Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(6)
Author
Buczkowski Piotr
(1)
Lutrzykowski Alfred
(1)
Rubaj Anna
(1)
Sochacka-Krysiak Hanna
(1)
Szkudlarek Jolanta
(1)
Wiatr Jerzy J
(1)
Wróbel Sylwester
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Samorząd terytorialny
(6)
Budownictwo
(1)
Budżety terenowe
(1)
Finanse publiczne
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Miasta
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd miejski
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
(Forum Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ; Rok 10 Nr3(20))
1. Zadania samorząu gminnego w dziedzinie ochrony zdrowia, 2. Kilka uwag o kształtowaniu prawa samorządu terytorialnego, 3. Węzłowe problemy finansowania dróg samorządowych, 4 .Inspektor nadzoru budowlanego jako podmiot administracji zespolonej, 5. Pozwolenie na budowę a dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych, 6. Administacyjnoprawne uwarunkowania polityki społecznej, 7. Zasady służby cywilnej w Polsce i Wielkiej Brytanii, 8. Samorząd terytorialny a samorząd specjalny. Zagadnienia wybrane, 9. Prawne i organizacyjne perspektywy informatyzacji samorządu terytorialnego, 10. Dobro jednostki a dobro wspólne. Debata między liberałami a komunitarystami, 11. Rejestry działalności gospodarczej regulowanej prowadzone przez organy samorządu terytorialnego, 12. Problemy podziału terytorialnego Polski, 13. Problmey współdziałania wojewody z samorządem terytorialnym w zakresie ochrony środowiska, 14. Ewolucja zadań samorządu gminnego w zakresie mieszkalnictwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-345-4
Cz.I Rola samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych: Pojęcie oraz atrybuty samorządu terytorialnego jako odrębnego związku publiczno-prawnego; Samorząd terytorialny w systemie władzy i administracji publicznej demokratycznego państwa; Zarys ewolucji pojęcia samorządu terytorialnego a kształtowanie się stosunków między samorządem a państwem; Miejsce samorządu terytorialnego w sektorze publicznym; Struktura samorządu terytorialnego; Decentralizacji terytorialna w świetle Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego; Zasięg, rodzaje i formy realizacji lokalnych zadań publicznych w Polsce; Cz.II Finansowanie loaklnych zadan publicznych: Źródła finansowania lokalnych zadań publicznych a problem samodzielności jednostek samorządu terytorialnego; Samorządowe dochody własne; System zasilania zewnętrznego budżetów samorządowych; Potrzeby i wydatki inwestycyjne w samorządzie terytorialnym a możliwości i źródła ich finansowania; Zasady i formy pozyskiwania przychodów zwrotnych przez jednostki samorządu terytorialnego; Lokalny dług publiczny w RP. Poziom, struktura, zagrożenia, ograniczenia; Planowanie i prognozowanie budżetów samorządowych; Zasady wykonywania budżetów samorządowych; Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna gospodarki oraz finansów samorządu terytorialnego; Nowe zarządzanie publiczne a perspektywy ewolucji działalności gospodarczo-finansowej jednostek samorządowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-344-8
1. Wstęp, 2. Wstęp do drugiego wydania, 3. Sprawowanie władzy w perspektywie konfliktów lokalnych, 3. Czynniki wpływające na przebieg konfliktów w samorządach terytorialnych, 4. Między mitem społeczeństwa obywatelskiego a codziennością demokracji lokalnej, 5. Lokalne protest y na tle ochrony środowiska, 6. Protesty lokalizacyjne jako egzemplifikacja zmiany systemowej połowy lat dziewięćdziesiątych, 7. Rola, przyczyny i skutki dominacji interesów indywidualnych nad ogólnospołecznymi w konfliktach środowiskowych, 8. Wspólnoty mieszkaniowe; strony i ich strategie w sytuacjach konfliktu. Studium przypadku, 9. Śląski neotrybalizm, czyli ład i konflikty społeczne wywołane jego pojawieniem się, 10. Protesty w Polsce w latach 1998-2000.Próba systematyzacji, 11. Prowadzenie dialogu społecznego na szczeblu lokalnym, 12. Mechanizm partycypacji i jego wykorzystanie w procesie budowania strategii rozwoju gmin
