Form of Work
Książki
(46)
Czasopisma
(4)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(42)
available
(31)
Branch
Wypożyczalnia
(31)
Czytelnia
(42)
Author
Niewiadomski Zygmunt
(4)
Baran Beata
(3)
Borski Maciej (1975- )
(3)
Bukowski Zbigniew
(3)
Dolnicki Bogdan
(3)
Jędrzejewski Tomasz
(3)
Rączka Piotr
(3)
Chmielarz-Grochal Anna
(2)
Chmielnicki Paweł
(2)
Gredka-Ligarska Iwona
(2)
Gurdek Magdalena (1977- )
(2)
Leoński Zbigniew
(2)
Lityński Adam
(2)
Majewski Kamil
(2)
Nowacka Ewa J
(2)
Nowak Krystian
(2)
Nowakowski Bartosz
(2)
Nowicka Urszula
(2)
Podgórska-Rykała Joanna
(2)
Pokora Andrzej
(2)
Półtorak Magdalena
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Sobańska Halina
(2)
Śladkowska Ewa
(2)
Bandarzewski Kazimierz
(1)
Borodo Andrzej
(1)
Boć Jan
(1)
Brodzińska Barbara
(1)
Bylok Felicjan
(1)
Błaś Adam
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Czempas Jan
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Drogoń Andrzej
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Grzeszczyk Tadeusz
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jesiołowski Kamil
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kil Jan
(1)
Kisiel Wiesław
(1)
Klonowska Iwona
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Komorowski Jan
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Korczak Jerzy
(1)
Kostur Krystian
(1)
Kotelska Jolant
(1)
Kozaczek Jan
(1)
Kurzyna-Chmiel Danuta
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Kładź-Postolska Katarzyna
(1)
Lackowski Jerzy
(1)
Lutrzykowski Alfred
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Makowiec Bartosz
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Margoński Marek
(1)
Marszałek-Kawa Joanna
(1)
Masik Grzegorz
(1)
Małecka Elżbieta
(1)
Małecka-Ziembińska Edyta
(1)
Michalik Izabela
(1)
Michalski Dariusz
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Miłkowski Tomasz
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Moll Tomasz
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Napiórkowska Anna
(1)
Nowacka Ewa
(1)
Olszewska Dorota
(1)
Olszewski Piotr
(1)
Owczarczuk Sławomir
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Patryk Aleksandra
(1)
Patrzałek Leszek
(1)
Pawska Małgorzata
(1)
Piotrowski Zbigniew
(1)
Pobiedzińska Karolina
(1)
Przywora Bogusław
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Póltorak Magdalena
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Ruszewski Jarosław
(1)
Ryńca Radosław
(1)
Rzepka Michał
(1)
Shulgina Ludmila
(1)
Sitniewski Piotr
(1)
Skorupska Adriana
(1)
Smolarek Małgorzata
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(34)
Country
Poland
(51)
Language
Polish
(51)
Subject
Samorząd terytorialny
(37)
Samorząd województwa
(30)
Samorząd gminny
(21)
Samorząd powiatowy
(13)
Budżety terenowe
(5)
Budownictwo
(4)
Kobieta
(4)
Planowanie przestrzenne
(4)
Planowanie regionalne
(4)
Konsumenci (ekon.)
(3)
Postępowanie administracyjne
(3)
Pracownicy samorządowi
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Administracja
(2)
Broń palna
(2)
Budżety obywatelskie
(2)
Decentralizacja (adm.)
(2)
Finanse publiczne
(2)
Funkcjonariusze publiczni
(2)
Globalizacja
(2)
Gospodarka terenowa
(2)
Górnictwo
(2)
Kadry
(2)
Logistyka
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo pracy
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przedsiębiorstwo komunalne
(2)
Regionalne izby obrachunkowe
(2)
Samorządowe kolegia odwoławcze
(2)
Sektor publiczny
(2)
Skargi i zażalenia
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Służba więzienna
(2)
Wojewoda
(2)
Wybory samorządowe
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Absolutorium (prawo)
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Apelacja
(1)
Asystenci sędziów
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bezpieczeństwo prawne
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bhp
(1)
Biegli rewidenci
(1)
Chrześcijańska demokracja
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja deliberatywna
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Dług państwowy
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Emerytura
(1)
Etyka biznesu
(1)
Ełk (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Farmaceuci
(1)
Finlandia
(1)
Franchising
(1)
Francja
(1)
Fundusze Strukturalne UE
(1)
Geologia
(1)
Godność ludzka
(1)
Gospodarka
(1)
Gry komputerowe
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Inwestycje
(1)
Jakość życia
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Keynesizm
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Kluby parlamentarne
(1)
Komunikacja miejska
(1)
Kontrakt socjalny
(1)
Korupcja
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Kroński, Aleksander
(1)
Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
(1)
Kujawsko-pomorskie, województwo
(1)
Leśnictwo
(1)
Lustracja majątkowa
(1)
Macierzyństwo
(1)
Majątek wspólny małżonków
(1)
Mandat poselski i senatorski
(1)
Mandat radnego
(1)
Marka*
(1)
Małżeństwo
(1)
Menedżerowie
(1)
Miasta partnerskie
(1)
Subject: time
2001-0
(5)
1989-
(2)
Subject: place
Śląskie, województwo (od 1999)
(4)
Częstochowa (woj. śląskie)
(2)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(2)
Dania
(1)
Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.)
