Form of Work
Książki
(4)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Barcz Jan (1953- )
(1)
Czapliński Władysław (1954- )
(1)
Frąckowiak-Adamska Agnieszka
(1)
Grzelak Agnieszka
(1)
Górski Adam
(1)
Milczarek Dariusz
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Ostropolski Tomasz
(1)
Sakowicz Andrzej
(1)
Wróbel Andrzej (1953- )
(1)
Wróblewski Mirosław
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Sądownictwo
(4)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Policja
(2)
Unia Europejska
(2)
Emigracja
(1)
Europol
(1)
Globalizacja
(1)
Handel ludźmi
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Interwencjonizm
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Korupcja
(1)
Ksenofobia
(1)
Kultura
(1)
Kultura 2000 (program UE)
(1)
Narkomania
(1)
Odpowiedzialność karna -- prawo międzynarodowe -- stan na 2006 r.
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polska
(1)
Porządek społeczny
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Przekroczenie granicy nielegalne
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Rasizm
(1)
Swobodny przepływ kapitału
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Swobodny przepływ usług
(1)
Terroryzm
(1)
Układ z Schengen (1985)
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Współdziałanie
(1)
Subject: time
1945-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
4 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-208-1646-7
Część I: Geneza jedności europejskiej. 1. Zjednoczona Europa - idea i realizacja w ciągu wieków. 2. Europejskie procesy integracyjne po II wojnie światowej. Część II: Europejski system instytucjonalno-prawny. 3. System instytucjonalny Unii Europejskiej. 4. Podstawowe elementy prawa wspólnotowego. 5. Wolności rynku wewnętrznego. 6. Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Część III: Europejska integracja ekonomiczna. 7. Unia celna jako podstawowy etap integracji europejskiej. 8. Wspólny rynek jako kolejny etap integracji europejskiej. 9. Unia walutowa i jej rola w procesie integracji europejskiej. 10 Interwencjonizm jako instrument zapewnienia spójności ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej. 11. Wybrane obszary polityki wspólnotowej - wspólna polityka rolna i polityka regionalna. Część IV: Ład społeczny i kultura w Europie. 12. Podstawy europejskiego ładu społecznego. 13. Kultura w procesie integracji europejskiej. 14. Program Kultura 2000 jako przykład ewolucji działań Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Część V: Europa wobec wyzwań współczesnego świata. 15. Europa w stosunkach międzynarodowych. 16. Europejska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. 17. Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Część VI: Polska w zjednoczonej Europie. 18. Proces integracji Polski z Unią Europejską. 19. Polska gospodarka w procesie integracji z Unią Europejską.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-914500-1-5
1. Początki współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Najważniejsze etapy rozwoju, 2. Układy z Schengen i ich wpływ na współpracę w zakresie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, 3. Prawo instytucjonalne UE/WE, 4. Współpraca sądowa w sprawach karnych, 5. Współpraca policyjna. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej, 6. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, 7. Prawo azylowe i wizowe oraz polityka imigracyjna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Unii Europejskiej ; T. 8)
ISBN: 978-83-8235-143-9
Zawiera: R. 1 Współpraca sądowa w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej: Uwagi wstępne; Geneza i ewolucja współpracy sądowej w sprawach cywilnych; Pojęcie i specyfika współpracy sądowej w sprawach cywilnych; Kompetencje Unii w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych; Całościowe spojrzenie na prawo pochodne z zakresu współpracy sądowej w sprawach cywilnych; Regulacje z zakresu jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń; Jednolite regulacje kolizyjne; Pomoc prawna. R. 2 Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych: Ewolucja traktatowa współpracy sądowej w sprawach karnych; Instytucje i organy pomocnicze – rola w sprawach karnych; Specyfika procesu decyzyjnego w sprawach karnych; Instrumenty prawne; Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń; Europejski nakaz aresztowania (ENA); Rozwój zasady wzajemnego uznawania – instrumenty współpracy; Uwzględnianie orzeczeń innego państwa członkowskiego – koncepcja, oprzyrządowanie prawne i koordynacja postępowań; Instytucjonalizacja współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych; Zbliżanie minimalnych norm proceduralnych; Prawa ofiar przestępstw; Zbliżanie prawa karnego materialnego; Zmienna geometria. R. 3 Współpraca policyjna w Unii Europejskiej: Traktatowe podstawy współpracy policyjnej – przedmiotowy i podmiotowy zakres współpracy; Instytucjonalna współpraca policyjna w ramach UE; Współpraca operacyjna; Wymiana informacji w ramach współpracy policyjnej w UE; Ochrona danych osobowych w ramach współpracy policyjnej w UE; Współpraca z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi – stosunki zewnętrzne we współpracy policyjnej. R. 4 Ochrona praw podstawowych w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej: Rozwój i znaczenie ochrony praw podstawowych w PWBiS; Prawa podstawowe w ramach instytucjonalnych PWBiS; Przestrzeganie praw podstawowych jednostki w obszarze polityki migracyjnej i azylowej UE; Ochrona praw podstawowych w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych; Ochrona praw podstawowych w ramach współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpracy policyjnej; Podsumowanie – wzmocnienie aksjologii Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-568-X
Cz. I Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej: 1. Ewolucja III filaru Unii Europejskiej, 2. Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, 3. Walka z korupcją w prawie Unii Europejskiej, 4. Prawo europejskie a odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych, 5. Unia Europejska wobec walki z terroryzmem, 6. Walka z przestępczością zorganizowaną w prawie Unii Europejskiej, 7. Nielegalna imigracja na obszarze Unii Europejskiej, 8. Unia Europejska wobec handlu ludźmi, 9. Unia Europejska wobec narkotyków, 10. Unia Europejska wobec walki z rasizmem i ksenofobią. Cz. II Współpraca organów ścigania w ramach Unii Europejskiej: 11. Europol = Europejski Urząd Policji, 12. Pościg transgraniczny jako forma współpracy policji w ramach Unii Europejskiej, 13. Główne założenia decyzji ramowej o zespołach dochodzeniowo-śledczych i jej implementacja do prawa krajowego. Cz. III Współpraca sądowa w ramach Unii Europejskiej: 14. Europejski nakaz aresztowania i jego implementacja do prawa krajowego, 15. Zabezpieczenia dowodów i mienie nad terytorium Unii Europejskiej, 16. Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na obszarze Unii Europejskiej, 17. Współpraca państw w ramach Eurojustu, 18. Europejska Sieć Sadowa w sprawach karnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again