Form of Work
Książki
(48)
Status
only on-site
(41)
available
(34)
Branch
Wypożyczalnia
(34)
Czytelnia
(41)
Author
Wojciechowski Eugeniusz
(3)
Wykrętowicz Stanisław
(3)
Borkowski Andrzej
(2)
Chełmoński Adam
(2)
Guziński Maciej
(2)
Kiczka Karol
(2)
Kieres Leon
(2)
Kocowski Tadeusz
(2)
Kosiedowski Wojciech
(2)
Moszoro Marian
(2)
Zalewski Alojzy
(2)
Ćwiertniak Bolesław Maciej
(2)
Adamiak Jan
(1)
Agopszowicz Antoni
(1)
Barański Marek
(1)
Berek Maciej
(1)
Byjoch Krzysztof
(1)
Cilak Małgorzata
(1)
Cybulska Renata
(1)
Dolata Stanisław
(1)
Dudzik Sławomir
(1)
Famulska Teresa
(1)
Frankowski Zbigniew
(1)
Gajdzik Bożena
(1)
Gilowska Zyta
(1)
Giordano Klaudia
(1)
Gorzym-Wilkowski Waldemar A
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Jędrzejewski Lech
(1)
Karwowski Jan
(1)
Kańduła Sławomir
(1)
Klisiński Janusz
(1)
Kociubiński Krzysztof
(1)
Komorowski Jan
(1)
Kołaczkowski Bartosz
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Miszczuk Andrzej
(1)
Miszczuk Magdalena
(1)
Nowak Jacek F
(1)
Parysek Jerzy J
(1)
Piotrowski Zbigniew
(1)
Ponikowski Henryk
(1)
Potoczek Andrzej
(1)
Rakoczy Bartosz
(1)
Ratajczak Małgorzata
(1)
Redeł Sylwester
(1)
Rudnicki Maciej
(1)
Rutkowski Jerzy
(1)
Stawasz Danuta
(1)
Szachułowicz Jan
(1)
Szydło Marek
(1)
Słowińska Barbara
(1)
Taniewska-Peszko Maria
(1)
Wacławczyk Adam
(1)
Wankiewicz Bogdan
(1)
Widera Zbigniew
(1)
Znaniecka Krystyna
(1)
Świątecki Piotr
(1)
Żuk Krzysztof
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(36)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(48)
Language
Polish
(48)
Subject
Samorząd terytorialny
(48)
Gospodarka terenowa
(33)
Budżety terenowe
(17)
Gospodarka komunalna
(7)
Samorząd gminny
(5)
Prawo gospodarcze
(3)
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Samorząd
(3)
Administracja publiczna
(2)
Finanse publiczne
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(2)
Podatek
(2)
Podatki i opłaty lokalne
(2)
Prawo miejscowe
(2)
Przedsiębiorcy
(2)
Przedsiębiorstwo państwowe
(2)
Przedsiębiorstwo prywatne
(2)
Regiony (adm.)
