Form of Work
Książki
(16)
Status
available
(11)
only on-site
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(9)
Author
Adamiak Barbara
(1)
Borkowski Janusz
(1)
Dziczek Roman
(1)
Garlicki Leszek
(1)
Gromek Krystyna
(1)
Grzegorczyk Tomasz
(1)
Ignatowicz Jerzy (1914-1997)
(1)
Knysiak-Molczyk Hanna
(1)
Muliński Maciej
(1)
Nazar Mirosław
(1)
Piasecki Kazimierz
(1)
Pietrzykowski Henryk
(1)
Pogonowski Piotr
(1)
Razowski Tomasz
(1)
Romańska Marta
(1)
Samborski Edward
(1)
Skrzydło Wiesław
(1)
Stawecki Tomasz
(1)
Tylman Janusz
(1)
Weitz Karol
(1)
Woś Tadeusz
(1)
Year
2000 - 2009
(16)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Sądownictwo
(11)
Postępowanie sądowe
(4)
Postępowanie cywilne
(3)
Prawo karne procesowe
(3)
Sądownictwo administracyjne
(3)
Kuratela
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Prawo cywilne procesowe
(2)
Prawo do sądu
(2)
Sądownictwo konstytucyjne
(2)
Administracja
(1)
Akta stanu cywilnego
(1)
Alimenty
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka
(1)
Klauzule generalne
(1)
Korespondencja urzędowa
(1)
Krajowa Rada Sądownictwa
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Lokatorzy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Mieszkania
(1)
Odpowiedzialność konstytucyjna
(1)
Ojcostwo
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Oskarżenie
(1)
Parlament
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Procesy sądowe
(1)
Referendum
(1)
Rejestr publiczny
(1)
Rodzina
(1)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Skarga konstytucyjna
(1)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Strony procesu karnego
(1)
Sąd Najwyższy RP
(1)
Sędziowie
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Ustanie małżeństwa
(1)
Ustrój majątkowy małżeński
(1)
Uznanie dziecka
(1)
Wnioski i podania
(1)
Władza rodzicielska
(1)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-003-1
1. Teoretycznoprawne aspekty merytorycznej i formalnej kontroli oskarżenia, 2. Statyka kontroli formalnej skargi karnej, 3. Dynamika kontroli formalnej skargi karnej, 4. Kontrola merytoryczna oskarżenia jako problem oddania pod sąd, 5. Zwrot sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego, 6. Zwrot sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego w ramach kodeksowych postępowań szczególnych oraz postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe, 7. Zlecenie czynności dowodowych przez sąd w toku rozprawy głównej, 8. Adresaci postanowienia sądu o przekazaniu sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego oraz o zleceniu przez sąd czynności dowodowych w toku rozprawy głównej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-96-4
1. Zagadnienia terminologiczne, 2. Pojęcie jurysdykcji krajowej, 3. Jurysdykcja krajowa a zagadnienia elementu zagranicznego, 4. Jurysdykcja krajowa - dopuszczalność drogi sądowej - właściwość sądu, 5. Rodzaje jurysdykcji krajowej, 6. Doktryna formum non conveniens, 7. Konflikty jurysdykcyjne, 8. Jurysdykcja krajowa w toku postępowania - zagadnienia wybrane
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kuratorzy sądowi : komentarz / Krystyna Gromek. - Wyd.2 Stan na 15.11.2004 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 363, [1] s. ; 21 cm.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-077-5
1. Pojęcie sprawiedliwości i wymiaru sprawiedliwości, 2. Państwo prawa jako konstytucyjny fundament wymiaru sprawiedliwości, 3. Konstytucyjna zasada wyłącznie sądowego wymiaru sprawiedliwości, 4. Konstytucyjna zasada dostępu do sądów i jej ograniczenia, 5. Konstytucyjne wyodrębnienie władzy sądowej, 6. Konstytucyjna zasada niezawisłości sędziowskiej, 7. Stosowanie prawa przez sędziów w państwie prawa, 8. Konstytucyjne prawo do ochrony sądowej na poziomie odwołań. konstytucyjna zasada nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego w zakresie sądów powszechnych, 9. System sądów powszechnych w sprawach cywilnych i karnych, 10. Sądy rodzinne, 11. Sądy pracy, 12. Sądownictwo ubezpieczeń społecznych, 13. Sądy gospodarcze. Sąd ochrony Konkurencji i Konsumentów - Sąd Antymonopolowy. Sądy upadłościowe, 14. Sądownictwo powszechne i wojskowe w sprawach karnych, 15. Sąd Najwyższy, 16. Trybunał Konstytucyjny, 17. Trybunał Stanu, 18. Administracja i nadzór administracyjny wymiaru sprawiedliwości, 19. Sądownictwo administracyjne, 20. Krajowa Rada Sądownictwa, 21. Powołanie na stanowisko sędziego sądu powszechnego. Aplikacja i asesura, 22. Status prawny sędziów sądów powszechnych. Prawa i obowiązki, 23. Odpowiedzialność sędziów, 24. Ławnicy, 25. Prokuratura, 26. Rzecznik Praw Obywatelskich i Ombudsman Unii europejskiej, 27. Adwokatura, 28. Radcowie prawni, 29. Prawnicy z Unii Europejskiej i spoza Unii świadczący pomoc prawną w Polsce, 30. Notariat, 31. Komornicy, 32. Personel pomocniczy wymiaru sprawiedliwości, 33. Europejski Rzecznik Praw Człowieka, 34. Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