(1)
Gdańsk (woj. pomorskie ; okręg)
(1)
Irlandia
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Mołdawia
(1)
Norwegia
(1)
Polska
(1)
Sopot (woj.pomorskie)
(1)
Ukraina
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Zwierzyniec (woj. lubelskie, pow. Zamość)
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(4)
Czasopismo prawnicze
(3)
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Zarządzanie i marketing
(1)
51 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 1)
Temat: Polityka bezpieczeństwa ; Prawo miejscowe ; Samorząd terytorialny ; Wspólnota samorządowa ; Cudzoziemcy ; Prawo o cudzoziemcach ; Nieodpłatna pomoc prawna ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Prawo międzynarodowe ; Migracje ; Globalizacja ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Społeczeństwo obywatelskie ; Małżeństwo ; Osoby z zaburzeniami psychicznymi ; Emerytura ; Prawo rodzinne ; Świadczenia rodzinne ; Macierzyństwo ; Służba więzienna ; Stosunek służbowy służb mundurowych ; Transport kolejowy ; Urząd Transportu Kolejowego ; Administracja samorządowa ; Zamówienia publiczne ; Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016) ; Światowy Pakt w sprawie Migracji (2018) ; Uchodźcy ; Polityka migracyjna ; Bezpieczeństwo prawne ; Prawo podatkowe ; Podatek od towarów i usług ; Samorząd gminny ; Umowa ; Obowiązek udzielenia informacji ; Ochrona informacji niejawnych ; Administracja publiczna ; Postępowanie administracyjne ; Broń palna ; Prawo administracyjne ; Asystenci sędziów ; Postępowanie cywilne ; Prawo o ustroju sądów powszechnych ; Milczenie i bezczynność administracji ; Zaświadczenia ; Przedsiębiorcy ; Sprzeciw w postępowaniu administracyjnym ; Postępowanie sądowoadministracyjne ; Majątek wspólny małżonków ; Ustrój majątkowy małżeński ; Zabezpieczenie wierzytelności ; Prawo zobowiązań ; Osoby z niepełnosprawnością ; Transport pasażerski ; Przepisy porządkowe ; Wykluczenie społeczne ; Prawodawstwo ; Samorząd województwa ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Legal-constitutional and theoretical issues: Local government and security - national solutions based on a decentralized unitary state; Free legal assistance as an instrument in protecting the rights of foreigners in the Republic of Poland - a contribution to the discussion; Global population migrations as a threat to the existence and proper functioning of civil society institutions. Selected issues; Is the ban on entering into marriage for people with mental disorders and impaired mental capacity necessary to ensure adequate protection for marriage and the family?; A few remarks on legal aspects regarding the so-called “Maternity pension”. Public law issues: The expiration of the service relationship of an officer of the Prison Service in the Polish legal system; Rights of the President of the Office of Rail Transport Regarding the Supervision Over Maintaining the Administrator’s Independence in the Light of the Draft of Amendment to the Law on Rail Transport (UC139); Local government servicing units as a central contracting authority; Educational (?) function of international law. A few notes based on Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration and Global Compact on Refugees. Legal-financial issues: Reliable taxpayer = safe taxpayer?; Conclusion of a civil law contract as a premise for the municipality to act as a taxable person of tax on goods and services (VAT). Procedural issues: Obligations of public administration to provide information from the case file; Administrative seizure of firearms. Legislative policy of the state in relation to citizens legally possessing firearms; On the power of judge’s assistants to issue orders - comments pursuant to Article 47(2) of the Code of Civil Procedure; About the certifying decision - comments under art. 122f Code of Administrative Procedure; The rights of the entrepreneur under audit to use protection measures before an administrative court. Private law issues: Liability of spouses remaining in the system of joint property for the obligations of one of them and anti-enforcement actions as a means of substantive defence of the debtor’s spouse; Legal status of the succession manager; Gloss to the judgment of the Provincial Administrative Court in Szczecin of 22 August 2019, file ref. No.: II SA / Sz 597/19 (critical gloss).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2479-9
