Form of Work
Książki
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Czasopisma
(1)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(4)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(4)
Author
Babiarz Stefan
(1)
Bogucki Stanisław
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Borszowski Paweł (1972- )
(1)
Brolik Jacek (1958- )
(1)
Danecka Daria
(1)
Dankowska Małgorzata
(1)
Drywa Anna
(1)
Dumas Anna
(1)
Gajewski Dominik
(1)
Gizicki Marek
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Grudecki Michał
(1)
Grzybowski Tomasz
(1)
Gwardzińska Ewa
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Karwat Piotr
(1)
Kil Jan
(1)
Kleszcz Magdalena
(1)
Kolanowski Tomasz
(1)
Kondej Mikołaj
(1)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(1)
Kukulski Ziemowit
(1)
Kępa Marcin
(1)
Laskowska Monika
(1)
Leńczuk Jacek
(1)
Lityński Adam
(1)
Maj Elżbieta
(1)
Majewski Kamil
(1)
Modzelewski Witold (1956- )
(1)
Morawski Wojciech
(1)
Mołek Sebastian
(1)
Mączyński Dominik
(1)
Niemczuk Przemysław
(1)
Nita Adam
(1)
Nodżak Agata
(1)
Obuchowski Szymon
(1)
Olczyk Adam
(1)
Pachecka Jakub
(1)
Pahl Bogumił
(1)
Papis Wojciech
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Paw Barbara
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Radlak Karolina
(1)
Radzikowski Krzysztof
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Staniszewska Lucyna
(1)
Suwaj Robert
(1)
Sztuba Wojciech
(1)
Teszner Krzysztof
(1)
Werner Aleksander
(1)
Wiatrowski Roman
(1)
Wierzbicki Jarosław
(1)
Winiarski Krzysztof
(1)
Wroniewska Wiktoria
(1)
Śladkowski Mariusz
(1)
Ślifirczyk Maciej (1974- )
(1)
Żurek Jakub
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(2)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Sankcja administracyjna
(4)
Postępowanie administracyjne
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Dobra wiara (prawo)
(1)
Dobro prawne
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Dług celny
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Godność pracownicza
(1)
Karuzela podatkowa
(1)
Kary majątkowe
(1)
Kasacja
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Kontratypy (prawo)
(1)
Kontrola celna
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
(1)
Lockdown
(1)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
(1)
Mobbing
(1)
Nadużycie prawa podmiotowego
(1)
Naruszenie prawa
(1)
Obrona konieczna
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Orzecznictwo międzynarodowe
(1)
PRL
(1)
Parlamentarzyści
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Podział administracyjny
(1)
Polityka prorodzinna
(1)
Polityka przestrzenna
(1)
Postępowanie egzekucyjne
(1)
Postępowanie sądowoadministracyjne
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo celne
(1)
Prawo geologiczne i górnicze
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne finansowe
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo parlamentarne
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prawo zagospodarowania przestrzennego
(1)
Prawodawstwo
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przestrzeń publiczna (prawo)
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Rodzina 500 plus (program rządowy)
(1)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
SL2014 (system informatyczny)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- )
(1)
Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- )
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Skarga nadzwyczajna
(1)
Sowietyzacja
(1)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP)
(1)
Sądownictwo
(1)
Testy genetyczne
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Umowa ubezpieczenia
(1)
Unikanie opodatkowania
(1)
Wierzyciele
(1)
Wina (prawo)
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Wojewódzki Sąd Administracyjny (Łódź)
(1)
