Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(6)
Author
Brodniak Włodzimierz A
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Hass-Symotiuk Maria
(1)
Kolarska-Bobińska Lena
(1)
Piątkowski Włodzimierz
(1)
Worach-Kardas Halina
(1)
Włodarczyk Cezary
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Służba zdrowia
(5)
Ubezpieczenia społeczne
(3)
Szkolnictwo
(2)
Choroby
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Medycyna
(1)
Oświata
(1)
Polityka społeczna
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Szpitale
(1)
Służba zdrowia -- zarządzanie -- Polska
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia osobowe
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Subject: time
1989-
(3)
Subject: place
Polska
(2)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88164-16-3
Reforma administracji publicznej: Główne założenia; Reforma samorządowa a reforma finansów publicznych; Reforma samorządowa w działaniu; Sukcesy i porażki wdrażanej reformy; Reforma systemu zabezpieczeń społecznych: Główne założenia; Wdrażanie nowego systemu emerytalnego; Reforma emerytalna po roku; Ocena zmiennego systemu zabezpieczenia emerytalnego; Czy realizacja celów społecznych musi być obciążeniem dla gospodarki? Uwagi o reformie ubezpieczeń społecznych; Reforma systemu opieki zdrowotnej: Główne założenia; Cele reformy opieki zdrowotnej; Założenia i rzeczywistość w reformowaniu opieki zdrowotnej; Przyczyny niskiej akceptacji społecznej reformy powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w 1999 r.; Siedem pól zmian; Uwagi o polskiej reformie systemu oświaty; Bilans osiągnięć i porażek; Społeczne i polityczne efekty reform: Psychologiczne ryzyko reform; Utrwalanie zmian poprzez ich zaniechanie; Polityczne skutki reformatorstwa; Implementacja reform społecznych; Polacy o reformach społecznych: akceptacja, przyzwolenie czy odrzucenie?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-018-3
Polityka społeczna wobec przemian ustrojowych; Uwarunkowania współczesnych reform społecznych w Polsce; Polityka społeczna - reforma filozofii czy filozofia reform; Transformacja społeczno-polityczna a nierówności; Demograficzne uwarunkowania reformy emerytalnej w aspekcie polityki społecznej; Standardy Unii Europejskiej w reformowaniu instytucjonalnej pomocy społecznej w Polsce; Dysfunkcja rodziny w okresie transformacji ustrojowej; Przejawy dehumanizacji nauk społecznych, ich uwarunkowania i konsekwencje; Reforma opieki zdrowotnej. Próba zrozumienia procesu; Pozytywny scenariusz reformy systemu ochrony zdrowia; Wybrane koncepcje zapewnienia jakości usług zdrowotnych; Ewolucja potrzeb informacyjnych w zmieniających się organizacjach społecznych na przykładzie polskiego systemu ochrony zdrowia; Placówki służby zdrowia jako organizacje otwarte i samouczące się - utopia czy szansa; Zmiany w systemie wypłat świadczeń chorobowych; Równość szans kształcenia - nadzieje i zagrożenia; Reforma systemu kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Problemy przestrzennego zróżnicowania sytuacji społecznej - techniki i procedury badawcze; Wybrane zagadnienia polityki społecznej na Śląsku opolskim w świetle problematyki etnicznej; Zmiany zaludnienia na obszarach przygranicznych w Polsce wobec reform podziału administracyjnego kraju w XX w.; Zagrożenia w spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce; Marginalizacja etosu pracy górnika i jej konsekwencje dla realizacji programu restrukturyzacji przemysłu węgla kamiennego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauki o Zdrowiu / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 83-233-1716-X
Cz.I : 1. Reforma zdrowotna, Cz.II : 2. Przebieg zdarzeń, 3. Lekcje z procesu reform. Cz.III : 4. Reforma w Polsce w latach 1997-2001, 5. Reforma w latach 2001-2002.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60065-40-3