1. Zróżnicowanie społeczne a edukacja, 2. Rola i znaczenie decentralizacji zarządzania dla oświaty wiejskiej i małomiasteczkowej, 3. Reformy edukacji a SNE, 4. Nauczyciele wobec społecznych nierówności edukacyjnych, 5. Polityka oświatowa samorządów terytorialnych w kontekście SNE, 6. Efekty edukacyjne uczniów z badanych gmin w kontekście SNE, 7. Oświatowe sukacsy i porażki badanych gmin w zakresie poprawy szans edukacyjnych uczniów, 8. Propozycja modelu zarządzania zdecentralizowaną oświatą
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-203-0
1. Charakterystyka ogólna dochodów jednostek samorządu terytorialnego. 2. Udziały, subwencje i dotacje jako dochody samorządu gminnego. 3. Udziały, subwencje i dotacje jako dochody samorządu powiatowego. 4. Udziały, subwencje i dotacje jako dochody samorządu województwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-812-5
1. Podatkowe źródła dochodów gmin - wymiar, pobór, egzekucja, wybrane problemy, 2. Decyzje finansowe samorządu terytorialnego w orzecznictwie regionalnych izb obrachunkowych. Wybrane przypadki, 3. Podstawy tworzenia długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego, 4. Ograniczenia zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, 5. Kontrola finansowa jako instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, 6. Raport o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jako instrument zarządzania i controllingu w jednostkach sektora finansów publicznych. Próba oceny regulacji prawnej, 7. Samorząd terytorialny w świetle funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 8. Działalność jednostek samorządu terytorialnego w ustaleniach kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, 9. Analiza zmian sytuacji dochodowej wybranych gmin województwa śląskiego w latach 1999-2004 na podstawie ilorazu potencjałów, 10. Wydatki budżetowe gmin a poziom życia mieszkańców (na podstawie gmin województwa śląskiego)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88500-85-6
1. Przesłanki decentralizacji środków publicznych i funkcjonowania samorządności lokalnej. 2. Podstawy prawne polityki finansowej samorządu lokalnego. 3. Charakterystyka źródeł podatkowych samorządu lokalnego. 4. Dochody transferowe jednostek samorządu lokalnego. 5. Pozostałe elementy dochodów i przychodów samorządów lokalnych. 6. Budżet w samorządach lokalnych. 7. Przekazywanie zadań samorządom lokalnym w latach 2001-2004 w świetle praktyki (gmina miasto Włocławek - analiza przypadku). 8. Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1536-3
1. Funkcje samorządu województwa w sektorze finansów publicznych, 2. System finansowania samorządu województwa a jego samodzielność finansowa, 3. Dochody budżetu samorządu województwa na tel. dochodów sektora finansów publicznych w Polsce, 4. Wydatki budżetu samorządu województwa, 5. Dług samorządu województwa jako element państwowego długu publicznego, 6. Finanse samorządu województwa a problem finansowania i współfinansowania działań na rzecz rozwoju regionalnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-3975-9
Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi; Współpraca administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi jako forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami niepublicznymi; Współdziałanie podmiotów zajmujących się pomocą społeczną; Nadzór nad związkami międzygminnymi (zagadnienia wybrane); Założenia ustawy o powiecie metropolitarnym Górnego Śląska i Zagłębia; Lokalne grupy działania jako nowa forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego; Główne formy współdziałania samorządu terytorialnego w wykonaniu oświatowych zadań publicznych; Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego a odpowiedzialność z tytułu naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję; Od konfliktu do współpracy. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu chełmińskiego; Współdziałanie jako pojecie redefiniujące administracyjne prawo ustrojowe; Stowarzyszenia gmin jako jedna z form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie stowarzyszeń gmin uzdrowiskowych- uwagi do dyskusji; Województwo samorządowe jako uczestnik form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego; Kontrakt socjalny- doskonałe narzędzie służące współdziałaniu w wykonaniu zadań z zakresu pomocy społecznej ciążących na administracji publicznej; Rozwój form współpracy samorządów na poziomie międzynarodowym; Stowarzyszenie powiatów a związek powiatów- wybrane zagadnienia; Nowe formy współdziałania międzygminnego w modelu francuskim; Postępowanie jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej; Statuty związków międzygminnych- uwarunkowania prawne a praktyka; Współpraca samorządu i III sektora- model współpracy; Nowe formy współdziałania