Form of Work
Książki
(13)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(11)
Author
Błaszczak Łukasz
(2)
Ereciński Tadeusz
(2)
Weitz Karol
(2)
Adrych-Brzezińska Izabela
(1)
Banaszewska Anna
(1)
Ciszewski Jan
(1)
Dmowski Jacek
(1)
Flaga-Gieruszyńska Kinga (1973- )
(1)
Gapska Edyta (1979- )
(1)
Gil Izabella
(1)
Gil Piotr
(1)
Golat Rafał
(1)
Gołaczyński Jacek
(1)
Głodowski Włodzimierz
(1)
Jabłońska-Bonca Jolanta
(1)
Jodłowski Jerzy
(1)
Kaczmarek-Templin Berenika
(1)
Klich Aleksandra
(1)
Koch Andrzej
(1)
Kocot-Łaszczyca Agnieszka
(1)
Kostwiński Marcin
(1)
Lapierre Jerzy
(1)
Laskowska-Hulisz Agnieszka
(1)
Ludwik Małgorzata
(1)
Misiuk-Jodłowska Teresa
(1)
Morek Rafał
(1)
Napierała Jacek
(1)
Olszewski Jan (1960- )
(1)
Pieckowski Sylwester
(1)
Rejdak Monika
(1)
Resich Zbigniew
(1)
Rodziewicz Piotr
(1)
Rękas Agnieszka
(1)
Skibińska Magdalena
(1)
Skorupka Agnieszka
(1)
Strumiłło Tomasz
(1)
Woźniak Zbigniew
(1)
Ziemianin Karolina
(1)
Łaszczyca Grzegorz (1970- )
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(9)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Sądownictwo polubowne
(13)
Mediacja (prawo)
(6)
Postępowanie cywilne
(5)
Arbitraż gospodarczy
(2)
Arbitraż międzynarodowy
(2)
Prawo cywilne procesowe
(2)
Adwokaci
(1)
Banki
(1)
Baza danych
(1)
Budownictwo
(1)
Dowód sądowy
(1)
Izba morska
(1)
Komis
(1)
Konflikt
(1)
Krajowa Rada Sądownictwa
(1)
Leasing
(1)
Monografia
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Notariat
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Organy ochrony prawnej
(1)
Oskarżenie
(1)
Policja
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie dowodowe
(1)
Postępowanie w sprawach o wykroczenia
(1)
Postępowanie zabezpieczające
(1)
Prawo
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prokuratura
(1)
Radcy prawni
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Spółki
(1)
Sąd Najwyższy RP
(1)
Sądownictwo
(1)
Sądownictwo wojskowe
(1)
Transport
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Trybunał stanu
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Umowa
(1)
Umowa agencyjna
(1)
Umowa składu
(1)
Umowy międzynarodowe gospodarcze
(1)
Urząd Ochrony Państwa
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
13 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-929646-5-0
1.Mediacja: Mediacja w sprawach cywilnych; Mediacja gospodarcza oraz wynikająca z prawa pracy; Mediacja w sprawach rodzinnych; Transgraniczne mediacje dwunarodowościowych rodzin; Mediacje w sprawach karnych i w sprawach z nieletnim sprawcą czynu karalnego; 2. Sądownictwo polubowne/Arbitraż.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Postępowanie Cywilnego ; t. 2)
ISBN: 978-83-8235-138-5
Część I. Zagadnienia systemowe. Rozdział 1. Metodologiczne podstawy teorii dowodów i prawa dowodowego: 1.1. Prawo do dowodu; 1.2. Istota prawa dowodowego i postępowania dowodowego w ujęciu systemowym; 1.3. Przedmiot dowodu; 1.4. Ograniczenia w badaniu faktów w postępowaniu dowodowym. Rodzaje ograniczeń – założenia ogólne; 1.5. Istota domniemań prawnych (praesumptio iuris); 1.6. Istota domniemań faktycznych (praesumptio hominis, praesumptio facti); 1.7. Istota i znaczenie dowodu prima facie; 1.8. Istota faktów powszechnie znanych; 1.9. Istota faktów znanych sądowi z urzędu; 1.10. Istota przyznania (confessio); 1.11. Istota uprawdopodobnienia; 1.12. Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu dowodowym. Rozdział 2. Ciężar dowodu: 2.1. Istota i funkcje ciężaru dowodzenia; 2.2. Ciężar dowodu w znaczeniu materialnym i formalnym; 2.3. Ciężar przytoczenia okoliczności faktycznych (onus proferendi); 2.4. Ciężary procesowe; 2.5. Rozkład ciężaru dowodu; 2.6. Odstępstwa od reguły ciężaru dowodu; 2.7. Przynależność ciężaru dowodu do prawa materialnego i procesowego. Rozdział 3. Stopień (standard) dowodu w postępowaniu cywilnym: 3.1. Uwagi terminologiczne; 3.2. Stopień dowodu w krajach systemu civil law; 3.3. Podsumowanie; 3.4. Stopień dowodu w krajach systemu common law; 3.5. Stopień dowodu w polskim systemie prawnym; 3.6. Uprawdopodobnienie; 3.7. Obniżenie stopnia dowodu; 3.8. Postulaty de lege ferenda. Rozdział 4. Pojęcie dowodów bezprawnych (nielegalnych, sprzecznych z prawem): 4.1. Pojęcie dowodów bezprawnych; 4.2. Zagadnienie przeprowadzania dowodów bezprawnych w postępowaniu cywilnym w świetle poglądów doktryny i judykatury; 4.3. Pojęcie dowodu bezprawnego – stanowisko własne; 4.4. Podział dowodów bezprawnych; 4.5. Granice dopuszczalności dowodu bezprawnego; 4.6. Eliminacja dowodu bezprawnego z postępowania cywilnego; 4.7. Dowód bezprawny w postępowaniu arbitrażowym; 4.8. Dowód bezprawny w ujęciu porównawczoprawnym. Rozdział 5. Umowy dowodowe: 5.1. Pojęcie i przedmiot umowy dowodowej; 5.2. Zakres dopuszczalności zawarcia umowy dowodowej w prawie polskim; 5.3. Umowy dowodowe a zasady postępowania cywilnego; 5.4. Charakter prawny umowy dowodowej; 5.5. Wymogi co do formy umowy dowodowej; 5.6. Treść umowy dowodowej; 5.7. Procesowa skuteczność umowy dowodowej. Rozdział 6. Zasady postępowania cywilnego a postępowanie dowodowe: 6.1. Pojęcie, klasyfikacja i znaczenie zasad prawa, zasad postępowania cywilnego, zasad dotyczących ustalania stanów faktycznych, zasad postępowania dowodowego oraz zasad dotyczących postępowania dowodowego w postępowaniu cywilnym; 6.2. Zasada bezpośredniości; 6.3. Zasada swobodnej oceny dowodów; 6.4. Zasada ustności; 6.5. Zasada kontradyktoryjności; 6.6. Zasada koncentracji materiału procesowego; 6.7. Zasada prawdy; 6.8. Zasada równości; 6.9. Zasada kierownictwa sędziowskiego; 6.10. Zasada formalizmu procesowego; 6.11. Zasada dyspozycyjności. Rozdział 7. Postępowanie dowodowe: 7.1. Przebieg postępowania dowodowego; 7.2. Wniosek dowodowy; 7.3. Postanowienie dowodowe. Dopuszczenie lub pominięcie dowodu; 7.4. Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego; 7.5. Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu dowodowym w innych rodzajach postępowań cywilnych uregulowanych w KPC. Rozdział 8. Zabezpieczenie dowodów (art. 310–315 KPC) oraz zabezpieczenie środka dowodowego (art. 47996–479111 KPC) w postępowaniu cywilnym: 8.1. Uwagi wprowadzające; 8.2. Zabezpieczenie dowodów na podstawie art. 310–315 KPC (probatio in perpetuam memoriam); 8.3. Zabezpieczenie środka dowodowego w sprawach własności intelektualnej (art. 47996–479111 KPC). Rozdział 9. Dowodzenie w postępowaniu arbitrażowym: 9.1. Wprowadzenie; 9.2. Zasady postępowania dowodowego przed SPol; 9.3. Regulacja postępowania dowodowego przed sądem arbitrażowym. Autonomia woli stron; 9.4. Organizacja postępowania; 9.5. Przedstawienie i dopuszczenie dowodu; 9.6. Dowód z dokumentu; 9.7. Dowód z zeznań świadków; 9.8. Dowód z opinii biegłego; 9.9. Inne środki dowodowe; 9.10. Prawnokarne mechanizmy mające na celu zapewnienie prawdziwości oraz rzetelności wyników postępowania dowodowego; 9.11. Czynności sądu państwowego