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7205-266-7
I. Samorząd miejski - kształt, zadania o obszary aktywności: Kategorie miast a samorząd miejski w Polsce; Ustrój samorządu miejskiego w Rzeczypospolitej - od regulacji zaborczych do unifikacji; Samorząd miejski w Polsce w latach 1918-1933; Rola samorządu terytorialnego w ochronie środowiska w polityce ekologicznej państwa; Problemy kształtowania usług komunalnych; Kreowanie wizerunku gminy miejsko-wiejskiej na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego; Niepowodzenia gmin województwa śląskiego w budowie parków wodnych w świetle relacji prasowych (studia przypadków); Współpraca miast i gmin na pograniczu polsko-niemieckim (wybrane problemy); Utworzenie związku komunalnego; System władzy lokalnej na przykładzie Anglii. II. Organy i instytucje samorządu miejskiego: Wójt - gminny polityczny lider; Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i jej reprezentowanie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta; Koncepcja menadżera na przykładzie władzy lokalnej w Irlandii ; Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie jednostek pomocniczych gminy; Rozwój i rola pracy lokalnej w Polsce. III. Miasta na prawach powiatu: Ustrój miasta na prawach powiatu; Budżety miast na prawach powiatu; Atuty miast na prawach powiatu w województwie podkarpackim; Wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w mieście Ruda Śląska; Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Bielsku-Białej. IV. Samorząd europejskich metropolii: Władza lokalna w Londynie; Ustrój i organizacja samorządy lokalnego Moskwy; Samorząd miasta stołecznego Zagrzebia; Samorząd miejski w Norwegii na przykładzie Oslo, Bergen i Stavanger; Uwarunkowania rozwoju funkcji metropolitarnych Stuttgartu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Współczesne problemy socjologii polityki / Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie ; 3)
ISBN: 83-87739-73-1
1. Przemiany samorządu terytorialnego w świetle badań, 2. Władze powiatowe po reformach 1998-1999, 3. Efekty reformy edukacji w gminie Kobylnica
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-417-0
Samorząd terytorialny a dynamika procesu przemian ustrojowych Polski w latach osiemdziesiątych XX wieku; Polski model samorządu terytorialnego a wyzwania XXI wieku; W kwestii organizacyjnych i kulturowych uwarunkowań demokratyzmu polskiego terytorialnego samorządu; Samorząd terytorialny w świetle aksjologii; Siła i słabość społecznego zaplecza samorządowych organów; Zasady finansowania wspólnot samorządowych w teorii i praktyce; Samorząd terytorialny - partycypacja instrumentalna czy podmiotowa; Dysfunkcjonalne rozwiązania prawne w polskim samorządzie terytorialnym; Model samorządu terytorialnego a standardy europejskie (15 lat po ratyfikacji Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego); Kondycja polskiego samorządu gminnego w Unii Europejskiej. Wybrane aspekty; Dyskusje i spory o celowość i zasady tworzenia powiatów; Polityczny lider; Samorząd gminny z perspektywy wójtów i przewodniczących rad; Ochrona i opieka nad obiektami z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego jako przedmiot zadań wladz lokalnych i regionalnych; Niepełnosprawni obywatele w działalności samorządu województwa kujawsko-pomorskiego; Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji trzeciego sektora na przykładzie miasta Bydgoszcz; Metropolia londyńska - doświadczenia i wnioski z polskiej perspektywy; Refleksje wokół instytucji zastępcy w islandzkich radach gmin; Wspólny samorząd jako droga dialogu i sposób na zażegnanie protestancko-katolickiego konfliktu w Irlandii Północnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again