Wybory samorządowe w Polsce (2018)
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności
(1)
Zakłady ubezpieczeniowe
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
5 results Filter
E-book
In basket
ISBN: 978-83-232-3266-7
Pierwsza praca poświęcona administracyjnym karom pieniężnym w ujęciu materialnoprawnym i procesowym. Rozważania przedstawiono w sześciu rozdziałach. W pierwszym objaśnione zostały podstawowe pojęcia i założenia metodologiczne, przedstawiono też istotę sankcji administracyjnych. Drugi dotyczy ewolucji karania przez administrację, a także problematyki kryteriów doboru czynów bezprawnych do regulacji sanacyjnej metodą prawa administracyjnego. Rozdział także ukazuje podobieństwa i różnice administracyjnych kar pieniężnych do innych instrumentów prawno-finansowych na gruncie prawa administracyjnego. W rozdziale trzecim podjęto tematykę funkcji i celów administracyjnych kar pieniężnych, a nadto zawarto liczne rozważania dotyczące sposobu redagowania norm sankcjonowanych i sankcjonujących. Rozdział czwarty poświęcony został zagadnieniom zasad odpowiedzialności administracyjnej oraz okolicznościom łagodzącym i zaostrzającym wymiar administracyjnych kar pieniężnych względnie oznaczonych, a także instytucjom materialnoprawnym związanym ze stosowaniem tych instrumentów prawnych. Rozdział piąty zawiera analizę skuteczności i efektywności administracyjnych kar pieniężnych oraz wpływu ulg w ich spłacie na ich skuteczność. Ostatni rozdział opisuje gwarancje proceduralne w stosowaniu administracyjnych kar pieniężnych, takie jak: zasady rzetelnego i sprawiedliwego postępowania represyjnego, prawa do obrony czy też prawa do sądu. Nakreślony w pracy pryzmat badań łączy elementy teoretycznoprawne, metodologiczne i dogmatyczne, z których wynikają liczne wnioski. Praca jest interesująca dla szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim: teoretyków prawa i dogmatyków, zwłaszcza procesualistów, lecz także prawników praktyków i adeptów zawodów prawniczych.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-8124-603-3
Zawiera: Wykaz skrótów. Wstęp. I. Uzasadnienie wyboru tematyki badawczej. II. Przedmiot, cele, zadania i główne założenia pracy. III. Systematyka pracy. IV. Metodologia pracy. Tytuł I. Podstawowe pojęcia. Rozdział 1. Pojęcie odpowiedzialności. 1.1. Odpowiedzialność prawna. 1.2. Odpowiedzialność karna. 1.2.1. Odpowiedzialność „karna” podmiotów zbiorowych. 1.3. Odpowiedzialność administracyjna. 1.3.1. Represyjny charakter odpowiedzialności administracyjnej. 1.3.2. Wina jako przesłanka odpowiedzialności administracyjnej. 1.3.3. Wina osoby prawnej. 1.3.4. Odpowiedzialność administracyjna odpowiedzialnością obiektywną. Rozdział 2. Czyn zabroniony, przestępstwo i wykroczenie. Rozdział 3. Delikt. 3.1. Delikt administracyjny. 3.2. Delikty administracyjne a przestępstwa oraz wykroczenia – podobieństwa i różnice. Rozdział 4. Pojęcie sankcji prawnej. 4.1. Pojęcie sankcji karnej. 4.2. Pojęcie sankcji administracyjnej. Rozdział 5. Administracyjne kary pieniężne. 5.1. Administracyjna kara pieniężna w poglądach doktryny. 5.2. Administracyjne kary pieniężne w orzecznictwie sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego. 5.3. Administracyjne kary pieniężne w Kodeksie postępowania administracyjnego. 5.4. Delimitacja administracyjnych kar pieniężnych. Rozdział 6. Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna – uwagi podsumowujące. Rozdział 7. Wnioski. Tytuł II. Konwersja odpowiedzialności i jej rodzaje. Rozdział 1. Pojęcie konwersji. Rozdział 2. Rodzaje konwersji. 2.1. Konwersja niepełna wewnętrzna. 2.1.1. Konwersja w prawie energetycznym. 2.1.2. Konwersja w ustawie o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw. 2.2. Konwersja pełna wewnętrzna. 2.2.1. Konwersja w ustawie o odpadach. 