Form of Work
Książki
(28)
Status
only on-site
(25)
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(25)
Author
Borodo Andrzej
(2)
Będzieszak Marcin
(2)
Cieślak Rafał
(2)
Franek Sławomir
(2)
Kornberger-Sokołowska Elżbieta
(2)
Lubińska Teresa
(2)
Zdanukiewicz Julia
(2)
Bakalarczyk Sebastian
(1)
Bury Agata
(1)
Czempas Jan
(1)
Denek Emilia
(1)
Dolnicki Bogdan
(1)
Filipiak Beata
(1)
Flejterski Stanisław
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Hanusz Antoni
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Jarosiński Krzysztof
(1)
Jędrzejewski Lech
(1)
Kańduła Sławomir
(1)
Kociemska Hanna
(1)
Korenik Dorota
(1)
Korenik Stanisław
(1)
Kołaczkowski Bartosz
(1)
Marchewka-Bartkowiak Kamila
(1)
Markowska-Bzducha Ewa
(1)
Miemiec Wiesława
(1)
Patrzałek Leszek
(1)
Poniatowicz Marzanna
(1)
Ratajczak Małgorzata
(1)
Ruśkowski Eugeniusz
(1)
Sakowicz Marcin
(1)
Stępień Henryk
(1)
Woś Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(21)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(28)
Subject
Budżety terenowe
(27)
Samorząd terytorialny
(26)
Finanse publiczne
(10)
Banki
(4)
Gospodarka terenowa
(4)
Fundusze strukturalne UE
(3)
Podatki i opłaty lokalne
(3)
Decentralizacja (adm.)
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Podatek
(2)
Programy pomocowe UE
(2)
Samorząd gminny
(2)
Audyt wewnętrzny
(1)
Bancassurance
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżet
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Daniny publiczne
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Dochody państwowe
(1)
Fundusze Strukturalne UE
(1)
Informatyka
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Integracja europejska
(1)
Inwestycje
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Litwa
(1)
Makroekonomia
(1)
Niemcy
(1)
Opieka społeczna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Regionalne izby obrachunkowe
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rosja
(1)
Samorząd terytorialny -- prawo -- Polska -- stan na 2010 r
(1)
Skarb państwa
(1)
Słowacja
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Źródła finansowania samorządu terytorialnego
(1)
Subject: time
1989-
(4)
Subject: place
Białoruś
(1)
Czechy
(1)
Ukraina
(1)
29 results Filter
Book
In basket
(PLATINIUM)
ISBN: 978-83-7556-063-3
Część I. Specyfika, struktura i dynamika popytu JST na usługi bankowo-finansowe: 1. JST jako specyficzny podmiot na rynku bankowo-finansowym, 2. Samorząd terytorialny w Polsce i na świecie, 3. Analiza preferencji i oczekiwań JST wobec instytucji finansowych w świetle badań empirycznych. Część II. Analiza struktury i dynamiki podaży usług bankowo-finansowych dla JST: 1. Instytucjonalne otoczenie JST w Polsce, 2. Instrumenty instytucji finansowych, 3. Bankowość elektroniczna jako forma obsługi JST, 4. Analiza oferty produktowo-usługowej banków i pozostałych instytucji finansowych dla JST (głównie gmin) województwa zachodniopomorskiego. Część III. Model kompleksowej obsługi JST na rynku finansowym: 1. Identyfikacja determinant organizacyjnych i prawnych w obszarze współpracy JST z instytucjami finansowymi , 2. Gospodarowanie majątkiem JST a zapotrzebowanie na usługi bankowo-finansowe, 3. Model arzadzania ryzykiem finansowym w oparciu o dostępne instrumenty rynku bankowo-finansowego, 4. Model zarządzania długiem i rola instytucji finansowych 5. Możliwości wykorzystywania produktów i usług bankowo-finanoswych, 6. Kompleksowe podejście do obsługi bankowo-finansowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-920189-1-5
R. I Finansowe aspekty samorządności terytorialnej, R. II Budowa demokracji lokalnych w III Rzeczpospolitej, R. III Wydatki budżetowe samorządu terytorialnego,R. IV Dochody gmin w latach 1991-1998, R. V Dochody samorządu terytorialnego w latach 1999-2003
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-812-5
