Form of Work
Książki
(50)
Status
only on-site
(40)
available
(35)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(36)
Czytelnia
(40)
Author
Borski Maciej (1975 - )
(2)
Chmielnicki Paweł
(2)
Chodyński Andrzej
(2)
Dolata Stanisław
(2)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Grabiec Olimpia (1975- )
(2)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(2)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(2)
Huczek Marian
(2)
Jabłoński Adam
(2)
Kochmańska Magdalena
(2)
Majewski Kamil
(2)
Markowski Tadeusz
(2)
Podgórska-Rykała Joanna
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Smolarek Małgorzata
(2)
Stawasz Danuta
(2)
Wojciechowski Eugeniusz
(2)
Zalewski Alojzy
(2)
Adamiec Sabina
(1)
Bakalarczyk Sebastian
(1)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Baran Beata
(1)
Barczyk Sigmund
(1)
Bera Milena
(1)
Bieś-Srokosz Paulina
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Borowska Elżbieta
(1)
Brzozowski Marcin
(1)
Bugdol Marek
(1)
Burceva Tetyana
(1)
Chodyńska-Kukułka Agata
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Cisek Marek
(1)
Cwynar Andrzej
(1)
Cyz Katarzyna Emilia
(1)
Czekaj-Szopa Anna
(1)
Czerw Jarosław
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Czyżewska Marta
(1)
Deszczyński Przemysław
(1)
Donets Oksana
(1)
Drzymont Genowefa
(1)
Dziedzic Ewa
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Fazlagić Jan
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Gajdzik Bożena
(1)
Gajewska Paulina
(1)
Gawron Iwona
(1)
Gonet Wojciech
(1)
Grandys Andrzej J
(1)
Grmanová Eva
(1)
Grotkowska Katarzyna
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Haviernikova Katarína
(1)
Horodyńska Małgorzata
(1)
Itrich-Drabarek Jolanta
(1)
Ivanová Eva
(1)
Jabłoński Marek
(1)
Jabłoński Marek Marian
(1)
Jagoda Joanna
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Janisz Karina
(1)
Janulek Piotr
(1)
Jaskólski Krzysztof
(1)
Jeziorski Leopold
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Jędrzejewski Lech
(1)
Kaliski Maciej
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kantyka Jan
(1)
Kataev Dmitrij
(1)
Kiełtyka Leszek
(1)
Knosala Ernest
(1)
Kochalski Cezary
(1)
Kocot Maria
(1)
Koišová Eva
(1)
Komorowski Jan
(1)
Kopel Anna
(1)
Kordoš Marcel
(1)
Korenkiewicz Aleksandra
(1)
Kosiedowski Wojciech
(1)
Koszembar-Wiklik Małgorzata
(1)
Kotelska Jolanta
(1)
Kowalczyk Stanisław
(1)
Kowalik Izabela
(1)
Kozak Marcin
(1)
Kozłowski Andrzej Józef
(1)
Kołaczkowski Bartosz
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Kożuch Antoni
(1)
Kożuch Barbara
(1)
Krakała Artur
(1)
Król Karol
(1)
Kulesza Michał
(1)
Kulisz Victoria
(1)
Kuta Małgorzata
(1)
Kwieciński Mirosław
(1)
Year
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(32)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(50)
Language
Polish
(50)
Subject
Samorząd terytorialny
(49)
Budżety terenowe
(11)
Gospodarka terenowa
(8)
Administracja
(7)
Samorząd gminny
(7)
Przedsiębiorstwo
(6)
Sektor publiczny
(6)
Zarządzanie jakością
(4)
Zarządzanie kryzysowe
(4)
Finanse publiczne
(3)
Gospodarka
(3)
Gospodarka komunalna
(3)
Szkolnictwo wyższe
(3)
Zarządzanie
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Administracja publiczna
(2)
Banki
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Bibliotekarstwo
(2)
Budżety gminne
(2)
Informacja dla zarządzania
(2)
Innowacje
(2)
Inwestycje
(2)
Kadry
(2)
Logistyka
(2)
Menedżerowie
(2)
Miasta
(2)
Nieruchomości
(2)
Opieka społeczna
(2)
Podatek
(2)
Podatki i opłaty lokalne
(2)
Polska
(2)
Regiony (adm.)