w związku z postępowaniem dowodowym (art. 1192 KPC). Część II. Środki dowodowe i współpraca pomiędzy państwami Unii Europejskiej w zakresie przeprowadzania dowodów. Rozdział 10. Dowód z dokumentu: 10.1. Definicja; 10.2. Pojęcie i charakter prawny dowodu z dokumentu; 10.3. Przeprowadzenie dowodu z dokumentu; 10.4. Domniemania związane z dokumentami; 10.5. Ograniczenia dowodowe; 10.6. Przykłady. Rozdział 11. Dowód z zeznań świadków: 11.1. Istota dowodu z zeznań świadków; 11.2. Sytuacja prawna i procesowa świadka; 11.3. Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka. Rozdział 12. Dowód z opinii biegłego: 12.1. Pojęcie i znaczenie dowodu z opinii biegłego. Uwagi wstępne; 12.2. Dowód z opinii biegłego w praktyce prawa cywilnego procesowego; 12.3. Status prawny biegłego; 12.4. Status procesowy biegłego; 12.5. Potrzeba przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. Pojęcie wiadomości specjalnych; 12.6. Dowód z opinii biegłego na tle innych środków dowodowych; 12.7. Znaczenie opinii biegłego wydanej w innym postępowaniu; 12.8. Opinia biegłego a prywatna ekspertyza; 12.9. Obowiązki biegłego; 12.10. Uprawnienia biegłego; 12.11. Wyłączenie biegłego; 12.12. Odpowiedzialność biegłego; 12.13. Budowa opinii biegłego; 12.14. Weryfikacja opinii biegłego; 12.15. Projektowane zmiany; 12.16. Dowód z opinii instytutu naukowego lub naukowo-badawczego. Rozdział 13. Oględziny: 13.1. Wprowadzenie; 13.2. Zagadnienia ogólne; 13.3. Przebieg postępowania dowodowego, w którym przeprowadzany jest dowód z oględzin; 13.4. Sytuacje szczegółowe. Rozdział 14. Dowód z przesłuchania stron: 14.1. Istota dowodu z przesłuchania stron; 14.2. Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Rozdział 15. Inne środki dowodowe: 15.1. Wprowadzenie; 15.2. Pojęcie innych środków dowodowych; 15.3. Środki przyrodnicze; 15.4. Środki utrwalające albo przenoszące (przesyłające) obrazy lub dźwięki; 15.5. Eksperyment sądowy; 15.6. Status dowodowy obserwacji w zakładzie leczniczym; 15.7. Problem wywiadu środowiskowego. Rozdział 16. Współpraca państw członkowskich UE w zakresie przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych i handlowych: 16.1. Uwagi wprowadzające; 16.2. Źródła prawa; 16.3. Współpraca przy przeprowadzaniu dowodów na podstawie rozp. Nr 1206/2001; 16.4. Zmiany wprowadzone rozp. 2020/1783.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-805-9
Kodeks postępowania cywilnego - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.: Cz.IV Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego: 1. Jurysdykcja krajowa, 2. Postępowanie, 3. Orzeczenia sądów zagranicznych i ugody zawarte przed takimi sądami, 5. Sąd polubowny (arbitrażowy)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Mediacja i arbitraż : art. 183(1)-183(15), 1154-1217 KPC / Rafał Morek. - Stan prawny na maj 2006 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XXIV, 342 s. ; 21 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7483-143-X
1. Mediacja, 2. Inne, najważniejsze przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące mediacji, 3. Arbitraż
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8124-664-4