1. Podatkowe źródła dochodów gmin - wymiar, pobór, egzekucja, wybrane problemy, 2. Decyzje finansowe samorządu terytorialnego w orzecznictwie regionalnych izb obrachunkowych. Wybrane przypadki, 3. Podstawy tworzenia długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego, 4. Ograniczenia zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, 5. Kontrola finansowa jako instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, 6. Raport o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jako instrument zarządzania i controllingu w jednostkach sektora finansów publicznych. Próba oceny regulacji prawnej, 7. Samorząd terytorialny w świetle funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 8. Działalność jednostek samorządu terytorialnego w ustaleniach kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, 9. Analiza zmian sytuacji dochodowej wybranych gmin województwa śląskiego w latach 1999-2004 na podstawie ilorazu potencjałów, 10. Wydatki budżetowe gmin a poziom życia mieszkańców (na podstawie gmin województwa śląskiego)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88500-85-6
1. Przesłanki decentralizacji środków publicznych i funkcjonowania samorządności lokalnej. 2. Podstawy prawne polityki finansowej samorządu lokalnego. 3. Charakterystyka źródeł podatkowych samorządu lokalnego. 4. Dochody transferowe jednostek samorządu lokalnego. 5. Pozostałe elementy dochodów i przychodów samorządów lokalnych. 6. Budżet w samorządach lokalnych. 7. Przekazywanie zadań samorządom lokalnym w latach 2001-2004 w świetle praktyki (gmina miasto Włocławek - analiza przypadku). 8. Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89795-21-3
Kształtowanie się struktur samorządu terytorialnego jako wyraz decentralizacji państwa; Decentralizacja i usprawnienie systemu wdrażania funduszy UE w Polsce; Prefinansowanie jako instrument ułatwiający absorpcję środków unijnych prze jednostki samorządu terytorialnego; Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE przez samorządy lokalne województwa wielkopolskiego; Rola związków gmin przy absorpcji środków z programów pomocowych UE; Pozabudżetowe źródła finansowania inwestycji gminnych w latach 1996-2004; Dochody włsane jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w świetle członkostwa w Unii Europejskiej. Wybrane aspekty; Absorpcja funduszy UE przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle ich dochodów budżetowych. Studium porównawcze; Praktyczne aspekty obsługi przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. projektów dofinansowywanych ze środkó strukturalnych Unii Europejskiej w 2005 roku; Rola zagranicznych źródeł finansowania w procesie aktywizacji sektora badawczo-rozwojowego w Polsce; Znaczenie europejskiego funduszu społecznego w realizacji aktywnej polityki państwa na rynku pracy w Polsce; Kreowanie rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego; Źródła dochodów budżetowych krajów związkowych w Republice Federalnej Niemiec.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 523)
Wstęp; 1. Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego; 2. Urządzenia infrastruktury komunalnej jako podstawowy czynnik rozwoju lokalnego; 3. Możliwości i kierunki rozwoju inwestycji komunalnych; 4. System finansowania komunalnych projektów inwestycyjnych; Wnioski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0240-1
1. Wprowadzenie do problematyki badawczej; 2. Budżet jako podstawa samorządowej gospodarki finansowej; 3. Organizacyjno-prawne formy gospodarki finansowej samorządu terytorialnego; 4. Źródła finansowania zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; 5. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; 6. Wewnętrzna kontrola finansowa samorządu; 7. Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad samorządową gospodarką finansową
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-47-3
1. Samorząd terytorialny w zreformowanym systemie finansów publicznych, 2. Zasady samorządowej gospodarki finansowej, 3. Dochody i wydatki gmin, powiatów oraz województw, 4. Podatki i opłaty w systemie danin publicznych w Polsce, 5. Samorządowa polityka finansowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0152-7
