Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(12)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(12)
Author
Baran Beata
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Cilak Małgorzata
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Hanusz Antoni
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jagoda Joanna
(1)
Jesiołowski Kamil
(1)
Kalisiak-Mędelska Magdalena
(1)
Karpiuk Mirosław
(1)
Kil Jan
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kozaczek Jan
(1)
Król Piotr
(1)
Kurzyna-Chmiel Danuta
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Lutrzykowski Alfred
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Nowak Krystian
(1)
Nowak Paweł A
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Patryk Aleksandra
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Rokicka Magdalena
(1)
Rzepka Michał
(1)
Seredocha Izabela
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobczak Eugeniusz. Red
(1)
Sroka Jacek (1967- )
(1)
Wasilewski Jacek
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wróbel Józef
(1)
Ćwiertniak Tomasz
(1)
Świątkowski Andrzej Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(14)
Ukraine
(1)
Language
Polish
(14)
Subject
Samorząd terytorialny
(14)
Budżety terenowe
(3)
Administracja elektroniczna
(2)
Absolutorium (prawo)
(1)
Benchmarketing
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Broń palna
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Demokracja deliberatywna
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Ekorozwój
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Elita władzy
(1)
Farmaceuci
(1)
Godność ludzka
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gospodarka żywnościowa
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Internet
(1)
Kadry
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kroński, Aleksander
(1)
Media społecznościowe
(1)
Normy ISO 9001
(1)
Obligacje komunalne
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odszkodowanie
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Oświata
(1)
Partie polityczne
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Polityka
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Pozwolenia administracyjne
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Przepadek rzeczy
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Równość (prawo)
(1)
Siła robocza
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
System obronny państwa
(1)
Sztuka
(1)
Służba więzienna
(1)
Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych
(1)
Uber
(1)
Wina (prawo)
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Władza
(1)
Zapłodnienie sztuczne
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Źródła finansowania samorządu terytorialnego
(1)
Subject: time
2001-0
(9)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.)
(1)
Mołdawia
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
19 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61752-32-5
Zawiera: Kulturowe oraz instytucjonalne uwarunkowania dialogu społecznego w krajach Unii Europejskiej i w Polsce; Systemowo-polityczne uwarunkowania dialogu społecznego w polskich regionach; Cechy regionalnej przestrzeni instytucjonalnej w Polsce; Jakie są polskie województwa? Próba konceptualizacji modelu regionalnych uwarunkowań działania WKDS; Wybrane wyniki zogniskowanych wywiadów grupowych; Konkluzje ze zogniskowanych wywiadów grupowych; Wybrane wyniki wywiadów z sekretarzami WKDS; Wnioski z analizy dokumentacji wojewódzkich komisji dialogu społecznego; Rekomendacje końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Doktoraty Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ISBN: 978-83-7285-694-4
1. Pojęcie i ogólna charakterystyka instrumentów wspierania rozwoju gospodarczego; 2. Pojęcie i rodzaje prawno finansowych instrumentów wspierania rozwoju gospodarczego; 3. Rządowe instrumenty oddziaływania na rozwój gospodarczy - ogólna charakterystyka prawna; 4. Instrumenty rozwoju gospodarczego stosowane przez jednostki samorządu terytorialnego w dziedzinie podatków; 5. Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wydatków budżetowych; 6. Instrumenty rozwoju gospodarczego stosowane przez samorządy w dziedzinie długu publicznego i deficytu budżetowego oraz instytucje bankowo-kredytowe samorządu; 7. Działalność gospodarcza samorządu jako instrument rozwoju gospodarczego; 8. Instrumenty prawno finansowe jednostek samorządu terytorialnego związane z pozyskiwaniem środków z budżetu Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8030-005-7
