Form of Work
Książki
(23)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(14)
available
(11)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(14)
Author
Kacmajor Anna
(3)
Kacmajor Magdalena
(3)
Leary Mark
(3)
Płuska Katarzyna
(2)
Anuszewska Izabella
(1)
Bajkowski Tomasz
(1)
Billig Piotr
(1)
Birkenbihl Vera F
(1)
Brycz Hanna
(1)
Elias Norbert
(1)
Franken Robert E
(1)
Gamian-Wilk Małgorzata
(1)
Gindrich Piotr
(1)
Górski Hubert
(1)
Jarymowicz Maria
(1)
Karbowski Miłosz
(1)
Kirenko Janusz
(1)
Kozak Jaorsław
(1)
Kozak Jarosław
(1)
Kwiatkowska Anna
(1)
Lampkowski Piotr
(1)
Ludwiczak Stanisław
(1)
Maroda Mirosława
(1)
Mazurek Dobrosława
(1)
Milczewska Danuta
(1)
Neckar Jacek
(1)
Niedźwieńska Agnieszka
(1)
Przylipiak Mirosław
(1)
Pytka Lesław
(1)
Rudowski Tomasz
(1)
Sawicki Krzysztof
(1)
Skogemann Pia
(1)
Stawiński Janusz
(1)
Trybulski Krzysztof
(1)
Walczak Renata
(1)
Wójtowicz Witold
(1)
Yeung Rob
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Samopoznanie
(21)
Osobowość
(6)
Psychologia społeczna
(5)
Stosunki interpersonalne
(5)
Sukces
(3)
Świadomość społeczna
(3)
Interakcje społeczne
(2)
Kobieta
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Samopostrzeganie
(2)
Samorealizacja
(2)
Samowychowanie
(2)
Świadomość
(2)
Agresywność
(1)
Asertywność
(1)
Atrakcyjność interpersonalna
(1)
Bezrobocie
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Elias, Norbert (1897-1990)
(1)
Jakość życia
(1)
Klasyfikacja
(1)
Motywacja
(1)
Młodzież niewidoma
(1)
Nałóg
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Odżywianie
(1)
Opinia publiczna
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Podmiotowość
(1)
Popęd płciowy
(1)
Praca
(1)
Pracoholizm
(1)
Przemoc
(1)
Przyjaźń
(1)
Samokontrola (psychol.)
(1)
Samokształcenie
(1)
Samopoznanie -- psychologia
(1)
Sen
(1)
Spostrzeganie interpersonalne
(1)
Stres
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Twórczość
(1)
Uczniowie
(1)
Uczucia
(1)
Wartość
(1)
Wybory
(1)
Zaborowski, Zbigniew
(1)
Zachowanie
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: time
1989-
(1)
38 results Filter
E-book
In basket
ISBN: 978-83-953976-2-2
W e-booku "Inteligencja emocjonalna. Jak zrozumieć emocji ludzi wokoło?" znajdziesz wyczerpujące informacje na temat inteligencji emocjonalnej (EQ). Dlaczego ten temat jest tak ważny? Ponieważ emocje są zawsze w Tobie! Towarzyszą Ci wszędzie, w każdym momencie coś odczuwasz. To emocje odpowiedzialne są za Twoją reakcję na dany temat, łączą lub dzielą Cię z ludźmi. I właśnie tym jest inteligencja emocjonalna; to rozpoznanie, zrozumienie i zarządzanie emocjami swoimi i ludzi wokoło. E-book "Inteligencja emocjonalna" zawiera 5 rozbudowanych rozdziałów, 15 ćwiczeń, sumując 10 podstawowych zagadnień. Cel: samopoznanie, samorozwój, a także jako wstęp do dalszych profesjonalnych szkoleń, podczas wykładów, seminariów z wyżej wymienionej tematyki. Możliwa nawet forma edukacyjnej rozrywki.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
(Biblioteka Jungowska)
ISBN: 83-85713-30-1
1. Podróż na Kretę, 2. Mężczyzna w kobiecie: animus, 3. Animus w procesie indywiduacji, 4 .Kobieta a kobiecość, 5. Indywiduacja kobiety
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-830-62302-16-1
1. Technika "stopa w drzwiach" uniwersalną strategią wpływu społecznego; 2. Koncepcje tłumaczące efektywność techniki "stopa w drzwiach"; 3. Autopercepcja jako mechanizm odpowiedzialny za efektywność techniki "stopa w drzwiach"; 4. Specyfika procesu autopercepcji jako jednego ze sposobów poznawania siebie; 5. Wpływ samowiedzy na zachowania; 6. Argumenty przemawiające za autopercepcyjnym; 7. Przerwa czasowa jako czynnik modyfikujący skuteczność techniki "stopa w drzwiach"; 8. Autopercepcja w badaniach nad techniką "stopa w drzwiach" raz jeszcze; 9. Badania własne; 10. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 64)
