Source
Książki
(13)
Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(10)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(10)
Author
Szewc Tomasz
(2)
Garlicki Leszek (1946- )
(1)
Górecki Dariusz
(1)
Hauser Roman (1949- )
(1)
Korczak Jerzy
(1)
Korzeniowska Agnieszka
(1)
Leoński Zbigniew (1929-2006)
(1)
Listowski Piotr
(1)
Niewiadomski Zygmunt (1950- )
(1)
Ostapski Adam
(1)
Skoczylas Andrzej
(1)
Szewc Andrzej
(1)
Sztabińska Jadwiga
(1)
Wacinkiewicz Daniel
(1)
Wierzbica Anna
(1)
Zimmermann Jan (1949- )
(1)
Zubik Marek (1974- )
(1)
Year
2000 - 2009
(13)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Samorząd terytorialny
(13)
Prawo administracyjne
(3)
Prawo państwowe
(3)
Administracja
(2)
Finanse publiczne
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Prezydent miasta
(2)
Prezydentura (urząd)
(2)
Samorząd gminny
(2)
Stany nadzwyczajne
(2)
Sądownictwo konstytucyjne
(2)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Urzędnicy
(2)
Budownictwo
(1)
Budżety terenowe
(1)
Burmistrz
(1)
Demokracja
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Konstytucja
(1)
Kontrola
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Miasta
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Organy ochrony prawnej
(1)
Parlament
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Referendum
(1)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(1)
Rzecznik praw dzieci
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Samorząd gospodarczy
(1)
Samorząd miejski
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Samorząd województwa
(1)
Samorząd zawodowy
(1)
Sejm
(1)
Senat
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Trybunał stanu
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Wójt
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
ABC samorządu terytorialnego / pod red. Agnieszka Korzeniowska. - Wyd. zaktual. dodkruk Stan prawny na 30.06.2006 r. - Bydgoszcz [i in.] : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2005.
1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, 2. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce, 3. Pozycja prawna radnego, 4. Tworzenie prawa miejscowego, 5. Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym, 6. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego, 7. Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty prawa, 8. Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko samorządowi terytorialnemu, 9. Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, 10. Dostęp do informacji publicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60186-01-4
I: Koncepcja samorządu terytorialnego. 1. Koncepcja samorządu terytorialnego w EKST. 2. Koncepcja samorządu terytorialnego w prawie polskim. 3. Formy realizacji prawa do normowania i zarządzania sprawami publicznymi w EKST i w prawie polskim.. II: Zakres działania samorządu terytorialnego. 1. Zakres działania samorządu terytorialnego w świetle EKST. 2. Zakres działania samorządu terytorialnego w świetle prawa polskiego. III: Organizacja samorządu terytorialnego. 1. Uwagi ogólne. 2. Swoboda (samodzielność) ustrojowa jako zasada EKST. 3. Swoboda ustrojowa w prawie polskim. 4. Status pracowników samorządowych w świetle EKST. 5. Status pracowników samorządowych w prawie polskim. 6. Status przedstawicieli w EKST. 7. Status przedstawicieli w prawie polskim. 8. Prawo do zrzeszania się i współpracy w EKST. 9. Prawo do zrzeszania się i współpracy w prawie polskim. IV: Finanse samorządu terytorialnego. 1. Uwagi wstępne. 2. Zasada samodzielności finansowej. 3. Zasada decentralizacji finansowej. 4. Zasada decentralizacji finansowej w EKST. 5. Zasada decentralizacji finansowej w prawie polskim. 6. Zasada adekwatności. 7. Zasada adekwatności w EKST. 8. Zasada adekwatności w prawie polskim. V: Ochrona prawa do samorządu. 1. Uwagi ogólne. 2. Regulacje nadzoru w EKST. 3. Nadzór nad samorządem lokalnym w prawie polskim. 4. Obowiązek konsultacji wspólnot lokalnych w EKST. 5. Obowiązek konsultacji wspólnot lokalnych w prawie polskim. 6. Ochrona sądowa wspólnot lokalnych w świetle EKST. 7. Ochrona sądowa wspólnot lokalnych w świetle prawa polskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-7483-302-8
