Form of Work
Książki
(72)
Status
only on-site
(50)
available
(49)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(51)
Czytelnia
(50)
Author
Szewc Andrzej
(5)
Zimmermann Jan
(5)
Borski Maciej (1975 - )
(4)
Chmielnicki Paweł
(4)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(4)
Kulesza Michał
(4)
Szypliński Mieczysław
(4)
Baran Beata
(3)
Bukowski Zbigniew
(3)
Fleszer Dorota (1971- )
(3)
Izdebski Hubert
(3)
Jędrzejewski Tomasz
(3)
Podgórska-Rykała Joanna
(3)
Rączka Piotr
(3)
Sobas Magdalena
(3)
Bakonyi Jadwiga
(2)
Chodyński Andrzej
(2)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(2)
Górecki Dariusz
(2)
Huczek Marian
(2)
Kalisz Anna
(2)
Kościesza Agnieszka
(2)
Król Karol
(2)
Leoński Zbigniew
(2)
Lityński Adam
(2)
Majewski Kamil
(2)
Malarski Stanisław
(2)
Miszewski Maciej
(2)
Nitecki Stanisław
(2)
Przeklasa Dorota
(2)
Przybysz Halina
(2)
Radlak Karolina
(2)
Regulski Lech
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Rozmus Dariusz
(2)
Skórska Anna
(2)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(2)
Stych Marek
(2)
Winiarska Kazimiera
(2)
Wołoszyn Aleksy Jakub
(2)
Zacharko Lidia
(2)
Zalewski Alojzy
(2)
Zieliński Marek
(2)
Ćwiertniak Bolesław Maciej
(2)
Adam Jabłoński
(1)
Bandarzewski Kazimierz
(1)
Barczyński Andrzej
(1)
Borkowski Janusz
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Brzostowski Wojciech
(1)
Brózda Łukasz
(1)
Bugdol Marek
(1)
Butowski Leszek
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Chochowski Krzysztof
(1)
Chodyńska-Kukułka Agata
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Cieślak Stanisław
(1)
Cisek Marek
(1)
Czapka Mirosław
(1)
Dadak Justyna
(1)
Dercz Maciej
(1)
Dobosz Piotr
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Dolata Stanisław
(1)
Dolnicki Bogdan
(1)
Dudek Joanna
(1)
Dąbek Dorota
(1)
Ferens Andrzej
(1)
Flisek Karol
(1)
Gajoch Henryk
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Grewiński Mirosław
(1)
Górski Marcin
(1)
Helnarska Karolina Julia
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Jabłoński Marek Marian
(1)
Jagoda Joanna
(1)
Jakimowicz Wojciech
(1)
Jesiołowski Kamil
(1)
Jezierska Agnieszka
(1)
Jeziorski Leopold
(1)
Jochymczyk Alicja
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kaczor Arkadiusz
(1)
Kamińska Joanna
(1)
Kil Jan
(1)
Knosala Ernest
(1)
Kochamńska Magdalena
(1)
Kochmańska Magdalena
(1)
Kocot Maria
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kosek-Wojnar Maria
(1)
Koszembar-Wiklik Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(46)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(72)
Language
Polish
(72)
Subject
Samorząd terytorialny
(69)
Administracja
(19)
Samorząd gminny
(13)
Prawo administracyjne
(8)
Budżety terenowe
(6)
Polska
(5)
Prezydentura (urząd)
(5)
Przedsiębiorstwo
(5)
Rzecznik praw obywatelskich
(5)
Samorząd powiatowy
(5)
Samorząd województwa
(5)
Sejm
(5)
Senat
(5)
Trybunał Konstytucyjny
(5)
Finanse publiczne
(4)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(4)
Najwyższa Izba Kontroli
(4)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(4)
Rząd (organ państw.)