Cz.I System finansów jednostek samorządu terytorialnego: 1. Kwestie ogólne systemu jednostek samorządu terytorialnego, 2. Budżet jednosteki samorządu terytorialnego, 3. Procedura budzetowa, 4. Dochody i wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego, 5. Deficyt budzetowy i dług jednsotek samorządu terytorialnego. Cz.II Mechanizmy realizacji polityk unijnych: 6. Ogólne pojecia, zasady i podstawy prawne polityk unijnych, 7. Fundusze i inicjatywy wspólnotowe, 8. Dokumenty programowe, 9. System instytucjonalny - założenia ogólne. Cz.III Pozyskiwanie środków europejskich przez polskie samorządy: 13. Procedura związana z ubieganiem się o dofinansowanie, 14. Projekty partnerskie jednostek samorządu terytorialnego a środki europejskie, 15. Dotychczasowe doswiadzenia w wykorzystaniu funduszy unijnych przez polskie samorządy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0790-1
I. System finansów jednostek samorządu terytorialnego: 1. Kwestie ogólne systemu finansów jednostke samorządu terytorialnego; 2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego; 3. Procedura budżetowa; 4. Dochody i wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego; 5. Deficyt budżetowy i dług jednostek samorządu terytorialnego; II. Mechanizmy realizacji polityk unijnych: 6. Ogólne pojęcia, zasady i podstawy prawne polityk unijnych; 7. Fundusze i inicjatywy unijne; 8. Dokumenty programowe; 9. System instytucjonalny- założenia ogólne; III. Środki Unii Europejskiej w polskim systemie finansów publicznych: 10. Status prawny środków europejskich; Tryb dokonywania płatności i rozliczeń środków przeznaczonych na realizację narodowej strategii spójności w latach 2007-2013; 12. Gospodarowanie środkami europejskimi a dyscyplina finansów publicznych; IV. Pozyskiwanie środków europejskich przez polskie samorządy: Procedura związana z ubieganiem się o dofinansowanie; Projekty partnerskie jednostek samorządu terytorialnego a środki europejskie; 15. Partnerstwo publiczno-prywatne z wykorzystaniem środków europejskich (projekty hybrydowe); 16. Dotychczasowe doświadczenia w wykorzystywaniu funduszy unijnych oraz ogólne założenia polityki spójności na lata 2014-2020.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-364-7
Podstawowe pojęcia związane z budżetem państwa; Podstawowe pojęcia makroekonomiczne; Podstawowe wielkości budżetu państwa; Dochody budżetu państwa; Wydatki budżetu państwa; Budżet środków europejskich i rozliczenia z UE; Finansowanie deficytu budżetowego; Zobowiązania i należności Skarbu państwa; Sektor finansów publicznych; Prywatyzacja majątku Skarbu Państwa; Budżet samorządu terytorialnego; Inne pojęcia związane z budżetem państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-281-5
1. Uwarunkowania funkcjonowania współczesnego samorząu terytorialnego, 2. Samorządność regionalna i skuteczna polityka rozwoju regionalnego, 3. Efektywne zarządzanie przepływem informacji w ukłądzie lokalnym, 4. Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne narzędziem podnoszenia sprawności instytucji lokalnych, 5. Modernizacja i samodzielność finansowa jednstek samorządowych, 6. Perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego w warunkach integracji i modernizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-834-7
1. Analiza wypełnienia zadań publicznych na tle wydatków budżetu państwa i budżetów samorządowych, 2. Rola samorządu terytorialnego w decentralizacji zadań publicznych, 3. Zmiany w systemie finansowania gmin i powiatów na tle ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 4. Zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a budżety samorządowe, 5. Kategorie własnego potencjału dochodowego, nadwyżki bieżącej i własnego potencjału inwestycyjnego a dochody jednostek samorządu terytorialnego, 6. własny potencjał dochodowy gmin i miast na prawach powiatu a zmiana ustawy o dochodach jednostek terytorialnych, 7. Własny potencjał dochodowy a samorządowe wydatki oświatowe, 8. Nadwyżka bieżąca i stabilne dochody bieżące w gminach i miastach na prawach powiatów, 9. Nadwyżka bieżąca a dług lokalny w gminach i miastach na prawach powiatu, 10. Założenia i potencjalne skutki propozycji reformy finansów publicznych z roku 2007 dla samorządu terytorialnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-834-7