1. Prawo do samorządu. 2. System samorządu terytorialnego. 3. Kontrola w prawie administracyjnym. 4. Kontrola zewnętrzna nad samorządem terytorialnym. 5. Nadzór w prawie administracyjnym. 6. Nadzór komunalny. 7. Uwagi podsumowujące.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87515-41-8
1. Ewolucja ustrojowej roli i kompetencji polskiego Trybunału Konstytucyjnego, 2. Legitymizacja do występowania z wnioskami przed Trybunałem Konstytucyjnym, 3. Instytucja pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego, 4. Skarga konstytucyjna - problem do rozwiązania, 5. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, 6. Zadania odrębne w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, 7. Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, 8. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego jako inspiracja w pracach nad Konstytucją z dnia 2 kwietnia 1997 r., 9. Podstawowe problemy związane z interpretacją Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 10. Zasada demokratycznego państwa prawnego - kilka uwag, 11. Zasada proporcjonalności jako wyznacznik konstytucyjności norm, 12. Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 13. Konstytucyjna koncepcja prawa i jego źródeł w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 14. Prawo międzynarodowe i wspólnotowe jako wzorzec i przedmiot kontroli norm, 15. Promieniowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na poszczególne gałęzie prawa, 16. Dylematy etyczne i światopoglądowe jako przedmiot kontroli konstytucyjnej, 17. Prawo do ochrony życia prywatnego i autonomia jednostki w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 18. Wolność gospodarcza jako zasada i wartość ustrojowa, 19. Niektóre problemy konstytucyjnej regulacji prawa własności, 20. Prawo do sądu i organizacja władzy sądowniczej, 21. Prawo do wynagrodzenia za szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie władzy publicznej, 22. Zasada określoności czynu zabronionego pod groźbą kary w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 23. Finanse publiczne w Konstytucji - podsumowanie dotychczasowego doświadczenia czy nowe otwarcie ku przyszłym zmianom?, 24. Konstytucyjne gwarancje opodatkowania, 25. Suwerenność, wybory, referendum. Kilka refleksji syntetyzujących, 26. Organizacja społeczeństwa obywatelskiego, 27. Samorząd terytorialny w konstytucyjnym ustroju państwa, 28. Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 29 .Prawo parlamentarne i postępowanie ustawodawcze w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Miasto na prawach powiatu : zagadnienia ustrojowe / Anna Wierzbica. - Stan prawny na 31.10.2006 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2006. - 254, [1] s. : tab. ; 21 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-048-7
1. Kształtowanie się miast na prawach powiatu w latach 1928-1998. 2. Sytuacja prawna miasta na prawach powiatu. 3. Struktura organizacyjna miasta na prawach powiatu. 4. Rada miejska. 5. Prezydent miasta na prawach powiatu. 6. Akty prawa miejscowego stanowione przez miasto na prawach powiatu. 7. Mienie miasta na prawach powiatu.8. Formy współdziałania miasta na prawach powiatu. 9. Nadzór nad działalnością miasta na prawach powiatu. 10. Wybrane dane statystyczne dotyczące miast na prawach powiatu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski. - Wyd. 3 zaktual. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 588,[6] s. ; 21 cm.
