Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(2)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(2)
Author
Graniewska Danuta
(1)
Krajewska Beata
(1)
Rymsza Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Samotne matki
(3)
Adopcja
(1)
Bezrobocie
(1)
Demografia
(1)
Dziecko
(1)
Emerytura
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Interwencja kryzysowa (psychol.)
(1)
Ludzie starzy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Mieszkania
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka społęczna
(1)
Pomoc społeczna
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Stopa życiowa
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubóstwo
(1)
3 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-65155-90-0
Zawiera: Rozdział 1 Domy samotnej matki: 1.1. Trudności samotnego macierzyństwa; 1.2. Rola domów samotnej matki; 1.3. Regulacje prawne dotyczące domów samotnej matki; 1.4. Domy samotnej matki w świetle badań. Rozdział 2 Ośrodki interwencji kryzysowej: 2.1. Istota interwencji kryzysowej; 2.2. Zadania ośrodków interwencji kryzysowej; 2.3. Ośrodki interwencji kryzysowej w świetle przepisów prawa; 2.4. Egzemplifikacja funkcjonowania ośrodków interwencji kryzysowej. Rozdział 3 Rodziny zastępcze specjalistyczne: 3.1. Atrybuty rodzin zastępczych; 3.2. Rola rodzin zastępczych specjalistycznych; 3.3. Rodziny zastępcze specjalistyczne w ujęciu regulacji prawnych; 3.4. Praktyka funkcjonowania rodzin zastępczych specjalistycznych. Rozdział 4 Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne: 4.1. Piecza zastępcza nad dziećmi chorymi 4.2. Kompetencje regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych; 4.3. Przepisy prawa odnoszące się do regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych; 4.4. Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne w ujęciu empirycznym. Rozdział 5 Interwencyjne ośrodki preadopcyjne: 5.1. Znaczenie adopcji; 5.2. Zadania interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych; 5.3. Interwencyjne ośrodki preadopcyjne w świetle rozwiązań prawnych; 5.4. Działalność interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Rozdział 6 Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów: 6.1. Znaczenie opiniowania w sprawach dzieci i rodziny; 6.2. Kompetencje opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów; 6.3. Regulacje prawne dotyczące opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów; 6.4. Rzeczywistość opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów. Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
Samotne macierzyństwo i polityka społeczna / red. Marek Rymsza. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2001. - 466,[4] s. : tab., wykresy ; 24 cm.
ISBN: 83-88594-50-8
Wstęp: Polityka społeczna wobec rodzin samotnych matek Cz.I Samotne macierzyństwo w Polsce: Sytuacja materialno-bytowa rodzin samotnych matek; Portrety samotnego macierzyństwa; Kategorie samotnych matek. Analiza statystyczna; Sytuacja samotnych matek żyjących w wielorodzinnych gospodarstwach domowych; Uwarunkowania aktywności zawodowej samotnych matek. Cz.II Sytuacja prawna rodzin samotnych matek w Polsce: Samotne macierzyństwo w prawie podatkowym; Ochrona macierzyństwa w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych; Samotne macierzyństwo w prawie socjalnym. Cz.III Pomoc społeczna rodzinom samotnych matek w Polsce: Bezdomne samotne matki na przykładzie podopiecznych Domu Samotnej Matki w Laskach; Wielodzietne rodziny samotnych matek długotrwale korzystające z pomocy społecznej; Samotne matki pobierające zasiłek gwarantowany z pomocy społecznej; Problemy samotnych matek korzystających z pomocy społecznej; Pomoc społeczna samotnym matkom. Droga do samodzielności czy instytucjonalizacja niesamodzielności?; Pomoc rodzinom samotnych matek. Gmina, powiat, organizacje społecznych. Zakończenie: Pomoc rodzinom samotnych matek w Polsce. Rekomendacje dla polityki społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-55-3
Cz.I Rodziny w Polsce. Zagadnienia demograficzno-społeczne : 1. Zmiany stanu i struktury rodziny a przemiany procesów demograficznych w Polsce w latach 1988-2002, 2.Warunki życia wybranych typów rodzin. CZ.II Problemy rodziny - wyzwaniem dla polityki rodzinnej ; 1. Ochrona socjalna rodzin samotnych matek w Polsce, 2. Osoby starsze w środowisku lokalnym - lokalna polityka wobec osób starszych i ich partycypacja w życiu społecznym, 3. Przepływy międzypokoleniowe jako obszar działań na rzecz poprawy powstawania i funkcjonowania rodzin w różnych fazach ich rozwoju. Cz.III Działania na rzecz rodzin w ramach poszczególnych polityk : 1. Kształtowanie systemu wartości jako kierunek działań polityki ludnościowej, 2. Możliwości uzyskania pracy i ograniczanie bezrobocia jako obszar działań na rzecz poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin, 3. Edukacja przez całe życie, 4. Mieszkalnictwo w kontekście poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodziny oraz stanu zdrowia ludności, 5. System ubezpieczeń społecznych a procesy starzenia się ludności w Polsce, 6. Edukacja na rzecz rodziny jako obszar działań w celu poprawy warunków powstania i funkcjonowania rodziny. Cz.IV Podmioty polityki rodzinnej : 1. Rola państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej w Polsce w okresie transformacji, 2. Rola samorządu terytorialnego w polityce rodzinnej, 3. Organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz rodziny, 4. Radomskie Towarzystwo Dobroczynności i pomoc rodzinie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again