a koncepcja społeczeństwa obywatelskiego; Rola jednostek samorządu terytorialnego w działalności agencji rozwoju regionalnego w kontekście nowej polityki regionalnej; Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Hiszpanii- analiza obowiązujących regulacji prawnych; Wystąpienie gminy ze związku międzygminnego; Specyfika euroregionu polsko-niemieckiego pogranicza w porównaniu do euroregionów na wschodniej granicy Polski; Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia i stosowania prawa; Zasada samodzielności, a prawo do prowadzenia współpracy przez jednostki samorządu terytorialnego; Współpraca międzygminna w orzecznictwie sądów administracyjnych; Projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw- komentarz krytyczny; Wybrane aspekty stosowania ustawy- Prawo zamówień publicznych przez związki międzygminne i związki powiatu; Nauka wsparciem dla samorządowych procesów adaptacyjnych, czyli nowe formy współpracy samorządu terytorialnego różnych szczebli ze środowiskiem akademickim; Kierunki zmian w ustawodawstwie w świetle przygotowywanych projektów ustaw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-66199-93-4
Polska jest jednym z beneficjentów netto unijnego budżetu. Fundusze unijne nie tylko stanowią istotne źródło finansowania inwestycji, lecz także często determinują aktywność inwestycyjną władz samorządowych. Zasadność realizacji inwestycji finansowanych ze źródeł europejskich, a także ich implikacje społeczno-gospodarcze oraz fiskalne, zwłaszcza w kontekście zadłużenia publicznego, są jednak różnie oceniane. Monografia ma na celu prezentację wyników badań oraz doświadczeń i ocen w zakresie funkcjonowania funduszy Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w regionach w Polsce. Obszary problemowe obejmują wiele zagadnień związanych z pozyskiwaniem, zarządzaniem i wykorzystaniem funduszy europejskich. Podzielono je na dwie tematyczne części. Część pierwsza dotyczy uwarunkowań wykorzystania funduszy europejskich, natomiast w drugiej zbadano wpływ funduszy europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy wybranych regionów w Polsce.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-92645-6-3
I. Oświadczenia majątkowe w świetle prawa i orzecznictwa: 1. Zasady i tryb składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy samorządowych szczebla wojewódzkiego; 2. Analiza rozwiązań prawnych stosowanych w krajach rozwiniętej demokracji w kontekście obowiązku składania oświadczeń majątkowych; 3. Analiza orzecznictwa sądowego Trybunału Konstytucyjnego Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie spraw dotyczących składania i publikacji oświadczeń majątkowych; II. Badania i wyniki: Nota metodologiczna; 2. Lista pytań badawczych; 3. Wyniki badań za rok 2009 i ich analiza porównawcza z rokiem 2008; 4. Podsumowanie badań za lata 2008 i 2009; III. Wnioski: Rekomendacje dotyczące obowiązku składania i publikacji oświadczeń majątkowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-703-8
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej (teks jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Komentarz do ustawy o samorządzie województwa / pod red. Paweł Chmielnicki. - Stan prawny na 15.04.2005 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 467, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-452-7
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Koszt władzy w polskim samorządzie terytorialnym / Marek Wojciechowski. - Warszawa : Difin , 2014. - 191, [1] s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7930-165-2
1. Sektor publiczny w państwie i gospodarce; 2. Tendencje modernizacyjne w sektorze publicznym; 3. Koszt władzy samorządowej w kraju i w miastach wojewódzkich; 4. Koszty władzy samorządowej w województwie łódzkim; 5. Wnioski z badań i rekomendacje dla praktyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-87-1
Zawiera: R. 1. Poczucie bezpieczeństwa podstawową potrzebą każdego człowieka; R. 2. Misja i wizja Policji jako organizacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i porządek publiczny; R. 3. Główne założenia filozofii community policing - partnerstwa Policji ze społecznością lokalną; R. 4. Mapy zagrożeń bezpieczeństwa - nowa filozofia działania Policji i uniwersalne narzędzie służb państwowych; R. 5. Regulacje prawne funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa; R. 6. Warunki oraz sposób korzystania z serwisu „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce”; R. 7. Rola konsultacji społecznych w konstruowaniu obszarów prezentowanych na mapach zagrożeń bezpieczeństwa; R. 8. Omówienie