2.2.2. Konwersja w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 2.2.3. Konwersja w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 2.2.4. Konwersja w ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 2.2.5. Konwersja w ustawie o wyrobach budowlanych. 2.2.6. Konwersja w ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. 2.3. Konwersja pełna zewnętrzna. 2.3.1. Konwersja pełna zewnętrzna w ustawie o odpadach. 2.3.2. Konwersja w ustawie o bateriach i akumulatorach. 2.3.3. Konwersja w ustawie o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. 2.4. Konwersja niepełna zewnętrzna w ustawie o ochronie przyrody. Rozdział 3. Konwersja czynu czy konwersja odpowiedzialności? Rozdział 4. Wnioski. Tytuł III. Skutki konwersji odpowiedzialności karnej w odpowiedzialność administracyjną. Rozdział 1. Przyczyny konwersji odpowiedzialności karnej w odpowiedzialność administracyjną. Rozdział 2. Cele konwersji odpowiedzialności karnej w odpowiedzialność administracyjną. Rozdział 3. Wprowadzenie do skutków konwersji odpowiedzialności karnej w odpowiedzialność administracyjną. Rozdział 4. Skutki w płaszczyźnie materialnoprawnej. Rozdział 5. Skutki w płaszczyźnie procesowej. Rozdział 6. Skutki w płaszczyźnie konstytucyjnej i ustrojowej. 6.1. Konwersja a prawo do sądu. 6.2. Konwersja a zasada proporcjonalności. 6.3. Konwersja a zasada ne bis in idem. Zakończenie. Wykaz literatury. Wykaz aktów prawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 3)
Temat: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) ; Wojewódzki Sąd Administracyjny (Łódź) ; Prezydentura (urząd) ; Transformacja systemu społeczno-gospodarczego ; Rzecznik praw obywatelskich ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Konstytucja Polski (1997) ; Prawo parlamentarne ; Parlamentarzyści ; Polityka prorodzinna ; Rodzina 500 plus (program rządowy) ; Naruszenie prawa ; Prawo wyborcze ; Więźniowie ; Więziennictwo ; Sowietyzacja ; PRL ; Sądownictwo ; Bezpieczeństwo społeczne ; Opieka społeczna ; Prawo socjalne ; Dobro prawne ; Kontratypy (prawo) ; Obrona konieczna ; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) ; Polityka przestrzenna ; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) ; Przestrzeń publiczna (prawo) ; Prawo zagospodarowania przestrzennego ; Sankcja administracyjna ; Kary majątkowe ; Prawo geologiczne i górnicze ; Postępowanie administracyjne ; Wina (prawo) ; Wybory samorządowe w Polsce (2018) ; Przetwarzanie danych ; Ochrona danych osobowych ; Administracja elektroniczna ; Fundusze strukturalne UE ; Lockdown ; SL2014 (system informatyczny) ; Autonomia (politologia) ; Podział administracyjny ; Samorząd terytorialny ; Egzekucja sądowa ; Komornicy sądowi ; Postępowanie egzekucyjne ; Skarga (prawo) ; Egzekucja administracyjna ; Wierzyciele ; Skarga nadzwyczajna ; Prawo karne ; Kasacja ; Godność pracownicza ; Mobbing ; Prawo konstytucyjne ; Prawo pracy ; Testy genetyczne ; Ryzyko ubezpieczeniowe ; Umowa ubezpieczenia ; Zakłady ubezpieczeniowe ; Orzecznictwo administracyjne ; Doręczenie pisma ; Kraje byłego ZSRR ; Polska
Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Instytucja prezydenta w kontekście transformacji ustrojowych państw postradzieckich; The Organizational Model, Constitutive Features and Scope of Activities of Polish Ombudsman in Protection of Rights and Freedoms of Individuals; Zespoły Parlamentarne w Sejmie i Senacie. Postulaty de lege ferenda. Varia; Zasada dobra rodziny contra zasada równości na przykładzie bonu wychowawczego; Łamanie czynnego prawa wyborczego osób osadzonych w zakładach karnych- zagadnienia wybrane. Zagadnienia historycznoprawne: Sowietyzacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce 1944-1950; Administracyjnoprawny system bezpieczeństwa społecznego - od Galicji do III RP. Wybrane