Form of Work
Książki
(31)
Status
only on-site
(24)
available
(23)
Branch
Wypożyczalnia
(23)
Czytelnia
(24)
Author
Bukowski Zbigniew
(3)
Dolnicki Bogdan
(3)
Jędrzejewski Tomasz
(3)
Rączka Piotr
(3)
Leoński Zbigniew
(2)
Nowacka Ewa J
(2)
Sieniuć Magdalena
(2)
Sulimierski Jerzy
(2)
Tarno Jan Paweł
(2)
Wyporska Joanna
(2)
Baran Beata
(1)
Borodo Andrzej
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Boć Jan
(1)
Błaś Adam
(1)
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Czaplicki Kazimierz
(1)
Dauter Bogusław
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Hrynkiewicz Józefina
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jesiołowski Kamil
(1)
Kil Jan
(1)
Kisielewicz Andrzej
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Korczak Jerzy
(1)
Kozaczek Jan
(1)
Kulesza Mariusz
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Martysz Czesław
(1)
Milczarek Tadeusz
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Moll Tomasz
(1)
Nowacka Ewa
(1)
Nowak Krystian
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Ostrowska Anna
(1)
Patryk Aleksandra
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Podgórski Karol
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Rubaj Anna
(1)
Rymarz Ferdynand
(1)
Rzepka Michał
(1)
Sienkiewicz Mariusz Wiktor
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobczyński Marek
(1)
Supernat Jerzy
(1)
Szkudlarek Jolanta
(1)
Tucholska Anna
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wiatr Jerzy J
(1)
Wierzbica Anna
(1)
Zieliński Eugeniusz
(1)
Ćwiertniak Tomasz
(1)
Świątkowski Andrzej Marian
(1)
Żmuda-Matan Kamila
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Subject
Samorząd powiatowy
(28)
Samorząd terytorialny
(20)
Samorząd gminny
(16)
Samorząd województwa
(13)
Samorządowe kolegia odwoławcze
(4)
Budżety terenowe
(3)
Pracownicy samorządowi
(3)
Budżety powiatowe
(2)
Miasta
(2)
Samorząd wojewódzki
(2)
Wojewoda
(2)
Absolutorium (prawo)
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Broń palna
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Demokracja deliberatywna
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Farmaceuci
(1)
Finanse publiczne
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Godność ludzka
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Korupcja
(1)
Kroński, Aleksander
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Powiat
(1)
Pozwolenia administracyjne
(1)
Pracownicy samorządowi -- prawo -- Polska
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo Wyborcze
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prezydent miasta
(1)
Przepadek rzeczy
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Równość (prawo)
(1)
Samorząd powiatowy -historia
(1)
Samrząd terytorialny
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Starosta
(1)
Szkolnictwo
(1)
Sztuka
(1)
Służba więzienna
(1)
Uber
(1)
Wina (prawo)
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Własność państwowa
(1)
Zapłodnienie sztuczne
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.)