Zewnętrzne źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego; Chiński lokalny rynek kapitałowy - reformy, tradycja i kultura : Benchmarketing jako metoda wsparcia procesu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego; Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - czynnik pobudzający czy ograniczający udział w rynku kapitałowym ?; Udział podmiotów leczniczych założonych przez jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym; Analiza struktury instrumentów finansowych służących finansowaniu deficytu wybranych miast na prawach powiatu w latach 2005-2014; Arystotelejska koncepcja dobra wspólnego a rynek kapitałowy; Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami prywatnymi za zasadach PPP; Emisja obligacji komunalnych na rynku niepublicznym w latach 2010-2014 na przykładzie województwa śląskiego; Kredyty bankowe i obligacje komunalne jako zewnętrzne źródła finansowania wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Akademia Samorządowa)
ISBN: 978-83-8088-891-3
Zawiera: 1. Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym: 1.1. Samorząd terytorialny – na czym polega; 1.2. Po pierwsze prawo. Samorząd terytorialny w polskim systemie prawnym; 1.3. Relacje wspólnoty – wspólnota relacji; 1.4. Marketing terytorialny. 2. Wirtualny samorząd: 2.1. W drodze do Matrixa; 2.2. Społeczeństwo informacyjne a zadania administracji publicznej; 2.3. Okna samorządu terytorialnego do wirtualnego świata; 2.4. Real na dziś – samorząd terytorialny w Internecie: 2.4.1. Dobór próby; 2.4.2. Zakres badania; 2.4.3. Termin prowadzenia badania; 2.4.4. Wyniki badania; 2.4.5. Podsumowanie wyników; 2.4.6. Pytania badawcze; 2.4.7. Wyniki badania „e-Usługi publiczne jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego” w obszarze serwisów BIP; 2.4.8. Udogodnienia zwiększające dostępność serwisów BIP jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego; 2.4.9. Spełnianie niektórych wymogów Rozporządzenia o BIP; 2.4.10. Podsumowanie badania „e-Usługi publiczne jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego” w obszarze serwisów BIP; 2.5. Interwencja, inwestycja i… problemy; 2.6. I co dalej? 3. Sprawozdanie z Matrixa: 3.1. Media społecznościowe – wejście do Matrixa; 3.2. Samorząd terytorialny w media społecznościowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-4158-5
1.Wokół pojęcia "oświata"; 2. Obowiązki oświatowe jednostki; 3. Zadania publiczne; 4. Rola (państwa) administracji rządowej w realizacji publicznych zadań oświatowych; 5. Realizacja publicznych zadań oświatowych przez samorząd terytorialny; 6. Współdziałanie w wykonaniu oświatowych zadań publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Samorząd Terytorialny w XXI wieku)
ISBN: 978-83-8019-058-0
1. W kręgu europejskich standardów: Polski samorząd terytorialny i problemy jago europeizacji; Europejski wymiar polskiego samorządu terytorialnego; Integracja Polski z Unia Europejska a funkcjonowanie polskiego samorządu terytorialnego. Wybrane aspekty; Europejska współpraca regionalna. Problemy i perspektywy. Wyzwania dla samorządu terytorialnego; dekada członkowstwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy samorządu terytorialnego; Czy istnieje europejski model samorządu terytorialnego?; Rola i zadania kadr administracji samorządowej w Polsce na tle europejskim; Wspieranie partycypacji obywatelskiej w Polsce a dochodzenie do standardów europejskich; 2. Refleksje nad modelem samorządu terytorialnego: Konstytucyjno-aksjologiczne podstawy samorządu; Polska reforma terytorialnego samorządu w kontekście przezwyciężenia dziedzictwa PRL. Próba interpretacji antropologiczno-psychologicznej; Restytucja samorządu lokalnego w 1990 roku na tle polskich tradycji samorządowych; Rozbudowa samorządu terytorialnego w Polsce, problem podziału terytorialnego państwa i metropolizacji w kontekście integracji europejskiej; Demokracja i partycypacja w gminie wiejskiej; czy samorząd w Polsce powinien być reformowany? Sukcesy i porażki - stan debaty samorządowej w Polsce; 3. Samorząd w działaniu: Wyzwania dla samorządu terytorialnego w obszarze kultury wynikające z programu unijnego „Kreatywna Europa”; Powiat toruński - powiatowy wymiar integracji z Unia Europejską w świetle dziesięcioletnich doświadczeń - próba podsumowania; Problemy rozwoju miasta postprzemysłowego na przykładzie Pabianic; Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego powiatu chełmińskiego; Wykorzystanie funduszy unijnych w samorządzie lokalnym na przykładzie gminy i powiatu bełchatowskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88490-89-7