(2)
Samorząd miejski
(2)
Sektor publiczny
(2)
Administracja
(1)
Benchmarking
(1)
Bezrobocie
(1)
Daniny publiczne
(1)
Drogi
(1)
Ekologia
(1)
Ekorozwój
(1)
Energetyka
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Euroregiony
(1)
Ełk (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Fundusze celowe
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Instytucje użyteczności publicznej
(1)
Integracja europejska
(1)
Inwestycje
(1)
Jakość życia
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Majątek
(1)
Majątek narodowy
(1)
Marka*
(1)
Marketing polityczny
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Monopol
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Oczyszczalnia ścieków
(1)
Odpady
(1)
PHARE
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Partnerstwo lokalne
(1)
Państwo
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Planowanie terenowe
(1)
Poczta
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Powietrze
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Produkt*
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Referendum lokalne
(1)
Regionalizm
(1)
Regiony
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Siła robocza
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Własność państwowa
(1)
Łomża (woj. podlaskie)
(1)
Ścieki
(1)
Subject: time
1989-
(5)
Subject: place
Pomorze Zachodnie
(1)
50 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88166-60-3
R.1 Podstawowe zasady administracyjnego prawa gospodarczego. R.2 Przedsiębiorcy. R.3 Zagraniczne podmioty działalności gospodarczej. R.4 Przedsiębiorcy publiczni i zarząd mieniem publicznym. R.5 Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. R.6 Administracyjno prawne środki kształtowania sytuacji prawnej przedsiębiorców. R.7 Policja gospodarcza. R.8 Reglamentacja gospodarcza. R.9 Nadzór policyjny i reglamentacyjny w administracyjnym prawie gospodarczym. R.10 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. R.11 Organizacje przedsiębiorców a związki zawodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60631-29-4
R.1 Podstawowe zasady administracyjnego prawa gospodarczego. R.2 Przedsiębiorcy. R.3 Zagraniczne podmioty działalności gospodarczej. R.4 Przedsiębiorcy publiczni i zarząd mieniem publicznym. R.5 Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. R.6 Administracyjno prawne środki kształtowania sytuacji prawnej przedsiębiorców. R.7 Policja gospodarcza. R.8 Reglamentacja gospodarcza. R.9 Nadzór policyjny i reglamentacyjny w administracyjnym prawie gospodarczym. R.10 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. R.11 Organizacje przedsiębiorców a związki zawodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86393-85-8
Wprowadzenie; Konstrukcja prawna samorządu terytorialnego w Polsce; Mienie komunalne jako materialna podstawa realizacji zadań samorządu terytorialnego; Pojęcie działalności gospodarczej we współczesnym polskim prawie samorządu terytorialnego; Zadania samorząd u terytorialnego a gospodarka lokalna; Miejsce działalności gospodarczej gminy w strukturze zadań samorządu terytorialnego; Interes publiczny a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego; Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego a użyteczność publiczna; Działalność samorządu terytorialnego na rynku pieniężnym i kapitałowym jako narzędzie realizacji zamierzeń gospodarczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-911392-4-7
Marketing w zarządzaniu gminą; Marketing urbanistyczny a projektowanie miast; Marketing w gospodarce nieruchomościami gminy; Zarządzanie administracją publiczną i kształtowanie środowisk opiniotwórczych w gminie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-374-3
1. Identyfikacja rozwoju lokalnego i źródeł jego finansowania, 2. Podatki i opłaty jako źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 3. Majątek jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 4. Subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, 5. Zwrotne źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego, 6. Pozabudżetowe źródła wspomagania rozwoju lokalnego, 7. Rola publicznych funduszy celowych w finansowaniu rozwoju lokalnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Forum Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ; Rok 6 Zeszyt 1(14))
1. Materialne prawo samorządu terytorialnego, 2. Udział samorządu terytorialnego w zarządzaniu drogami publicznymi, 3. Mienie samorządu terytorialnego, 4. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, 5. Organizacje pozarządowe i samorząd terytorialny - zagadnienia z zakresu współpracy w realizacji zadań publicznych, 6. Kryteria nadzoru nad samorządem terytorialnym, 7. Karnoprawna ochrona instytucji samorządu terytorialnego w nowym kodeksie karnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87161-48-9
Wprowadzenie; Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 13, poz.74 z późn. zm.); Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 21, poz. 124 z późn. zm.); Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.Nr 85, poz.428, z późn. zm.); Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegialnych izbach obrachunkowych (Dz.U.Nr 122, poz.593, z późn. zm.); Ustawa z dn.18.12.1998 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.Nr 160, poz.1062); Ustawa z dn. 18.12.1998 r. o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U.Nr 162, poz.1124); Ustawa z dn. 2.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.Nr 9,poz.43, z późn. zm.); Ustawa z dn.5.06.1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.Nr 91, poz.576, z późn. zm.); Ustawa z dn. 5.06.1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U.Nr 91, poz.577); Ustawa z dn. 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz. 578); Ustawa z dn. 24.07.1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz.U.Nr 99, poz.631); Ustawa z dn. 13.10. 1998 r.- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.Nr 133, poz.872 i Nr 162 poz. 1126); Ustawa z dn. 26.11.1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2000 (Dz.U.Nr 150, poz.983 i Nr. 162, poz.1119); Ustawa z dn. 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155 poz.1014); Ustawa z dn. 29.12.1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U.Nr 162, poz,1126).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0240-1