1. Analiza wypełnienia zadań publicznych na tle wydatków budżetu państwa i budżetów samorządowych, 2. Rola samorządu terytorialnego w decentralizacji zadań publicznych, 3. Zmiany w systemie finansowania gmin i powiatów na tle ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 4. Zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a budżety samorządowe, 5. Kategorie własnego potencjału dochodowego, nadwyżki bieżącej i własnego potencjału inwestycyjnego a dochody jednostek samorządu terytorialnego, 6. własny potencjał dochodowy gmin i miast na prawach powiatu a zmiana ustawy o dochodach jednostek terytorialnych, 7. Własny potencjał dochodowy a samorządowe wydatki oświatowe, 8. Nadwyżka bieżąca i stabilne dochody bieżące w gminach i miastach na prawach powiatów, 9. Nadwyżka bieżąca a dług lokalny w gminach i miastach na prawach powiatu, 10. Założenia i potencjalne skutki propozycji reformy finansów publicznych z roku 2007 dla samorządu terytorialnego
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88166-85-9
1.Decentralizacja fiansów publicznych a samodzielność finansowa gminy, 2.Gwarancje samodzielności fiannsowej gminy i ich klasyfikacja, 3.Gwarancje samodzielności finaoswej gminy wynikajace z prawa międzynarodowego i ponadnarodowego, 4.Konstytucyjne gwarancje samodzielności fiannsowej gminy w zakresie jej dochodów publicznoprawnych, 5.Ustawowe gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie jej dochodów własnych, 6.Ustawowe gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie jej dochodów transferowych, 7.Instytucja sądowej ochrony samodzielności finansowej gminy w zakresie jej dochodów publicznoprawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografia / Politechnika Radomska ; Nr 81)
1. Pozycja ustrojowa gminy a jej samodzielność, 2. Podstawy prawne gospodarki finansowej polskich gmin w latach 1991-2000, 3. Samodzielność finansowa polskich gmin w świetle pragmatyki gospodarczej, 4. Ewolucja samodzielności finansowej polskich gmin w latach 1991-2000
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7806-396-4
1. Teoretycznoprawne zagadnienia stosunków finansowych pomiędzy państwem a samorządem terytorialnym; 2. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce; 3. Ogólne zagadnienia prawne finansów samorządu terytorialnego; 4. Podatki i opłaty jako dochody własne samorządu terytorialnego; 5. Udziały w podatkach jako źródła dochodów samorządów gminnych; 6. Subwencja ogólna jako źródło dochodu samorządu gminnego; 7. Dotacje celowe jako źródła dochodów samorządów gminnych; 9. Źródła dochodów samorządu powiatowego; 10. Źródła dochodów samorządu województwa; 11. Gospodarka komunalna i działalność gospodarcza samorządu terytorialnego; 12. Regulacje prawne w zakresie długu publicznego i deficytu budżetowego gmin, powiatów i województw; 13. Prawo o wydatkach jednostek samorządu terytorialnego; 14. Prawo budżetowe jednostek samorządu terytorialnego- pojęcia, zasady, formy organizacyjne; 15. Procedura budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego; 16. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego; 17. Kontrola i nadzór nad działalnością finansową jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
Samorząd terytorialny a banki / pod red. Andrzej Borodo. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2002. - 185, [14] s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7285-110-7