(4)
Sektor publiczny
(4)
Trybunał stanu
(4)
Innowacje
(3)
Konstytucja
(3)
Organy ochrony prawnej
(3)
Państwo
(3)
Prawa człowieka
(3)
Prawo państwowe
(3)
Samorządowe kolegia odwoławcze
(3)
Społeczeństwo obywatelskie
(3)
Stany nadzwyczajne
(3)
Sądownictwo
(3)
Służba zdrowia
(3)
Administracja elektroniczna
(2)
Administracja publiczna
(2)
Bibliotekarstwo
(2)
Budżet
(2)
Budżety obywatelskie
(2)
Demokracja
(2)
Dyskryminacja
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Gospodarka komunalna
(2)
Górnictwo
(2)
Inwestycje
(2)
Kadry
(2)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(2)
Klastry (ekon.)
(2)
Majątek narodowy
(2)
Nieruchomości
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Prawo pracy
(2)
Radni
(2)
Referendum lokalne
(2)
Rolnictwo
(2)
Rynek pracy
(2)
Rzecznik praw dzieci
(2)
Równość (prawo)
(2)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Służba więzienna
(2)
Turystyka
(2)
Unia Europejska
(2)
Usługi -- administracja -- Polska
(2)
Wolność obywatelska
(2)
Wybory parlamentarne
(2)
Wybory samorządowe
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Absolutorium (prawo)
(1)
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bhp
(1)
Broń palna
(1)
Budżety gminne
(1)
Cisza wyborcza
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dane osobowe
(1)
Demokracja deliberatywna
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Doręcznie pisma
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Energetyka
(1)
Etyka społeczna
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Farmaceuci
(1)
Franchising
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Godność ludzka
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gry komputerowe
(1)
Hutnictwo
(1)
Informacja publiczna
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Subject: time
1989-
(5)
2001-0
(1)
Subject: place
Śląskie, województwo (od 1999)
(2)
Cypr
(1)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.)
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma
(1)
Podręcznik
(1)
90 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7784-204-1
Zawiera: Samorząd terytorialny w systemie politycznym: Społeczne aspekty filozofii samorządu terytorialnego w Polsce. Od idealizmu do realizmu; Samorząd jako pole rywalizacji politycznej; Monokratyczność czy kolegialność organów samorządowych; Analiza funkcjonowania samorządu lokalnego w oparciu o kluczowe kategorie nauk o zarządzaniu: misja, cele, własność, kontekst organizacyjny i efektywność; Idea samorządności w świetle rozważań o państwie Georga Jellinka; Samorząd terytorialny w myśli politycznej Polskiego Stronnictwa Ludowego (1990-2010); Ignorowane aspekty reform samorządowych w Polsce - przyczyny i skutki społeczno-polityczne; Tworzenie się nowych metropolii jako wyzwanie przemian globalnych na przykładzie przestrzeni trójmiejskiej; Rozwój lokalizmu w Polsce po przywróceniu samorządu terytorialnego; społeczny aspekt procesu kształtowania się samorządu powiatowego w Polsce po 1990 roku; Teoretyczne i praktyczne aspekty badań samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia w świetle metod jakościowych i ilościowych; Znaki globalizacji a wektory rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. Reformy samorządowe w Polsce na tle doświadczeń innych państw: Restytucja samorządu lokalnego w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej; Wielofunkcjonalność samorządu lokalnego na poziomie gminy - ujęcia norweskie; Powstanie i transformacja samorządu terytorialnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki; Brytyjskie doświadczenia w reformowaniu samorządu terytorialnego (1997-2010); Organy wykonawcze w brytyjskim samorządzie lokalnym. Rozwój lokalny i regionalny: Gmina a efektywność gospodarki komunalnej; Władze samorządowe wobec konfliktów ekologicznych w Polsce; Kierunki rozwoju społecznego w polityce regionalnej samorządu województwa podkarpackiego w latach 1999-2008. Analiza dokumentów; samodzielność finansowa gmin w Polsce w latach 2004-2009; Ewolucja samodzielności finansowej samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej; społeczno-gospodarcze i prawne uwarunkowania sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; Samorząd terytorialny w chwili