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Unia Europejska
(2)
Usługi -- administracja -- Polska
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Daniny publiczne
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Drogi
(1)
Dług państwowy
(1)
Etyka społeczna
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Ełk (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gry komputerowe
(1)
Górnictwo
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Instytucje użyteczności publicznej
(1)
Jakość życia
(1)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Mandat radnego
(1)
Marka*
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Motywacja pracy
(1)
Multimedia
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nieruchomości publiczne
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Normy ISO 9001
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Ojcostwo
(1)
Operat szacunkowy
(1)
Oświata
(1)
Parlament
(1)
Poczta
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Porty
(1)
Pożyczki narodowe
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo do mieszkania
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Produkt*
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Subject: time
1989-
(6)
2001-0
(2)
Subject: place
Cypr
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma
(1)
Praca zbiorowa
(1)
63 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2479-9
1. Zróżnicowanie społeczne a edukacja, 2. Rola i znaczenie decentralizacji zarządzania dla oświaty wiejskiej i małomiasteczkowej, 3. Reformy edukacji a SNE, 4. Nauczyciele wobec społecznych nierówności edukacyjnych, 5. Polityka oświatowa samorządów terytorialnych w kontekście SNE, 6. Efekty edukacyjne uczniów z badanych gmin w kontekście SNE, 7. Oświatowe sukacsy i porażki badanych gmin w zakresie poprawy szans edukacyjnych uczniów, 8. Propozycja modelu zarządzania zdecentralizowaną oświatą
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Forum Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ; Rok 6 Zeszyt 1(14))
1. Materialne prawo samorządu terytorialnego, 2. Udział samorządu terytorialnego w zarządzaniu drogami publicznymi, 3. Mienie samorządu terytorialnego, 4. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, 5. Organizacje pozarządowe i samorząd terytorialny - zagadnienia z zakresu współpracy w realizacji zadań publicznych, 6. Kryteria nadzoru nad samorządem terytorialnym, 7. Karnoprawna ochrona instytucji samorządu terytorialnego w nowym kodeksie karnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87635-15-4
1. Prawo samorządowe i administracyjne: Polskie reformy wojewódzkie w świetle europejskiego prawa o regionach; Koncepcja nadzoru w projektach ustaw o samorządzie powiatowym oraz samorządzie województwa; Zagadnienia regionalizacji w Polsce; Przesłanki koncepcji podziału terytorialnego państwa na siedemnaście województw; Formy prawno-organizacyjne wykonywania usług publicznych przez projektowane powiaty; Samodzielność finansowa gmin w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego; Polskie sądownictwo administracyjne i jego wpływ na funkcjonowanie samorządu terytorialnego (wybrane zagadnienia oparte na przykładzie orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach zagospodarowania przestrzennego); Organy gminy - próba oceny dotychczasowych osiągnięć w zakresie regulacji prawnej ich statusu; Polski samorząd terytorialny a konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawa realizującego zasadę sprawiedliwości społecznej; Ordynacja wyborcza do rad gmin - realizacja prawa jednostki do udziału w sprawowaniu władzy; Korporacyjny charakter samorządu terytorialnego; Instrumenty nadzoru nad samorządem terytorialnym (na przykładzie wybranych państw europejskich); Zakres przedmiotowy skargi z art. 101 ust. 1 ustawy samorządowej (zarys problemu); Samorząd terytorialny a ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu lokalnym; Pomoc społeczna jako zadanie gminy; Zaspokajanie niematerialnych zbiorowych potrzeb lokalnych - aspekty prawne publicznej działalności samorządu terytorialnego; Rola