ISBN: 83-7306-017-0
Cz. I Wybrane zagadnienia dotyczące bezrobocia w świetle literatury psychologicznej: 1. Historia i współczesna problematyka bezrobocia, 2. Psychologiczna problematyka obrazu siebie u osób bezrobotnych. Cz. II Badania własne nad bezrobociem: 1. Opis metod i charakterystyka badanych osób, 2. Obraz siebie u kobiety bezrobotnych pragnących podjąć zatrudnienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60594-09-4
Część teoretyczna: Niepełnosprawność; Integracja włączanie; Niepełnosprawność wzrokowa; Odkrywanie niepełnosprawności wzrokowej. Część badawcza: Założenia metodologiczne badań własnych; Poziomy wiedzy o niepełnosprawności wzrokowej badanych uczniów - analiza wyników; Postawy badanych uczniów analiza wyników; Zależności między poziomem wiadomości o niepełnosprawności wzrokowej badanych uczniów a ich samooceną i postawami wobec osób niepełnosprawnych - analiza porównawcza
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1997-7
1. Wycisnąć z siebie, ile się da; 2. Dociekliwość; 3. Odporność; 4. Kontaktowość; 5. Sumienność; 6. Wrażliwość; 7. Głód wiedzy; 8. Motywacja; 9. Przechodzenie na wyższy poziom.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89281-75-3
Wprowadzenie: Samowiedza i jej bohater. Cz. I. Onto- i filogeneza samopoznania: Narodziny samowiedzy. Od poczucia odrębności do naiwnej teorii Ja; Co homo erectus wiedział o sobie, czyli o filogenezie samowiedzy. Cz. II: Pamięciowe podstawy wiedzy o sobie: Pamiętać siebie; Wspomnienia, które nas tworzą. Cz. III. Samopoznanie i jego ograniczenia: Czego psychologowie mogą się dowiedzieć z teorii subiektywności odwołującej się do modelu siebie?; Samoobserwacja - własne zachowania jako źródło wiedzy o sobie; Czego nie wiemy, a czego tylko wydaje nam się, że nie wiemy o sobie; Lepszy od innych, a może wciąż taki sam. Tendencyjność w budowaniu samowiedzy. Cz. IV. Wpływ społeczny a samowiedza i stosunek do siebie: Społeczne źródła samowiedzy; Samowiedza i samoocena - wzajemne relacje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89574-61-6
1. Podstawowe zagadnienia w badaniach nad motywacją, 2. Składniki motywacji, 3. Głód i jedzenie, 4. Namiętność, miłość, sex, 5. Pobudzenie i kierowanie uwagą a maksymalna efektywność działania, 6. Czuwanie, spanie i marzenia senne, 7. Używanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych, 8. Agresja, przymus, złość, 9 .Emocje i stres a zdrowie, 10. Emocje niespójne z celem (negatywne), 11. Emocje spójne z celem (pozytywne), 12. Od ciekawości do twórczości, 13. Potrzeba sprawowania kontroli, doskonalenia się oraz poczucia własnej wartości, 14. Samoregulacja motywacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
ISBN: 978-83-7582-958-7
Witold Wójtowicz wykorzystuje zdrowy rozsądek jako motyw przewodni swoich publikacji oraz szkolenia pt. "Psychologia zdrowego rozsądku". Określenie to spotkało się z szerokim uznaniem wśród Czytelników Złotych Myśli, którzy zostawili mnóstwo wspaniałych recenzji o jego publikacjach i którzy stali się fanami samego autora. Okazało się, że wielu z nich myliło zwykły rozsądek ze zdrowym rozsądkiem. A czy Ty wiesz, jaka jest różnica?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Psychologii Współczesnej / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-15715-9