1. Wprowadzenie do problematyki badawczej; 2. Budżet jako podstawa samorządowej gospodarki finansowej; 3. Organizacyjno-prawne formy gospodarki finansowej samorządu terytorialnego; 4. Źródła finansowania zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; 5. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; 6. Wewnętrzna kontrola finansowa samorządu; 7. Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad samorządową gospodarką finansową
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-47-3
1. Samorząd terytorialny w zreformowanym systemie finansów publicznych, 2. Zasady samorządowej gospodarki finansowej, 3. Dochody i wydatki gmin, powiatów oraz województw, 4. Podatki i opłaty w systemie danin publicznych w Polsce, 5. Samorządowa polityka finansowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2511-6
1. Podstawowe pojęcia 2. Porządkowanie przestrzeni 3. Rola planowania przestrzennego 4. Uwarunkowania gospodarki przestrzennej w Polsce 5. Aktualny system planowania przestrzennego w Polsce 6. Polityka przestrzenna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15225-3
1. Samorząd terytorialny jako zdecentralizowana forma administracji publicznej, 2. Finansowe podstawy działalności jednostek samorządu terytorialnego, 3. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, 4. Samorząd terytorialny w procesie świadczenia usług komunalnych, 5. Samorząd terytorialny jako stymulator lokalnego i regionalego rozwoju gospodarczego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Gospodarka samorządu terytorialnego / Eugeniusz Wojciechowski. - Warszawa : Difin , 2012. - 188, [4] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7641-715-8
1. Elementy ustroju samorządu terytorialnego; 2. Charakterystyka ekonomiczna samorządu; 3. Wybrane aspekty funkcjonowania samorządu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Doktoraty Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ISBN: 978-83-7285-694-4
1. Pojęcie i ogólna charakterystyka instrumentów wspierania rozwoju gospodarczego; 2. Pojęcie i rodzaje prawno finansowych instrumentów wspierania rozwoju gospodarczego; 3. Rządowe instrumenty oddziaływania na rozwój gospodarczy - ogólna charakterystyka prawna; 4. Instrumenty rozwoju gospodarczego stosowane przez jednostki samorządu terytorialnego w dziedzinie podatków; 5. Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wydatków budżetowych; 6. Instrumenty rozwoju gospodarczego stosowane przez samorządy w dziedzinie długu publicznego i deficytu budżetowego oraz instytucje bankowo-kredytowe samorządu; 7. Działalność gospodarcza samorządu jako instrument rozwoju gospodarczego; 8. Instrumenty prawno finansowe jednostek samorządu terytorialnego związane z pozyskiwaniem środków z budżetu Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-3995-5
1. Rozwój regionalny jako obszar funkcjonowania kontraktu wojewódzkiego; 2. Rozwój regionalny w Polsce i koncepcja kontraktu wojewódzkiego w ustawodawstwie polskim; 3. Struktura kontraktu wojewódzkiego; 4. Charakter prawny kontraktu wojewódzkiego na tle wybranych dwustronnych form działania administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-923748-1-9
1. Orientacja na rynku- partnerstwo z klientem w gminie; 2. Badania marketingowe w gminie; 3. Analiza i ocena możliwości marketingowych; 4. Segmentacja rynku i plasowania produktu; 5. Produkt marketingowy; 6. Instrumentalne strategie cen i dystrybucji; 7. Polityka promocji; 8. Strategiczny plan marketingowy; 9. Marketing samorządu terytorialnego jako marketing usług publicznych; 10. Samorząd terytorialny jako miejsce uprawiania polityki; 11. Marketing w organizacji wyborów samorządowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1642-3119 ; 25)
ISBN: 978-83-7417-191-5
1. Rozwój lokalny w warunkach globalizacji. 2. Reformy modernizujące lokalną administrację publiczną a rozwój lokalny. 3. Analiza systemowa działania lokalnej administracji publicznej w Polsce pod kątem. jej wpływu na rozwój lokalny. 4. Polskie doświadczenia w modernizowaniu lokalnej administracji publicznej. 5. Analiza relacji między modernizacją lokalnej administracji publicznej a rozwojem lokalnym w polskich miastach. 6. Przyspieszenie rozwoju lokalnego przez zastosowanie benchmarkingu do modernizacji administracji lokalnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-129-3
1. Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, 2. Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, 3. Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego, 4. Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach, 5. Problemy zarządzania gospodarką komunalną, 6. Usługi społeczne w jednostkach samorządu terytorialnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-129-3
1. Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, 2. Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, 3. Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego, 4. Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach, 5. Problemy zarządzania gospodarką komunalną, 6. Usługi społeczne w jednostkach samorządu terytorialnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/254 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Obligacje komunalne / Adam Wacławczyk. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2003. - 145,[1] s. ; 21 cm.