samorządu terytorialnego w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w świetle nowych regulacji prawnych; Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi; Uwagi o niektórych aspektach porozumienia komunalnego; Status pracownika administracji samorządowej; Funkcjonariusz publiczny, jego ochrona oraz odpowiedzialność za czyny w świetle nowego Kodeksu karnego; Zatrudnienie pracowników samorządowych a planowane zmiany struktury samorządu terytorialnego. Uwagi de lege ferenda; Regionalne systemy przedstawicielskie w państwach Unii Europejskiej; Samorząd miejski w Finlandii; Administracja i samorząd gmin w Szwajcarii; Zasada subsydiarności w prawie Unii Europejskiej. 2. Działalność samorządów w zakresie gospodarki i usług społecznych: Gospodarcze funkcje samorządu terytorialnego w nowym systemie administracji publicznej; Zarządzanie sfera usług społecznych przez samorząd terytorialny w świetle planowanych reform; Strefy ekonomiczne instrumentem rozwoju lokalnego; Zarządzanie rozwojem lokalnym (gminy); Struktura programów lokalnej polityki gospodarczej małych gmin; Rola samorządu lokalnego w rozwoju przedsiębiorczości (w świetle badań); Znaczenie agroturystyki w wielofunkcyjnym rozwoju terenów wiejskich; Działalność wiejskich organizacji samorządowych; Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Sformułowanie problemu; Doświadczenia gminy Opole w zakresie zmian rozmiarów zadań własnych oraz struktur organizacyjnych; Wdrażanie Total Quality Management (TQM) na bazie norm EN-ISO 9000 w urzędach administracji samorządowej - doświadczenia Małopolskiego Programu Promocji Jakości; Kontrakt menedżerski warunkiem efektywnego zarządzania w zakładach budżetowych; Wybrane instrumenty nowoczesnego zarządzania podmiotami gospodarczymi; Możliwość wspomagania pracy jednostek samorządu terytorialnego za pomocą systemów informacji przestrzennej; Wybrane problemy niedoskonałości informacji w działalności gmin; Potencjał umiejętności menedżerskich liderów samorządowych; Samorząd terytorialny jako podmiot pozyskiwania zagranicznych inwestycji bezpośrednich; Zagospodarowanie infrastrukturalne i potrzeby inwestycyjne gmin w Polsce; Realizacja przez gminę zadań w zakresie opieki zdrowotnej - stan obecny i programy reform; Wymogi środowiska naturalnego w kontekście zadań samorządów terytorialnych; Zadania gmin w zakresie utrzymania porządku i czystości oraz postępowania z odpadami komunalnymi w świetle nowych rozwiązań prawnych; System zarządzania odpadami przez władze lokalne (aspekty społeczne); Ekonomiczno-organizacyjne aspekty wdrażania systemu zbiórki odpadów komunalnych na przykładzie gmin: Namysłów; Świerczów; Wilków i Domaszowice; Stan techniczny i sprawność instalacji urządzeń służących do ochrony środowiska w Opolu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 44)
ISBN: 83-7417-004-2
Wstęp; Makroekonomiczne tendencje w krajach OECD w latach 1960-1999; Handel wewnątrzgałęziowy w przepływach globalnych; Państwa ASEAN wobec procesów globalizacji; Wybrane przejawy globalizacji polskiego rynku kapitałowego; Proces internacjonalizacji polskiego sektora bankowego w latach 1993-2002; Polityka pieniężna NBP w obliczu procesów globalizacyjnych; Rozwój systemów informacyjnych a globalizacja gospodarki; Systemy pozyskiwania informacji gospodarczej w Internecie w procesie globalizacji; Globalny wymiar zarządzania jakością; Globalizacja konsumpcji; Customer Relationship Management konsekwencją globalizacji; Różnicowanie miejsca recepcji turystycznej poprzez image. Polsko-austriackie studium przypadku; Zapewnienie jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym na tle procesu integracji europejskiej; Płaszczyzny międzynarodowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0240-1
1. Wprowadzenie do problematyki badawczej; 2. Budżet jako podstawa samorządowej gospodarki finansowej; 3. Organizacyjno-prawne formy gospodarki finansowej samorządu terytorialnego; 4. Źródła finansowania zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; 5. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; 6. Wewnętrzna kontrola finansowa samorządu; 7. Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad samorządową gospodarką finansową