Polskie postępowanie karne / Tomasz Grzegorczyk, Janusz Tylman. - Wyd.5 zm. i uzupeł. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 975 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-415-2
Część ogólna: 1. Zagadnienia wstępne, 2. Naczelne zasady procesowe, 3. Warunki dopuszczalności postępowania karnego, 4. Sad, inne organy procesowe i pomocnicy procesowi, 5. Strony postępowania karnego, 6. Przedstawiciele procesowi stron, rzecznicy interesu społecznego i inni uczestnicy postępowania karnego, 7. Czynności procesowe, 8. Dowody, 9. Środki przymusu. Część szczególna; 10. Postępowanie przygotowawcze, 11. Postępowanie przed sądem I instancji, 12. Postępowanie odwoławcze, 13. Postępowanie szczególne, 14. Nadzwyczajne środki zaskarżenia, 15. Postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia, 16. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, 17. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Leszek Garlicki. - Wyd. 9. - Warszawa : LIBER sp. z o.o., 2005. - 462, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7206-122-X
Od Autora; Ku nowej konstytucji; Konstytucja i inne źródła prawa konst.; Zasady ustroju Rzeczypospolitej; Konstytucyjny status jednostki; Źródła prawa; Wybory i prawo wyborcze; Referendum; Parlament, struktura, skład i organizacja; Parlament, funkcje; Prezydent; Rada Ministrów i administracja rządowa, Samorząd terytorialny Finanse publiczne, radiofonia i telewizja, kontrola państwowa, Władza sądownicza, sądy, Władza sądownicza, Trybunał Konstytucyjny; Władza sądownicza, Trybunał Stanu; Rzecznik Praw Obywatelskich; Stany Nadzwyczajne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-476-4
Cz. I Zagadnienia ogólne: Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym; Zasady podstawowe postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego; Kodyfikacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym na tle prawnoporównawczym; Sądownictwo administracyjne oraz postępowanie sądowoadministracyjne w Polsce na tle prawnoporównawczym; Źródła prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowo administracyjnym; Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, rodzaje, tryby, ich stadia i instytucje. Cz. II Instytucje procesowe postępowania administracyjnego: Organ prowadzący postępowanie administracyjne; Strona postępowania administracyjnego; Podmioty na prawach strony; Uczestnicy postępowania administracyjnego; Przedmiot postępowania administracyjnego ogólne oraz szczególnego. Cz. III Czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego: Czynności postępowania administracyjnego; Dowody i postępowanie wyjaśniające; Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym; Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych. Cz. IV Czynności procesowe trybu nadzwyczajnego postępowania administracyjnego: Zagadnienie wadliwości decyzji administracyjnej; Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych; Kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej. Cz. V Kontrola sądowa działalności administracji publicznej: Sąd powszechny w kontroli aktów indywidualnych administracji publicznej. Cz. VI Postępowanie sądowoadministracyjne: Prawo do sądu administracyjnego. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego; Czynności procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Koszty postępowania; Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym; Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych; Obalanie prawomocnych orzeczeń; Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. Roszczenie odszkodowawcze; Postępowanie odrębne i postępowanie pomocnicze. Cz. VII Administracyjne postępowanie egzekucyjne: Zagadnienia ogólne egzekucji administracyjnej i administracyjnego postępowania egzekucyjnego; Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz podstawy egzekucji administracyjnej; Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego; Środki egzekucyjne; Tok postępowania egzekucyjnego; Środki zaskarżenia i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym; Postępowanie zabezpieczające. Cz. VIII Uproszczone postępowanie o charakterze administracyjnym: Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń; Postępowanie w sprawach skarg i wniosków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-834-3
1. Zagadnienia ogólne, 2. Podmioty postępowanie klauzulowego, 3. Wszczęcie postępowania klauzulowego, 4. Nadawanie klauzuli wykonalności o charakterze deklaratywnym, 5. Zakres kognicji sądu przy nadawaniu klauzuli wykonalności o charakterze konstytutywnym, 6. Zakończenie postępowania klauzulowego, 7. Zażalenie w postępowaniu klauzulowym, 8. Koszty postępowania klauzulowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-447-0
1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-616-2