Ocena zasad ewidencji i kalkulacji kosztów w jednostkach służby zdrowia w aspekcie możliwości ich wykorzystania w tworzeniu informacji zarządczej; Uwarunkowania controllingu usług medycznych; "Język użytkownika" w monitorowaniu bieżących wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej; Organizacja i finansowanie usług zdrowotnych w Rosji; Sterowanie kosztami szpitali na przykładzie restrukturyzowanych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; Ekonomiczne aspekty samoleczenia w Polsce; Finansowanie chirurgii klatki piersiowej przez NFZ w skali kraju jako przykład pozornego wyrównania szans chorych; Ekonometryczne modelowanie kosztów opieki szpitalnej; Systematyka kosztów na potrzeby zarządzania zakładem opieki zdrowotnej; Problemy nadzoru nad restrukturyzacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej; Zrównoważona karta wyników w strategicznym zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej; Rola cen wewnętrznych w procesie budżetowania w zakładach opieki zdrowotnej; Specyfika kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej; Zagrożenia i szanse dla organów założycielskich związane z funkcjonowaniem SP ZOZ; Funkcje budżetowania kosztów i ich realizacja w polskich szpitalach; Cena jako element marketingu usług zdrowotnych; Regulacje prawne rachunkowości publicznych zakładów opieki zdrowotnej; Koszty funkcjonowania samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej na rynku zamówień publicznych w latach 1999-2004; Ewolucja rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej; Technologie procesowe w systemie informatycznym rachunkowości transakcyjnej; System płatności wykorzystujący jednorodne grupy pacjentów (DRG); Finansowanie ochrony zdrowia ze środków publicznych; Zewnętrzne systemy oceny jakości - wybrane rozwiązania europejskie; Zarządzanie jakością w zakładach opieki zdrowotnej; Rachunkowość jako źródło diagnozowania sytuacji finansowej ZOZ w szczególnych przypadkach; Założenia konstrukcji system pomiaru osiągnięć w zarządzaniu publicznym zakładem opieki zdrowotnej; Budżetowanie jako instrument doskonalenia zarządzania zakładem opieki zdrowotnej; Mechanizmy finansowania świadczeń zdrowotnych a formy zarządzania w ochronie zdrowia; Restrukturyzacja zadłużenia SP ZOZ; Metody prognozowania w ochronie zdrowia; Nowoczesne systemy rachunku kosztów i możliwości ich zastosowania w zakładach opieki zdrowotnej; Audyt finansowy w zakładach opieki zdrowotnej; Benchmarking jako narzędzie doskonalenia zarządzania zakładem opieki zdrowotnej; Ocena rachunkowości szpitali w świetle badań empirycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi ; Nr 1 (30) 2003)
1. Rola i znaczenie parametru rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w zakładach ubezpieczeń majątkowo-osobowych; 2. System emerytalny w Polsce na tle przemian demograficznych, 3. Ubezpieczenia na życie w perspektywie przy stąpienia Polski do Unii Europejskiej, 4. Społeczno-demograficzne uwarunkowania przyczyn niezawierania umów ubezpieczenia na życie, 5. Ocena ryzyka w ubezpieczeniach na życie (underwriting), 6. Ubezpieczenia grupowe na życie - istota, geneza, funkcje, 7. Kapitał początkowy jako nowy element w ubezpieczeniach społecznych, 8. Ryzyko socjalne i formy jego ochrony prawnej, 9. Kontraktowanie świadczeń medycznych jako element polityki zdrowotnej Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych, 10. Realizacja obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, 11. Zarządzanie finansami w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w systemie ubezpieczeń zdrowotnych, 12. Wydatki na ochronę zdrowia a uwarunkowania społeczno-ekonomiczne na przykładzie Niemiec, 13. Rynek ubezpieczeń rolnych w Polsce i perspektywy jego rozwoju, 14. Estymacja rezerw IBNR techniką chain-ladder w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87876-51-8
1. Socjologia zdrowia, choroby i medycyny. W poszukiwaniu partnerów i nowej tożsamości 2. Promocja zdrowia w teorii i działaniu 3. Stan zdrowia psychicznego Polaków. Próba diagnozy 4. System ochrony zdrowia w transformacji. Percepcja społeczna 5. Granice medykalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again