1. Wprowadzenie. Elita polityczna średniego szczebla - problematyka badania, 2. Zarys socjologicznego portretu elity politycznej sześciu powiatów, 3. Społeczny kapitał rodzinny a kapitał przywódczy w demokracji lokalnej, 4. Demokratyczna i samorządowa reforma powiatów - porażka czy sukces nowej instytucji?, 5. Samorządność czy administrowanie? Status powiatu postrzegany przez pryzmat wykonywanych zadań, 6. Powiatowe partie polityczne - trudna adaptacja, 7. O idei reprezentacji politycznej, 8. Powiatowe odmiany reprezentacji politycznej, 9. Dwa obrazy aktywności obywatelskiej - perspektywa władz samorządowych i perspektywa mieszkańców
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XIX. Zeszyt specjalny)
Temat: Kroński, Aleksander (prawnik ; 1870-1935) ; Demokracja deliberatywna - prawo - Polska ; Inicjatywa ludowa - prawo - Polska ; Społeczeństwo obywatelskie - a inicjatywa ustawodawcza - Polska ; Rzecznik praw obywatelskich - organizacja - Polska ; Równość (prawo) - prawodawstwo - Polska ; Dyskryminacja - prawo - Polska ; Farmaceuci - klauzula sumienia - prawo - Polska ; Farmaceuci - etyka - Polska ; Prawa człowieka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Godność ludzka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Zapłodnienie sztuczne - etyka ; Zapłodnienie sztuczne - metody - prawo ; Wina (prawo) - a indukcja ; Wina (prawo) - a abdukcja (log.) ; Wina (prawo) - a dedukcja ; Dowód sądowy - a opinie prawne ; Ekspertyza (prawo) - a a dowód sądowy ; Przepadek rzeczy - prawo - Polska ; Orzeczenie sądowe ; Prawo karne procesowe ; Broń palna - użytkowanie - prawo - Polska ; Pozwolenia administracyjne - prawo - Polska ; Administracja elektroniczna - organizacja - Polska ; Administracja elektroniczna - a doręczenie pisma - prawo - Polska ; Budżety obywatelskie - a samorząd terytorialny ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd powiatowy ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd wojewódzki ; Równość (prawo) - Polska ; Postępowanie administracyjne - a równość (prawo) ; Samorząd terytorialny - organizacja - teoria - Polska ; Służba więzienna - odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Dyscyplina pracy - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a policja - prawo ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Irlandia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Australia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Stany Zjednoczone (USA) ; Sztuka - fałszerstwo - handel ; Odpowiedzialność cywilna - handel - sztuka ; Prawo gospodarcze - Polska ; Uber - a kierowcy zawodowi - prawo pracy ; Prawo pracy - a lojalność ; Prawo pracy - a praworządność ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - ustrój - historia ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - autonomia (politol.) ; Mołdawia - ustrój ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - budżety obywatelskie - stan na 2018 r
Zawiera: O ustroju Gagauzji – przyczynek do dyskusji; Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja demokracji deliberatywnej i wyraz świadomości konstytucyjnej; The implementation of the principles of equality and the prohibition of discrimination in the activities of the Ombudsman as an independent authority for equal treatment; Poszukując podstaw prawnych odmowy wydania leku przez aptekarza – czyli kilka uwag na tle wolności sumienia polskiego farmaceuty; Wokół zagadnienia filozoficznych podstaw praw człowieka; Wolność prokreacyjna a tzw. problem „zbawczego rodzeństwa” (ang. savior sibling); Uzasadnienie i przekonanie jako podstawy dowodu w procesie karnym; Dowód z opinii instytutu naukowego (art. 290 k.p.c.) w świetle orzecznictwa sądowego – wybrane zagadnienia; Wpływ orzeczenia przepadku na sytuację prawną małżonka skazanego; Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako środek zaskarżenia sui generis; Administracyjne cofnięcie pozwolenia na broń. Polemika na kanwie przypadków regulowanych art. 18 ustawy o broni i amunicji; Komunikacja elektroniczna w funkcjonowaniu administracji publicznej; Budżet obywatelski a budżet partycypacyjny. Dwa rozwiązania dla jednego miasta w konsekwencji nowelizacji prawa samorządowego; Odrzucenie uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi powiatu i województwa – głos w wieloletniej dyskusji; Realizacja zasady równości wobec prawa w postępowaniu administracyjnym; Aleksandra Krońskiego teoria samorządu terytorialnego; Nullum crimen sine lege certa and the disciplinary offences of Prison Service officers; Rola „ombudsmanów policyjnych” w realizacji zasady democratic policing; Zasady odpowiedzialności sprzedawcy przy sprzedaży fałszywego dobra kultury; Nowa instytucja prawa gospodarczego – zarząd sukcesyjny. Analiza prawna; Próba ochrony przed elektroniczną technologią pracowniczego statusu zatrudnionych; Lojalność a praworządność w stosunku pracy; Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt I OSK 1155/10; Sprawozdanie z VII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z VIII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Polityka informacyjna wobec dóbr kultury”; Michał Bernaczyk, „Dokument wewnętrzny” jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji. Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, ss. 278.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-63223-36-6
