Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(8)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(8)
Author
Będzieszak Marcin
(2)
Franek Sławomir
(2)
Lubińska Teresa
(2)
Borodo Andrzej
(1)
Bury Agata
(1)
Czempas Jan
(1)
Czerski Piotr
(1)
Góra Ewa
(1)
Hanusz Antoni
(1)
Kańduła Sławomir
(1)
Kotula Marcin
(1)
Mackiewicz Marta
(1)
Misiąg Wojciech
(1)
Niezgoda Andrzej
(1)
Tomalak Marcin
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Samorząd terytorialny
(9)
Budżety terenowe
(8)
Dochody państwowe
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusze Strukturalne UE
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Opłaty
(1)
Opłaty skarbowe
(1)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(1)
Podatek od nieruchomości
(1)
Podatek od spadków i darowizn
(1)
Podatek od środków transportowych
(1)
Podatek rolny
(1)
Regionalne izby obrachunkowe
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Samorząd województwa
(1)
14 results Filter
Book
In basket
Dochody budżetu gminy / Antoni Hanusz, Andrzej Niezgoda, Piotr Czerski. - Stan prawny na 30.05.2006 r. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - 288 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-790-4
1. Podział środków publicznych pomiędzy państwo a gminy. 2. Podatek od nieruchomości. 3. Podatek rolny. 4. Podatek leśny. 5. Karta podatkowa. 6. Podatek od środków transportu. 7. Podatek od posiadania psów. 8. Podatek od spadków i darowizn. 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych. 10. Opłata skarbowa. 11. Opłata administracyjna, 12. Opłata targowa. 13. Opłata miejscowa. 14. Opłata uzdrowiskowa. 15. Opłata adiacencka. 16. Opłata eksploatacyjna. 17. Udział we wpływach ze źródeł dochodów państwa jako źródło dochodów budżetu gminy. 18. Dochody z mienia i działalności gospodarczej gminy. 19. Subwencja ogólna jako dochód budżetu gminy. 20. Dotacje celowe jako źródło dochodów budżetu gminy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71877-68-4
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz.U. Nr 150, poz. 983 z późn. Zm.) Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 216, poz. 1826-wyciąg) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592z późn. zm.) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-203-0
1. Charakterystyka ogólna dochodów jednostek samorządu terytorialnego. 2. Udziały, subwencje i dotacje jako dochody samorządu gminnego. 3. Udziały, subwencje i dotacje jako dochody samorządu powiatowego. 4. Udziały, subwencje i dotacje jako dochody samorządu województwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-920189-1-5
R. I Finansowe aspekty samorządności terytorialnej, R. II Budowa demokracji lokalnych w III Rzeczpospolitej, R. III Wydatki budżetowe samorządu terytorialnego,R. IV Dochody gmin w latach 1991-1998, R. V Dochody samorządu terytorialnego w latach 1999-2003
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-812-5
1. Podatkowe źródła dochodów gmin - wymiar, pobór, egzekucja, wybrane problemy, 2. Decyzje finansowe samorządu terytorialnego w orzecznictwie regionalnych izb obrachunkowych. Wybrane przypadki, 3. Podstawy tworzenia długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego, 4. Ograniczenia zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, 5. Kontrola finansowa jako instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, 6. Raport o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jako instrument zarządzania i controllingu w jednostkach sektora finansów publicznych. Próba oceny regulacji prawnej, 7. Samorząd terytorialny w świetle funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 8. Działalność jednostek samorządu terytorialnego w ustaleniach kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, 9. Analiza zmian sytuacji dochodowej wybranych gmin województwa śląskiego w latach 1999-2004 na podstawie ilorazu potencjałów, 10. Wydatki budżetowe gmin a poziom życia mieszkańców (na podstawie gmin województwa śląskiego)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-834-7
1. Analiza wypełnienia zadań publicznych na tle wydatków budżetu państwa i budżetów samorządowych, 2. Rola samorządu terytorialnego w decentralizacji zadań publicznych, 3. Zmiany w systemie finansowania gmin i powiatów na tle ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 4. Zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a budżety samorządowe, 5. Kategorie własnego potencjału dochodowego, nadwyżki bieżącej i własnego potencjału inwestycyjnego a dochody jednostek samorządu terytorialnego, 6. własny potencjał dochodowy gmin i miast na prawach powiatu a zmiana ustawy o dochodach jednostek terytorialnych, 7. Własny potencjał dochodowy a samorządowe wydatki oświatowe, 8. Nadwyżka bieżąca i stabilne dochody bieżące w gminach i miastach na prawach powiatów, 9. Nadwyżka bieżąca a dług lokalny w gminach i miastach na prawach powiatu, 10. Założenia i potencjalne skutki propozycji reformy finansów publicznych z roku 2007 dla samorządu terytorialnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-834-7
