Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(10)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(5)
Author
Izdebski Hubert
(3)
Kulesza Michał
(3)
Szewc Andrzej
(3)
Przybysz Halina
(2)
Szypliński Mieczysław
(2)
Baran Beata
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Czapka Mirosław
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jesiołowski Kamil
(1)
Jochymczyk Alicja
(1)
Kil Jan
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kozaczek Jan
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Nowak Krystian
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Patryk Aleksandra
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Rzepka Michał
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Strzelecki Zbigniew
(1)
Słobodzian Beata
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Ćwiertniak Tomasz
(1)
Świątkowski Andrzej Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Samorząd terytorialny
(11)
Administracja
(3)
Samorząd gminny
(3)
Absolutorium (prawo)
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Broń palna
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Demokracja deliberatywna
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Farmaceuci
(1)
Godność ludzka
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Kroński, Aleksander
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Polska
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Pozwolenia administracyjne
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Przepadek rzeczy
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Równość (prawo)
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej
(1)
Sztuka
(1)
Służba więzienna
(1)
Uber
(1)
Unia Europejska
(1)
Wina (prawo)
(1)
Zapłodnienie sztuczne
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.)
(1)
Mołdawia
(1)
13 results Filter
Book
In basket
Administracja publiczna : zagadnienia ogólne / Hubert Izdebski, Michał Kulesza. - Wyd. 3 zm. i uzupeł. - Warszawa : LIBER sp. z o.o., 2004. - 396 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7206-076-2
Wstępne uwagi o ustroju państwowym i o administracji publicznej.; Kształtowanie się najważniejszych narodowych modeli administracji publicznej; Nowoczesne tradycje administracji publicznej w Polsce; Administracja publiczna - pojęcia i problemy podstawowe; Problemy organizacji administracji centralnej; Problemy organizacji administracji terytorialnej; Kadry administracji; Administracja a prawo; Administracja a etyka; Zagadnienie reform administracyjnych. Transformacja ustrojowa po 1989 roku; Dylematy poznawcze nauki o administracji publicznej; Ujednolicenie rozwiązań w dziedzinie administracji publicznej a odrębności narodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7206-051-7
Wstępne uwagi o ustroju państwowym i o administracji publicznej.; Kształtowanie się najważniejszych narodowych modeli administracji publicznej; Nowoczesne tradycje administracji publicznej w Polsce; Administracja publiczna - pojęcia i problemy podstawowe; Problemy organizacji administracji centralnej; Problemy organizacji administracji terytorialnej; Kadry administracji; Administracja a prawo; Administracja a etyka; Zagadnienie reform administracyjnych. Transformacja ustrojowa po 1989 roku; Dylematy poznawcze nauki o administracji publicznej; Ujednolicenie rozwiązań w dziedzinie administracji publicznej a odrębności narodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7206-010-X
Wstępne uwagi o ustroju państwowym i o administracji publicznej.; Kształtowanie się najważniejszych narodowych modeli administracji publicznej; Nowoczesne tradycje administracji publicznej w Polsce; Administracja publiczna - pojęcia i problemy podstawowe; Problemy organizacji administracji centralnej; Problemy organizacji administracji terytorialnej; Kadry administracji; Administracja a prawo; Administracja a etyka; Zagadnienie reform administracyjnych. Transformacja ustrojowa po 1989 roku; Dylematy poznawcze nauki o administracji publicznej; Ujednolicenie rozwiązań w dziedzinie administracji publicznej a odrębności narodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-381-2
Cz. I. Dzieje i usytuowanie Katedry w strukturze Uczelni- lata 1953-1999; Cz. II. Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej w SGH po 1999 roku; Cz. III. Rozwój społeczno-gospodarczy i przestrzenny w dobie integracji Polski z Unia Europejską: Budowa systemu programowania regionalnego jako wyznacznik zarządzania gospodarką regionalną w warunkach członkostwa w UE; Demograficzne potrzeby mieszkaniowe w europejskich procesach urbanizacji; Efekty publicznej interwencji terytorialnej. Zmiany przestrzenne rozmieszczenia potencjałów społeczno-gospodarczych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej; Możliwości i zakres finansowania inwestycji sektora publicznego ze źródeł pozabudżetowych; Wdrażanie metodyki zarządzania projektami inwestycyjnymi w gminach w Polsce jako czynnik stymulacji wykorzystania środków pomocowych UE; Kształcenie przedsiębiorczości; Czy przedsiębiorczość wewnętrzna to też przedsiębiorczość; Cz. IV. Działalność społeczno-naukowa i publikacja pracowników Katedry
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-193-X