1. Pierwotne wyzwania: szkic o uniwersalnych ograniczeniach podmiotowości: Przewaga regulacji automatycznej nad refleksyjna; Asymetria negatywno-pozytywna: przewaga tendencji obronnych nad wzrostowymi; Słowo podsumowania dotyczącego źródeł ograniczeń podmiotowości: regulacja automatyczna i obronna; 2. Badania nad uleganiem wpływom utajnionych bodźców: Jak mierzyć nieświadome emocje?; Wyniki badań: przejawy wpływu utajnionych procesów na jawne reagowanie; Wyniki badań: ograniczenia i szanse; 3. Szanse: szkic o rozwoju podmiotowości: Od dziecięcego egocentryzmu do refleksyjnej samoświadomości; Od popędów i obronności do ideałów i nadziei; Podsumowanie: podstawy i przejawy podmiotowości; 4. Badania nad wpływem refleksyjności na przetwarzanie jawnych i utajnionych informacji: Cele i metody pomiaru refleksyjności; Refleksyjność a tempo funkcjonowania poznawczego; Przejawy specyficznych powiązań między treścią przekonań a reakcjami na utajnione bodźce; Niespecyficzne następstwa samej koncentracji refleksyjnej w reakcjach na utajone bodźce; Dyskusja końcowa wyników przedstawionych w ramkach 6-15; 5. W poszukiwaniu podstaw podmiotowości: badania nas rolą poznawczego wyodrębnienia własnej osoby: Konceptualizacja pojęcia "poznawcze wyodrębnienie własnej osoby"; Przesłanki wyboru sposobu pomiaru stopnia poznawczego wyodrębnienia Ja; KSS: metoda pomiaru stopnia poznawczego wyodrębnienia Ja; Eksperymentalne badania nad regulacyjnym znaczeniem stopnia wyodrębnienia Ja; Dyskusja empirycznych ustaleń dotyczących roli poznawczego wyodrębnienia Ja opisanych w ramkach 16-22; 6. W poszukiwaniu istoty podmiotowości: badania nad rolą refleksyjnych standardów wartościowania: Metoda pomiaru refleksyjnych, osobistych standardów wartościowania; Badania nad związkami poznawczego wyodrębnienia Ja z właściwościami standardów wartościowania; Zróżnicowanie standardów wartościowania a uleganie wpływom utajnionych bodźców afektywnych; Standardy wartościowania a przejawy ustosunkowań wobec Swoich i Obcych; Refleksja końcowa nad empirycznymi próbami uchwycenia roli standardów wartościowania w wyznaczaniu podmiotowości; 7. Implikacje: o pożytkach wynikających z rozwoju podmiotowości: O kilku cnotach, które wynikają z rozwoju podmiotowości; Pytanie Philipa Zimbardo: dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?; Skala makro- konkluzja Stevena Pinkera: Żegnaj, przemocy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
Samoedukacja / Stanisław Ludwiczak. - Toruń : Wydawnictwo MADO, 2009. - 138 s. : rys. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-61186-10-6
1. Od samouctwa do samoedukacji, 2. Podstawy samoedukacji, 3. Charakterystyka samoedukatorów, 4. samonauczanie, 5. Samowychowanie, 6. Samoedukacja zespołowa, 7. Samopozananie, 8. Samokontrola, 9. Doskonalenie osobowości w samoedukacji, 10. Samoeduakcja przyszłości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85713-41-7
I. Altruizm - ale jaki? Wiara w sprawiedliwy świat a szacunek dla prawa. Narracyjne doświadczenia i narracyjna refleksja . Aksjologiczne wątki w koncepcji samoświadomości Zbigniewa Zaborowskiego. II. Człowiek w wymiarze samośwaidomości. Teoria samoświadomości Zbigniewa Zaborowskiego i jej porównanie z teoria Hermana Witkina. W poszukiwaniu uwarunkowań rozwoju samoświadomości. Badania empiryczne w ramach czteroczynnikowej teorii samoświadomości. Związek samoświadomości z niektórymi aspektami sprawności działania. Samoświadomość obronna osób uwięzionych. Refleksje nad teorią treści i form samoświadomości. III. Siła psychiczna. Wpływ nastawień egocentrycznych i nieegocentrycznych na wymianę emocjonalną u studentów. Uwagi o potrzebie równowagi w stosunkach międzyludzkich. Wychowywać dla tolerancji. O samoświadomości i i samowychowaniu. Perspektywy psychologii społecznej - rozmowa red. Zenona Waldemara Dudka z prof. Zbigniewem Zaborowskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-128-9