(1)
Mołdawia
(1)
49 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-56-7
Zawiera: R. 1 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa jako zadanie zlecone prezydenta miasta na prawach powiatu: Miasto na prawach powiatu; Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa jako zadanie zlecone prezydenta miasta na prawach powiatu; Podsumowanie. R. 2 Dotacja celowa jako transfer finansowy z budę tu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez prezydenta miasta na prawach powiatu: Dotacja celowa jako rodzaj transferu z budżetu państwa; Budżet państwa i budżet wojewody jako źródła dotacji celowej dla miast na prawach powiatu na zadanie z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa; Przyczyny konieczności dokonywania zmian przyznanej kwoty dotacji celowej na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa dla miast na prawach powiatu; Zwrot dotacji celowej do budżetu państwa; Podsumowanie. R. 3 Transfery dochodów związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa: Dochody miast na prawach powiatu; Realizacja dochodów budżetowych przez miasta na prawach powiatu; Dochody budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przez prezydentów miast na prawach powiatu; Dochody własne miast na prawach powiatu z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa; Podsumowanie. R. 4 Realizacja zasady adekwatności z punktu widzenia ustalania i przekazywania prezydentom miast na prawach powiatu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa: Zasada adekwatności środków do zadań; Prawne i faktyczne kryteria ustalania kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa; Formalne gwarancje dotacji celowej z budżetu państwa; Podsumowanie. R. 5 Podwójna rola prezydenta miasta na prawach powiatu - konsekwencje prawne i praktyczne: Podwójna rola prezydenta miasta na prawach powiatu a właściwość organu i interes prawny w postępowaniu w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa; Podwójna rola prezydenta miasta na prawach powiatu a relacja pomiędzy udzielającym a przyjmującym dotację celową na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa; Podwójna rola prezydenta miasta na prawach powiatu a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; Podsumowanie. R. 6 Wnioski końcowe i propozycje zmian.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88594-35-3
Samorządy lokalne w wybranych powiatach: Powiat Grodzisk Mazowiecki; Kalisz - powiat ziemski; -Powiat Lidzbark Warmiński; Płock - powiat ziemski; Powiat Puławy; Skierniewice - powiat grodzki. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-203-0
1. Charakterystyka ogólna dochodów jednostek samorządu terytorialnego. 2. Udziały, subwencje i dotacje jako dochody samorządu gminnego. 3. Udziały, subwencje i dotacje jako dochody samorządu powiatowego. 4. Udziały, subwencje i dotacje jako dochody samorządu województwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym / pod red. Paweł Chmielnicki. - Stan prawny na 10.04.2005 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 535, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-440-3
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Miasto na prawach powiatu : zagadnienia ustrojowe / Anna Wierzbica. - Stan prawny na 31.10.2006 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2006. - 254, [1] s. : tab. ; 21 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-048-7
1. Kształtowanie się miast na prawach powiatu w latach 1928-1998. 2. Sytuacja prawna miasta na prawach powiatu. 3. Struktura organizacyjna miasta na prawach powiatu. 4. Rada miejska. 5. Prezydent miasta na prawach powiatu. 6. Akty prawa miejscowego stanowione przez miasto na prawach powiatu. 7. Mienie miasta na prawach powiatu.8. Formy współdziałania miasta na prawach powiatu. 9. Nadzór nad działalnością miasta na prawach powiatu. 10. Wybrane dane statystyczne dotyczące miast na prawach powiatu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7171-953-1