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-47-3
1. Samorząd terytorialny w zreformowanym systemie finansów publicznych, 2. Zasady samorządowej gospodarki finansowej, 3. Dochody i wydatki gmin, powiatów oraz województw, 4. Podatki i opłaty w systemie danin publicznych w Polsce, 5. Samorządowa polityka finansowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-381-2
Cz. I. Dzieje i usytuowanie Katedry w strukturze Uczelni- lata 1953-1999; Cz. II. Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej w SGH po 1999 roku; Cz. III. Rozwój społeczno-gospodarczy i przestrzenny w dobie integracji Polski z Unia Europejską: Budowa systemu programowania regionalnego jako wyznacznik zarządzania gospodarką regionalną w warunkach członkostwa w UE; Demograficzne potrzeby mieszkaniowe w europejskich procesach urbanizacji; Efekty publicznej interwencji terytorialnej. Zmiany przestrzenne rozmieszczenia potencjałów społeczno-gospodarczych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej; Możliwości i zakres finansowania inwestycji sektora publicznego ze źródeł pozabudżetowych; Wdrażanie metodyki zarządzania projektami inwestycyjnymi w gminach w Polsce jako czynnik stymulacji wykorzystania środków pomocowych UE; Kształcenie przedsiębiorczości; Czy przedsiębiorczość wewnętrzna to też przedsiębiorczość; Cz. IV. Działalność społeczno-naukowa i publikacja pracowników Katedry
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88904-51-5
1.Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych : Rodzaje funduszy unijnych, Beneficjenci, Przeznaczenie programów operacyjnych. 2.Przedsięwzięcia i projekty : Elementy wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, Przedsięwzięcie i projekt - podstawowe definicje, Typy projektów, Procedura składania wniosków, Zarządzanie projektami, Zasady konstrukcji biznesplanu (studium wykonalności), Plan finansowy jako istotny element biznesplanu (studium wykonalności), Ocena efektywności projektów inwestycyjnych, Dostosowanie wzorcowego biznesplanu do wymogów SPO
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Kapitał intelektualny w polskich powiatach / Jan Fazlagić. - Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu , 2018. - 496 stron : ilustracje, wykresy ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7417-952-2
Część I Narracje o kapitale intelektualnym powiatów. Rozdział I. Ogólne uwarunkowania funkcjonowania powiatu w Polsce Wprowadzenie: 1.1. Kontekst historyczny polskich powiatów; 1.2. Powiat jako jednostka administracyjna; 1.3. Typy powiatów; 1.4. Definicja kapitału intelektualnego powiatu. Rozdział II. Funkcjonowanie powiatu z perspektywy procesów gospodarczych Wprowadzenie: 2.1. Powiat jako system innowacji - innowacyjność na terenie powiatu; 2.2. Aktywność naukowa na terenie powiatu; 2.3. Konkurencyjność i produktywność; 2.4. Przedsiębiorczość na terenie powiatu; 2.5. Dostępność komunikacyjna i transportowa; 2.6. Rynek pracy. Rozdział III. Funkcjonowanie powiatu z perspektywy procesów społecznych Wprowadzenie: 3.1. Kapitał społeczny i aktorzy powiatowi; 3.2. Jakość życia i dobrobyt; 3.3. Znaczenie tolerancji dla rozwoju społeczno-gospodarczego; 3.4. Sektory (branże) kreatywne; 3.5. Kapitał kreatywny i pomiar kreatywności na poziomie jednostek terytorialnych; 3.6. Kultura w jednostkach terytorialnych; 3.7. Edukacja; 3.8. Wizerunek i tożsamość powiatu. Część II Pomiar i rozwój kapitału intelektualnego powiatów. Rozdział IV. Problematyka definiowania i pomiaru kapitału intelektualnego jednostek terytorialnych: 4.1. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa a kapitał intelektualny jednostki terytorialnej; 4.2. Kapitał intelektualny a kapitał materialny powiatu; 4.3. Przegląd modeli pomiaru kapitału intelektualnego w jednostkach terytorialnych; 4.5. Specyfika kapitału intelektualnego powiatów. Rozdział V. Determinanty rozwoju powiatów Wprowadzenie: 5.1. Ogólne uwarunkowania rozwoju powiatów; 5.2. Uwarunkowania historyczne i geograficzne rozwoju kapitału intelektualnego powiatu; 5.3. Inwestycje zagraniczne jako determinanty rozwoju powiatów; 5.4. Dostępność kultury a migracje; 5.5. Determinanty rozwoju powiatów z perspektywy kapitału intelektualnego; 5.6. Potencjał społeczno-gospodarczy i kulturowy powiatów - studia przypadków. Rozdział VI. Kapitał intelektualny polskich powiatów w świetle badań ankietowych Wprowadzenie: 6.1. Konstrukcja badania i opis próby badawczej; 6.2. Kapitał intelektualny jako czynnik prorozwojowy w przeszłości i przyszłości; 6.3. Nastawienie PNTL/PTW a znaczenie czynników rozwoju powiatu w przeszłości; 6.4. Deficyty kapitału intelektualnego - hamulce wzrostu; 6.5. Środowisko dla biznesu i ludzi kreatywnych jako komponent kapitału intelektualnego; 6.6. Zarządzanie sprawami samorządowymi na terenie miasta na prawach powiatu i przywództwo lokalne jako komponenty kapitału intelektualnego. Rozdział VII. Model pomiaru kapitału intelektualnego powiatu: Wprowadzenie 7.1. Rozważania wstępne związane z opracowaniem modelu opisowego; 7.2. Raport o kapitale intelektualnym powiatu - podstawy teoretyczne; 7.3. Kwestia dostępności i obiektywności danych źródłowych; 7.4. Wzorzec pomiaru kapitału intelektualnego powiatu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 543)
1. Samorząd terytorialny w Polsce - uwarunkowania ustrojowe i ekonomiczne. 2. Przyczyny i możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego. 3. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego.4. Bezpieczny poziom długu w jednostce samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-358-0
1. Kompetencje w teorii, 2. Komponenty kompetencji, 3. Zarządzanie kompetencjami, 4. Samorząd terytorialny jako specyficzny podmiot gospodarowania, 5. Kompetencyjny profil menedżerów samorządowych, 6. Model kompetencji menedżera samorządowej organizacji przyszłości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Ekonomia Marketing)
ISBN: 83-7333-246-4
Informacja w monitorowaniu otoczeniu organizacji; Informacja ryzykiem procesu decyzyjnego; System informacji strategicznej przedsiębiorstwa w procesie fuzji i przejęć; Koncepcja wywiadu gospodarczego - w stronę inteligencji przedsiębiorstwa; Problemy niezawodności w przetwarzaniu informacji na potrzeby wywiadu gospodarczego z zastosowaniem metod rozmytych; Rola informacji kosztowej w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem przemysłowym; Problemy niezawodności i dostępności usług w e-biznesie; Informatyczne systemy rozliczeń międzybankowych; Zarządzanie informacją w sektorze ubezpieczeń na poziomie organizacja ubezpieczeniowa-klient; Zarządzanie informacją finansową w jednostkach samorządu terytorialnego pozyskujących środki z funduszy Unii Europejskiej; Koncepcja przeciwdziałania przestępstwom popełnianym na szkodę przedsiębiorców w Polsce; Prawo do informacji czy monopol informacji - uwagi o sytuacji prawnej przedsiębiorców wykonujących usługi informatyczne; Polityka bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie - aspekty praktyczne. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Ekonomia Marketing)
ISBN: 83-7333-294-4
Cz. I Multimedia w zarządzaniu przedsiębiorstwem: Znaczenie multimediów w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Zarządzanie informacją rynkową w przedsiębiorstwie; Techniki komunikacji w zarządzaniu łańcuchem logistycznym; Zasady tworzenia granicznych wielkości odchyleń w systemie controllingu strategicznego; Organizacja wirtualna jako twór współczesnej technologii; System wieloagentowy jako narzędzie wspomagające procesy zarządzania organizacją wirtualną; Organizacja fraktalne i chaotyczne. Cz. II Gospodarka elektroniczna: Zarządzanie wiedzą w organizacjach w gospodarce elektronicznej; Samorząd terytorialny w społeczeństwie informacyjnym; Kontrola w jednostkach samorządowych z wykorzystaniem systemów informatycznych; Wybrane aspekty prawne związane z za stosowaniem technologii teleinformacyjnych na rynku ubezpieczeń; Elektroniczne rozliczenia finansowe wybrane aspekty bezpiecznej realizacji. Cz. III Nauczanie zarządzania i marketingu poprzez multimedia i