Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Graniewska Danuta
(1)
Kawula Stanisław
(1)
Rymsza Marek
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Samotne matki
(3)
Rodzina
(2)
Bezrobocie
(1)
Demografia
(1)
Dziecko
(1)
Emerytura
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kobieta
(1)
Ludzie starzy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Mieszkania
(1)
Pedagogika
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka społęczna
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Stopa życiowa
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubóstwo
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
5 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7441-125-2
1. Mozaikowatość i koloryt współczesnej rodziny, 2. Hybrydalność czy stałość związków rodzinno-małżeńskich?, 3. Rodzina w kryzysie, 4. Rodziny ryzyka, 5. Kobieta w rodzinie i społeczeństwie, 6. Samotne macierzyństwo, 7. Perspektywy opieki nad dzieckiem i rodziną
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Samotne macierzyństwo i polityka społeczna / red. Marek Rymsza. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2001. - 466,[4] s. : tab., wykresy ; 24 cm.
ISBN: 83-88594-50-8
Wstęp: Polityka społeczna wobec rodzin samotnych matek Cz.I Samotne macierzyństwo w Polsce: Sytuacja materialno-bytowa rodzin samotnych matek; Portrety samotnego macierzyństwa; Kategorie samotnych matek. Analiza statystyczna; Sytuacja samotnych matek żyjących w wielorodzinnych gospodarstwach domowych; Uwarunkowania aktywności zawodowej samotnych matek. Cz.II Sytuacja prawna rodzin samotnych matek w Polsce: Samotne macierzyństwo w prawie podatkowym; Ochrona macierzyństwa w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych; Samotne macierzyństwo w prawie socjalnym. Cz.III Pomoc społeczna rodzinom samotnych matek w Polsce: Bezdomne samotne matki na przykładzie podopiecznych Domu Samotnej Matki w Laskach; Wielodzietne rodziny samotnych matek długotrwale korzystające z pomocy społecznej; Samotne matki pobierające zasiłek gwarantowany z pomocy społecznej; Problemy samotnych matek korzystających z pomocy społecznej; Pomoc społeczna samotnym matkom. Droga do samodzielności czy instytucjonalizacja niesamodzielności?; Pomoc rodzinom samotnych matek. Gmina, powiat, organizacje społecznych. Zakończenie: Pomoc rodzinom samotnych matek w Polsce. Rekomendacje dla polityki społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-55-3
Cz.I Rodziny w Polsce. Zagadnienia demograficzno-społeczne : 1. Zmiany stanu i struktury rodziny a przemiany procesów demograficznych w Polsce w latach 1988-2002, 2.Warunki życia wybranych typów rodzin. CZ.II Problemy rodziny - wyzwaniem dla polityki rodzinnej ; 1. Ochrona socjalna rodzin samotnych matek w Polsce, 2. Osoby starsze w środowisku lokalnym - lokalna polityka wobec osób starszych i ich partycypacja w życiu społecznym, 3. Przepływy międzypokoleniowe jako obszar działań na rzecz poprawy powstawania i funkcjonowania rodzin w różnych fazach ich rozwoju. Cz.III Działania na rzecz rodzin w ramach poszczególnych polityk : 1. Kształtowanie systemu wartości jako kierunek działań polityki ludnościowej, 2. Możliwości uzyskania pracy i ograniczanie bezrobocia jako obszar działań na rzecz poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin, 3. Edukacja przez całe życie, 4. Mieszkalnictwo w kontekście poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodziny oraz stanu zdrowia ludności, 5. System ubezpieczeń społecznych a procesy starzenia się ludności w Polsce, 6. Edukacja na rzecz rodziny jako obszar działań w celu poprawy warunków powstania i funkcjonowania rodziny. Cz.IV Podmioty polityki rodzinnej : 1. Rola państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej w Polsce w okresie transformacji, 2. Rola samorządu terytorialnego w polityce rodzinnej, 3. Organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz rodziny, 4. Radomskie Towarzystwo Dobroczynności i pomoc rodzinie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Samotne matki - socjologia (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again