1. Przedrozbiorowe podziały lokalne ziem rzeczypospolitej, 2. Lokalna administracja na ziemiach polskich w okresie zaborów, 3. Administracja lokalna Polski odrodzonej, 4. Administracja lokalna w Polsce w okresie rządów komunistycznych, 5. Administracja lokalna w III Rzeczypospolitej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-455-0
Zawiera: Rozdział 1. Powiat - zagadnienia zasadnicze 1.1. Polska: Pojęcie powiatu; Zarys struktury organizacyjnej powiatu; 1.2. Niemcy: Pojęcie powiatu; Zarys struktury organizacyjnej powiatu; 1.3. Wnioski. Rozdział 2. Powiatowa administracja terenowa w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939) - wybrane zagadnienia 2.1. Wprowadzenie; 2.2. Starosta jako organ powiatowej administracji ogólnej; 2.3. Organ wykonawczy powiatowego związku samorządowego; 2.4. Wnioski. Rozdział 3. Organ wykonawczy powiatu w świetle obowiązujących przepisów ustrojowych 3.1. Struktura organizacyjna organu wykonawczego powiatu: Członkostwo w zarządzie powiatu; Skład zarządu powiatu; 3.2. Wybór, odwołanie, rezygnacja organu wykonawczego powiat: Wybór zarządu powiatu; Okres działania zarządu powiatu; Odwołanie zarządu powiatu; Odwołanie „zwykłego” członka zarządu powiatu; Odwołanie członka zarządu powiatu z powodu niezłożenia w terminie oświadczenia majątkowego; Rezygnacja starosty (rezygnacja całego zarządu); Rezygnacja „zwykłego” członka zarządu powiatu; Skarga do sądu administracyjnego na odwołanie zarządu powiatu albo członka zarządu powiatu: 3.3. Pozycja prawna organu wykonawczego powiatu oraz jego członków: Zarząd powiatu; Starosta; Pozostali członkowie zarządu powiatu; 3.4. Zadania i kompetencje organu wykonawczego powiatu: Zadania zarządu powiatu; Zadania starosty; 3.5. Organ wykonawczy w mieście na prawach powiatu; 3.6. Wnioski. Rozdział 4. Organ wykonawczy powiatu w świetle ustrojowych regulacji niemieckich krajów związkowych 4.1. Zagadnienia wprowadzające; 4.2. Model trójfilarowy: Komisja powiatowa; Utworzenie; Zadania; Starosta; Wybór; Zadania; Zastępca starosty; 4.3. Model dwufilarowy z kolegialnym organem przedstawicielskim i monokratycznym organem wykonawczym: Starosta; Wybór; Zadania; Zastępca starosty; 4.4. Model dwufilarowy z kolegialnym organem przedstawicielskim i kolegialnym organem wykonawczym: Komisja powiatowa; Utworzenie; Zadania; Starosta; Wybór; Zadania; Zastępca starosty; 4.5. Wnioski. Rozdział 5. Ocena skutków zastąpienia modelu kolegialnego na rzecz monokratycznego organu wykonawczego gminy 5.1. Model kolegialnego organu wykonawczego gminy - zarys zagadnień: Pozycja prawna, struktura organizacyjna, wybór, odwołanie, kadencja, rezygnacja zarządu (jego członków); Zadania i kompetencje zarządu gminy i wójta; 5.2. Model monokratyczny organu wykonawczego gminy - zarys zagadnień: Pozycja prawna, wybór, odwołanie, kadencja, rezygnacja prawna wójta; Zadania i kompetencje wójta; 5.3. Wnioski. Rozdział 6. Postulowane kierunki zmian.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-464-0
1. Istota samorządu terytorialnego, 2. Samorząd terytorialny w systemie politycznym współczesnego państwa, 3. Samorząd terytorialny w konstytucjach Rzeczypospolitej Polskiej, 4. Polityczno-ustrojowa pozycja samorządu gminnego, 5. Samorząd powiatowy, 6. Samorząd województwa, 7. Pozycja polityczno-ustrojowa wojewody jako terenowego organu rządowej administracji ogólnej, 8. Współczesne systemy samorządu terytorialnego. Uwarunkowania polityczno-ustrojowe, 9. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego we współczesnych państwach (wybrane przykłady)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Book
In basket
Polski samorząd terytorialny / Ewa J. Nowacka. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 211 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7334-464-0
1. Istota samorządu terytorialnego, 2. Samorząd terytorialny w systemie politycznym współczesnego państwa, 3. Samorząd terytorialny w konstytucjach Rzeczypospolitej Polskiej, 4. Polityczno-ustrojowa pozycja samorządu gminnego, 5. Samorząd powiatowy, 6. Samorząd województwa, 7. Pozycja polityczno-ustrojowa wojewody jako terenowego organu rządowej administracji ogólnej, 8. Współczesne systemy samorządu terytorialnego. Uwarunkowania polityczno-ustrojowe, 9. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego we współczesnych państwach (wybrane przykłady)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-234-3