1.Kredyty, pożyczki i obligacje jako źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, 2.U dział Oddziału Regionalnego PKO Banku Polskiego S.A. w Bydgoszczy w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego, 3.Związki samorządu terytorialnego z bankami z perspektywy budżetu Torunia, 4.Banki samorządowe-zagadnienie ich powołania, zadań, charakteru i pozycji, 5.Kredyty bankowe dl a jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia Oddziału Regionalnego PKO BP S.A. w Bydgoszczy, 6.Związki samorządu terytorialnego z bankami komercyjnymi z punktu widzenia Oddziału PKO Banku Polskiego S.A. w Wąbrzeźnie, 7.Kredyty, pożyczki i obligacje jednostek samorządu terytorialnego w świetle działalności kontrolnej, opiniodawczej i nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych, 8.Związki samorządu terytorialnego z banka mi w świetle doświadczeń powiatu Nowe Miasto Lubawskie w latach 1998-2001, 9.Udział banku w emisji obligacji komunalnych - na przykładzie PKO BP S.A, 10.Działalność lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych a potrzeb y pożyczkowe jednostek samorządu terytorialnego, 11. Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w sprawach kredytów, pożyczek i obligacji, 12.Zaciąganie kredytów oraz emisja obligacji komunalnych a działalność regionalnych izb obrachunkowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7205-251-3
Wstęp, I. Funkcjonowanie podsektora samorządowego w reformowanym sektorze finansów publicznych, Partnerstwo i konkurencja w strategiach działania sektora publicznego i sektora prywatnego, Budżet państwa a budżety jednostek samorządu terytorialnego, Determinanty stabilizacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w warunkach Polski, Problemy decentralizacji i nierównowagi fiskalnej w badaniach OECD, Regulacje upadłościowe w samorządzie terytorialnym-wybrane problemy, Nowe wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce, Instytucja naprawy samorządu terytorialnego, Partnerstwo publiczno-prywatne jako innowacyjna forma realizacji zadań w sektorze publicznym, Rating jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Zakres uprawnień partnerów w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, Budżet zadaniowy-wyzwania dla państwa i samorządu terytorialnego, II. Dochody i przychody budżetów jednostek samorządu terytorialnego, W sprawie klasyfikacji dochodów jednostek samorządu terytorialnego, Zasady refundacji dochodów gmin utraconych z tytułu ustawowych ulg w podatkach i opłatach lokalnych-wybrane aspekty prawne, Podatek liniowy a dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Udzialy w podatkach państwowych w budżecie dużego miasta, Zróżnicowanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 1999-2005, Problem pomiaru wpływu subwencji ogolnej na rozwój regionalny, Pozyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane w ramach postepowań naprawczych lub ostrożnościowych, Znaczenie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla systemu finansów samorządu terytorialnego w Polsce, Zorganizowany rynek kapitałowy jako miejsce pozyskiwania kapitału przez samorząd, Instrumenty stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego w obszarze gminnej polityki dochodowej, III. Wybrane zagadnienia polityki wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego, Wydatki publiczne w krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2005, Dotowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizacji zadań przez inne jednostki samorządu terytorialnego, Decyzje w sprawie zwrotu dotacji-watpliwości na tle art.190 ustawy o finansach publicznych, Rola i zanczenie polityki inwestycyjnej gmin w procesie rozwoju lokalnego, Zmiany skłonności do inwestowania i zasobności dochodowej gmin wielkomiejskich woj.śląskiego w latach 1999-2005, Doświadczenia samorządowe we wdrażaniu ZPORR jako narzędzia wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego w 2004 i 2005 roku, Problematyka dopuszczalności inicjatywy radnych dla zgloszania poprawek do projektu uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w zakresie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2005.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-49-1
1. Pojęcie i znaczenie przestrzeni. 2. Przestrzenne aspekty procesów rozwoju i wzrostu - skala regionalna i lokalna. 3. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. 4. Modele obsługi finansowej jednostki samorządu terytorialnego. 5. Przegląd rynkowych i preferencyjnych instrumentów finansowych oraz niedopasowanie usług banku do potrzeb jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again