Zawiera: Wstęp. Koncepcja wiedzy wspólnej teorią socjologiczną; Struktura książki; Novum podejścia Część I Rozdział 1. Intuicyjne i formalne definicje oraz właściwości wiedzy wspólnej: 1.1. Przykłady ilustrujące pojęcie wiedzy wspólnej; 1.2. Historia pojęcia i pierwsze systematyczne ujęcia; 1.3. Wiedza prywatna, powszechna i wspólna; 1.4. Podejście hierarchiczne. Możliwe stany świata. Wiedza podmiotu. Zbiór możliwości i prywatny system informacyjny; 1.5. Podejście Lewisa; 1.6. Podejście Aumanna; 1.7. Podejście Barwise’a; 1.8. Podejście Gilbert. Rozdział 2. Wiedza wspólna w teorii gier: 2.1. Najważniejsze pojęcia teorii gier. Rozwiązania w grach strategicznych. Rozwiązania w grach ekstensywnych; Rozwiązania w grach o sumie niezerowej; Równowaga Nasha; Wynik optymalny w sensie Pareto; 2.2. Zastosowanie pojęcia wiedzy wspólnej do teorii gier. Wiedza wspólna o racjonalności graczy. Eliminowanie strategii zdominowanych. Równowaga skorelowana. Wiedza graczy a równowaga Nasha. Przezwyciężanie dylematu więźnia. Indukcja wsteczna. Rozdział 3. Wiedza wspólna w sytuacjach interakcji społecznej: 3.1. Konwencje; 3.2. Komunikacja. Interakcjonizm symboliczny. Przykłady funkcji wiedzy wspólnej w komunikowaniu się. Zasady konwersacji naturalnej; 3.3. Problemy koordynacyjne. Ilustracje i klasyczne przykłady problemów koordynacyjnych. Kreowanie poczucia tożsamości grupowej; 3.4. Sposoby generowania wiedzy wspólnej. Poprzez osobistą komunikację. Dzięki sieciom komunikacyjnym. Za pośrednictwem mediów; 3.5. Czy wiedza wspólna jest konieczna w praktycznym procesie komunikacji; 3.6. Niejednoznaczne społeczne konsekwencje wiedzy wspólnej. Negocjacje. Konsekwencje psychologiczne i ekonomiczne. Część II Rozdział 4. Ewolucyjnie ukształtowane podstawy poznawcze wiedzy wspólnej: 4.1. System psychologii intuicyjnej. Pojęcia i schematy pojęciowe. Systemy skojarzeniowe. Człowiek w środowisku informacyjnym. Tworzenie koalicji; 4.2. Kumulatywna ewolucja kulturowa. Mechanizm zapadki kulturowej. Uczenie się przez naśladowanie oraz intencjonalne nauczanie. Socjogeneza; 4.3. Teoria podwójnego dziedziczenia. Ewolucyjna geneza zdolności kulturowych. Koewolucja kulturowo-genetyczna. Natura psychologicznych mechanizmów społecznego uczenia się; 4.4. Implikacje przyjmowania perspektywy innych. Rozumienie zasad obowiązujących w świecie. Tworzenie zasad funkcjonowania; 4.5. Wspólne kierowanie uwagi. Wspólne kierowanie uwagi w procesie komunikacji. Sceny wspólnej uwagi. Rozdział 5. Rytuał jako mechanizm generowania wiedzy wspólnej: 5.1. Definicje pojęcia. Potoczne rozumienie rytuały. Własności rytuałów i definicja przekrojowa. Społeczny charakter rytuałów i definicja funkcjonalna. Wspólne elementy w różnych definicjach rytuału; 5.2. Funkcje społeczne rytuału. Podejście Durkheima. Legitymizacja porządku społecznego. Wpływ społeczny. Goffmana koncepcja zachowanej twarzy. Uczestnictwo społeczeństwie; 5.3. Funkcje komunikacyjne rytuału. Podejście etologiczne. Osadzenie komunikatu w zastanym porządku społecznym. Komunikowanie natury relacji społecznych: hierarchii i zmiany. Komunikowanie ról społecznych. Stosunek do innych i autoprezentacja. Wystylizowanie rytuałów; 5.4. Rytuał a wiedza wspólna. Sterowanie uwagą. Sposób rytualnego generowania wiedzy wspólnej. Kreowanie wiedzy wspólnej przez rytualnych przywódców. Część III Rozdział 6. Funkcje i znaczenie