1. Powiat jako jednostka terytorialna, administracyjna i samorządowa. Historia i współczesność, 2. Wprowadzenie do problemtyki badań, załozenia, cele i metodologia badania, 3. Czynniki konsolidacji samorządowego powiatu oibywatelskiego, 4. Aktywność i partycypacja w życiu publicznym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-17-9
1. Administracja publiczna a decentralizacja państwa, 2. Samorząd terytorialny w konstrukcjach RP, 3. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce, 4. Uwarunkowania prawnoustrojowe polityki regionalnej państwa, 5. Pozycja ustrojowa wojewody jako terenowego organu rządowej administracji ogólnej, 6. Związki komunalne w Polsce, Wielkiej Brytanii i USA, 7. Nowe trendy w rozwoju administracji publicznej w wielkiej Brytanii, 8. Reformy administracyjne w Szkocji, 9. Rozwój struktury organizacyjnej samorządu terytorialnego w USA, 10. Polityka regionalna Unii Europejskiej, 11. Tendencje zmian administracji publicznej w systemie politycznym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XIX. Zeszyt specjalny)
Temat: Kroński, Aleksander (prawnik ; 1870-1935) ; Demokracja deliberatywna - prawo - Polska ; Inicjatywa ludowa - prawo - Polska ; Społeczeństwo obywatelskie - a inicjatywa ustawodawcza - Polska ; Rzecznik praw obywatelskich - organizacja - Polska ; Równość (prawo) - prawodawstwo - Polska ; Dyskryminacja - prawo - Polska ; Farmaceuci - klauzula sumienia - prawo - Polska ; Farmaceuci - etyka - Polska ; Prawa człowieka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Godność ludzka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Zapłodnienie sztuczne - etyka ; Zapłodnienie sztuczne - metody - prawo ; Wina (prawo) - a indukcja ; Wina (prawo) - a abdukcja (log.) ; Wina (prawo) - a dedukcja ; Dowód sądowy - a opinie prawne ; Ekspertyza (prawo) - a a dowód sądowy ; Przepadek rzeczy - prawo - Polska ; Orzeczenie sądowe ; Prawo karne procesowe ; Broń palna - użytkowanie - prawo - Polska ; Pozwolenia administracyjne - prawo - Polska ; Administracja elektroniczna - organizacja - Polska ; Administracja elektroniczna - a doręczenie pisma - prawo - Polska ; Budżety obywatelskie - a samorząd terytorialny ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd powiatowy ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd wojewódzki ; Równość (prawo) - Polska ; Postępowanie administracyjne - a równość (prawo) ; Samorząd terytorialny - organizacja - teoria - Polska ; Służba więzienna - odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Dyscyplina pracy - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a policja - prawo ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Irlandia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Australia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Stany Zjednoczone (USA) ; Sztuka - fałszerstwo - handel ; Odpowiedzialność cywilna - handel - sztuka ; Prawo gospodarcze - Polska ; Uber - a kierowcy zawodowi - prawo pracy ; Prawo pracy - a lojalność ; Prawo pracy - a praworządność ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - ustrój - historia ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - autonomia (politol.) ; Mołdawia - ustrój ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - budżety obywatelskie - stan na 2018 r
Zawiera: O ustroju Gagauzji – przyczynek do dyskusji; Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja demokracji deliberatywnej i wyraz świadomości konstytucyjnej; The implementation of the principles of equality and the prohibition of discrimination in the activities of the Ombudsman as an independent authority for equal treatment; Poszukując podstaw prawnych odmowy wydania leku przez aptekarza – czyli kilka uwag na tle wolności sumienia polskiego farmaceuty; Wokół zagadnienia filozoficznych podstaw praw człowieka; Wolność prokreacyjna a tzw. problem „zbawczego rodzeństwa” (ang. savior sibling); Uzasadnienie i przekonanie jako podstawy dowodu w procesie karnym; Dowód z opinii instytutu naukowego (art. 290 k.p.c.) w świetle orzecznictwa