próby: lata 2008-2010; Doświadczenia gmin wiejskich w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych 2004-2006; Wybrane aspekty wpływu funduszy europejskich na rozwój regionu lubelskiego; Polskie samorządy międzyregionalnej współpracy trans granicznej. Społeczeństwo a samorząd terytorialny: stosunek społeczności lokalnej do samorządu terytorialnego po 1998 roku 9na przykładzie Zielonej Góry); Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim; dwudziestolecie samorządowej pomocy społecznej w Polsce; Ewolucja systemów wyborczych w wyborach samorządowych i ich konsekwencje polityczne; Bezpośrednie wybory prezydentów największych miast w Polsce; Hasła promocyjne Polski lokalnej i regionalnej; Rola mediów w kształtowaniu wizerunku lokalnego polityka - rozważania teoretyczne i praktyczne; Media społecznościowe jako nowy element kreowania wizerunku radnych Rady Miasta Lublina. Przykład wykorzystania serwisu Facebook w kampanii samorządowej 2010; Nowe zasady oceniania pracowników samorządowych w świetle ustawy z 21 listopada 2008 roku; korupcja - możliwości wystąpienia zjawiska w Inspekcji Ochrony Środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-229-1961-1
FERENS A.: Administracja publiczna. Wprowadzenie do nauki administracji publicznej; HERBUT R.: Administracja publiczna - modele, funkcja i struktura; ANTOSZEWSKI A.: Administracja publiczna w systemie politycznym; JABŁOŃSKI A.W.: Tendencje przeobrażeń administracji publiczna na Zachodzie; SROKA J.: Administracja publiczna jako uczestnik trójstronnego przetargu interesów; MACEK I.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej; OCIEPKA B.: Komunikacja w administracji publicznej; WISZNIOWSKI R.: Marketing w administracji publicznej; NOWACKA E.: Struktura samorządu terytorialnego w Polsce; PONIKOWSKI B.: Jednostka i obywatele a administracja publiczna Refleksja filozoficzna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
Administracja publiczna : zagadnienia ogólne / Hubert Izdebski, Michał Kulesza. - Wyd. 3 zm. i uzupeł. - Warszawa : LIBER sp. z o.o., 2004. - 396 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7206-076-2
Wstępne uwagi o ustroju państwowym i o administracji publicznej.; Kształtowanie się najważniejszych narodowych modeli administracji publicznej; Nowoczesne tradycje administracji publicznej w Polsce; Administracja publiczna - pojęcia i problemy podstawowe; Problemy organizacji administracji centralnej; Problemy organizacji administracji terytorialnej; Kadry administracji; Administracja a prawo; Administracja a etyka; Zagadnienie reform administracyjnych. Transformacja ustrojowa po 1989 roku; Dylematy poznawcze nauki o administracji publicznej; Ujednolicenie rozwiązań w dziedzinie administracji publicznej a odrębności narodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7206-051-7
Wstępne uwagi o ustroju państwowym i o administracji publicznej.; Kształtowanie się najważniejszych narodowych modeli administracji publicznej; Nowoczesne tradycje administracji publicznej w Polsce; Administracja publiczna - pojęcia i problemy podstawowe; Problemy organizacji administracji centralnej; Problemy organizacji administracji terytorialnej; Kadry administracji; Administracja a prawo; Administracja a etyka; Zagadnienie reform administracyjnych. Transformacja ustrojowa po 1989 roku; Dylematy poznawcze nauki o administracji publicznej; Ujednolicenie rozwiązań w dziedzinie administracji publicznej a odrębności narodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7206-010-X
Wstępne uwagi o ustroju państwowym i o administracji publicznej.; Kształtowanie się najważniejszych narodowych modeli administracji publicznej; Nowoczesne tradycje administracji publicznej w Polsce; Administracja publiczna - pojęcia i problemy podstawowe; Problemy organizacji administracji centralnej; Problemy organizacji administracji terytorialnej; Kadry administracji; Administracja a prawo; Administracja a etyka; Zagadnienie reform administracyjnych. Transformacja ustrojowa po 1989 roku; Dylematy poznawcze nauki o administracji publicznej; Ujednolicenie rozwiązań w dziedzinie administracji publicznej a odrębności narodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (2 egz.)