Uwagi wstępne. Znaczenie i źródła prawa do sądu. Zakreślenie pola badań; R.1 Definicja (treść) "prawa do sądu"; R.2 Wpływ zasady "prawa do sądu" na sądowe postępowanie cywilne - założenia ogólne. Dostęp do sądu cywilnego. Realizacja prawa do sądu przy wszczynaniu postępowania cywilnego - jurysdykcja krajowa, sprawa cywilna, droga sądowa, "prawo do sądu"; R.3 Koszty procesu, efektywność postępowania cywilnego a prawo do sądu; R.4 Zasady postępowania cywilnego a gwarancja realizacji prawa do sądu. Uprawnienia prokuratora a realizacja prawa do sądu; R.5 Zapewnienie bezstronności sędziego na gruncie postępowania sądowego; R.6 Właściwość sądu w postępowaniu cywilnym a realizacja prawa do sądu; R.8 Reprezentowanie uczestnika postępowania przez fachowego pełnomocnika, a realizacja prawa do sądu. Przymus adwokacko-radcowski a prawo do sądu; R.8 Doręczenia pism sądowych a realizacja prawa do sądu; R.9 Jawność posiedzeń sądu a realizacja prawa do sądu (prawa do wysłuchania); R.10 Zasady wyrokowania a realizacja prawa do sądu; R.11 Instancyjność postępowania cywilnego a realizacja prawa do sądu; R.12 Wzruszanie prawomocnych orzeczeń sądowych a realizacja prawa do sądu; R.13 Realizacja zasady prawa do sądu na gruncie postępowania zabezpieczającego; R.14 Egzekucja sądowa a realizacja prawa do sądu; Uwagi końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-417-9
Cz. I Teoretyczne i aksjologiczne podstawy działania rejestru publicznego: 1. Pojęcie rejestrów publicznych, 2. Wpis do rejestru jako podstawa funkcji ewidencyjnej, 3. Funkcja informacyjna a zasada jawności formalnej rejestrów publicznych, 4. Zasada jawności materialnej rejestru - teoretyczne i normatywne podstawy funkcji ochronnej. Cz. II Rejestry publiczne-ujęcie porównawcze: 5. Rozwój historyczny rejestrów publicznych od czasów najdawniejszych do współczesności, 6. Rejestry podmiotowe w Europie Zachodniej i Stanach zjednoczonych, 7. Rejestr publiczny w świetle badań porównawczych. Cz. III Funkcje rejestrów publicznych w Polsce: 8. Sądowe rejestry podmiotowe w Polsce, 9. Sądowe rejestry przedmiotowe - między tradycją a nowoczesnością, 10. Administracyjne rejestry podmiotowe, 11. Administracyjne rejestry przedmiotowe, 12. Rejestr publiczny jako instytucja w polskim prawie. Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 83-7059-725-4
1. Charakterystyka zmian w dziedzinie władzy sądowniczej ich zakres i znaczenie dla sytuacji prawnej jednostki i funkcjonowania państwa, 2. Sądownictwo powszechne - założenia konstytucyjne i reforma dostosowawcza, 3. Sądownictwa administracyjne w Konstytucji RP, ustawach i praktyce (wybrane zagadnienia), 4. Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na działalność administracji publicznej, 5. Krajowa Rada Sadownictwa - regulacja konstytucyjna i rola w systemie władzy sądowniczej, 6. Trybunał Konstytucyjny regulacja konstytucyjna i praktyka, 7. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw jednostki w polskim systemie prawa, 8. Normatywny model odpowiedzialności konstytucyjnej w praktyce, 9. Akcesja Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Konsekwencje dla sądownictwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99, 347.97./.99 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97./.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz, wzory pozwów i wniosków sądowych / Roman Dziczek. - Wyd.3 Stan prawny na 1.12.2005 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 453, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7334-543-4
1.Spółdzielnia mieszkaniowa - uwagi ogólne, 2.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz 1116 z późn. zm.), 3.Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. Nr 240, poz. 2058) - wyciąg, 4.Wzory pozwów i wniosków sądowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-424-1
1. Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym, 2. Czynności procesowe wszczynające postępowanie sądowe pierwszoinstancyjne, 3. Wstępne czynności przed sądem pierwszej instancji, 4. Przygotowanie do rozprawy głównej, 5. Przebieg rozprawy głównej, 6. Niektóre zagadnienia dotyczące rozprawy głównej, 7. Odrębności postępowań szczególnych, 8.Wyrok sądu pierwszej instancji, 9. Uzasadnienie wyroku, 10. Postępowanie międzyinstancyjne, 11. Postępowanie odwoławcze przed sądem drugiej instancji (apelacyjne), 12. Postanowienie, 13. Inne wybrane zagadnienia z zakresu postępowania karnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-522-1
1. Zagadnienia ogólne, 2. Przedmiot procesu cywilnego. Droga sądowa, 3. Rodzaje postępowania cywilnego. Właściwość trybu postępowania rozpoznawczego, 4. Wpływ postępowania i wyroku na postępowanie i orzeczenie cywilne, 5. Właściwość sądu, 6. Skład sądu. Wyłączenie sędziego, 7. Strony, 8. Podmiotowe przekształcenia w procesie, 9. Pełnomocnicy procesowi, 10. Koszty postępowania, 11. Czynności procesowe, 12. Doręczenia i terminy, 13. Zawieszenie i umorzenie postępowania, 14. Mediacja. Postępowanie pojednawcze. Ugoda sądowa, 15. Pozew. Powództwo, 16. Posiedzenia sądowe. Rozprawa, 17. Postępowanie dowodowe, 18. Wyroki i postanowienia, 19. Środki zaskarżenia, 20. Postępowanie odrębne, 21. Sąd polubowny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again