sądowego – wybrane zagadnienia; Wpływ orzeczenia przepadku na sytuację prawną małżonka skazanego; Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako środek zaskarżenia sui generis; Administracyjne cofnięcie pozwolenia na broń. Polemika na kanwie przypadków regulowanych art. 18 ustawy o broni i amunicji; Komunikacja elektroniczna w funkcjonowaniu administracji publicznej; Budżet obywatelski a budżet partycypacyjny. Dwa rozwiązania dla jednego miasta w konsekwencji nowelizacji prawa samorządowego; Odrzucenie uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi powiatu i województwa – głos w wieloletniej dyskusji; Realizacja zasady równości wobec prawa w postępowaniu administracyjnym; Aleksandra Krońskiego teoria samorządu terytorialnego; Nullum crimen sine lege certa and the disciplinary offences of Prison Service officers; Rola „ombudsmanów policyjnych” w realizacji zasady democratic policing; Zasady odpowiedzialności sprzedawcy przy sprzedaży fałszywego dobra kultury; Nowa instytucja prawa gospodarczego – zarząd sukcesyjny. Analiza prawna; Próba ochrony przed elektroniczną technologią pracowniczego statusu zatrudnionych; Lojalność a praworządność w stosunku pracy; Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt I OSK 1155/10; Sprawozdanie z VII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z VIII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Polityka informacyjna wobec dóbr kultury”; Michał Bernaczyk, „Dokument wewnętrzny” jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji. Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, ss. 278.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Współczesne problemy socjologii polityki / Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie ; 3)
ISBN: 83-87739-73-1
1. Przemiany samorządu terytorialnego w świetle badań, 2. Władze powiatowe po reformach 1998-1999, 3. Efekty reformy edukacji w gminie Kobylnica
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87161-92-6
Przepisy ogólne; Zakres działania i zadania powiatu; Władze powiatu; Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat; Mienie powiatu; Finanse powiatu; Związki stowarzyszenia i porozumienia powiatów; Nadzór nad działalnością powiatu; Miasta na prawach powiatu; Przepis końcowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7784-027-6
1. Charakter i funkcje pośredniego ogniwa administracji; 2. Tradycje powiatu w strukturze administracji terytorialnej państwa polskiego; 3. Kształtowanie się samorządu powiatowego w latach dziewięćdziesiątych XX wieku; 4. Ustrój i funkcje samorządu powiatowego; 5. Gospodarka finansowa samorządu powiatowego; 6. Społeczny aspekt funkcjonowania samorządu powiatowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Wielkie Reformy)
ISBN: 83-87936-40-5
Przepisy ogólne; Zakres działania i zadania powiatu; Władze powiatu; Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat; Mienie powiatu; Finanse powiatu; Związki stowarzyszenia i porozumienia powiatów; Nadzór nad działalnością powiatu; Miasta na prawach powiatu; Przepis końcowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. - Wyd. 5 Stan prawny na 31.03.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - 426 : 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-3906-3
1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego; 2. Kształt oraz funkcjonowanie polskiej administracji terenowej w latach 1918-1939; 3. Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach; 4. Struktura organizacji gminy; 5. Ustrój powiatu; 6. Miasto na prawach powiatu; 7. Struktura organizacyjna województwa samorządowego; 8. Zasada jawności i dostęp do informacji publicznej; 9. Pracownicy samorządowi; 10. Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące funkcjonariuszy samorządowych; 11. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego; 12. Zadania samorządu terytorialnego; 13. Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego; 14. Dochody jednostek samorządu terytorialnego; 15. Mienie gmin, powiatów i województw samorządowych; 16. Nadzór nad samorządem terytorialnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-120-X