Book
In basket
(Samorząd Terytorialny w XXI wieku)
ISBN: 978-83-7780-350-9
1. Samorząd terytorialny w Belgii; 2. Samorząd terytorialny we Francji; 3. Samorząd terytorialny w Hiszpanii; 4. Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii; 5. Samorząd terytorialny w Niemczech; 6. Samorząd terytorialny w Królestwie Niderlandów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89468-21-2
1.Wsparcie grup upośledzonych na rynku pracy, 2.Wsparcie rolników, 3.Wsparcie instytucji wspierania biznesu, 4.Wsparcie przedsiębiorców i przedsiębiorstw, 5.Wsparcie samorządów, 6.Wsparcie administracji publicznej, 7.Wsparcie infrastruktury publicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-908828-3-3
1. Ne bis in idem i res iudicata w prawie administracyjnym; 2. Obecne i przyszłe ukształtowanie postępowania w sprawach o wykroczenia w świetle wymagań konstytucyjnych; 3. Tradycyjne a współczesne pojęcie organu administracyjnego i jego znaczenie dla działalności administracji publicznej; 4. Organizacja samorządu terytorialnego w Polsce i jego wewnętrzne zróżnicowanie; 5. Zadania samorządu powiatowego; 6. Zarząd województwa jako organ wykonawczy województwa; 7. Wybrane refleksje nad istotą bezczynności administracji publicznej, jej kategoriami i rodzajami wywoływanych przez nią skutków prawnych; 8. Kontrola legalności aktów prawa miejscowego; 9. Uznanie administracyjne- wybrane zagadnienia; 10. Porozumienie administracyjne w działalności jednostek samorządu terytorialnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87635-15-4
1. Prawo samorządowe i administracyjne: Polskie reformy wojewódzkie w świetle europejskiego prawa o regionach; Koncepcja nadzoru w projektach ustaw o samorządzie powiatowym oraz samorządzie województwa; Zagadnienia regionalizacji w Polsce; Przesłanki koncepcji podziału terytorialnego państwa na siedemnaście województw; Formy prawno-organizacyjne wykonywania usług publicznych przez projektowane powiaty; Samodzielność finansowa gmin w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego; Polskie sądownictwo administracyjne i jego wpływ na funkcjonowanie samorządu terytorialnego (wybrane zagadnienia oparte na przykładzie orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach zagospodarowania przestrzennego); Organy gminy - próba oceny dotychczasowych osiągnięć w zakresie regulacji prawnej ich statusu; Polski samorząd terytorialny a konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawa realizującego zasadę sprawiedliwości społecznej; Ordynacja wyborcza do rad gmin - realizacja prawa jednostki do udziału w sprawowaniu władzy; Korporacyjny charakter samorządu terytorialnego; Instrumenty nadzoru nad samorządem terytorialnym (na przykładzie wybranych państw europejskich); Zakres przedmiotowy skargi z art. 101 ust. 1 ustawy samorządowej (zarys problemu); Samorząd terytorialny a ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu lokalnym; Pomoc społeczna jako zadanie gminy; Zaspokajanie niematerialnych zbiorowych potrzeb lokalnych - aspekty prawne publicznej działalności samorządu terytorialnego; Rola samorządu terytorialnego w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w świetle nowych regulacji prawnych; Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi; Uwagi o niektórych aspektach porozumienia komunalnego; Status pracownika administracji samorządowej; Funkcjonariusz publiczny, jego ochrona oraz odpowiedzialność za czyny w świetle nowego Kodeksu karnego; Zatrudnienie pracowników samorządowych a planowane zmiany struktury samorządu terytorialnego. Uwagi de lege ferenda; Regionalne systemy przedstawicielskie w państwach Unii Europejskiej; Samorząd miejski w Finlandii; Administracja i samorząd gmin w Szwajcarii; Zasada subsydiarności w prawie Unii Europejskiej. 