Form of Work
Książki
(17)
Publikacje naukowe
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(16)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(16)
Author
Barta Janusz (1947-2021)
(1)
Dończyk Dariusz
(1)
Działocha Kazimierz
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gołaczyński Jacek
(1)
Lach Arkadiusz (1976- )
(1)
Machowicz Kinga
(1)
Markiewicz Ryszard (1948- )
(1)
Morawski Lech
(1)
Myczkowski Lesław
(1)
Osajda Konrad
(1)
Piasecki Kazimierz
(1)
Piekarczyk Sławomir
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Prasołek Łukasz
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Safjan Marek (1949- )
(1)
Sztejnert-Roszak Olga
(1)
Tomaszek Andrzej
(1)
Wacikowska Monika
(1)
Zawistowski Dariusz
(1)
Zubik Marek (1974- )
(1)
Łętowska Ewa
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(12)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Sąd Najwyższy RP
(11)
Trybunał Konstytucyjny
(6)
Naczelny Sąd Administracyjny
(4)
Orzecznictwo cywilne
(4)
Sąd najwyższy
(3)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(2)
Postępowanie cywilne
(2)
Prawo pracy
(2)
Sąd Najwyższy (Polska)
(2)
Trybunał Konstytucyjny (Polska)
(2)
Bhp
(1)
Common law
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Hipoteka
(1)
Konstytucja
(1)
Nieruchomości
(1)
Notariat
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Orzecznictwo
(1)
Orzecznictwo gospodarcze
(1)
Orzecznictwo karne
(1)
Polska
(1)
Posiadanie
(1)
Postępowanie naprawcze
(1)
Postępowanie zabezpieczające
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne międzynarodowe
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Prewencja kryminalna
(1)
Przepis przejściowy
(1)
Przewłaszczenie na zabezpieczenie
(1)
Płaca
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Spadek
(1)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(1)
Sąd Najwyższy
(1)
Sądownictwo gospodarcze
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Służebności (prawo)
(1)
Terroryzm
(1)
Układ zbiorowy pracy
(1)
Umowa o pracę na czas określony
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Użytkowanie wieczyste
(1)
Wspólnota mieszkaniowa
(1)
Współwłasność
(1)
Wzory umów
(1)
Własność
(1)
Zasiłki dla bezrobotnych
(1)
Zastaw
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Francja
(1)
Polska
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Walia (Wielka Brytania)
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
18 results Filter
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 83-7059-720-3
1. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP (stan doktryny prawa), 2. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Trybunał Konstytucyjny, 3. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie Sądu Najwyższego, 4. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, 5. Stanowisko sądów powszechnych wobec bezpośredniego stosowania Konstytucji RP, 6. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w sejmowym postępowaniu legislacyjnym, 7. Stosowanie Konstytucji RP w działalności Prezydenta, 8. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Radę Ministrów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Zbiory Orzecznictwa Becka)
ISBN: 978-83-7483-742-2
1. Zasada demokratycznego państwa prawnego, 2. Zasada proporcjonalności, 3. Zasada równości, 4. Zasady wydawania rozporządzeń. Wyłączność ustawy, 5. Zasada kadencyjności organów władzy publicznej, 6. Przepisy Konstytucji w relacji do prawa wspólnotowego. Konstytucja: Preambuła, 1. Rzeczpospolita, 2. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, 3. Xródła prawa, 4. Sejm i Senat, 5. Prezydent Rzeczypospolitej, 6. Rada ministrów i administracja rządowa, 7. Samorząd terytorialny, 8. Sady i Trybunały, 9. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, 10. Finanse publiczne, 11. Stany nadzwyczajne, 12. Zmiana Konstytucji, 13. Przepisy przejściowe i końcowe. Sądy konstytucyjne - wybrane zagadnienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Notarialne poświadczenie dziedziczenia : komentarz / Dariusz Dończyk. - Stan prawny na 15.06.2011 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2011. - 141, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarze Praktyczne / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-667-7