R.I Pojęcie i istota samorządu terytorialnego: Koncepcje samorządu terytorialnego w nauce polskiej; Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego; Podział terytorialny państwa; Miejsce i rola samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej. R.II Zadania jednostek samorządu terytorialnego: Podział zadań samorządu terytorialnego; Zadania własne Zadania zalecone; Mienie samorządu terytorialnego; Prawo miejscowe. R.III Struktura samorządu gminnego: Organy stanowiące samorządu gminnego; Organy wykonawcze samorządu gminne go; Związki, porozumienia i stowarzyszenia samorządu gminnego; Jednostki pomocnicze samorządu gminnego; Pracownicy samorządowi; Urzędy jednostek samorządu te terytorialnego. R.IV Odrębność uregulowań struktury samorządu powiatowego i wojewódzkiego: Organy stanowiące samorządu powiatowego i wojewódzkiego; Organy wykonawcze samorządu powiatowego i wojewódzkiego; Związki, porozumienia i stowarzyszenia samorządu ponadgminnego; Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże; Jednostki organizacyjne samorządu województwa i wojewódzkie osoby prawne; Podsumowanie. R.V Nadzór nad samorządem terytorialnym: Pojęcie nadzoru; Nadzór administracyjny nad samorządem terytorialnym; Organy sprawujące nadzór; Sądowa kontrola aktów nadzoru. R.VI Miejsce i rola samorządowych kolegiów odwoławczych w systemie organów samorządu terytorialnego: Funkcje samorządowych kolegiów odwoławczych; Charakter samorządowych kolegiów odwoławczych. R.VII Polski model samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7151-628-2
1. Podział terytorialny państwa, 2. Samorząd gminny; Ustrojowa pozycja gminy, Zadania i zakres działania gminy, Władze gminy, Prawo miejscowe, Mienie komunalne, Gminna gospodarka finansowa, Nadzór nad działalnością gminną. 3. Samorząd powiatowy; Ustrojowa pozycja powiatu, Zadania i zakres działania powiatu, Władze powiatu, Powiatowa administracja zespolona, Prawo miejsc owe, Mienie powiatu, Finanse powiatu, Nadzór nad działalnością powiatu. 4. Samorząd województwa; Ustrojowa pozycja województwa, Zadania i zakres działania województwa, Władze samorządu województwa, Urząd marszałkowski, Prawo miejscowe, Mienie województwa, finanse województwa, Nadzór nad działalnością województwa. 5. Pracownicy samorządowi; Podstawy prawne statusu prawników samorządowych, Rozumienie pojęcia pracownika samorządowego, Sytuacja prawna pracowników samorządowych, Obowiązki i uprawnienie pracowników samorządowych, Odpowiedzialność prawna pracowników samorządowych. 6. Akty prawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-353-9
R.I Pojęcie i istota samorządu terytorialnego: Koncepcje samorządu terytorialnego w nauce polskiej; Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego; Podział terytorialny państwa; Miejsce i rola samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej. R.II Zadania jednostek samorządu terytorialnego: Podział zadań samorządu terytorialnego; Zadania własne Zadania zalecone; Mienie samorządu terytorialnego; Prawo miejscowe. R.III Struktura samorządu gminnego: Organy stanowiące samorządu gminnego; Organy wykonawcze samorządu gminne go; Związki, porozumienia i stowarzyszenia samorządu gminnego; Jednostki pomocnicze samorządu gminnego; Pracownicy samorządowi; Urzędy jednostek samorządu te terytorialnego. R.IV Odrębność uregulowań struktury samorządu powiatowego i wojewódzkiego: Organy stanowiące samorządu powiatowego i wojewódzkiego; Organy wykonawcze samorządu powiatowego i wojewódzkiego; Związki, porozumienia i stowarzyszenia samorządu ponadgminnego; Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże; Jednostki organizacyjne samorządu województwa i wojewódzkie osoby prawne; Podsumowanie. R.V Nadzór nad samorządem terytorialnym: Pojęcie nadzoru; Nadzór administracyjny nad samorządem terytorialnym; Organy sprawujące nadzór; Sądowa kontrola aktów nadzoru. R.VI Miejsce i rola samorządowych kolegiów odwoławczych w systemie organów samorządu terytorialnego: Funkcje samorządowych kolegiów odwoławczych; Charakter samorządowych kolegiów odwoławczych. R.VII Polski model samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again