Zawiera: Rozdział I Istota mediacji w sprawach administracyjnych: 1. Motywy regulacji instytucji mediacji w sprawach administracyjnych; 1.1. Założenia (motywy) ustawodawcze; 1.2. Wpływ rozwoju regulacji obcych postępowań administracyjnych; 1.3. Opracowanie teoretycznej koncepcji mediacji w ogólnym postępowaniu administracyjnym; 2. Podstawy prawne mediacji w sprawach administracyjnych; 2.1. Zakres regulacji; 2.2. Charakter norm prawnych; 2.3. Zasada ogólna zapewnienia stronom (stronie) postępowania możliwości współudziału (partycypacji) w kształtowaniu rozstrzygnięcia sprawy; 2.4. Szczegółowa regulacja mediacji w ogólnym postępowaniu administracyjnym; 3. Elementy konstrukcyjne instytucji mediacji w sprawach administracyjnych; 3.1. Uwagi ogólne; 3.2. Instrumentalność mediacji dla polubownego załatwienia sprawy administracyjnej; 3.3. "Alternatywność" mediacji w sprawach administracyjnych; 3.4. Procesowy charakter mediacji w sprawach administracyjnych; 3.5. "Wspierający" wymiar mediacji w sprawach administracyjnych; 3.6. Cecha "przyjazności" mediacji w sprawach administracyjnych; 3.7. Aspekt "dostosowalności" mediacji w jej części właściwej; 4. Pojęcie i rodzaje mediacji w ogólnym postępowaniu administracyjnym; 4.1. Pojęcie mediacji. Ujęcie statyczne i dynamiczne; 4.2. Rodzaje mediacji; 4.2.1. Mediacja wertykalna i horyzontalna; 4.2.2. Mediacja materialna i procesowa; 5. Charakter prawny postępowania mediacyjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym; 5.1. Ograniczony wymiar postępowania mediacyjnego; 5.2. Dobrowolność postępowania mediacyjnego; 6. Granice czasowe dopuszczalności mediacji; 7. Mediacja a inne formy alternatywne lub podobne do alternatywnych; 7.1. Uwagi ogólne; 7.2. Formy podstawowe; 7.2.1. Koncyliacja; 7.2.2. Negocjacje ("postępowanie" negocjacyjne); 7.2.3. Postępowanie pojednawcze; 7.2.4. Postępowanie polubowne; 7.2.5. Postępowanie reklamacyjne; 7.2.6. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich; 7.2.7. Postępowanie rozjemcze; 7.3. Formy ukierunkowane "administracyjnie"; 7.3.1. Uwagi ogólne; 7.3.2. Postępowanie konsultacyjne; 7.3.3. Ugoda pozaprocesowa zatwierdzana przez organ administracji publicznej; 7.3.4. Mediacja dla polubownego rozstrzygnięcia sporu; 7.3.5. Negocjacje w celu zawarcia określonej umowy; Rozdział II Przesłanki dopuszczalności postępowania mediacyjnego: 1. Uwagi ogólne; 2. Przesłanka pozytywna "charakteru sprawy"; 3. Przesłanki negatywne; 3.1. Kryterium stanu wyższej konieczności; 3.2. Kryterium prostoty postępowania; 3.3. Kryterium trybu uproszczonego; 3.4. Kryterium milczącego załatwienia sprawy; 3.5. Kryterium ochrony informacji lub tajemnicy; 4. Skutki odmowy skierowania sprawy do mediacji; Rozdział III Podmioty postępowania mediacyjnego: 1. Rodzaje podmiotów postępowania mediacyjnego; 2. Organ prowadzący postępowanie administracyjne; 3. Strona postępowania (zastępca procesowy); 4. Mediator; 4.1. Wymogi uzyskania statusu mediatora; 4.2. Wybór i wskazanie mediatora; 4.3. Status mediatora; 5. Organ współdziałający; 6. Inne osoby biorące udział w mediacji; 7. Problem udziału w postępowaniu mediacyjnym podmiotów na prawach strony; Rozdział IV Zasady postępowania mediacyjnego: 1. Uwagi ogólne; 2. Zasada bezstronności; 3. Zasada poufności; 4. Zasada elastyczności; 5. Zasada szybkości; 6. Zasada protokolarności; Rozdział V Dynamika postępowania mediacyjnego: 1. Uwagi ogólne; 2. Faza przygotowawcza; 2.1. Inicjatywa przeprowadzenia mediacji; 2.2. Zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji; 2.3. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji; 2.4. Skierowanie sprawy do mediacji; 2.4. Odmowa skierowania sprawy do mediacji; 3. Faza ustalająca (właściwa) mediacji; 3.1. Czynności "komunikacyjne"; 3.2. Ustalenie przebiegu mediacji; 3.3. Przebieg mediacji; 3.4. Strategie mediacyjne i techniki oddziaływania mediacyjnego; 4. Granice ustaleń w postępowaniu mediacyjnym; 5. Niemerytoryczne zakończenie mediacji; Rozdział VI Koszty postępowania mediacyjnego: 1. Zasada odpłatności mediacji; 2. Treść postanowienia w kwestii ustalenia wysokości kosztów mediacji; 3. Zasada prawa mediatora do wynagrodzenia i zwrotu wydatków; 4. Zakres podmiotowy obowiązku pokrycia kosztów i zwrotu wydatków;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Mediacja w sprawach cywilnych / Sylwester Pieckowski. - Warszawa : Difin, 2006. - 80 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7251-612-X
1. Mediacja w sprawach cywilnych: definicja, miejsce w systemie wymiaru sprawiedliwości oraz podstawy regulacji w prawie międzynarodowym i ustawodawstwach krajowych, 2. Cel i treść polskiej ustawy o mediacji cywilnej, 3. Polska ustawa o mediacji cywilnej na tle propozycji Dyrektywy UE, 4. Mediacja i arbitraże. Konflikt czy synergia?, 5. Wnioski i propozycje dotyczące warunków skutecznego tj. powszechnego wprowadzenia mediacji do rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych w Polsce w trybie mediacji umownej i mediacji ze skierowania sądu, 6. Wzory
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87739-08-1
1. Sądy powszechne, 2. Sąd Najwyższy, 3. Krajowa rada sądownictwa, 4. Sądy wojskowe, 5. Naczelny Sąd Administracyjny, 6. Trybunał Stanu, 7. Trybunał Konstytucyjny, 8. Kolegia do spraw wykroczeń, 9. Izby morskie, 10. Sąd polubowny, 11. Rzecznik Praw Obywatelskich, 12. Prokuratura, 13. Policja, 14. Urząd Ochrony Państwa, 15. Adwokatura, 16. Radcowie prawni, 17. Notariat
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-733-5
1. Postanowienia umowne w zakresie ugodowego rozstrzygania sporów, 2. Czas i sposoby polubownego rozstrzygania sporów, 3. Specyfika postępowania przed sądami polubownymi, 4. Praktyczne skutki zawarcia ugody
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-278-0570-6
1. Wiadomości wstępne. 2. Zakres ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym. 3. Zasady naczelne postępowania cywilnego. 4. Podmioty postępowania cywilnego. 5. Przedmiot postępowania cywilnego. 6. Czynności procesowe. Koszty postępowania i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przez sąd. 7. Postępowanie w I instancji. 8. Orzeczenia sądowe. 9. Środki zaskarżenia. 10. Postępowanie grupowe; 11. Sądownictwo polubowne. 12. Postępowanie zabezpieczające. 13. Postępowanie egzekucyjne. 14. Międzynarodowe i europejskie prawo postępowania cywilnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-953-7
R. I. Zagadnienia ogólne: 1. Miejsce arbitrażu w systemie prawnym; 2. Sądownictwo polubowne a wymiar sprawiedliwości w świetle Konstytucji; 3. Postępowanie przed sądem polubownym w systemie postępowania cywilnego; 4. Źródła prawa. Regulaminy postępowania przed sądami polubownymi; 5. Arbitraż krajowy i międzynarodowy arbitraż handlowy; 6. Natura prawna międzynarodowego arbitrażu handlowego; 7. Zalety i wady arbitrażu; 8. Rodzaje arbitrażu; 9. Relacje między sądem polubownym a sądem państwowym; 10. Miejsce postępowania przed sądem polubownym; 11. Jurysdykcja krajowa i właściwość sądów państwowych w związku z postępowaniem przed sądem polubownym; 12. Zagadnienia prawa właściwego- charakterystyka ogólna; R. II. Zapis na sąd polubowny: 1. Zagadnienia ogólne; 2. Treść zapisu na sąd polubowny; 3. Zdolność arbitrażowa stron i zdatność arbitrażowa sporu; 4. Forma zapisu na sąd polubowny; 5. Skutki prawne i zakres zapisu na sąd polubowny; 6. Nieważność, bezskuteczność, niewykonalność oraz wygaśnięcie zapisu na sąd polubowny; R. III. Arbitży. Skład sądu polubownego: 1. Zagadnienia ogólne; 2. Kształtowanie składu sądu polubownego; 3. Stosunek prawny między stronami a arbitrem; R. IV. Badanie właściwości sądu polubownego. Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym: 1. Badanie właściwości sądu polubownego; 2. Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym; R. V. Postępowanie przed sądem polubownym: 1. Zagadnienia ogólne; 2. Prawo właściwe dla postępowania przed sądem polubownym; 3. Zasady postępowania; 4. Wszczęcie postępowania przed sądem polubownym; 5. Rozprawa; 6. Postępowanie dowodowe; 7. Wyrok arbitrażowy; 8. Ratyfikacja wyroku arbitrażowego; 9. Postępowanie sądu arbitrażowego; 10. Przechowywanie akt sprawy arbitrażowej; R. VI. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej: 1. Zagadnienia ogólne; 2. Konwencja nowojorska; 3. Uznanie i stwierdzenie wykonalności według Kodeksu postępowania cywilnego; R. VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego: 1. Zagadnienia ogólne; 2. Uchylenie według konwencji nowojorskiej i konwencji europejskiej; 3. Uchylenie wyroku arbitrażowego w innych systemach prawnych; 4. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego według Kodeksu postępowania cywilnego; 5. Skutki uchylenia wyroku sądu polubownego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarys Prawa)
ISBN: 978-83-7483-634-0
I. Zagadnienia ogólne 1. Sądownictwo polubowne w ogólności 2. Sądownictwo polubowne a alternatywne formy rozwiązania sporów (ADR) 3. Dogmatyczne przyporządkowanie instytucji sądownictwa polubownego 4. Sądownictwo polubowne a wymiar sprawiedliwości 5. Sądownictwo polubowne w polskim systemie prawnym II. Zapis na sąd polubowny 1. Istota i charakter prawny zapisu na sąd polubowny 2. Przesłanki do zawarcia zapisu na sąd polubowny 3. Skutki prawne zapisu na sąd polubowny 4. Szczególne zagadnienia dotyczące zapisu na sąd polubowny 5. Zapis na sąd polubowny w międzynarodowym arbitrażu handlowym III. Postępowanie przed sądem polubownym 1. Zagadnienia ogólne 2. Wszczęcie postępowania przed sądem polubownym 3. Konstytuowanie się i skład sądu polubownego 4. Postępowanie przed sądem polubownym po wniesieniu wniosku 5. Postępowanie arbitrażowe z udziałem wielu podmiotów 6. Formalne zakonczenie postępowania przed sądem polubownym 7. Orzeczenia sądu polubownego 8. Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym 9. Ugoda przed sądem polubownym IV. Arbitrzy sądu polubownego 1. Prawna natura funkcji arbitra 2. Kwalifikacje i obowiązki arbitrów 3. Odpowiedzialność arbitrów V. Relacje pomiędzy sądem polubownym a sądem powszechnym 1. Zarys problemu 2. Współdziałanie pomiędzy sądem polubownym a sądem powszechnym 3. Kontrola sądu polubownego przez sąd powszechny 4. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego 5. Uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądu polubownego wydanych na terytorium RP 6. Uznanie i wykonalność zagranicznych orzeczeń arbitrażowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Sądy polubowne i mediacja / pod red. Jan Olszewski. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - XII, 379 s. ; 22 cm.
(Prawo Sądowe)
ISBN: 978-83-7483-858-0
Cz.I Pojęcia podstawowe, aspekty aksjologiczne i prakseologiczne: R.1 Aksjologiczne i prakseologiczne przesłanki kształtowania polubownego rozstrzygania sporów i mediacji; R.2 Filozoficzen aspekty mediacji; R.3 Razem czy osobno: uwagi o znaczeniach pojęć mediacji i koncyliacji; Cz.II Zasady ogólne mediacji: R.1 Uwagi wstępne na temat mediacji; R.2 Problematyka poufności sądownictwa polubownego; R.3 Mediacja jako jedna z alternatywnych metod rozwiązywania sporów gospodarczych. Zagadnienia wybrane; R.4 Stan obecny i perspektywy rozwoju mediacji "sprawa - ofiara" w Polsce; Cz.III Szczególne postępowanie mediacyjne: R.1 Skutki prawne wszczęcia i przeprowadzenia mediacji w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym; R.2 Mediacja jako nowa metoda rozwiązywania sporów z zakresu prawa pracy; R.3 Znaczenie mediacji na tle innych metod rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych; R.4 Mediacja jako metoda rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych sporów z zakresu prawa pracy; R.5 Mediacja w polskim prawie telekomunikacyjnym; R.6 Ugoda administracyjna w świetle teorii prawnych form działania administracji; Cz.IV Działalność sądów polubownych (arbitrażowych). Umowa o arbitraż, wybrane elementy postępowania: R.1 Zarys historii sądownictwa polubownego do 1939 r.; R.2 Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym (wybrane zagadnienia); R.3 Konstrukcja prawna umowy o arbitraż stosowana w obrocie gospodarczym w świetle uregulowań prawa polskiego; R.4 Sposób prowadzenie dowodów w postępowaniu przed sądem polubownym; Cz.V Arbitaż międzynarodowy, postępowanie zagraniczne: R.1 Kierunki zmian Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL z 1976 r.; R.2 Zagadnienia ogólne umowy o arbitraż w świetle uregulowań prawa międzynarodowego; R.3 Sąd polubowny według włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego; R.4 Arbitraż w rejonie Azji, Australii i Oceanii; R.5 Wybrane instytucje sądownictwa polubownego na Ukrainie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Umowy w obrocie gospodarczym / pod red. Andrzej Koch, Jacek Napierała. - Stan prawny na 1.04.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 396, [2] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-189-5
1. Umowy gospodarcze. Część ogólna, 2. Umowa międzynarodowej sprzedaży towarów, 3. Umowa o roboty budowlane, 4. Umowa leasingu, 5. Umowa agencyjna, 6. Umowa komisu, 7. Umowa dealerska (wyłącznej koncesji handlowej, dystrybucji wyłącznej), 8. Umowa franchisingowa, 9. Umowa przewozu rzeczy, 10. Umowa spedycji, 11. Umowa ubezpieczenie, 12. Umowy zawierane przez brokera ubezpieczeniowego, 13. Umowa składu, 14. Spółka cywilna, 15. Umowa spółki cichej, 16. Czynności bankowe, 17. Umowa gwarancji bankowej, 18. Umowy związane z obrotem instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, 19. Umowy licencyjne o korzystanie z elektronicznych baz danych, 20. Zapis na sąd polubowny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again