Form of Work
Książki
(7)
Czasopisma
(1)
Status
available
(6)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(5)
Author
Borkowski Stanisław
(2)
Kautsch Marcin
(2)
Bańkowska Agnieszka
(1)
Berliński Andrzej
(1)
Celej Piotr (1981- )
(1)
Chodyńska-Kukułka Agata
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Dobska Monika
(1)
Dobski Paweł
(1)
Duda Magdalena
(1)
Dudziak Arkadiusz Stanisław
(1)
Grelowski Dariusz
(1)
Gębczyńska Alicja
(1)
Huczek Marian
(1)
Jeziorski Leopold
(1)
Juraszek Marian
(1)
Kamińska Joanna
(1)
Lipowski Paweł
(1)
Lisiecka-Biełanowicz Mira
(1)
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta
(1)
Nowakowska Iwona
(1)
Popławska Ewa
(1)
Rasińska Renata
(1)
Romanowska Mirela
(1)
Rosak Joanna
(1)
Rybarczyk-Szwajkowska Anna
(1)
Rychter Arkadiusz
(1)
Selejdak Jacek
(1)
Trela Arkadiusz
(1)
Wnuk Jan
(1)
Woźniak-Sobczak Barbara
(1)
Zdanowska Joanna
(1)
Štofkova Jana
(1)
Żołędowska Beata
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Służba zdrowia
(7)
Zdrowie publiczne
(5)
Jakość
(4)
Zarządzanie jakością
(3)
Dostęp do świadczeń zdrowotnych
(2)
Zarządzanie
(2)
Analiza SWOT
(1)
Artykuły gospodarstwa domowego
(1)
Banki
(1)
Banki internetowe
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biblioteki publiczne
(1)
Biopaliwa
(1)
Ceramika
(1)
Controlling
(1)
Firanki i zasłony
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Lekarze
(1)
Maszyny
(1)
Nauczanie
(1)
Normy ISO 9001
(1)
Obsługa klienta
(1)
Pieczywo
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przędzalnictwo
(1)
Reklama
(1)
Rury
(1)
Satysfakcja konsumentów
(1)
Usługi
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89275-33-2
1. Zarządzanie produkcją i jakością w branży meblarskiej, 2. Identyfikacja obszarów powstawania niezgodności emaliowanych wyrobów sprzętu gospodarstwa domowego, 3. Jakość pieczywa z zautomatyzowanej piekarni, 4. Struktura niezgodności drutów i ocena nowoczesności wykorzystania maszyn, 5. Determinanty jakości profilowania rur, 6. Proces produkcyjny i struktura niezgodności firan/serwet, 7. Zasoby ludzkie i koszty produkcji w przędzalni, 8. Determinanty jakości folii i nowoczesność wykorzystanych maszyn do jej produkcji, 9. Model jakości wirtualnych usług bankowych, 10. Jakość obsługi klienta w urzędzie miejskim, 11. Jakość usług medycznych w szpitalu powiatowym, 12. Determinanty jakości wyrobów ceramicznych, 13. Jakość produktów wytwarzanych w zakładzie pracy chronionej dla przemysłu elektrotechnicznego, 14. Wyniki analizy SWOT podstawą utworzenia specjalistycznej firmy, 15. Jakość organizacji czasu pozaszkolnego a koszty utrzymania specjalistycznego ośrodka, 16. Problem jakości w czystszej produkcji, 17. Jakość usług w miejskiej bibliotece publicznej, 18. Lean Banking, 19. Jakość nauczania w szkole podstawowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8092-768-1
1. Rola zapewnienia jakości w zarządzaniu organizacjami; 2. Percepcja jakości w usługach medycznych; 3. Rola marketingu relacyjnego w kształtowaniu jakości usług medycznych; Integracja systemów zarządzania jakością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe WSZiM w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing , ISSN 1644-9134 ; Zeszyt 7-1/2005)
Wiedza a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Macierz oceny szans strategicznych firmy. Struktura organizacyjna w firmie międzynarodowej. Rola analizy wskaźnikowej w procesie podejmowania decyzji. Możliwość wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z funduszu Phare. Organizacja rynku biopaliw w Polsce na tle krajów Unii. Satysfakcja klienta a jakość. Wykorzystanie narzędzi zarządzania jakością do analizy niezgodności z tworzyw sztucznych. Analiza niezgodności występujących w procesie wytwarzania konstrukcji stalowych. Determinanty jakości stacjonarnej opieki medycznej. Samoocena administracji publicznej za pomocą modelu CAF. Dlaczego reklama odgrywa dużą rolę w dokonywaniu wyborów/zakupów. O kategorii stosowności w politycznej komunikacji marketingowej. Kultura organizacyjna biblioteki. Znaczenie satysfakcji pracowników w zarządzaniu bibliotekami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-139-9