opinii publicznej: 6.1. Opinia publiczna – sposoby ujmowania. Model agregatowy społeczeństwa. Model kolektywny. Definicje pojęć związanych z opinią publiczną. Definicje opinii publicznej; 6.2. Zarys historyczny pojęcia. Historia badań opinii publicznej w Ameryce. Historia badań opinii publicznej w Polsce. Badania opinii publicznej w Polsce po transformacji ustrojowej. Badania w świadomości Polaków. Relacja pomiędzy zjawiskiem opinii publicznej a jego badaniem; 6.3. Funkcje opinii publicznej. Znaczenie psychologiczne. Integracja społeczeństwa. Legitymizacja władzy. Kontrola społeczna. Społeczeństwo obywatelskie; 6.4. Teoria spirali milczenia. Lęk przed odrzuceniem. Twarde jądro. Czujność w obserwacji otoczenia. Konsekwencje spirali milczenia. Wybory z 1989 roku przez pryzmat spirali milczenia. Zjawisko last minute swing. Wybory z 2007 roku przez pryzmat spirali milczenia. Utrwalanie struktury społecznej. Rozdział 7. Sondaże elementem rytuału komunikacyjnego: 7.1. Sondaże społeczne domeną socjologii empirycznej. Przedmiot poznania socjologii empirycznej. Osoba badacza z perspektywy socjologii empirycznej. Obszary zastosowania badań. Założenia teoretyczne socjologii empirycznej. Rola socjologii empirycznej. 7.2. Rosnąca popularność sondaży. Rozwój branży badawczej. Nowi zleceniodawcy, nowi respondenci i nowe metody; 7.3. Rytualna forma komunikatów badawczych. Tworzenie relacji społecznych. Wyniki badań społecznych jako przedmiot komunikacji. Rola ekspertów badaczy. Rola publicystów. Rola specjalistów z badanych dziedzin. Akulturacja komunikatów badawczych. Rytualne cechy komunikatów badawczych; 7.4. Funkcje komunikatów badawczych. Tematy do stołu obrad. Kształtowanie klimatu opinii na tematy polityczne. Kształtowanie klimatu opinii w kwestiach komercyjnych. Kształtowanie klimatu opinii na temat mediów. Zadania komunikatów badawczych. Rozdział 8. Media masowe kanałem rozprzestrzeniania rytuałów komunikacyjnych generujących wiedzę wspólną: 8.1. Media i rytuały. Cykliczna zależność media – rytuały. Rytualna konstrukcja przekazów medialnych; 8.2. Media i wiedza wspólna. Współuczestniczenie w odbiorze informacji. Informacja o kwestiach społecznie ważnych. Akulturacja norm; 8.3. Rola badań i wskaźników medialnych. Wydatki reklamowe miarą popularności medium. Względna ważność twardych danych oraz wyników z badań medialnych na przykładzie prasy; 8.4. Podwójny klimat opinii. Media – źródłem oglądu świata. Następstwa podwójnego klimatu opinii; 8.5. Medialne życie komunikatów sondażowych. Kwestia bezstronności mediów w nakręcaniu spirali milczenia. Przykład nieefektywnej próby generowania wiedzy wspólnej; 8.6. Konsekwencje medialnego generowania wiedzy wspólnej. Pułapki wiedzy wspólnej – utrzymywanie się fałszywej samowiedzy. Parametry opisujące status wiedzy wspólnej. Zakończenie. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: 978-83-01-15439-4
Między neutralnością a zaangażowaniem. O socjologii Norberta Eliasa; 1. Społeczeństwo jednostek; 2. Problemy samoświadomości i obraz człowieka (1940-1950): Życzeniowe i lękowe wyobrażenia własne istot ludzkich jako jednostek i społeczności; Myślące posągi; Indywidualizacja w procesie społecznym; 3. Przemiany w relacji my-ja (1987); Posłowie redakcyjne; Bibliografia prac Norberta Eliasa opublikowanych w języku angielskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
ISBN: 978-83-7701-081-5
Udanego życia z innymi możesz się nauczyć jak gry na gitarze. Wierzę, że ta książka pozwoli Ci być kimś wyjątkowym dla siebie samego i dla Twojego otoczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A (1 egz.)
