Form of Work
Książki
(4)
Czasopisma
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(6)
Author
Baran Beata
(2)
Borski Maciej (1975- )
(2)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Kalisz Anna
(2)
Lityński Adam
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Świętnicki Tomasz
(2)
Białoszewski Dariusz
(1)
Brzostowski Wojciech
(1)
Brózda Łukasz
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Colonna-Kasjan Daniela
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dadak Justyna
(1)
Derda Olga
(1)
Dobrakowski Paweł
(1)
Dudek Joanna
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna
(1)
Flisek Karo
(1)
Furman Joanna
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Grusiewicz Mirosław
(1)
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Hallada Marek
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra
(1)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(1)
Kil Jan
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Klimczak Dariusz Piotr
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Korzeniewski Krzysztof
(1)
Kowalczyk Weronika
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Kryk Gabriela
(1)
Król Karol
(1)
Król Martyna
(1)
Kuchta Łukasz
(1)
Kulej Wiktoria
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Laskowski Mirosław
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Lulek Barbara
(1)
Majewski Kamil
(1)
Malarski Stanisław
(1)
Mazaraki Karolina
(1)
Minich Dobrochna
(1)
Miąsko Mariusz
(1)
Miłkowski Tomasz
(1)
Moszczyńska Paulina
(1)
Niziołkiewicz Monika
(1)
Nurzyńska-Wereszczyńska Edyta
(1)
Oleśniewicz Piotr
(1)
Olmińska Anna
(1)
Ostrowska Małgorzata
(1)
Ostrowski Kazimierz
(1)
Piasecka Małgorzata
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Przewoźnik Sylwia
(1)
Pudło Anna
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Rożek Kacper
(1)
Skowroński Piotr
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobieszczyk Maria
(1)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(1)
Synowiec Andrzej
(1)
Topa Ilona
(1)
Urbańska Magda
(1)
Waloszek Danuta (1947- )
(1)
Wereszczyńska Katarzyna
(1)
Wojciechowska Katarzyna
(1)
Zielinski Marek
(1)
Zieliński Marek
(1)
Zoll Andrzej
(1)
Łabuz-Roszak Beata
(1)
Łaguna Łukasz
(1)
Żukiewicz Arkadiusz
(1)
Лясковский Иван
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Służba wojskowa
(3)
Planowanie przestrzenne
(2)
Policja
(2)
Prawo do informacji publicznej
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Wojsko
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Akademia Sztuki Wojennej
(1)
Aktywność fizyczna
(1)
Altruizm
(1)
Animaloterapia
(1)
Animatorzy kultury
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Budownictwo
(1)
Cele życiowe
(1)
Choroby
(1)
Cisza wyborcza
(1)
Dane osobowe
(1)
Dogoterapia
(1)
Doręcznie pisma
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dzieciństwo
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Emergentyzm
(1)
Epidemie
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Felinoterapia
(1)
Geodezja
(1)
Hipoterapia
(1)
Informacja publiczna
(1)
Informacje niejawne
(1)
Inspektorzy pracy
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Komitet wyborczy
(1)
Kompetencje medialne
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konflikt szkolny
(1)
Konstytucjonalizm (ustrój)
(1)
Kontrakt socjalny
(1)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Matura
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Mediatorzy szkolni
(1)
Medycyna wojskowa
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Negocjacje
(1)
Nieruchomości
(1)
Oazy podatkowe
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Oficerowie
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacje
(1)
Oświata
(1)
Partycypacja społeczna
(1)
Pedagogika muzyki
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Podróże służbowe
(1)
Postępowanie karne procesowe
(1)
Praca hybrydowa
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa pacjenta
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo wyznaniowe
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Profilaktyka zdrowotna
(1)
Przedawnienie roszczenia
(1)
Przemysł tytoniowy
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Przestępstwo przeciw mieniu