Ustawa z 14 lutego 1991 r.: Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr. 189, poz. 1158 ze zm.) Czynności notarialne: Przepisy ogólne; Akty poświadczenia dziedziczenia; Protokoły.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-373-3
1. Ewolucja odpowiedzialności władzy publicznej - od winy funkcjonariusza do bezprawności normatywnej, 2. Konstytucjonalizacja prawa do odszkodowania z tytułu nielegalnego działania władzy publicznej, 3. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wykonywaniem władzy publicznej - zasada ogólna, 4. Odpowiedzialność za niezgodne z prawem akty normatywne, 5. Odpowiedzialność za niezgodność z prawem prawomocnych orzeczeń i ostatecznych decyzji, 6. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej na zasadach słuszności, 7. Przepisy szczególne, 8. Problemy intertemporalne, Uwagi końcowe, Załączniki: akty normatywne, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Monitora Prawniczego)
ISBN: 978-83-255-3401-1
I. Kodeks postępowania cywilnego: 1. Postępowanie rozpoznawcze; 2. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne; 3. Międzynarodowe postępowanie cywilne oraz postępowanie arbitrażowe; II. Koszty sądowe w sprawach cywilnych; III. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Meritum Biblioteka)
ISBN: 978-83-7601-410-4
1. Regulamin wynagradzania. 2. Zasady ogólne dotyczące ustalania i wypłaty wynagrodzenia za pracę. 3. Potrącenia z wynagrodzenia pracownika. 4. Dyskryminacja w wynagradzaniu. 5. Premia a nagroda. 6. Dodatki do wynagradzania. 7. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. 8. Świadczenia z tytułu podróży służbowych. 9. Wynagrodzenie za czas pozostawania w gotowości do wykonywania pracy. 10. Wynagrodzenie urlopowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop. 11. Odprawy pracownicze. 12. Wynagrodzenie chorobowe. 13. Nagroda jubileuszowa. 14. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. 15. Ustawa kominowa. 16. Akordowy system wynagradzania pracowników. 17. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. 18. Bezpodstawne wzbogacenie pracownika. 19. Inne zagadnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie zabezpieczające : komentarz, wybór orzeczeń / Dariusz Zawistowski. - Stan prawny na 20.07.2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 269, [1] s. ; 20 cm.
(Praktyczne Komentarze)
ISBN: 978-83-7526-473-9
1. Komentarz do przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego dotyczących postępowania zabezpieczającego. 2. Wybór orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących postępowania zabezpieczającego. 3. Wybór przepisów regulujących postępowanie zabezpieczajace, zamieszczonych poza Kodeksem postępowania cywilnego. 4. Literatura 5. Skorowidz rzeczowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo autorskie. Tom 3. Orzecznictwo i wyjaśnienia / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - Wyd. 5 Stan prawny na 1.07.2005 r. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2005. - 448 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7416-514-6
I. Wybór orzeczeń sądowych związanych z prawem autorskim, 1. Przedmiot ochrony, 2. Podmiot ochrony, 3. Ograniczenia praw autorskich, 4. Umowy autorskie, 5. Autorskie prawa osobiste i ich ochrona, 6. Autorskie prawa majątkowe i ich ochrona, 7. Postępowanie zabezpieczające, 8. Właściwość rzeczowa sądu, 9. Odpowiedzialność karna, 10. Prawa pokrewne, 11. Ustawa o kinematografii, 12. Twórczość i swoboda wypowiedzi a powszechne dobra osobiste. II. Wyjaśnienia sądowe, III. Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Sądowa. Orzecznictwo / Kluwer Polska Sp. z o.o. Wolters)
ISBN: 978-83-7526-821-8