2. Działalność samorządów w zakresie gospodarki i usług społecznych: Gospodarcze funkcje samorządu terytorialnego w nowym systemie administracji publicznej; Zarządzanie sfera usług społecznych przez samorząd terytorialny w świetle planowanych reform; Strefy ekonomiczne instrumentem rozwoju lokalnego; Zarządzanie rozwojem lokalnym (gminy); Struktura programów lokalnej polityki gospodarczej małych gmin; Rola samorządu lokalnego w rozwoju przedsiębiorczości (w świetle badań); Znaczenie agroturystyki w wielofunkcyjnym rozwoju terenów wiejskich; Działalność wiejskich organizacji samorządowych; Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Sformułowanie problemu; Doświadczenia gminy Opole w zakresie zmian rozmiarów zadań własnych oraz struktur organizacyjnych; Wdrażanie Total Quality Management (TQM) na bazie norm EN-ISO 9000 w urzędach administracji samorządowej - doświadczenia Małopolskiego Programu Promocji Jakości; Kontrakt menedżerski warunkiem efektywnego zarządzania w zakładach budżetowych; Wybrane instrumenty nowoczesnego zarządzania podmiotami gospodarczymi; Możliwość wspomagania pracy jednostek samorządu terytorialnego za pomocą systemów informacji przestrzennej; Wybrane problemy niedoskonałości informacji w działalności gmin; Potencjał umiejętności menedżerskich liderów samorządowych; Samorząd terytorialny jako podmiot pozyskiwania zagranicznych inwestycji bezpośrednich; Zagospodarowanie infrastrukturalne i potrzeby inwestycyjne gmin w Polsce; Realizacja przez gminę zadań w zakresie opieki zdrowotnej - stan obecny i programy reform; Wymogi środowiska naturalnego w kontekście zadań samorządów terytorialnych; Zadania gmin w zakresie utrzymania porządku i czystości oraz postępowania z odpadami komunalnymi w świetle nowych rozwiązań prawnych; System zarządzania odpadami przez władze lokalne (aspekty społeczne); Ekonomiczno-organizacyjne aspekty wdrażania systemu zbiórki odpadów komunalnych na przykładzie gmin: Namysłów; Świerczów; Wilków i Domaszowice; Stan techniczny i sprawność instalacji urządzeń służących do ochrony środowiska w Opolu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-381-2
Cz. I. Dzieje i usytuowanie Katedry w strukturze Uczelni- lata 1953-1999; Cz. II. Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej w SGH po 1999 roku; Cz. III. Rozwój społeczno-gospodarczy i przestrzenny w dobie integracji Polski z Unia Europejską: Budowa systemu programowania regionalnego jako wyznacznik zarządzania gospodarką regionalną w warunkach członkostwa w UE; Demograficzne potrzeby mieszkaniowe w europejskich procesach urbanizacji; Efekty publicznej interwencji terytorialnej. Zmiany przestrzenne rozmieszczenia potencjałów społeczno-gospodarczych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej; Możliwości i zakres finansowania inwestycji sektora publicznego ze źródeł pozabudżetowych; Wdrażanie metodyki zarządzania projektami inwestycyjnymi w gminach w Polsce jako czynnik stymulacji wykorzystania środków pomocowych UE; Kształcenie przedsiębiorczości; Czy przedsiębiorczość wewnętrzna to też przedsiębiorczość; Cz. IV. Działalność społeczno-naukowa i publikacja pracowników Katedry
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88904-51-5
1.Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych : Rodzaje funduszy unijnych, Beneficjenci, Przeznaczenie programów operacyjnych. 2.Przedsięwzięcia i projekty : Elementy wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, Przedsięwzięcie i projekt - podstawowe definicje, Typy projektów, Procedura składania wniosków, Zarządzanie projektami, Zasady konstrukcji biznesplanu (studium wykonalności), Plan finansowy jako istotny element biznesplanu (studium wykonalności), Ocena efektywności projektów inwestycyjnych, Dostosowanie wzorcowego biznesplanu do wymogów SPO
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88594-65-6
Jedność a dualizm administracji publicznej; Podziały terytorialne a administracja publiczna; Samorząd w koncepcji i strukturze administracji publicznej; Założenia reform administracji publicznej; Reformy administracji przywracającej jej dualizm; Czynniki kształtujące pozycję jednostki wobec samorządu terytorialnego; Status jednostki w jej stosunkach z administracją publiczną.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-4444-9
1. Zagadnienia ogólne; 2. Źródła prawa; 3. Organy władzy ustawodawczej; 4. Organy władzy wykonawczej; 5. Organy władzy sądowniczej; 6. Organy kontroli i przestrzegania prawa; 7. Organy centralne finansów publicznych; 8. Konstytucyjnoprawne aspekty funkcjonowania organów samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-079-8