hipermedia: E-learning a rozwijanie kapitału intelektualnego organizacji; E-studium szansą dla MSP (małych i średnich przedsiębiorstw); Zarządzanie procesem wdrażania telepracy; Internet jako nowoczesne narzędzie edukacji oraz uzupełnienie klasycznych metod nauczania; Multimedia w świadomości studentów. Cz. IV Multimedialne technologie informacyjne: Przegląd sieciowych aplikacji multimedialnych; Transmisja głosu w sieciach komputerowych z użyciem technologii VolP; Bluetooth jako nowoczesna forma komunikacji; Rozmyty model przypominania/wyszukiwania bez klucza i bez adresu; Kanały komunikacyjne B2G i G2B; Advantages and Application of Microdoft.net Platform in Business; Wierna reprezentacja barwnych obrazów cyfrowych w Internecie. Cz. V Zarządzanie informacją: Technologie wideokonferencyjne w oparciu o nowe rozwiązania informatyczne; Zarządzanie informacją z wykorzystaniem minimalizacji funkcji Boolowskich dla oceny programów regionalnych z roku 1998; Adaptacja Inteligentnego Systemu Wspomagania Decyzji w przedsiębiorstwie wirtualnym; Systemy wieloagentowe w elektronicznym biznesie; Rola systemów ekspertowych w zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-129-3
1. Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, 2. Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, 3. Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego, 4. Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach, 5. Problemy zarządzania gospodarką komunalną, 6. Usługi społeczne w jednostkach samorządu terytorialnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-129-3
1. Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, 2. Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, 3. Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego, 4. Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach, 5. Problemy zarządzania gospodarką komunalną, 6. Usługi społeczne w jednostkach samorządu terytorialnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/254 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka ; Nr 82)
R.I Zarządzanie gminą w warunkach zrównoważonego rozwoju: Zarządzanie gminą; Wskaźniki trwałego i zrównoważonego rozwoju w lokalnych układach terytorialnych Długookresowe programowanie zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego a przedsiębiorczość lokalna. R.II Uwarunkowania funkcjonowania jednostek gospodarczych: Nowoczesne metody zarządzania gospodarką wodno-ściekową; Doskonalenie jakości wyrobów; Społeczne i ekonomiczne pojmowanie ryzyka i niepewności. R.III Zrównoważony rozwój w dokumentach strategicznych państwa: Kierunki zmian polityki ekologicznej państwa; "Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-17-1
1. Zagadnienia podstawowe, 2. Organizacja przestrzenna administracji, 3. Administracja rządowa, 4. Administracja samorządowa, 5. Organizacja urzędu administracyjnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 581)
1. Koncepcje marketingu i orientacji rynkowej- zastosowanie w sektorze publicznym; 2. Samorządowe usługi publiczne- charakterystyka, zakres przedmiotowy i formy organizacyjno-prawne; 3. Operacjonalizacja koncepcji marketingu i orientacji rynkowej w administracji terytorialnej. Wyniki wywiadów indywidualnych; 4. Poziom i uwarunkowania orientacji rynkowej polskiej administracji terytorialnej; 5. Wpływ orientacji rynkowej na wybrane wyniki działalności jednostek samorządu lokalnego; 6. Perspektywy wdrażania orientacji rynkowej w polskim samorządzie terytorialnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 1470)
ISBN: 83-226-0584-6