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Psychiatria wojskowa
(1)
Reformy nauki i szkolnictwa wyższego
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Renta planistyczna
(1)
Rewolucja 1917 r. lutowa
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo prawnicze
(2)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-66165-62-5
Wstęp. Część I. Społeczno-kulturowe warunki zmian w edukacji. Rozdział 1. Potencjał kategorii emergencji w rozpoznawaniu kwestii społeczno-humanistycznych. Rozdział 2. Zwrot edukacyjny w perspektywie kulturowej. Rozdział 3. Środowiskowe strategie profilaktyczne jako obszar zainteresowania pedagogiki społecznej. Ewolucja teorii i praktyki pedagogicznej. Część II. Edukacja w okresie dzieciństwa a przyszłe losy człowieka. Rozdział 1. Ochrona dziecka i dzieciństwa? Niektóre, wybrane aspekty. Rozdział 2. Oczekiwania rodziców i nauczycieli w obszarze zaangażowania w proces edukacji dziecka. Afirmacja pozoru współpracy. Rozdział 3. Grupa wielowiekowa szansą na adaptację dziecka do warunków przedszkola. Rozdział 4. Plany życiowe młodszych uczniów. Część III. Zagadnienia dydaktyczno-wychowawcze we współczesnej szkole. Rozdział 1. W kręgu problemów wychowawczych współczesnej szkoły - recepcja postaw uczniów przez nauczycieli wybranych placówek oświatowych. Rozdział 2. Mediator w szkole - szansa na porozumienie w konfliktach szkolnych i rówieśniczych. Rozdział 3. Dlaczego edukacja muzyczna jest ważna? Rozdział 4. Komputer w małej szkole. Rozdział 5. Animatorzy kultury jako wychowawcy dzieci i młodzieży. Część IV. Wychowanie moralne w edukacji człowieka. Rozdział 1. Rola wartości etycznych we współczesnym świecie a wpływy wychowania i środowisko życia jednostki. Rozdział 2. Dialog w wychowaniu do wartości w szkole. Rozdział 3. Przyszłe nauczycielki wobec aktywności prospołecznej jako celu wychowania moralnego ucznia. Część V. Edukacja zdrowotna, profilaktyka i terapia. Rozdział 1. Wybrane aspekty procesu wychowania fizycznego w opinii dzieci i młodzieży bydgoskich szkół. Rozdział 2. Aktywność fizyczna u dzieci w wieku szkolnym jako profilaktyka wad postawy. Rozdział 3. Wiedza i nawyki żywieniowe dzieci w wieku szkolnym w zakresie gospodarki wapniowo-fosforanowej. Rozdział 4. Rola muzyki w wychowaniu, edukacji i terapii uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Rozdział 5. Wybrane metody zooterapii w leczeniu dzieci z autyzmem. Część VI. Edukacja wyższa w toku przemian cywilizacyjnych. Rozdział 1. Przemiany szkolnictwa wyższego - między globalnymi procesami a tradycją. Rozdział 2. Czas pandemii czasem innowacyjności, kreatywności i próby nauczyciela akademickiego. Rozdział 3. Wolność, Tomku, w swoim domku? Uwarunkowania warsztatu pracy i nauki na studiach pedagogicznych w czasach pandemii. Rozdział 4. Przygotowanie zawodowe kadry oficerskiej polskich sił zbrojnych. Rozdział 5. Badania losów absolwentów Akademii Sztuki Wojennej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks karny : komentarz. Tom 3. Część szczególna : komentarz do art.278-363 k.k. / red. Andrzej Zoll. - Wyd.2 Stan prawny na 1.01.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 1411, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarze Zakamycza)
ISBN: 83-7444-289-1
1. Przestępstwa przeciwko mieniu, 2. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Część wojskowa: 1. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy, 2. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej, 3. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej, 4. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi, 5. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojonym sprzętem wojskowym, 6. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby, 7. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-241-3