(Komentarze Becka)
ISBN: 83-7483-269-X
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7206-127-0
Od Autora; Ku nowej konstytucji; Konstytucja i inne źródła prawa konst.; Zasady ustroju Rzeczypospolitej; Konstytucyjny status jednostki; Źródła prawa; Wybory i prawo wyborcze; Referendum; Parlament, struktura, skład i organizacja; Parlament, funkcje; Prezydent; Rada Ministrów i administracja rządowa, Samorząd terytorialny Finanse publiczne, radiofonia i telewizja, kontrola państwowa, Władza sądownicza, sądy, Władza sądownicza, Trybunał Konstytucyjny; Władza sądownicza, Trybunał Stanu; Rzecznik Praw Obywatelskich; Stany Nadzwyczajne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-253-0
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-742635-9-8
1. Pracownicy samorządowi. 2. Wymagania wobec kandydata na pracownika samorządowego. 3. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze. 4. Nawiązanie stosunku pracy. 5. Obowiązki pracownika samorządowego. 6. Uprawnienia pracownika samorządowego. 7. Czas pracy. 8. Wynagrodzenie pracownika samorządowego. 9. Odpowiedzialność pracownika samorządowego. 10. Zmiana warunków pracy lub płacy w trakcie stosunku pracy. 11. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków pracowniczych. 12. Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy. 13. Spory przed sądem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne / Jan Zimmermann. - Wyd. 2 Stan prawny na 31.05.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 424, [5] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-147-X
Cz. I Zagadnienia ogólne: 1. Administracja i prawo administracyjne, 2. Tworzenie prawa administracyjnego - źródła prawa, 3. Zasady ogólne prawa administracyjnego. Cz. II Ustrojowe prawo administracyjne; 4.Podmioty administracji publicznej, 5. Struktura administracji publicznej i związki między jej podmiotami, 6. Administracja rządowa, 7.Samorząd terytorialny. Cz. III Administracja publiczna wobec podmiotów zewnętrznych: 8. Podstawowe pojęcia, 9. Formy działania administracji publicznej. Cz. IV Kontrola administracji: 10. Sądownictwo administracyjne, 11. Pozostałe formy kontroli administracji publicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego : materiały do ćwiczeń / Jerzy Korczak, Piotr Listowski, Adam Ostapski. - Stan prawny na 1.10.2006 r. (uwzględniono nowelizacje aktów normatywnych - zawartych w publikacji - ogłoszone w dziennikach urzędowych do dn. 1.10.2006 r., które wejdą w życie w terminie późniejszym). - Wrocław : Kolonia Limited, 2006. - 744 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-60631-00-X
R.I Podstawowe pojęcia, R.II Żródła prawa: 1.Normy prawa ustrojowego, 2.Normy prawa materialnego. R.III Prawne formy działlania, R.IV Orzecznictwo, R.V Zadania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7416-903-6
R.1 Geneza i krótki zarys dziejów urzędu wójta, burmistrza, prezydenta miasta; R.2 Mandat wójta; R.3Status prawny wójta i jego zastępcy; R.4 Status prawny wójta i zastępcy wójta w świetle samorządowego prawa pracy; R.5 Zadania wójta; R.6 Odpowiedzialność wójta i jego zastępcy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-627-9
Cz. I Zagadnienia ogólne: Administracja publiczna i prawo administracyjne; Stosunek administracyjno-prawny; Konstytucyjne podstawy (zasady) działania administracji publicznej. Cz. II Ustrojowe prawo administracyjne: Pojęcie ustrojowego prawa administracyjnego i zasady budowy organów administracji; Organy i podmioty realizujące zadania administracji publicznej; Centralne organy administracji; Podział terytorialny; Terenowe organy administracji rządowej; Samorząd terytorialny; Samorząd zawodowy i gospodarczy; Status prawny pracowników administracji publicznej; Kontrola administracji. Cz. III Formy prawne działania administracji publicznej Istota i rodzaje form prawnych działania administracji Akty generalne (normatywne) organów administracji publicznej; Indywidualne akty administracyjne (decyzje administracyjne); Inne prawne formy działania administracji; Postępowanie administracyjne ogólne; Sądownictwo administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne; Postępowanie egzekucyjne w administracji; Sankcje typu karnego a wykonanie aktu administracyjnego (wykonanie obowiązków publicznoprawnych). Cz. IV Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego: Istota i ch-ka materialnego prawa administracyjnego; Pomoc społeczna i jej formy; Reglamentacja administracyjno-prawna działalności gospodarczej; Działanie administracji publicznej w stanach zagrożenia (stanach nadzwyczajnych). Policja administracyjna; Podstawowe instytucje prawa budowlanego; Wywłaszczenie nieruchomości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again