Forma i typ
Książki
(3)
Dostępność
tylko na miejscu
(2)
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Autor
Chmielnicki Paweł
(2)
Bandarzewski Kazimierz
(1)
Dziadkiewicz Bogusław
(1)
Rogala Elżbieta
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(3)
Kraj wydania
Polska
(3)
Język
polski
(3)
Temat
Samorząd gminny
(3)
Budżety terenowe
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
3 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Gmina rozlicza VAT 2007 / Elżbieta Rogala. - Warszawa : Difin, 2007. - 220 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7251-706-7
1. Gmina i jej organy jako podmioty podlegające prawu publicznemu i jako podatnicy VAT 2. Przekazywanie przez gminy wodociągów i kanalizacji własnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom 3. Refakturowanie, czyli odsprzedaż usług obcych 4. Odszkodowania 5. Zaliczki, kaucje, wadia itp. 6. Opodatkowanie gruntów 7. Opodatkowanie dróg 8. Budownictwo mieszkaniowe 9. Infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu 10. Pielęgnacja terenów zielonych 11. Użytkowanie wieczyste 12. Nieodpłatne świadczenia 13. Odliczenia VAT od zakupów towarów i usług 14. VAT naliczony jako koszt kwalifikowany 15. Dotacje i dofinansowania transakcji zakupu lub sprzedaży 16. Zasady częściowych odliczeń podatku naliczonego i roczna jego korekta 17. Ogólne reguły VAT w gminach 18. Kasy rejestrujące w gminie w 2007 roku 19. Aktualne tezy orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 20. Inne ważne orzeczenia 21. Zmiany w podatku VAT na 2007 rok
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 351.72 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym / red. Paweł Chmielnicki. - Wyd.3 Stan prawny na 1.08.2007 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 777, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-622-2
Wprowadzenie: Samorząd terytorialny w demokratycznym państwie prawnym; Ewolucja przepisów ustawy; Istota gminy jako jednostki samorządu terytorialnego; Zakres podmiotowy ustawy; Zakres przedmiotowy ustawy; Charakter prawny przepisów ustawy; Ustawa o samorządzie gminnym a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; Ustawa o samorządzie gminnym a inne ustawy samorządowe Ustawa o samorządzie gminnym a akty wykonawcze; Przepisy odsyłające w ustawie o samorządzie gminnym. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 352/354 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 352/354 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej