Form of Work
Książki
(14)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(8)
only on-site
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(7)
Author
Kacmajor Anna
(3)
Kacmajor Magdalena
(3)
Leary Mark
(3)
Płuska Katarzyna
(2)
Billig Piotr
(1)
Birkenbihl Vera F
(1)
Brycz Hanna
(1)
Franken Robert E
(1)
Gamian-Wilk Małgorzata
(1)
Jarymowicz Maria
(1)
Karbowski Miłosz
(1)
Kozak Jarosław
(1)
Mazurek Dobrosława
(1)
Milczewska Danuta
(1)
Neckar Jacek
(1)
Niedźwieńska Agnieszka
(1)
Przylipiak Mirosław
(1)
Skogemann Pia
(1)
Trybulski Krzysztof
(1)
Walczak Renata
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Samopoznanie
(13)
Psychologia społeczna
(5)
Stosunki interpersonalne
(5)
Osobowość
(4)
Kobieta
(2)
Samopostrzeganie
(2)
Świadomość
(2)
Agresywność
(1)
Asertywność
(1)
Atrakcyjność interpersonalna
(1)
Bezrobocie
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Motywacja
(1)
Nałóg
(1)
Odżywianie
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Podmiotowość
(1)
Popęd płciowy
(1)
Praca
(1)
Pracoholizm
(1)
Przemoc
(1)
Przyjaźń
(1)
Samopoznanie -- psychologia
(1)
Samowychowanie
(1)
Sen
(1)
Stres
(1)
Sukces
(1)
Twórczość
(1)
Uczucia
(1)
Wartość
(1)
Wybory
(1)
Zachowanie
(1)
Subject: time
1989-
(1)
19 results Filter
E-book
In basket
ISBN: 978-83-953976-2-2
Nieopowiedziana dotąd historia podróży, która dała początek uwielbianej przez miliony czytelniczek trylogii. Równie emocjonująca i chwytająca za serce jak dzieje Tatiany i Aleksandra. Paullina Simons urodziła się w Leningradzie, ale w 1973 roku jako dziesięcioletnia dziewczynka wyjechała wraz z rodziną ze Związku Radzieckiego; jak jej się wydawało, na zawsze. W 1998 roku wróciła jednak, żeby zbierać materiały do powieści "Jeździec miedziany". Podczas sześciu dni pobytu w Petersburgu towarzyszył jej ojciec, Jurij Handler, szef sekcji rosyjskiej Radia Wolna Europa. Dla obojga była to przede wszystkim podróż sentymentalna: powrót do dawnych, dobrze znanych miejsc i spotkania z przyjaciółmi. W rodzinnym mieście Paullina uświadomiła sobie, że tak naprawdę Leningrad będzie nosić w sobie do końca życia, bo choć w młodości rozpaczliwie starała się zostać Amerykanką, jej dusza pozostała boleśnie rosyjska. Paullina Simons jest autorką wielu bestsellerowych powieści, z których największą sławę przyniosła jej saga o losach Tatiany i Aleksandra: Jeździec miedziany, Tatiana i Aleksander, Ogród Letni. Polecamy również Dzieci wolności i Bellagrand opisujące burzliwe dzieje rodziców Aleksandra, a także powieści Jedenaście godzin, Czerwone liście i Tully.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
(Biblioteka Jungowska)
ISBN: 83-85713-30-1
1. Podróż na Kretę, 2. Mężczyzna w kobiecie: animus, 3. Animus w procesie indywiduacji, 4 .Kobieta a kobiecość, 5. Indywiduacja kobiety
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-830-62302-16-1
1. Technika "stopa w drzwiach" uniwersalną strategią wpływu społecznego; 2. Koncepcje tłumaczące efektywność techniki "stopa w drzwiach"; 3. Autopercepcja jako mechanizm odpowiedzialny za efektywność techniki "stopa w drzwiach"; 4. Specyfika procesu autopercepcji jako jednego ze sposobów poznawania siebie; 5. Wpływ samowiedzy na zachowania; 6. Argumenty przemawiające za autopercepcyjnym; 7. Przerwa czasowa jako czynnik modyfikujący skuteczność techniki "stopa w drzwiach"; 8. Autopercepcja w badaniach nad techniką "stopa w drzwiach" raz jeszcze; 9. Badania własne; 10. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 64)
ISBN: 83-7306-017-0
Cz. I Wybrane zagadnienia dotyczące bezrobocia w świetle literatury psychologicznej: 1. Historia i współczesna problematyka bezrobocia, 2. Psychologiczna problematyka obrazu siebie u osób bezrobotnych. Cz. II Badania własne nad bezrobociem: 1. Opis metod i charakterystyka badanych osób, 2. Obraz siebie u kobiety bezrobotnych pragnących podjąć zatrudnienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89281-75-3
Wprowadzenie: Samowiedza i jej bohater. Cz. I. Onto- i filogeneza samopoznania: Narodziny samowiedzy. Od poczucia odrębności do naiwnej teorii Ja; Co homo erectus wiedział o sobie, czyli o filogenezie samowiedzy. Cz. II: Pamięciowe podstawy wiedzy o sobie: Pamiętać siebie; Wspomnienia, które nas tworzą. Cz. III. Samopoznanie i jego ograniczenia: Czego psychologowie mogą się dowiedzieć z teorii subiektywności odwołującej się do modelu siebie?; Samoobserwacja - własne zachowania jako źródło wiedzy o sobie; Czego nie wiemy, a czego tylko wydaje nam się, że nie wiemy o sobie; Lepszy od innych, a może wciąż taki sam. Tendencyjność w budowaniu samowiedzy. Cz. IV. Wpływ społeczny a samowiedza i stosunek do siebie: Społeczne źródła samowiedzy; Samowiedza i samoocena - wzajemne relacje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89574-61-6
1. Podstawowe zagadnienia w badaniach nad motywacją, 2. Składniki motywacji, 3. Głód i jedzenie, 4. Namiętność, miłość, sex, 5. Pobudzenie i kierowanie uwagą a maksymalna efektywność działania, 6. Czuwanie, spanie i marzenia senne, 7. Używanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych, 8. Agresja, przymus, złość, 9 .Emocje i stres a zdrowie, 10. Emocje niespójne z celem (negatywne), 11. Emocje spójne z celem (pozytywne), 12. Od ciekawości do twórczości, 13. Potrzeba sprawowania kontroli, doskonalenia się oraz poczucia własnej wartości, 14. Samoregulacja motywacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Psychologii Współczesnej / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-15715-9
1. Pierwotne wyzwania: szkic o uniwersalnych ograniczeniach podmiotowości: Przewaga regulacji automatycznej nad refleksyjna; Asymetria negatywno-pozytywna: przewaga tendencji obronnych nad wzrostowymi; Słowo podsumowania dotyczącego źródeł ograniczeń podmiotowości: regulacja automatyczna i obronna; 2. Badania nad uleganiem wpływom utajnionych bodźców: Jak mierzyć nieświadome emocje?; Wyniki badań: przejawy wpływu utajnionych procesów na jawne reagowanie; Wyniki badań: ograniczenia i szanse; 3. Szanse: szkic o rozwoju podmiotowości: Od dziecięcego egocentryzmu do refleksyjnej samoświadomości; Od popędów i obronności do ideałów i nadziei; Podsumowanie: podstawy i przejawy podmiotowości; 4. Badania nad wpływem refleksyjności na przetwarzanie jawnych i utajnionych informacji: Cele i metody pomiaru refleksyjności; Refleksyjność a tempo funkcjonowania poznawczego; Przejawy specyficznych powiązań między treścią przekonań a reakcjami na utajnione bodźce; Niespecyficzne następstwa samej koncentracji refleksyjnej w reakcjach na utajone bodźce; Dyskusja końcowa wyników przedstawionych w ramkach 6-15; 5. W poszukiwaniu podstaw podmiotowości: badania nas rolą poznawczego wyodrębnienia własnej osoby: Konceptualizacja pojęcia "poznawcze wyodrębnienie własnej osoby"; Przesłanki wyboru sposobu pomiaru stopnia poznawczego wyodrębnienia Ja; KSS: metoda pomiaru stopnia poznawczego wyodrębnienia Ja; Eksperymentalne badania nad regulacyjnym znaczeniem stopnia wyodrębnienia Ja; Dyskusja empirycznych ustaleń dotyczących roli poznawczego wyodrębnienia Ja opisanych w ramkach 16-22; 6. W poszukiwaniu istoty podmiotowości: badania nad rolą refleksyjnych standardów wartościowania: Metoda pomiaru refleksyjnych, osobistych standardów wartościowania; Badania nad związkami poznawczego wyodrębnienia Ja z właściwościami standardów wartościowania; Zróżnicowanie standardów wartościowania a uleganie wpływom utajnionych bodźców afektywnych; Standardy wartościowania a przejawy ustosunkowań wobec Swoich i Obcych; Refleksja końcowa nad empirycznymi próbami uchwycenia roli standardów wartościowania w wyznaczaniu podmiotowości; 7. Implikacje: o pożytkach wynikających z rozwoju podmiotowości: O kilku cnotach, które wynikają z rozwoju podmiotowości; Pytanie Philipa Zimbardo: dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?; Skala makro- konkluzja Stevena Pinkera: Żegnaj, przemocy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
ISBN: 978-83-7701-081-5
Udanego życia z innymi możesz się nauczyć jak gry na gitarze. Wierzę, że ta książka pozwoli Ci być kimś wyjątkowym dla siebie samego i dla Twojego otoczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A (1 egz.)
Book
CD
In basket
(Bliżej Sukcesu)
ISBN: 978-83-7582-779-8
Kiedy zaczynasz realizację swoich celów (np. wzbogacenie się), na początku jest trudno i bardzo ciężko się przełamać do działania. Z czasem, gdy zaczynasz coś robić i robisz to coraz lepiej, to zaczyna przynosić rezultaty. Zadaniem tej publikacji jest wyeliminowanie z Twojego działania, życia- zgadywanki i błędów, które zamiast przybliżyć Cię do tego, czego pragniesz, oddalają Cię od tego. Lekcje, które za chwile przejdziesz, pozwolą Ci być przygotowanym do dążenia do sukcesu. Dadzą Ci wiedzę i świadomość, które ułatwiają i przyspieszą Twoje dążenie do wyznaczonych celów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7308-320-0
Zawiera: R. 1 Spostrzeganie siebie i innych, czyli o perspektywie atrybucji; R. 2 Trafność spostrzeżeń i ocen; R. 3 Tendencyjność poznania społecznego; R. 4 Rozpoznawanie własnej i cudzej tendencyjności; R. 5 Nasilanie trafności spostrzegania prawidłowości psychologicznych we własnym zachowaniu; R. 6 Spostrzeganie przyczyn własnej i cudzej sprawności i moralności; R. 7 Podsumowanie. Potoczne rozumienie własnych i cudzych zachowań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-953-9764-6
E-book "Twoje kompetencje miękkie. Soft skills" to kompendium wiedzy, który dostarcza rzetelnych informacji z tematyki wybranych umiejętności miękkich. E-book zawiera VI rozbudowanych rozdziałów, porusza obszary tj. umiejętności osobisto – personalne, przywództwa i zarządzania, komunikacji międzyludzkiej, rozwiązywania problemów czy zarządzania sobą w czasie. Wszystkie wspomniane informacje możesz z powodzeniem wykorzystać w życiu codziennym i zawodowym. E-book “Twoje kompetencje miękkie. Soft skills” jest nieodzownym narzędziem pracy nad sobą, formą samorozwoju, poznania swoich mocnych i słabych stron, a wszystko po to, by otaczający świat był bardziej dla Ciebie, a nie przeciwko. Cel: samopoznanie, samorozwój, jako wstęp do dalszych profesjonalnych szkoleń, podczas wykładów, seminariów z wyżej wymienionej tematyki. Spis treści Fragment
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
(Tajemnice Natury Człowieka)
ISBN: 83-7249-050-3
Gniew; Oferta; Odzywanie się do ludzi; Myśli powstrzymujące gniew; Strategia oddalająca gniew; Strategia antystresowa; Ćwiczenia antystresowe; Bezrobocie; Sposób wyrażania się; Awans; Spowiedź; Obraza; Predyspozycje do zawodu; Skarga; Osoba wiedząca wszystko najlepiej; Świadomość; Moda w biurze; Szef; Pokój szefa; Choleryk; Depresja; Motywacja własna; Zdolności; Odprężenie; Technika odprężania się; Załatwianie spraw; Czerwienienie się; Oczekiwania; Eksperci; Błędy; Wróg; Elastyczność; Pytania; Wypytywania; Wyrazy obce i wyrażenia fachowe; Pensja; Odpowiednio dla mózgu; Prezenty; Dynamika grupy (nacisk grupy); Osoby wprowadzające nerwową atmosferę; Pomaganie; Gotowość do pomocy; Informacja; Intuicja; Poszukiwanie pracy przez osoby starsze; Kariera; Komunikacja; Konflikt; Kontakt; Nawiązywanie kontaktu; Koncentracja; Kreatywność; Kryzys; Krytyka; Klienci; Śmiech; Legastenia; Wymiar cierpienia; Nauka; Podwyżka wynagrodzenia; Dziwactwa; Zły humor; Nieporozumienia; Przerwa obiadowa; Ustępowanie; Zapamiętywanie nazwisk; Zazdrość; Nerwowość; Porażka; Organizacja; Partnerstwo; Pozytywne sformułowania; Priorytety; Sfera prywatności; Problemy; Rozwiązania problemów; Sfery przestrzenne; Obstawanie przy swoim zdaniu; Strach przed publicznym wystąpieniem; Reklamacje; Relatywizowanie problemów; Retoryka; Zdolność udzielania celnych odpowiedzi; Niedbalstwo; Teściowa; Samoświadomość; Samoocena; Pewność siebie; Usługi serwisowe; Stres podczas rozmowy telefonicznej; Sympatia; Fakty; Telefonowanie; Tytułowanie; Smutek; Niepewność; Przerywanie wypowiedzi; Wsparcie; Ataki werbalne; Zapomnienie; Zmiana zachowania; Postanowienie; Czas oczekiwania; Płacz; Współzawodnictwo; Siła woli; Wściekłość; Zapamiętywanie liczb; Talent do rysowania; Złodzieje czasu; Brak czasu; Podział czasu; Zarządzanie czasem; Wytyczanie celów; Słuchanie ludzi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Psychologii Społecznej)
ISBN: 83-85416-92-7
1. Wprowadzenie; 2. Taktyki; 3. Motywy autoprezentacji; 4. Kontekst społeczny: normy i role; 5. Wartości odbiorców autoprezentacji; 6. Aktualny wizerunek społeczny; 7. Zasada komplementarności; 8. "Ja" prywatne; 9. Autoprezentacyjne troski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-103-5
1. Wprowadzenie; 2. Taktyki; 3. Motywy autoprezentacji; 4. Kontekst społeczny: normy i role; 5. Wartości odbiorców autoprezentacji; 6. Aktualny wizerunek społeczny; 7. Zasada komplementarności; 8. "Ja" prywatne; 9. Autoprezentacyjne troski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Psychologii Społecznej)
ISBN: 83-85416-92-7
1. Wprowadzenie; 2. Taktyki; 3. Motywy autoprezentacji; 4. Kontekst społeczny: normy i role; 5. Wartości odbiorców autoprezentacji; 6. Aktualny wizerunek społeczny; 7. Zasada komplementarności; 8. "Ja" prywatne; 9. Autoprezentacyjne troski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (2 egz.)
Authority data
Authority data
Samopoznanie - psychologia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Samopoznanie -- psychologia (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Ekonomia / red. nauk Jerzy Gawinecki ; Zeszyt 6)
ISBN: 83-88690-21-3
R.1 Komunikowanie się wprost i nie wprost : 1.Dwa spo soby komunikowania się, 2.Konsekwencje komunikowania się wprost i nie wprost R.2 O atrakcyjności interpersonalnej : 1.Oblicza atra kcyjności, 2.Dlaczego chcemy być atrakcyjni, 3.Kiedy jesteśmy dla innych atrakcyjni?, 4.O niektórych sposo bach zwiękaszania atrakcyjności interpersonlanej. R.3 Poznawanie siebie : 1.Czy znamy samych siebie?, 2. Przyczyny, dla których samowiedza jest wiedzą znieksz tałconą i niepełną, 3.Źródła samowiedzy, 4.Rozwój samo wiedzy, 5.Dlaczego warto poznać siebie? R.4 Między poczuciem krzywdy a pracoholizmem : 1.Zarys problemu, 2.Psychologiczne uwarunkowania sukcesu, 3. Pracoholizm. R.5 Dlaczego w Polsce mamy tak niską frekwencję w wybo rach? : 1.Frekwencja wyboracza w Polsce na tle państw europejskich, 2.Co decyduje o niskiej frekwencji wybor czej, 3.Wyniki sondaży : zasięg niezadowolenia i wzglę dna deprywacja, 4.Frekwencja w wyborach 1991 r., 5. szczególny barometr, 6.Czy w Polsce kształtuje się nie partycypacyjna kultura polityczna?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again