1. Geneza samorządu terytorialnego. 2. Samorząd terytorialny jako forma zdecentralizowanej administracji publicznej. 3. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego. 4. Zadania samorządu terytorialnego. 5. Stanowienie prawa miejscowego. 6. Mienie jednostek samorządu terytorialnego. 7. Gospodarka finansowa gmin, powiatów i województw. 8. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w kraju. 9. Międzynarodowa współpraca jednostek samorządu terytorialnego. 10. Nadzór nad samorządem terytorialnym. 11. Szczególna sytuacja prawna i organizacyjna samorządu terytorialnego miasta stołecznego Warszawy. 12. Organizacja i zadania regionalnych izb obrachunkowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-284-7
1. Geneza samorządu terytorialnego. 2. Samorząd terytorialny jako forma zdecentralizowanej administracji publicznej. 3. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego. 4. Zadania samorządu terytorialnego. 5. Stanowienie prawa miejscowego. 6. Mienie jednostek samorządu terytorialnego. 7. Gospodarka finansowa gmin, powiatów i województw. 8. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w kraju. 9. Międzynarodowa współpraca jednostek samorządu terytorialnego. 10. Nadzór nad samorządem terytorialnym. 11. Szczególna sytuacja prawna i organizacyjna samorządu terytorialnego miasta stołecznego Warszawy. 12. Organizacja i zadania regionalnych izb obrachunkowych; 13. Organizacja i zadania samorządowych kolegiów odwoławczych; 14. Współdziałanie rządu i samorządu terytorialnego; 15. Europejska karta samorządu terytorialnego i europejska karta samorządu regionalnego a polskie ustawy samorządowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88030-66-3
Cz. I 1. Dzieła treści ogólnej, 2. Ogólne zagadnienia samorządu terytorialnego, 3. Historia samorządu terytorialnego, 4. Źródła polskiego prawa samorządowego, 5. Organizacja i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, 6. Lokalne źródła prawa, 7. Gospodarka jednostek samorządu terytorialnego, 8. Mienie jednostek samorządu terytorialnego, 9. Finanse jednostek samorządu terytorialnego, 10. Współdziałanie i współpraca jednostek samorządu terytorialnego, 11. Nadzór i kontrola nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, 12. Gminy o szczególnym statusie, 13. Działalność uchwałodawcza, 14. Planowanie przestrzenne, 15. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, 16. Ochrona przyrody i środowiska naturalnego, 17. Jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowym i sądowo-administracyjnym, 18. Postępowanie administracyjne przed organami samorządu terytorialnego, 19. Pracownicy samorządowi, 20. Absolutorium, 21. Samorządowe kolegia odwoławcze, 22. Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa, 23. Odpowiedzialność prawna jednostek samorządu terytorialnego, 24. Samorząd terytorialny za granicą, 25. Regionalizacja, 26. Strategia rozwoju gminy, 27. Reforma administracji publicznej. Cz. II Spis bibliograficzny w układzie alfabetycznym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/254 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88587-48-1
1. Dzieł treści ogólnej; 2. Ogólne zagadnienia samorządu terytorialnego; 3. Historia samorządu terytorialnego; 4. Źródła polskiego prawa samorządowego; 5. Organizacja i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego; 6. Lokalne źródła prawa; 7. Gospodarka jednostek samorządu terytorialnego; 7. Mienie jednostek samorządu terytorialnego; 8. Finanse jednostek samorządu terytorialnego; 10. Współdziałanie i współpraca jednostek samorządu terytorialnego; 11. Nadzór i kontrola nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego; 12. Absolutorium; 13. Gminy o szczególnym statusie; 14. Obszary metropolitarne; 15. Działalność uchwałodawcza; 16. Planowanie przestrzenne; 17. Ochrona środowiska naturalnego w JST; 18. Jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowym i sądowo-administracyjnym; 19. Odpowiedzialność prawna jednostek samorządu terytorialnego; 20. Pracownicy samorządowi; 21. Samorządowe kolegia odwoławcze; 22. Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa; 23. Podział terytorialny kraju; 24. Samorząd terytorialny za granicą; 25. Varia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88587-95-1
Cz. I 1.Dzieła treści ogólnej 2. Ogólne zagadnienia samorządu terytorialnego, 3. Historia samorządu terytorialnego, 4. Źródła polskiego prawa samorządowego, 5. Organizacja i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, 6. Lokalne źródła prawa, 7. Gospodarka jednostek samorządu terytorialnego, 8. Mienie jednostek samorządu terytorialnego, 9. Finanse jednostek samorządu terytorialnego, 10. Współdziałanie i współpraca jednostek samorządu terytorialnego, 11. Nadzór i kontrola nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, 12. Gminy o szczególnym statusie, 13. Działalność uchwałodawcza, 14. Planowanie przestrzenne, 15. Ochrona przyrody i środowiska naturalnego, 16. Jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowym i sądowo-administracyjnym, 17. Pracownicy samorządowi, 18. Absolutorium, 19. Samorządowe kolegia odwoławcze, 20. Wybory do gmin, powiatów i sejmików województwa, 21. Odpowiedzialność prawna jednostek samorządu terytorialnego, 22. Samorząd terytorialny za granicą, 23. Regionalizm, 24. Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym, 25. Reforma administracji publicznej, 26. Terenowe organy administracji, 27. Podział terytorialny kraju. Cz. II Spis bibliograficzny w układzie alfabetycznym,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XIX. Zeszyt specjalny)
Temat: Kroński, Aleksander (prawnik ; 1870-1935) ; Demokracja deliberatywna - prawo - Polska ; Inicjatywa ludowa - prawo - Polska ; Społeczeństwo obywatelskie - a inicjatywa ustawodawcza - Polska ; Rzecznik praw obywatelskich - organizacja - Polska ; Równość (prawo) - prawodawstwo - Polska ; Dyskryminacja - prawo - Polska ; Farmaceuci - klauzula sumienia - prawo - Polska ; Farmaceuci - etyka - Polska ; Prawa człowieka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Godność ludzka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Zapłodnienie sztuczne - etyka ; Zapłodnienie sztuczne - metody - prawo ; Wina (prawo) - a indukcja ; Wina (prawo) - a abdukcja (log.) ; Wina (prawo) - a dedukcja ; Dowód sądowy - a opinie prawne ; Ekspertyza (prawo) - a a dowód sądowy ; Przepadek rzeczy - prawo - Polska ; Orzeczenie sądowe ; Prawo karne procesowe ; Broń palna - użytkowanie - prawo - Polska ; Pozwolenia administracyjne - prawo - Polska ; Administracja elektroniczna - organizacja - Polska ; Administracja elektroniczna - a doręczenie pisma - prawo - Polska ; Budżety obywatelskie - a samorząd terytorialny ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd powiatowy ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd wojewódzki ; Równość (prawo) - Polska ; Postępowanie administracyjne - a równość (prawo) ; Samorząd terytorialny - organizacja - teoria - Polska ; Służba więzienna - odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Dyscyplina pracy - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a policja - prawo ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Irlandia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Australia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Stany Zjednoczone (USA) ; Sztuka - fałszerstwo - handel ; Odpowiedzialność cywilna - handel - sztuka ; Prawo gospodarcze - Polska ; Uber - a kierowcy zawodowi - prawo pracy ; Prawo pracy - a lojalność ; Prawo pracy - a praworządność ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - ustrój - historia ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - autonomia (politol.) ; Mołdawia - ustrój ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - budżety obywatelskie - stan na 2018 r
Zawiera: O ustroju Gagauzji – przyczynek do dyskusji; Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja demokracji deliberatywnej i wyraz świadomości konstytucyjnej; The implementation of the principles of equality and the prohibition of discrimination in the activities of the Ombudsman as an independent authority for equal treatment; Poszukując podstaw prawnych odmowy wydania leku przez aptekarza – czyli kilka uwag na tle wolności sumienia polskiego farmaceuty; Wokół zagadnienia filozoficznych podstaw praw człowieka; Wolność prokreacyjna a tzw. problem „zbawczego rodzeństwa” (ang. savior sibling); Uzasadnienie i przekonanie jako podstawy dowodu w procesie karnym; Dowód z opinii instytutu naukowego (art. 290 k.p.c.) w świetle orzecznictwa sądowego – wybrane zagadnienia; Wpływ orzeczenia przepadku na sytuację prawną małżonka skazanego; Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako środek zaskarżenia sui generis; Administracyjne cofnięcie pozwolenia na broń. Polemika na kanwie przypadków regulowanych art. 18 ustawy o broni i amunicji; Komunikacja elektroniczna w funkcjonowaniu administracji publicznej; Budżet obywatelski a budżet partycypacyjny. Dwa rozwiązania dla jednego miasta w konsekwencji nowelizacji prawa samorządowego; Odrzucenie uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi powiatu i województwa – głos w wieloletniej dyskusji; Realizacja zasady równości wobec prawa w postępowaniu administracyjnym; Aleksandra Krońskiego teoria samorządu terytorialnego; Nullum crimen sine lege certa and the disciplinary offences of Prison Service officers; Rola „ombudsmanów policyjnych” w realizacji zasady democratic policing; Zasady odpowiedzialności sprzedawcy przy sprzedaży fałszywego dobra kultury; Nowa instytucja prawa gospodarczego – zarząd sukcesyjny. Analiza prawna; Próba ochrony przed elektroniczną technologią pracowniczego statusu zatrudnionych; Lojalność a praworządność w stosunku pracy; Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt I OSK 1155/10; Sprawozdanie z VII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z VIII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Polityka informacyjna wobec dóbr kultury”; Michał Bernaczyk, „Dokument wewnętrzny” jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji. Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, ss. 278.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7441-349-2
1. Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce 2. Reforma administracji państwowej i samorządowej jako wyzwanie przemian ustrojowych w Polsce 3. Cechy charakterystyczne nowo kształtowanego modelu samorządu terytorialnego 4. Tendencje zmian w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again