1. Wprowadzenie do administracyjnego prawa materialnego, 2. Akta stanu cywilnego, 3. Obywatelstwo, 4. Ewidencja ludności, 5. Zmiana imion i nazwisk, 6. Dowód osobisty i paszport, 7. Oświata, 8. Szkolnictwo wyższe, 9. Powszechny obowiązek obrony, 10. Symbolika państwa, 11. Granice państwa, 12. Zgromadzenia, 13. Stowarzyszenia, 14. Związki wyznaniowe, 15. Kultura, 16. Ochrona środowiska, 17. Rozpowszechnianie informacji-prasa, radio, TV, 18. Działalność gospodarcza, 19. Geodezja, 20. Wywłaszczenia nieruchomości, 21. Prawo budowlane, 22. Prawo lokalowe, 23. Planowanie przestrzenne, 24. Drogi publiczne, 25. Ruch drogowy, 26. Poczta, 27. Ochrona zdrowia, 28. Pomoc społeczna, 29. Przeciwdziałanie bezrobociu, 30. Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Wykaz aktów prawnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XIX. Zeszyt 2)
Temat: Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ; Wolność zrzeszania się - prawo - Polska ; Konstytucjonalizm (ustrój) ; Ubezwłasnowolnienie - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Europejski Trybunał Praw Człowieka - a ubezwłasnowolnienie - orzecznictwo ; Postępowanie karne procesowe ; Dowód sądowy ; Unzanie za zmarłego - oskarżony - prawo - Polska ; Prawo karne procesowe ; Skarga (prawo) ; Kontrakt socjalny - prawo - Polska ; Negocjacje - a pracownicy socjalni ; Urzędy stanu cywilnego - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Niemcy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Szewcja ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Czechy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Francja ; Służba celna - odpowiedzialność dyscyplinarna ; Żandarmeria wojskowa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Straż graniczna - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Policja - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Służba bezpieczeństwa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Prawo do informacji publicznej - Polska ; Informacje niejawne - ochrona - prawo - Polska ; Prawa człowieka - prawo międzynarodowe ; Tajni współpracownicy policji - ochrona - Stany Zjednoczone ; Międzynarodowa Organizacja Pracy ; Prawo pracy ; Przemysł tytoniowy - historia - Ukraina ; Przedawnienie roszczenia - prawo - Polska ; Rękojmia za wady rzeczy - prawo - Polska ; Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski) - przemysł tytoniowy ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Wolność zrzeszania się; Konstytucjonalizm a rozumienie prawa; Problematyka ubezwłasnowolnienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Przedmiot dowodzenia w procesie karnym; Karnoprawne implikacje uznania za zmarłego sprawcy przestępstwa; Skarga na wyrok sądu odwoławczego – uwagi de lege lata i de lege ferenda; Zastosowanie negocjacji w zawodzie pracownika socjalnego; Obowiązek zatrudnienia kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy w świetle przepisów nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku; „Opieka wytchnieniowa” jako ważny instrument wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami; Kary orzekane wobec funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej za przewinienia dyscyplinarne; Nowe zasady gromadzenia i ochrony danych osobowych przez służby policyjne; Faktyczne i prawne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej na tle rodzimego ustawodawstwa; Prawo do prawdy o poważnych naruszeniach praw człowieka w prawie międzynarodowym; O персональных данных; Ochrona prawna informatorów na przykładzie Stanów Zjednoczonych; Ochrona trwałości stosunku pracy na arenie międzynarodowej; Uprawnienia procesowe osoby świadczącej pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy; Zamek w Jagielnicy – od twierdzy obronnej do zakładu przemysłowego; W sprawie wybranych aspektów nowelizacji przepisów o przedawnieniu w Kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom i roszczeń o usunięcie wady fizycznej rzeczy lub wymiany rzeczy przy umowie sprzedaży; Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – wybrane aspekty podatkowe; Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/KE 72/19 (postępowanie odwoławcze, ocena działania urzędów); Sprawozdanie z VI Seminarium Naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Grzegorz Nancka, Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 278; Z działalności Instytutu Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVII. Zeszyt specjalny)
Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Zasada równości płci - wybrane regulacje prawa krajowego; Agitacja wyborcza jako ważny element kampanii wyborczej - wybrane zagadnienia; Implementation of patient autonomy principle under the conditions of penitential isolation; Dokumentacja przetwarzania danych osobowych; Realizacja dostępu do informacji publicznej w gminach powiatu raciborskiego; Kilka uwag w sprawie błędnego formułowania argumentów przez prawników. Zagadnienia prawno-historyczne: Zagadnienie państwowości białoruskiej w latach 1917-1920. W setną rocznicę rewolucji 1917; Człowiek w konflikcie z aparatem skarbowym - relacja sprzed wieków. Wincenty Kadłubek a instytucja renovatio monetae. Zagadnienia prawa publicznego: Gdy koniec terminu przypada na sobotę - refleksje na gruncie administracyjnoprawnym; Odwołanie od wyniku egzaminu maturalnego; Wybrane zagadnienia prawne naliczania opłat planistycznych; Relacja między studium uwarunkowań a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony środowiska; Instytucja doręczenia pism pełnomocnikowi a ochrona praw strony postępowania na tle orzecznictwa sądów administracyjnych; Zasadność uznawania Republiki Cypryjskiej za raj podatkowy - wybrane zagadnienia; Traktat svalbardzki - wykorzystane szanse?; Procedural justice standards in disciplinary proceedings of the police officers; Wytyczne Komitetu Bazylejskiego z 15 stycznia 2014 r. dotyczące zarządzania ryzykiem w odniesieniu do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Z problematyki prawa prywatnego: Dokonanie czynności prawnej z wykorzystaniem podpisu potwierdzonego profilem zaufanym EPUAP jako swoista szczególna forma czynności prawnych; Dyskryminacja jako przykład nierównego traktowania pracownika; Collective agreement as a permanent element of labor law; Karnoprawne środki ochrony prawnej przed mobbingiem; Zdolność i gotowość bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej - wybrane aspekty; Inspektor pracy jako organ postępowania mandatowego oraz oskarżyciel publiczny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia; Charakter prawny zatrudnienia żołnierzy zawodowych; Dobrowolne nieodpłatne świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika w kontekście przychodu podatkowego ze stosunku pracy; Status pracowników zarządzających w trakcie trwania stosunku pracy wobec krytycznej sytuacji finansowej pracodawcy; Propozycja nowelizacji definicji legalnej podróży służbowej w kontekście uregulowań w wybranych krajach Unii Europejskiej. Glosy, opinie, komentarze: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2016 r., I OSK 417/15, Legalis nr 1408450; Odczyt na temat „Moje lwowskie wspomnienia. Lwów i Kresy Wschodnie”; Artur Korobowicz (1938-2017) - wspomnienie o Uczonym. Sprawozdania: Sprawozdanie z konferencji pt. „Argumentacja konstytucyjna w orzecznictwie sądowym” w Sądzie Najwyższym RP, Warszawa, 18 listopada 2016 r.; Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - aspekty proceduralne”, Warszawa, 7 grudnia 2016 r.; Sprawozdanie z jubileuszu prof. dr. hab. Stanisława Malarskiego; Sprawozdanie z konferencji naukowej „Prawo w konfrontacji z presją polityczną”, Sosnowiec, 24-25 września 2016 r. Recenzje: Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Marek Zielinski, Elementarz z logiki: podręcznik nie tylko dla prawników; Piotr Fiedorczyk, Prawo rodzinne w pracach nad unifikacją i kodyfikacją prawa w Polsce (1945-1964); Kamil Niewiński, PZPR a sądownictwo w latach 1980-1985. Próby powstrzymania „solidarnościowej” rewolucji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61203-25-4
1. Udział żołnierzy Wojska Polskiego w misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami państwa; 2. Sytuacja epidemiologiczna w rejonach operacji wojskowych na Bliskim Wschodzie, Azji Centralnej i Afryce Subsaharyjskiej; 3. Zagrożenia zdrowotne w strefie działań wojennych współczesnych konfliktów zbrojnych; 4. Wielopoziomowy system zabezpieczenia medycznego operacji wojskowych; 5. Kwalifikacja zdrowotna kandydatów do służby poza granicami państwa; 6. Postępowanie z żołnierzami powracającymi do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa; 7. Obieg i analiza informacji medycznych monitorujących wskaźniki demograficzne i epidemiologiczne żołnierzy Polskich Kontyngentów we Włoszech
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again