Samorząd terytorialny w Polsce; Samorząd terytorialny w Polsce i na Ukrainie; Samorząd terytorialny na Ukrainie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978083-7523-398-8
1. Identyfikacja potrzeb obronnych w działalności samorządu terytorialnego; 2. Udział samorządu terytorialnego w kształtowaniu potencjału gospodarczo-obronnego; 3. Możliwości finansowe samorządu terytorialnego w realizacji zadań obronnych; 4. Uwarunkowania działalności samorządu terytorialnego w sytuacjach kryzysowych; 5. Organizacja wyżywienia w gospododarce obronnej jednostek samorządu terytorialnego; 6. Obszary realizacji zadań obronnych przez organy samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-1569-2
1. Samodzielność jednostki samorządu terytorialnego jako przedmiot ochrony sądowej; 2. System instytucji ochrony prawnej samorządu terytorialnego; 3. Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego udzielana przez sąd administracyjny; 4. Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów prawa cywilnego (jednostka samorządu terytorialnego w postępowaniu przed sądem powszechnym); 5. Ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-290-3
1. Pojęcie uwarunkowania jakości w administracji publicznej; 2. Systemy zarządzania jakością w administracji publicznej na świecie; 3. Wdrażanie systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001; 4. Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji samorządowej; 5. Znaczenie kultury organizacji w osiągnięciu celów jakości; 6. Przygotowanie pracowników do wdrożenia i właściwego funkcjonowania systemu zarządzania jakością; 7. Kształtowanie postaw projakościowych urzędników; 8. Analiza wybranych elementów procesu kadrowego w kontekście systemu zarządzania jakością; 9. Kultura organizacyjna zorientowana na wartości sprzyjające doskonaleniu jakości; 10. Wnioski końcowe i podsumowanie wyników badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7814-479-3
Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym; Ocena rozwoju powiatów w ramach województw; Cel publiczny jako element zrównoważonego rozwoju; Kapitał ludzki, społeczny, kreatywny w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy; Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy; Dylematy budżetowania partycypacyjnego – perspektywa polska; Finanse samorządów jako element zrównoważonego rozwoju oraz słów parę o budżecie partycypacyjnym; Jawność i przejrzystość finansów lokalnych jako element zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego; Analiza barier absorpcji funduszy europejskich w procesie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013; Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości w związku z budową dróg – wybrane problemy; Zróżnicowanie etniczne jako źródło regresji, stagnacji i rozwoju small businessu w społecznościach lokalnych na przykładzie Berlina.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Źródła finansowania samorządu terytorialnego / red. nauk. Antoni Hanusz. - Stan prawny na 15.05.2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA , 2015. - 467 s. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-264-8229-8
1. Podział środków publicznych między państwo a jednostki samorządu terytorialnego; 2. Podatek od nieruchomości; 3. Podatek rolny; 4. Podatek leśny; 5. Karta podatkowa; 6. Podatek od środków transportowych; 7. Podatek od spadków i darowizn; 8. Podatek od czynności cywilnoprawnych; 9. Opłata skarbowa; 10. Opłata targowa; 11. Opłata od posiadania psów; 12. Opłata miejscowa; 13. Opłata uzdrowiskowa; 14. Opłata adiacencka; 15. Opłata planistyczna; 16. Opłata eksploatacyjna; 17. Udział we wpływach ze źródeł dochodów państwa jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego; 18. Dochody z mienia i działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego; 19. Subwencja ogólna jako dochód jednostek samorządu terytorialnego; 20. Dotacje celowe jako źródło dochodu jednostek samorządu terytorialnego; 21. Prawne ograniczenia pozyskiwania środków zwrotnych przez jednostki samorządu terytorialnego; 22. Rozkład kompetencji między organami jednostek samorządu terytorialnego w procesie pozyskiwania środków zwrotnych; 23. Obligacje komunalne jako źródło przychodów jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again