1. O systemie ochrony zdrowia; 2. Wymiary zarządzania w organizacji ochrony zdrowia; 3. Relacje w procesie zarządzania usługami zdrowotnymi; 4. Relacje lekarz-pacjent czynnikiem sprzyjającym redukcji niepewności w świadczeniu usług; 5. Satysfakcja pacjentów miarą skutecznego zarządzania relacjami w usługach zdrowotnych; 6. Organizowanie danych i informacji warunkiem dobrych relacji w zarządzaniu organizacjami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-269-4773-5
Wprowadzenie do jakości w ochronie zdrowia; Zależność między przepisami prawnymi a systemami zarządzania; Rola zarządzania jakością w zwiększeniu konkurencyjności w ochronie zdrowia; Wskaźniki i mierniki jakości w podmiotach leczniczych i ich zastosowanie; Planowanie systemów jakości w podmiocie leczniczym; Wspólne wymagania systemów zarządzania wg struktury High Level Structure; Charakterystyka najważniejszych standardów zrządzania w ochronie zdrowia; Zarządzanie ryzykiem klinicznym; Optymalizacja i doskonalenie systemów zarządzania w ochronie zdrowia; Akredytacje w ochronie zdrowia; Porównanie wymagań ISO 9001 i akredytacji CMJ.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-81-9
Zawiera: Zarządzanie jakością w podmiocie działalności leczniczej versus wybrane wskaźniki jakości pracy i ich wpływ na ocenę jakości usług medycznych; Rola personelu medycznego w systemie jakości usług zdrowotnych; Instrumenty stosowane w procesie doskonalenia jakości usług medycznych; Ocenianie jakości usług medycznych; Wybrane aspekty wdrożenia systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015 w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem specyfiki usług medycznych; Prawne warunki zarządzania jakością w świetle przepisów o działalności leczniczej; Wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy podmiotu leczniczego; Regulacje systemu ochrony zdrowia a jakość usług zdrowotnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0233-3
Część I: Organizacja i zarządzanie. Organizacja i zarządzanie; Modele systemów opieki zdrowotnej na świecie; Dualne otoczenie organizacji opieki zdrowotnej; Organizacje opieki zdrowotnej; Specyfika zarządzania zakładem opieki zdrowotnej; Źródła finansowania zakładów opieki zdrowotnej i metody zakupu świadczeń zdrowotnych. część II: Określanie położenia organizacji. Elementy otoczenia organizacji; Narzędzia do określania położenia organizacji. Część III: Realizacja wizji organizacji; Wizja organizacji; Tworzenie i wdrażanie strategii organizacji; Biznesplan; Podstawy marketingu usług zdrowotnych. Częśc IV: Zasoby organizacji. Podstawy zarządzania finansami; Zarządzanie zasobami ludzkimi; Urządzenia i aparatura medyczna; Nieruchomości i infrastruktura techniczna instytucji ochrony zdrowia; Outsourcing jako alternatywa dla klasycznego podejścia do zarządzania zasobami organizacji. Część V: Jakość w ochronie zdrowia. Jakość i zarządzanie jakością; Narzędzia poprawy jakości; Jakość certyfikowana. Część VI: Wymiary efektywności zarządzania. Narzędzia zarządzania i poprawy efektywności funkcjonowania organizacji ochrony zdrowia. część VII: Wyzwania stojące przed systemem opieki zdrowotnej w Polsce. Zmiany na rynku świadczeniodawców i świadczeń zdrowotnychn w Polsce; Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej; Wpływ procesów globalizacji na systemy ochrony zdrowia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-3492-1
Część I: Organizacja i zarządzanie. Organizacja i zarządzanie; Modele systemów opieki zdrowotnej na świecie; Dualne otoczenie organizacji opieki zdrowotnej; Organizacje opieki zdrowotnej; Charakterystyka zarządzania zakładem opieki zdrowotnej; Źródła finansowania zakładów opieki zdrowotnej i metody zakupu świadczeń zdrowotnych. Część II: Określanie położenia organizacji. Elementy otoczenia organizacji; Elementy otoczenia organizacji; Narzędzia do określania położenia organizacji względem najważniejszych interesariuszy; Zarządzanie w praktyce. Analiza PEST otoczenia szpitala X; zarządzanie w praktyce. Ocena atrakcyjności sektora ochrony zdrowia na przykładzie NZOZ-u - analiza 5 sił Portera; Zarządzanie w praktyce. Wykorzystanie macierzy BCG w analizie strategicznej szpitala. Część III: Realizacja wizji organizacji; Wizja organizacji; Tworzenie i wdrażanie strategii organizacji; zarządzanie w praktyce. Rozwój firmy medycznej; Zarządzanie w praktyce. Analiza rynku i konkurencji Szpitala Powiatowego w Rawiczu; Zarządzanie w praktyce. Problem z opracowaniem strategii szpitala publicznego; Biznesplan; Zarządzanie w praktyce. Otwarcie oddziału szpitalnego jako przykład biznesplanu; zarządzanie w praktyce. Biznesplan - ujęcie finansowe; Podstawy marketingu usług zdrowotnych; zarządzanie w praktyce. Wprowadzenie nowego produktu na rynek; zarządzanie w praktyce. Strategia zwiększenia liczby skierowań do Wojewódzkiego Szpitala rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce; Część IV: Zasoby organizacji. Podstawy zarządzania finansami; zarządzanie w praktyce. Budżetowanie szpitala powiatowego; zarządzanie w praktyce. Budżetowanie ogólnopolskiej firmy diagnostycznej; Zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie w praktyce. Standaryzacja i motywacja jako narzędzia poprawy jakości i efektywności pracy; Zarządzanie w praktyce. Łamiąc zdroworozsądkowe reguły zarządzania. Czy w tym szaleństwie jest metod? Urządzenia i aparatura medyczna; Nieruchomości i infrastruktura techniczna instytucji ochrony zdrowia; Outsourcing jako alternatywa dla klasycznego podejścia do zarządzania zasobami organizacji; zarządzanie w praktyce. Korzyści z outsourcingu usług laboratoryjnych. Część V: Wymiar efektywności zarządzania. Narzędzia zarządzania i poprawy efektywności funkcjonowania organizacji ochrony zdrowia; Zarządzanie w praktyce. Planowanie zapotrzebowania na usługi medyczne i możliwości redukcji kosztów świadczeń medycznych; Zarządzanie w praktyce. Kurs przywódców dla średniej kadry zarządzającej ZOZ-u Sucha Beskidzka; zarządzanie w praktyce. Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie zarządcze; Zarządzanie w praktyce. Poprawa efektywności funkcjonowania rejestracji; zarządzanie w praktyce. Procedura postępowania w zabiegach pielęgnacyjnych zmiany opatrunku w ambulatorium Centrum Medycznego Damiana; zarządzanie w praktyce. Analiza efektywności sprzedaży jako element przygotowania zamówień i oceny potencjału apteki; zarządzanie w praktyce. Ocena zmienności kosztów leczenia; zarządzanie w praktyce. Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w chorobie gruczołu piersiowego jako przykład zarządzania projektem; zarządzanie w praktyce. Grupa zakupowa w jednostkach ochrony zdrowia województwa warmińsko-mazurskiego; zarządzanie w praktyce. Innowacyjne zamówienie publiczne w ZOZ-ie Sucha Beskidzka; zarządzanie w praktyce. Zastosowanie systemu RFID/RTLS w szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie do identyfikacji składników majątku. Część VI: Jakość w ochronie zdrowia. Jakość i zarządzanie jakością; Narzędzia poprawy jakości; zarządzanie w praktyce. Przewodnik po szpitalu jako przykład działań na rzecz jakości postrzeganej; zarządzanie w praktyce. Karta opisu zabiegu jako kliniczny element wdrażanego systemu zarządzania jakością ISO 9001; Jakość certyfikowana; zarządzanie w praktyce. Certyfikaty Wojewódzkiego szpitala Rehabilitacyjnego dla dzieci w Ameryce; zarządzanie w praktyce. Procesowy model zarządzania jakością oraz monitorowanie procesów w Samodzielnym Publicznym Ośrodku terapii i rehabilitacji dla dzieci w Kwidzynie. Część VII: perspektywy. Zmiany na rynku świadczeniodawców i świadczeń zdrowotnych w Polsce; zarządzanie w praktyce. Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę - szpital Powiatowy w Rawiczu; restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej; zarządzanie w praktyce. Restrukturyzacja szpitala; Wyzwania i przyszłe zmiany: co czeka system ochrony zdrowia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again