1. Wstęp: Wprowadzenie do problemu; Ukierunkowanie dyscyplinarne. 2. Zakres poznawczy: Cel i zadania badawcze; Tezy generalne; Tezy robocze; Założenia dodatkowe; Obszar i czas badania; Ciągłość poznawcza. 3. Miasto: Pojęcie i definicja miasta; Miasto jako zjawisko historyczne; Funkcje miasta- ujęcie instytucyjne. 4. Instytucja: Wielodyscyplinarność pojęcia; Społeczna istota; Własności operacyjne; Instytucjonalizacja; Aspekty funkcjonalne instytucji. 5. Miasto jako system instytucyjny: Współzależności wewnątrzmiejskie; Historyczne uwarunkowania; Struktury referencyjne (wykładnicze). 6. Konstrukty miejskich funkcji: System polityczny (P); System ekonomiczny (E); System kulturowy (K). 7. Prawidłowości i relacje systemu PEK: Prawidłowość historyczna; Prawidłowość funkcjonalna; Prawidłowość strukturalna; Interakcje systemu PEK. 8. Identyfikacja empiryczna systemu PEK: Materiał; Klasyfikacja instytucji miejskich; Analiza statystyczna. 9. Analiza bazy instytucyjnej: Stan ilościowy i dynamika rozwoju; Proporcjonalność międzyinstytucyjna w systemie PEK. 10. Struktura miejskich instytucji oraz jej przemiany: Relacje; Wielkości porządkowe; Wielkości istotne; Postacie; Spójność; Orientacje równoważne. 11. Struktura macierzowa miast. 12. Związek instytucjonalizacji (I) z zaludnieniem (L): Postać statyczna związku IL; Zróżnicowanie terytorialne związku IL; Postać klasyfikacyjna IL. 13. Instytucjonalizacja a etapy uprzemysłowienia. 14. Podsumowanie: Ustalenia metodologiczne; Ustalenia badawcze; Wnioski aplikacyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88796-78-X
Uwagi na temat zarządzania w samorządzie terytorialnym Dlaczego i jak należy wzbogacać procedurę SWOT w proce się terytorialnego planowania strategicznego; Reinżynieria jako metoda organizacji pracy w organach jedno stek samorządu terytorialnego; Podstawowe problemy zarządzania jakością w krajowych urzędach administracji samorządowej; Doświadczenia z wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w samorządzie powiatowym na przykładzie Starostwa Powiatowego w Raciborzu; Sektory infrastrukturalne w okresie transformacji. Teoria i praktyka; Dynamika wydatków inwestycyjnych w gminach i powiatach grodzkich w latach 1997-2000; Realizacja zadań inwestycyjnych w aspekcie roczności planowania budżetowe go (na przykładzie Opola); Wieloletnie planowanie inwestycyjne w polskich gminach; Prawno-ekonomiczne uwarunkowania realizacji kontraktów wojewódzkich jako instrumentu rozwoju regionalnego (na przykładzie kontraktu województwa kujawsko-pomorskiego); Kontrakt wojewódzki - struktura i ocena (przykład województwa dolnośląskie go); Strategia rozwoju Wspólnoty Brzeskiej; Przekazywanie mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w konsekwencji wdrożenia reformy administracji publicznej w latach 1998-2002; Zarządzanie majątkiem komunalnym gminy; Przedsięwzięcia publiczno-prywatne samorządu terytorialnego; Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw województwie opolskim w latach 1996-2000 a polityka władz samorządowych; Społeczne budownictwo mieszkaniowe w województwie dolnośląskim; Perspektywy finansowania rozwoju sektora wodociągowo-kanalizacyjnego (w świetle przeprowadzonych badań ankietowych); Polityka ubezpieczeń jednostek samorządu terytorialnego - przesłanki i uwarunkowania jej realizacji; Pomoc społeczna wobec problemów lokalnego bezrobocia w Polsce; Uwarunkowania funkcjonowania gminy wiejskiej położonej w granicach parku krajobrazowego (na przykładzie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego); Funkcjonowanie wiejskich organizacji samorządowych w gospodarce centralnie kierowanej i pierwszych latach gospodarki rynkowej; Finansowe bariery realizacji zadań wynikających z kontraktu wojewódzkiego na regionalnym rynku pracy Opolszczyzny; Strategia państwa w zakresie funkcjonowania (finansowania) opieki zdrowotnej w Polsce a strategie organów właścicielskich; Analiza przestrzennego zróżnicowania źródeł finansowania rozwoju regionalnego wg województw. Model miękki; Finansowanie telewizji publicznej a jej zadania względem społeczności lokalnych na przykładzie województwa opolskiego; Działalność władz lokalnych na Śląsku Opolskim na rzecz pozyskiwania zagranicznych inwestycji bezpośrednich; Implementacja oraz efekty programu regionalnego Odnowa wsi w j województwie opolskim; Aktywizacja działań w sferze pośrednictwa pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku; konflikty lokalne wywołane powstawaniem nowych hipermarketów; Nowe formy komunikacji jako metoda kontaktowania się samorządów terytorialnych ze społeczeństwem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again