1. Analiza wypełnienia zadań publicznych na tle wydatków budżetu państwa i budżetów samorządowych, 2. Rola samorządu terytorialnego w decentralizacji zadań publicznych, 3. Zmiany w systemie finansowania gmin i powiatów na tle ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 4. Zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a budżety samorządowe, 5. Kategorie własnego potencjału dochodowego, nadwyżki bieżącej i własnego potencjału inwestycyjnego a dochody jednostek samorządu terytorialnego, 6. własny potencjał dochodowy gmin i miast na prawach powiatu a zmiana ustawy o dochodach jednostek terytorialnych, 7. Własny potencjał dochodowy a samorządowe wydatki oświatowe, 8. Nadwyżka bieżąca i stabilne dochody bieżące w gminach i miastach na prawach powiatów, 9. Nadwyżka bieżąca a dług lokalny w gminach i miastach na prawach powiatu, 10. Założenia i potencjalne skutki propozycji reformy finansów publicznych z roku 2007 dla samorządu terytorialnego
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-916878-1-3
R.1 Na początek-trochę prawa (Europejska Karta Samorządu Terytorialnego). R.2 Uchwała budżetowa. R.3 Budżet jednostki samorządu terytorialnego. R.4 Jak zrozumieć uchwałę budżetową. R.5 Wolno się zadłużać, ale.. R.6 Średnia gmina, średni powiat, średnie województwo. R.7 Jak to się robi, czyli 25 dobrych rad.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-273-8
Cz. I Dochody jednostek samorządu terytorialnego. 1. Lokalne daniny publiczne jako źródło dochodów własnych samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy. 2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego z udziałów w podatkach państwowych, 3. System wyrównania dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle zasad subwencjonowania - ewolucja i stan obecny. 4. Subwencje ogólne i dotacje celowe z budzetu państwa do budżetow JST - problem skutków ich stosowania i wpływu na samodzielność finansową JST. 5. Subwencja oświatowa jako źródło finansowania wydatków budżetowych gmina na działalność szkół w latach 1996-2005 6. Adekwatność dochodów JST w Polsce do zakresu realizowanych zadań bieżących po roku 2003. 7. Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle zrożnicowanych uwarunkowań ich rozwoju Cz.II Pozabudżetowe źródła finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego (zagadnienia wybrane) 1. Gospodarka funduszowa a gospodarka budźetowa w jednostkach samorządu terytorialnego, 2. Bank jako instytucja finansowa wspierająca realizację zadań inwestycyjnych podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 3. Pożyczki z budżetu państwa oraz dotacje rozwojowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizaję projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy europejskich 4. O potrzebie innego spojrzenia na bezpieczeństwo finansów samorządowych 5. Regulacje upadłościowe w samorządzie terytorialnym - przypadek USA. CZ. III Planowanie budżetowe i kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego 1. Próba analizy uprawnień decyzyjnych władz samorządowych w zakesie opracowywania i wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2. Długoterminowe zarządzanie finansoami jednostek samorządu terytorialnego a problem ciągłości decyzji ekonomicznych, 3. Budżet w ujeciu tradycyjnym a innowacyjne metody efektywnego zarzadania finansami publicznymi, 4. Nadzór nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego w świetle ureguowań prawnych, 5. Kontrola finansów jednostek samorządu terytorialnego - podejście zarządcze, 6. Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2005, 7. Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Cz.IV Wybrane problemy gospodarki jednostek samorządu terytorialnego , 1. czynniki wpływające na funkcjonowanie sieci szkół na przykładzie miasta Jarosławia, 2. Finansowanie dzialalności gminnej biblioteki publicznej (studium przypadku), 2. Finansowanie rozowju infrakstruktury na przykładzie miasta Szcecin, 3. Budowanie konkurencji w usługach komunalnych. Analiza zastosowania na podstawie sektora wodno-kanalizacyjnego, 3. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gmin miejskich w owjewództwie warmińsko - mazurskim, 4. Najem komunalnych lokali użytkowych i opłaty z nim związane, 5. Metody podziału kosztów i korzyści pomiędzy współpracujące jednostki samorządu terytorialnego, 6. Podejście programowe - nowatorska technika finansowania gminnych inwstycji nowej generacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Samorząd terytorialny - a dochód (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Samorząd terytorialny - dochód (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again