wyników badań ankietowych podczas konsultacji społecznych w województwie mazowieckim; R. 9. Omówienie wyników badań ankietowych podczas konsultacji społecznych w województwie świętokrzyskim; R. 10. Omówienie wyników badań ankietowych podczas konsultacji społecznych w województwie śląskim (Katowice); R. 11. Pilotaż Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa; R. 12. Badanie sondażowe Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa; R. 13. Obawy związane z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa; R. 14. Funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w wybranych województwach; R. 15. Projekt badawczy realizowany przez Wyższą Szkołę Humanitas oraz Komendę Wojewódzką Policji w Opolu; Zakończenie: Prognozowanie zwielokrotnienia efektu synergicznego współdziałania międzyinstytucjonalnego Policji oraz ze społecznością lokalną.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-10-4
1. O polityce chadecji śląskiej wobec mniejszości niemieckiej na forum I Sejmu Śląskiego (1922-1929), 2.Współpraca transgraniczna na przykładzie województwa śląskiego, 3. O pojęciu konsumenta w prawie prywatnym, 4. Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji prawa do informacji, 5. Zawód biegłego rewidenta i odpowiedzialność osób zawód ten wykonujących, 6. Polityka a postępowanie cywilne (1945-1964), 7. Zasada materialnej niepołączalności mandatu parlamentarnego w III RP, 8. Pojęcie organu administracji publicznej w kodeksie postępowania administracyjnego, 9. Uprawnienia Rady Ministrów Republiki Włoskiej, 10. Samorząd terytorialny w Konstytucji RP a prawo wspólnot Europejskich, 11. Organy regionalnej izby obrachunkowej. Struktura organizacyjna, zadania i kompetencje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-358-0
1. Kompetencje w teorii, 2. Komponenty kompetencji, 3. Zarządzanie kompetencjami, 4. Samorząd terytorialny jako specyficzny podmiot gospodarowania, 5. Kompetencyjny profil menedżerów samorządowych, 6. Model kompetencji menedżera samorządowej organizacji przyszłości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nadzór wojewody nad samorządem terytorialnym / Danuta Kurzyna-Chmiel. - Bielsko-Biała : STO Wydaw., 2003. - 177 s. : tab. ; 20 cm.
ISBN: 83-87829-83-8
R.1 Instytucja nadzoru nad samorządem terytorialnym; R.2 Zadania gmin, powiatów, samorządowych województw i zadania powierzone przez wojewodę jednostkom samorządu terytorialnego; R.3 Środki nadzorcze wojewody nad zadaniami gmin, powiatów, samorządowych województw i zadaniami powierzonymi; R.4 Ochrona samodzielności samorządu terytorialnego przed nadzorczym działaniem wojewody.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2003 Nr 1-2/2004)
1.Doktryna ortoliberalizmu - założenia i charkaterystyka, 2.Badanie otoczenia rynkowego i makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej, 3.Wykorzystanie koncepcji mikroekonomicznych nowej ekonomii keynesowskiej w polityce personalnej przedsiębiorstw, 3.Decyzje inwestycyjne śląskich przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wobec członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, 4.Logistyczna struktura procesowa - próba budowy modelu transformacji, 5.Wycena inwestycji, 6.Wybrane zaganienia franchisingu, 7.Instrumenty oddziaływania na klienta w działalności gospodarczej - wybrane aspekty, 8.Jakość usług w administracji samorządowej jako obiekt badań, 9.Środki trwałe w świetle przepisów bilansowych i podatkowych, 10.Podatki bezpośrenie w śwecji, 11.Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie, 12.Nowe regulacje w prawie prawcy w 2004 r a nowe obowiązki przedsiębiorców zatrudniających pracowników - wybrane zaganienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski. - Wyd. 3 zaktual. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 588,[6] s. ; 21 cm.
(Komentarze Becka)
ISBN: 83-7483-269-X
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-0636-0
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-464-0
1. Istota samorządu terytorialnego, 2. Samorząd terytorialny w systemie politycznym współczesnego państwa, 3. Samorząd terytorialny w konstytucjach Rzeczypospolitej Polskiej, 4. Polityczno-ustrojowa pozycja samorządu gminnego, 5. Samorząd powiatowy, 6. Samorząd województwa, 7. Pozycja polityczno-ustrojowa wojewody jako terenowego organu rządowej administracji ogólnej, 8. Współczesne systemy samorządu terytorialnego. Uwarunkowania polityczno-ustrojowe, 9. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego we współczesnych państwach (wybrane przykłady)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again