1. Konstytucyjne zasady ustroju politycznego w polskich aktach konstytucyjnych XX wieku; 2. Sejm i Senat; 3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 4. Rada Ministrów i administracja rządowa; 5. Samorząd terytorialny; 6. Sady i trybunały; 7. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa; 8. Władze publiczne w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-005-1
1. Reformy ustroju terytorialnego we Francji; 2. Samorząd terytorialny w strukturze ustrojowej Królestwa Hiszpanii; 3. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego Republiki Federalnej Niemiec; 4. Polska gmina w świetle zmian ustrojowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-129-3
1. Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, 2. Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, 3. Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego, 4. Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach, 5. Problemy zarządzania gospodarką komunalną, 6. Usługi społeczne w jednostkach samorządu terytorialnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-129-3
1. Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, 2. Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, 3. Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego, 4. Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach, 5. Problemy zarządzania gospodarką komunalną, 6. Usługi społeczne w jednostkach samorządu terytorialnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/254 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2003 Nr 1-2/2004)
1.Doktryna ortoliberalizmu - założenia i charkaterystyka, 2.Badanie otoczenia rynkowego i makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej, 3.Wykorzystanie koncepcji mikroekonomicznych nowej ekonomii keynesowskiej w polityce personalnej przedsiębiorstw, 3.Decyzje inwestycyjne śląskich przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wobec członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, 4.Logistyczna struktura procesowa - próba budowy modelu transformacji, 5.Wycena inwestycji, 6.Wybrane zaganienia franchisingu, 7.Instrumenty oddziaływania na klienta w działalności gospodarczej - wybrane aspekty, 8.Jakość usług w administracji samorządowej jako obiekt badań, 9.Środki trwałe w świetle przepisów bilansowych i podatkowych, 10.Podatki bezpośrenie w śwecji, 11.Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie, 12.Nowe regulacje w prawie prawcy w 2004 r a nowe obowiązki przedsiębiorców zatrudniających pracowników - wybrane zaganienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2006)
1.Kluczowa rola wyższej ekonomicznej i przedsiębiorczości w realizacji założeń transformacji polskiej gospodarki; 2. Strategiczne uwarunkowania rozwoju małych firm w Polsce; 3. Społeczne uwarunkowania restrukturyzacji sektorowej; 4. Sytuacja na rynku hutniczym w kraju i na świeci. Prognozy, zmiany , statystyka; 5. Możliwości ograniczenia bezrobocia według dominujących kierunków głównego nurtu myśli ekonomicznej; 6. Wydatki z budżetu państwa na świadczenia emerytalne żołnierzy zawodowych w latach 1990-2002; 7. Nowoczesne zarządzanie gminą a jej wizerunek - podstawowe elementy systemu tożsamości wizualnej; 8. Outsourcing jako współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem; 9. Controlling jako instrument wspomagający zarządzanie placówką służby zdrowia; 10. Podatki pośrednie w Szwecji w latach 2000-2001; 11. Sylwetki wielkich ekonomistów: Adam Smith (1723-1790)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Obsługa biura rady / Henryk Gajoch. - Warszawa : MUNICIPIUM SA, 2008. - 230, [2] s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-60096-83-3
1. Zadania rady i organizacja ich obsługi; 2. Zadania przewodniczącego rady; 3. Prawa i obowiązki radnego; 4. Działalność uchwałodawcza rady; 5. Praca komisji rady; 6. Wykonywanie przez radę funkcji kontrolnej; 7. Jawność działania organu stanowiąco-kontrolnego rady gminy (powiatu); Spis wzorów i przykładów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again