Form of Work
Książki
(46)
Status
available
(34)
only on-site
(28)
Branch
Wypożyczalnia
(34)
Czytelnia
(28)
Author
Duniewska Zofia
(5)
Jaworska-Dębska Barbara
(5)
Micharska-Badziak Ryszarda
(5)
Olejniczak-Szałowska Ewa
(5)
Stahl Małgorzata
(5)
Zimmermann Jan
(5)
Bukowski Zbigniew
(3)
Jędrzejewski Tomasz
(3)
Knosala Ernest
(3)
Rączka Piotr
(3)
Chmaj Marek
(2)
Dąbek Dorota
(2)
Górecki Dariusz
(2)
Hauser Roman
(2)
Leoński Zbigniew
(2)
Skoczylas Andrzej
(2)
Szmulik Bogumił
(2)
Celarek Krystyna
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Filipiak Beata
(1)
Jakimowicz Wojciech
(1)
Jastrzębski Bronisław
(1)
Karpiuk Mirosław
(1)
Kańduła Sławomir
(1)
Kisiel Wiesław
(1)
Kociński Cezary
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Krawiec Grzegorz
(1)
Miaskowska Katarzyna
(1)
Mączyński Marek
(1)
Ochendowski Eugeniusz
(1)
Paździor Mariusz
(1)
Serafin Sławomir
(1)
Sikora-Fernandez Dorota
(1)
Stawasz Danuta
(1)
Stec Mirosław
(1)
Stec Roman
(1)
Storczyński Jarosław
(1)
Wacinkiewicz Daniel
(1)
Witkowski Zbigniew
(1)
Zimmermann Jan (1949- )
(1)
Year
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(29)
Country
Poland
(46)
Language
Polish
(46)
Subject
Samorząd terytorialny
(46)
Administracja
(23)
Prawo administracyjne
(19)
Kontrola
(6)
Najwyższa Izba Kontroli
(6)
Rząd (organ państw.)
(5)
Samorząd gminny
(5)
Sejm
(5)
Budżety terenowe
(4)
Konstytucja
(4)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(4)
Państwo
(4)
Prezydentura (urząd)
(4)
Rzecznik praw obywatelskich
(4)
Senat
(4)
Sądownictwo
(4)
Trybunał Konstytucyjny
(4)
Trybunał stanu
(4)
Akt administracyjny
(3)
Postępowanie administracyjne
(3)
Prawo państwowe
(3)
Samorząd powiatowy
(3)
Samorząd województwa
(3)
Stany nadzwyczajne
(3)
Decyzje
(2)
Demokracja
(2)
Egzekucja sądowa
(2)
Kontrola państwowa
(2)
Organy ochrony prawnej
(2)
Polska
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Postępowanie sądowe
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawodawstwo
(2)
Regionalne izby obrachunkowe
(2)
Rzecznik praw dzieci
(2)
Samorząd gospodarczy
(2)
Samorząd zawodowy
(2)
Wolność obywatelska
(2)
Wybory parlamentarne
(2)
Administracja publiczna
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Drogi
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Instytucje użyteczności publicznej
(1)
Logistyka
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Nadzór budowlany
(1)
Państwo -ustrój
(1)
Państwo prawne
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo publiczne
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Praworządność
(1)
Referendum
(1)
Referendum lokalne
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Samorząd terytorialny - administracja
(1)
Subsydiarność
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Subject: time
1989-
(3)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
56 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-672-7
I. Istota i zakres nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego. II. System organów nadzorujących działalność samorządu terytorialnego. III. Rozstrzygnięcia nadzorcze. IV. Zarządzenia i ustalenia zastępcze. V. Pozostałe akty nadzoru.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-262-7
1. Podstawy prawne, zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacja pracy i ich urzędów w zakresie finansów lokalnych. 2. Dochody własne budżetu j.s.t. 3. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z subwencji. 4. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z dotacji budżetowych. 5. Dochody budżetu j.s.t. pochodzące ze źródeł zagranicznych, w tym także z budżetu UE. 6. Wydatki i rozchody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. 7. Dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego. 8. Finansowanie rozwoju regionalnego oraz regionalna pomoc publiczna ze środków krajowych. 9. Planowanie i uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 10. Wykonywanie i obsługa kasowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 11. Samorządowe fundusze celowe. 12. Sprawozdawczość i kontrola finansowa jednostki samorządu terytorialnego. 13. Prawo dewizowe a finanse jednostek samorządu terytorialnego. 14. Odpowiedzialność prawna za gospodarkę finansową j.s.t.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Forum Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ; Rok 6 Zeszyt 1(14))
1. Materialne prawo samorządu terytorialnego, 2. Udział samorządu terytorialnego w zarządzaniu drogami publicznymi, 3. Mienie samorządu terytorialnego, 4. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, 5. Organizacje pozarządowe i samorząd terytorialny - zagadnienia z zakresu współpracy w realizacji zadań publicznych, 6. Kryteria nadzoru nad samorządem terytorialnym, 7. Karnoprawna ochrona instytucji samorządu terytorialnego w nowym kodeksie karnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-4444-9
