiet chorujących na endometriozę; 24. Dieta jako element terapii w endometriozie; 25. Używki a endometrioza; 26. Obrzezanie w kulturach świata; 27. Porównanie składu jednorazowych i wielorazowych artykułów higieny intymnej oraz ich wpływu na zdrowie kobiety.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 104)
ISBN: 83-7306-266-1
I. Osobowość i działalność zawodowa osób zdolnych w literaturze przedmiotu. II. Program badań własnych. III. Prezentacja i analiza uzyskanych wyników. IV. Prezentacja i analiza między zmiennymi-weryfikacja hipotez.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Punkty Przełomowe)
ISBN: 978-83-240-1180-3
1.Uderzenie krwi do mózgu. Największe badania neuromarketingowe, jakie kiedykolwiek przeprowadzono, 2. To musi być tutaj. Lokowanie produktu, American Idol i wielomilionowy błąd Forda, 3. Wezmę to co ona. Neurony lustrzane w akcji, 4. Nie widzę wyraźnie. Informacja podprogowa ma się świetnie, 5. Wierzysz w magię? Rytuały, przesądy i powody, dla których kupujemy, 6. I Say a Little Prayer. Wiara, religia, marka, 7. Czemu cię wybrałem? Potęga markerów somatycznych, 8. Działanie na zmysły, 9. Odpowiedź brzmiůNeuromarekting i przewidywanie przyszłości, 10. Zostań ze mną na noc. Seks w reklamie, 11. Wnioski. Nowy markowy świat
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Audiobook
CD
In basket
ISBN: 978-83-7746-137-2
1. Nakryj do stołu; 2. Planuj każdy dzień z wyprzedzeniem; 3. Stosuj zasadę 80/20 gdzie się da; 4. Zastanów się nad konsekwencjami; 5. Zwlekanie kontrolowane; 6. Nieustannie stosuj metodę ABCDE; 7. Koncentruj się na zagadnieniach kluczowych; 8. Prawo trzech zdań; 9. Dobrze się przygotuj, zanim rozpoczniesz; 10. Krok po kroku, czyli od beczki do beczki; 11. Podwyższaj swoje kwalifikacje; 12. Okaż swoje szczególne zdolności; 13. Rozpoznaj swoje główne ograniczenia; 14. Zmobilizuj się; 15. Maksymalne wykorzystanie energii; 16. Zmuś się do działania; 17. Nie daj się uzależnić technice; 18. Plasterki salami i ser szwajcarski; 19. Strategia wydzielania czasu; 20. Stan wyższej konieczności; 21. Każde zadanie traktuj indywidualnie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again