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-201-4
R.1 Zagadnienia ogólne; R.2Funkcje obligacji komunalnych; R.3 Zdolność do emitowania obligacji komunalnych R.4 Treść i forma obligacji komunalnych; R.5 Procesy emisyjne obligacji komunalnych; R.6 Realizacja praw inkorporowanych w obligacjach komunalnych; R.7 Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 6)
ISBN: 83-7363-376-6
Racje bytu człowieka w procesie zmian globalno-lokalnych. Międzynarodowe sieci regionalne jako przejaw globalizacji rozwoju lokalnego i regionalnego. O możliwościach sieci neuronowych w modelowaniu relacji między globalnością zmian a lokalnością rozwoju. Czynniki globalizacji gospodarki światowej. Polska gospodarka na tle procesów globalizacyjnych. Nowa polityka spójności Unii Europejskiej. Region w integracji w aspekcie wyzwań Strategii Lizbońskiej. Narodowy Plan Rozwoju dla krajów Unii Europejskiej po szczycie w Brukesli na lata 2007-2013. Ramy prawne zewnętrznych stosunków gospodarczych UE z państwami Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś i Mołdawia). Pomarańczowa Rewolucja. Euroregionalizacja a zmiana aktywności regionów. Tendencje rozwoju eurologistyki w dobie globalizacji. Korporacje transnarodowe siłą napędową procesu globalizacji. Regionalna polityka proinnowacyjna podstawą w teorii wzrostu endrogenicznego. Innowacyjność przedsiębiorstw podstawą rozwoju regionu w gospodarce globalnej. Wspólnotowe zasady prawa subwencyjnego (Kilka uwag na tle wykorzystania zjawiska pomocy publicznej dla rozwoju przedsiębiorczości). Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju regionów. Ekonomiczne i społeczno-kulturowe aspekty rewitalizacji obszarów miejskich. Rola brandingu narodowego w podnoszeniu konkurencyjności regionu. Wpływ zmian gospodarczych na strukturę konsumpcji w Irlandii w latach 1990-2003. Sytuacja gospodarcza Republiki Kazachstanu w sytuacji zmian globalnych. Planowanie strategiczne a zarządzanie zmianami na Ukrainie. Podejście projektowe w budowaniu społeczeństwa informacyjnego w rozwoju społecznym. Zarządzanie zmianami na przykładzie systemów społecznych. Rola antyglobalistów w przekształcaniu polskich społeczności lokalnych. Wpływ korporacji tansnarodowych na rozwój przemysłu piwowarskiego w Polsce. Wpływ polityki wspierania małych i średnich przedsiębiorstw na ich rozwój w kontekście integracji europejskiej. Zasobowe uwarunkowania realizacji strategii rozwoju w mikroprzedsiębiorstwach. Zastosowanie modeli mikro-marko do oceny wpływu czynników makroekonomicznych na nastroje gospodarcze konsumentów województwa lubelskiego. Globalizacja a wymiar polityczny dynamiki zmian w regionach samorządowych (na przykładzie województwa pomorskiego). Wpływ procesów globalizacji na dynamikę rynku pracy w Wielkopolsce. Tendencje zmian w rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Region peryferyjny w procesie zmian. Implementacja nowych trendów w zarządzaniu przez samorządy polskie. Miejsce audytu wewnętrznego w systemie kontroli działalności gminy. Publiczne emisje obligacji komunalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again