1. Zagadnienia ogólne; 2. Źródła prawa; 3. Organy władzy ustawodawczej; 4. Organy władzy wykonawczej; 5. Organy władzy sądowniczej; 6. Organy kontroli i przestrzegania prawa; 7. Organy centralne finansów publicznych; 8. Konstytucyjnoprawne aspekty funkcjonowania organów samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-302-8
1. Prawo do samorządu. 2. System samorządu terytorialnego. 3. Kontrola w prawie administracyjnym. 4. Kontrola zewnętrzna nad samorządem terytorialnym. 5. Nadzór w prawie administracyjnym. 6. Nadzór komunalny. 7. Uwagi podsumowujące.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-072-2
1. Znaczenie informacji w procesie podejmowania decyzji w jednostkach samorządu terytorialnego. 2. Otoczenie prawne gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. 3. Procedura ustalenia oceny gospodarki i kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego - założenia i procedury badawcze. 4. Funkcje systemu rachunkowości budżetowej. 5. Obowiązująca sprawozdawczość budżetowa oraz jej przydatność do zarządzania JST i oceny jej gospodarki finansowej. 6. Przegląd metod oceny sytuacji finansowej JST. 7. Audyt finansowy jednostki samorządu terytorialnego a jej specyfika. 8. Model sprawozdania finansowego. 9. Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-922731-0-9
1. Zagadnienia wprowadzające, 2. Prewencja i weryfikacja w ramach nadzoru i kierownictwa w ujęciu tradycyjnym, 3. Stosunek kierowania jako podstawa więzi między Prezesem Rady Ministrów a wojewodami, 4. Nadzór administracyjny jako element determinujący zakres samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, 5. nadzór nad działalnością gminną związany z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, 6. Radny, pracownik samorządowy, gmina - analiza stosunków oparta na odpowiedzialności prawnej, 7. Niektóre problemy prawne nadzoru administracyjnego w obszarze działalności gospodarczej, 8. Nadzór w administracyjnym prawie materialnym (farmaceutyczny, weternynaryjny, budowlany, pedagogiczny), 9. Nadzór bankowy, nadzór skonsolidowany i nadzór uzupełniający, 10. Nadzór w egzekucji administracyjnej, 11. Nadzór w sądownictwie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-1260-8
1. Samodzielność a samorządność; 2. Normatywny model przesłanek nadzorczej weryfikacji legalności aktów organów samorządowych a granice samodzielności samorządu terytorialnego; 3. Charakterystyka kompetencji wojewody w zakresie nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego; 4. Zarządzanie organów wykonawczych gmin jako przedmiot nadzoru bieżącego wojewodów; 5. Zastępcze stanowienie przez organy nadzoru samorządowego prawa miejscowego a granice samodzielności samorządu; 6. Nadzór nad działalnością prawotwórczą podmiotów samorządu terytorialnego niebędących jego organami; 7. Rozstrzygnięcia ograniczające samodzielność planistyczną gminy w toku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 8. Nadzór w zakresie polityki finansowej a granice samodzielności jednostek samorządu terytorialnego; 9. Nadzór i kontrola nad gospodarką komunalną a zagadnienie legalności; 10. Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego wobec ingerencji nadzorczych; 11. Skarga organu nadzoru na uchwałę lub zarządzenie organu gminy w orzecznictwie sądów administracyjnych; 12. Skutki aktów nadzoru nad samorządem terytorialnym w sferze stosunków pracy- kolejny problem; 13. Nadzór gminy nad działalnością jej jednostek pomocniczych jako wyraz jej samodzielności; 14. Gwarancje samodzielności gmin francuskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60186-17-0
1. Samorząd terytorialny w Polsce po 1990 roku. 2. Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego. 3. Regionalne Izby Obrachunkowe. 4. Prawne formy działania kolegium RIO. 5. Postępowanie przed Regionalną Izbą Obrachunkową po doręczeniu Izbie uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego. 6. Środki nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. 7. Środki ochrony prawnej jednostek samorządu terytorialnego przed nieuprawnioną ingerencją organu nadzoru.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-253-0
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-264-0788-8
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-018-7
1. Administracja publiczna na ziemiach polskich; 2. Prawo europejskie; 3. Pojecie administracji publicznej i prawa administracyjnego; 4. Administracja samorządowa w Polsce; 5. Organy administracji rządowej; 6. kontrola administracji; 7. Źródła prawa. Ogłaszanie aktów normatywnych i innych aktów prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck.)