zagadnienia. Zagadnienia prawa publicznego: Pozbawienie życia napastnika w obronie koniecznej a katalog dóbr prawnych podlegających ochronie; Zapobieganie przestępczości w planowaniu przestrzennym; Stosowanie przepisów o administracyjnych karach pieniężnych do opłat podwyższonej i dodatkowej uregulowanych Prawem geologicznym i górniczym; Wina jako przesłanka wymierzania administracyjnych kar pieniężnych; Problem ochrony danych osobowych w wyborach samorządowych w 2018 roku; O czarnych łabędziach, e-administracji i funduszach europejskich - realizacja zadań publicznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego; Public interest as a determinant of territorial autonomy. Zagadnienia proceduralne: Skarga na czynności komornika jako środek ochrony w toku postępowania egzekucyjnego; Modernizacja administracyjnego postępowania egzekucyjnego w świetle nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 2019 r.; W obronie skargi nadzwyczajnej w sprawach karnych. Z problematyki prawa prywatnego: Prawna ochrona przed mobbingiem; Dopuszczalność wykorzystywania wyników badań genetycznych przez zakłady ubezpieczeń w Polsce. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 maja 2019 r., sygn. akt: III SA/Łd 1089/18 (doręczenie drogą elektroniczną - art. 391 k.p.a.); Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika z wyboru, jeśli pełnomocnik z urzędu omówi jej sporządzenia. Glosa krytyczna do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., IV CZ 115/19. Recenzje: Małgorzata Bednarek, Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce 1944 - 2019, Wydawnictwo Austeria. Kraków - Budapeszt - Syrakuzy 2020, ss. 600/
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Zagadnienia Podatkowe)
ISBN: 978-83-8223-689-7
Wykaz skrótów; Część I. Uszczelnianie systemu podatkowego a problemy, których nie możemy tracić z pola widzenia. Rozważania na przykładzie prawa podatnika do prywatności; Instrumenty hybrydowe a uszczelnienie systemu podatkowego; Uszczelnianie podatków w kontekście koncepcji/postulatów reformy systemu; Granice autonomii prawa podatkowego; „Uszczelnianie” a zasady konstrukcyjne podatku od wartości dodanej; Zaufanie w czasach zwalczania unikania opodatkowania; Dwuinstancyjność postępowania podatkowego jako instrument weryfikacji nieostatecznych rozstrzygnięć w sprawach podatkowych; Instytucja indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wobec uszczelniania systemu podatkowego; Proporcjonalność użytych w Polsce środków antyabuzywnych. Ich wpływ na ograniczenie agresywnej optymalizacji i konkurencyjność inwestycyjną kraju. Część II. Wykładnia prawa a uszczelnianie prawa podatkowego. Czynność odpowiednia – definicja legalna; Podatkowa grupa kapitałowa. Status podatkowy. Wybrane problemy; Formy przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w polskim systemie prawnym w zakresie podatków dochodowych. Wybrane problemy orzecznicze; Zmiana definicji „budowla” jako jeden z warunków sine qua non uszczelnienia systemu podatków lokalnych; Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania jako instrument uszczelniania systemu podatkowego; Wpływ nowych narzędzi uszczelniania systemu VAT na orzeczniczą doktrynę dobrej wiary; Nowe klauzule antyabuzywne w Konwencji Modelowej OECD i Konwencji Modelowej ONZ; Instytucja zabezpieczenia celnego jako gwarant pokrycia długu celnego; Kontrola celno-skarbowa jako kontrola twarda - narzędzie służące eliminowaniu transakcji karuzelowych; Modyfikowanie odpowiedzialności płatnika w celu przeciwdziałania unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania - ocena rozwiązań; Skuteczność niektórych instrumentów uszczelniania systemu podatkowego - analiza na przykładzie art. 15e u.p.d.o.p. Część III. Dążenie ustawodawcy do uszczelniania podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek od niezrealizowanych zysków (exit tax) w kontekście regulacji wprowadzonych w Polsce oraz w aspekcie unijnym; Sankcje grożące za unikanie opodatkowania; Skuteczność wymiany informacji pomiędzy państwami jako środek w walce z unikaniem opodatkowania; Granice możliwości uszczelniania systemu prawnego za pomocą klauzul antyabuzywnych; Podzielona płatność w podatku od towarów i usług: istota, doświadczenia, kierunki zmian; Prawo karne w służbie uszczelnieniu systemu podatkowego: czy zaostrzone sankcje za tzw. przestępstwa fakturowe uderzają w wyłudzenia VAT?; Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) a zaufanie do władzy publicznej; Klauzula antyabuzywna a nadużycie prawa w świetle dyrektywy 2011/96 w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych; Obowiązek zapewnienia skutecznego poboru VAT w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych / Robert Suwaj. - Stan prawny na 1.11.2021 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021. - 226 s. ; 22 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-8246-474-0
Wykaz skrótów; Wprowadzenie; Rozdział 1. System sankcji administracyjnych jako podsystem prawa publicznego 1.1. Administracyjne kary pieniężne – problem ustrojowy 1.2. Koncepcja interesu publicznego jako dobra chronionego przez administrację publiczną 1.3. Funkcje sankcji administracyjnych 1.4. Europejskie standardy dotyczące administracyjnych kar pieniężnych 1.5. Cel i adekwatność reakcji państwa na bezprawność w sferze prawa administracyjnego Rozdział 2. Stosowanie przepisów ogólnych o administracyjnych karach pieniężnych 2.1. Przepisy ogólne oraz przepisy szczególne a przepisy odrębne 2.2. Kryteria przedmiotowe 2.3. Kryteria podmiotowe Rozdział 3. Zasady ogólne w sprawach administracyjnych kar pieniężnych dotyczące wszystkich typów kar 3.1. Informowanie o wszczęciu i przedmiocie postępowania oraz planowanych czynnościach dowodowych 3.2. Stworzenie warunków do czynnego udziału 3.3. Podejmowanie działań niezbędnych do załatwienia sprawy administracyjnej 3.4. Obowiązek współdziałania organów w toku postępowania 3.5. Wzbudzanie zaufania uczestników postępowań do organów władzy publicznej Rozdział 4. Zasady związane z postępowaniem wyjaśniającym 4.1. Czynności postępowania wyjaśniającego 4.2. Ciężar dowodzenia 4.3. Otwarty system środków dowodowych 4.4. Swoboda zarządzania postępowaniem wyjaśniającym 4.5. Uznanie okoliczności faktycznej za udowodnioną (art. 81 k.p.a.) 4.6. Legalność ograniczona do zasady in dubio pro reo 4.7. Prawda obiektywna Rozdział 5. Zasady decydowania 5.1. Wyłączenie odpowiedzialności w formie administracyjnej kary pieniężnej 5.2. Stosowanie ustawy względniejszej (lex mitior agit) 5.3. Dopuszczalność wielokrotności karania innymi karami i środkami penalnymi (dualizm wewnętrzny i zewnętrzny) 5.4. Obligatoryjne odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej 5.5. Fakultatywne odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej Rozdział 6. Zasady ogólne dotyczące miarkowania administracyjnych kar pieniężnych wynikające z zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego 6.1. Miarkowanie (wyważanie) interesów 6.2. Proporcjonalność 6.3. Bezstronność 6.4. Równe traktowanie 6.5. Uprawnione oczekiwania 6.6. In dubio pro reo Rozdział 7. Zasady dotyczące miarkowania administracyjnych kar pieniężnych 7.1. Waga i okoliczności naruszenia prawa 7.2. Powrót do naruszenia prawa 7.3. Uprzednie ukaranie za to samo zachowanie 7.4. Stopień przyczynienia się do powstania naruszenia prawa 7.5. Działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa 7.6. Wysokość korzyści, którą strona osiągnęła, lub straty, której uniknęła 7.7. Warunki osobiste osoby fizycznej; Podsumowanie; Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again