Book
CD
In basket
(Bliżej Sukcesu)
ISBN: 978-83-7582-779-8
Kiedy zaczynasz realizację swoich celów (np. wzbogacenie się), na początku jest trudno i bardzo ciężko się przełamać do działania. Z czasem, gdy zaczynasz coś robić i robisz to coraz lepiej, to zaczyna przynosić rezultaty. Zadaniem tej publikacji jest wyeliminowanie z Twojego działania, życia- zgadywanki i błędów, które zamiast przybliżyć Cię do tego, czego pragniesz, oddalają Cię od tego. Lekcje, które za chwile przejdziesz, pozwolą Ci być przygotowanym do dążenia do sukcesu. Dadzą Ci wiedzę i świadomość, które ułatwiają i przyspieszą Twoje dążenie do wyznaczonych celów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85459-42-1
Cz.I Obiekt jako źródło reguł procesu kategoryzacji społecznej: 1. Wprowadzenie: podstawowe pojęcia, podstawowe problemy; 2. Przetwarzanie kategorialne i analityczne; Cz.II Podmiot jako źródło reguł kategoryzacji społecznej: 1. Podmiot w ujęciu poznawczym: człowiek wobec informacji; 2. Podmiot w ujęciu poznawczo-motywacyjnym; 3. Podmiot jako istota społeczna; 4. Teoria tożsamości osobistej i społecznej Marii Jarymowicz i jej współpracowników; Cz.III Tożsamość podmiotu w procesach kategoryzacji społecznej - badania własne: 1. Problematyka badań własnych; 2. Metoda; 3. Znaczenie obiektu i jego cech w procesach kategoryzacji społecznej; 4. Znaczenie tożsamości podmiotu w procesach kategoryzacji społecznej; 5. Tożsamość społeczna a procesy kategoryzacji społecznej. Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN ; V)
ISBN: 83-86696-76-1
Tożsamość, kultura a proces globalizacji; Tożsamość a płeć; Wymiary tożsamości młodzieży - doświadczenia inspiracje; Szkoła jako miejsce kształtowania tożsamości; Konteksty metodologiczne w badaniach nad tożsamością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7308-320-0
Zawiera: R. 1 Spostrzeganie siebie i innych, czyli o perspektywie atrybucji; R. 2 Trafność spostrzeżeń i ocen; R. 3 Tendencyjność poznania społecznego; R. 4 Rozpoznawanie własnej i cudzej tendencyjności; R. 5 Nasilanie trafności spostrzegania prawidłowości psychologicznych we własnym zachowaniu; R. 6 Spostrzeganie przyczyn własnej i cudzej sprawności i moralności; R. 7 Podsumowanie. Potoczne rozumienie własnych i cudzych zachowań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-953-9764-6
E-book "Twoje kompetencje miękkie. Soft skills" to kompendium wiedzy, który dostarcza rzetelnych informacji z tematyki wybranych umiejętności miękkich. E-book zawiera VI rozbudowanych rozdziałów, porusza obszary tj. umiejętności osobisto – personalne, przywództwa i zarządzania, komunikacji międzyludzkiej, rozwiązywania problemów czy zarządzania sobą w czasie. Wszystkie wspomniane informacje możesz z powodzeniem wykorzystać w życiu codziennym i zawodowym. E-book “Twoje kompetencje miękkie. Soft skills” jest nieodzownym narzędziem pracy nad sobą, formą samorozwoju, poznania swoich mocnych i słabych stron, a wszystko po to, by otaczający świat był bardziej dla Ciebie, a nie przeciwko. Cel: samopoznanie, samorozwój, jako wstęp do dalszych profesjonalnych szkoleń, podczas wykładów, seminariów z wyżej wymienionej tematyki.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again