ISBN: 978-83-255-7455-0
1. Administracja samorządowa - ogólna charakterystyka; 2. Kontrola a nadzór - zagadnienia administracyjnoprawne; 3. Kontrola zewnętrzna nad samorządem terytorialnym; 4. Kontrola wewnętrzna w samorządzie terytorialnym; 5. Nadzór nad samorządem terytorialnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / Jan Zimmermann. - Wyd. 8 Stan prawny na 12.03.2018 r. r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2018. - 588 stron ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8124-509-8
Zawiera: Cz. I Zagadnienia ogólne: 1. Administracja; 2. Prawo administracyjne; 3. Tworzenie prawa administracyjnego - źródła prawa, 4. Zasady ogólne prawa administracyjnego. Cz. II Ustrojowe prawo administracyjne; 5. Podmioty administracji publicznej, 6. Struktura administracji publicznej i związki między jej podmiotami, 7. Administracja rządowa, 8. Samorząd terytorialny. Cz. III Administracja publiczna wobec podmiotów zewnętrznych: 9. Podmioty relacji zewnętrznych; 10. Akt administracyjny; 11. Inne formy stosowania prawa administracyjnego. Cz. IV Kontrola administracji: 12. Sądownictwo administracyjne, 13. Pozostałe formy kontroli administracji publicznej. Cz. V Problemy aksjologiczne: 14. Aksjologia prawa administracyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / Jan Zimmermann. - Stan prawny na 31.12.2004 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 504, [2] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-147-X
Cz. I Zagadnienia ogólne: 1. Administracja i prawo administracyjne, 2. Tworzenie prawa administracyjnego - źródła prawa, 3. Zasady ogólne prawa administracyjnego. Cz. II Ustrojowe prawo administracyjne; 4.Podmioty administracji publicznej, 5. Struktura administracji publicznej i związki między jej podmiotami, 6. Administracja rządowa, 7.Samorząd terytorialny. Cz. III Administracja publiczna wobec podmiotów zewnętrznych: 8. Podstawowe pojęcia, 9. Formy działania administracji publicznej. Cz. IV Kontrola administracji: 10. Sądownictwo administracyjne, 11. Pozostałe formy kontroli administracji publicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne / Jan Zimmermann. - Wyd. 2 Stan prawny na 31.05.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 424, [5] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-147-X
Cz. I Zagadnienia ogólne: 1. Administracja i prawo administracyjne, 2. Tworzenie prawa administracyjnego - źródła prawa, 3. Zasady ogólne prawa administracyjnego. Cz. II Ustrojowe prawo administracyjne; 4.Podmioty administracji publicznej, 5. Struktura administracji publicznej i związki między jej podmiotami, 6. Administracja rządowa, 7.Samorząd terytorialny. Cz. III Administracja publiczna wobec podmiotów zewnętrznych: 8. Podstawowe pojęcia, 9. Formy działania administracji publicznej. Cz. IV Kontrola administracji: 10. Sądownictwo administracyjne, 11. Pozostałe formy kontroli administracji publicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / Jan Zimmermann. - Wyd. 4 Stan prawny na 31.03.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 433 [2] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0391-0
Cz. I Zagadnienia ogólne: 1. Administracja i prawo administracyjne, 2. Tworzenie prawa administracyjnego - źródła prawa, 3. Zasady ogólne prawa administracyjnego. Cz. II Ustrojowe prawo administracyjne; 4. Podmioty administracji publicznej, 5. Struktura administracji publicznej i związki między jej podmiotami, 6. Administracja rządowa, 7. Samorząd terytorialny. Cz. III Administracja publiczna wobec podmiotów zewnętrznych: 8. Podstawowe pojęcia, 9. Formy działania administracji publicznej. Cz. IV Kontrola administracji: 10. Sądownictwo administracyjne, 11. Pozostałe formy kontroli administracji publicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / Jan Zimmermann. - Wyd. 5 Stan prawny na 31.03.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - 446, [2] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0787-1
Cz. I Zagadnienia ogólne: 1. Administracja i prawo administracyjne, 2. Tworzenie prawa administracyjnego - źródła prawa, 3. Zasady ogólne prawa administracyjnego. Cz. II Ustrojowe prawo administracyjne; 4. Podmioty administracji publicznej, 5. Struktura administracji publicznej i związki między jej podmiotami, 6. Administracja rządowa, 7. Samorząd terytorialny. Cz. III Administracja publiczna wobec podmiotów zewnętrznych: 8. Podstawowe pojęcia, 9. Formy działania administracji publicznej. Cz. IV Kontrola administracji: 10. Sądownictwo administracyjne, 11. Pozostałe formy kontroli administracji publicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / Jan Zimmermann. - Wyd. 6 Stan prawny na 28.02.2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2014. - 479, [1] s. : 24 cm.
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer SA.)
ISBN: 978-83-264-3221-7
1. Zagadnienia ogólne: Administracja i prawo administracyjne; Tworzenie prawa administracyjnego- źródła prawa; Wartości i zasady prawa administracyjnego; 2. Ustrojowe prawo administracyjne: Podmioty administracji publicznej; Struktura administracji publicznej i związki między jej podmiotami; Administracja rządowa; Samorząd terytorialny; 3. Administracja publiczna wobec podmiotów zewnętrznych: Podstawowe pojęcia; Formy działania administracji publicznej; 4. Kontrola administracji: Sądownictwo administracyjne; Pozostałe formy kontroli administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne : część ogólna / Eugeniusz Ochendowski. - Wyd. 9 zaktual. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2013. - 532,[2] s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7285-689-0
Zawiera: Dział I: Zagadnienia ogólne; Dział II: Źródła prawa administracyjnego; Dział III Formy dzia- łania administracji publicznej; Dział IV: Ustrojowe prawo administracyjne; Dział V: Kontrola administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again