Cz.I Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego: 1.Orzekanie co do wejścia w życie skutków wyroku Trybunału konstytucyjnego, 2. Konstrukcja normy intertemporalnej, 3. Prawo intertemporalne a zasada zaufania do państwa i prawa oraz zasada ochorny praw nabytych. Cz.II Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Bajwyższego: 1. Aspekt konstytucyjnoprawny prawa itertemporalnego, 2. Retroaktywność prawa (lex retro non agit), 3. Zasada dalszego działania ustawy dawnej a zasada bezpośredniego działalnia ustawy nowej, 4. Wpływ prawa międzynarodowego i wspólnotowego na interpretację przepisów intertemporalnych, 5. Wpływ prawa intertemporalnego na spójność systemu prawa (horyzontalnie). Cz.III - Orzecznictwo Izby (Administracyjnej) Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego: 1. Retroaktywność prawa (lex retro non agit), 2. Zmiana prawa materialnego w toku sprawy (wybór zasad bezpośredniego działania ustawy nowej albo zasady dalszego działania ustawy dawnej), 3. zasada dalszego działania ustawy dawnej a zasada bezpośredniego działania ustawy nowej, 4. Wpływ orzeczenia TK na podstawę orzekania w konkretnej sprawie (skutek prawny orzeczenia TK -ex nunc czy ex tunc), 5. Wpływ wykładni dokonywanej przez sądy na nowelizację regulacji intertempralnych - zasada ochrony praw dobrze nabytych. Cz.IV Orzecznictwo Izby Karnej Sadu Najwyższego: 1. Orzekanie bezpośrednio o przepisach intertemporalnych, 2. Retroaktywność prawa, 3. Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na interpretację przepisów intertemporalnych, 4. Wpływ prawa międzynarodowego na interpretację przepisów intertemporlanych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Prewencja indywidualna w procesie karnym / Arkadiusz Lach. - Stan prawny na 20.08.2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2020 r. - 356 s. ; 21 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-8223-115-1
Zawiera: Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp Rozdział 1. Pojęcie prewencji indywidualnej, rozwój koncepcji i jej znaczenie 1.1.Pojęcie prewencji indywidualnej 1.2.Rozwój koncepcji prewencyjnego wymiaru sprawiedliwości 1.3.Rozwój koncepcji prewencji indywidualnej w procesie karnym 1.4.Obszary realizacji prewencji indywidualnej Rozdział 2. Prewencja indywidualna w prawie karnym materialnym 2.1.Prewencja jako funkcja prawa karnego materialnego 2.2.Kryminalizacja 2.3.Kary 2.4.Środki karne 2.5.Środki zabezpieczające 2.6.Środki probacyjne 2.7.Inne środki 2.8.Dane o karalności Rozdział 3. Prewencja indywidualna w prawie cywilnym, administracyjnym, środkach postpenalnych i postępowaniu dyscyplinarnym 3.1.Proces karny a inne niż prawo karne gałęzie prawa w kontekście prewencji indywidualnej 3.2.Prewencja indywidualna w prawie cywilnym 3.3.Postpenalne pozbawienie wolności 3.4.Prewencja indywidualna w prawie administracyjnym 3.5.Prewencja indywidualna w postępowaniu dyscyplinarnym Rozdział 4. Prewencja indywidualna w prowadzeniu czynności operacyjno-porządkowych Policji 4.1.Pojęcie czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych 4.2.Czynności operacyjno-rozpoznawcze i administracyjno-porządkowe a czynności procesowe 4.3.Prewencja indywidualna jako przesłanka prowadzenia kontroli operacyjnej i innych czynności operacyjno-rozpoznawczych 4.4.Prewencja indywidualna jako przesłanka prowadzenia czynności administracyjno-porządkowych Rozdział 5. Prewencja indywidualna a proces karny 5.1.Prewencja jako cel procesu karnego 5.2.Prewencja indywidualna a zasada prawa do obrony 5.3.Prewencja indywidualna a zasady prawdy materialnej 5.4.Prewencja indywidualna a zasada domniemania niewinności 5.5.Domniemanie niestwarzania zagrożenia 5.6.Zasada proporcjonalności 5.7.Zakaz podwójnego karania Rozdział 6. Prewencja indywidualna jako uzasadnienie dla wprowadzania regulacji karnoprocesowych 6.1.Powody wprowadzania środków prewencji indywidualnej do procesu karnego 6.2.Odwołania do prewencji indywidualnej w pracach legislacyjnych przy wprowadzaniu poszczególnych regulacji 6.3.Ocena roli prewencji indywidualnej we wprowadzaniu regulacji karnoprocesowych Rozdział 7. Prewencja indywidualna jako uzasadnienie dla stosowania instytucji karnoprocesowych 7.1.Prewencja indywidualna jako przesłanka stosowania instytucji karnoprocesowych per se (przesłanka prewencyjna) 7.2.Prewencja indywidualna jako kryterium oceny zaistnienia innych przesłanek 7.3. Prewencja indywidualna wszczęcie postępowania przygotowawczego i przedstawienie zarzutów 7.4.Prewencja indywidualna przy tymczasowym aresztowaniu 7.5.Prewencja indywidualna przy nie izolacyjnych środkach zapobiegawczych 7.6.Prewencja indywidualna przy ujęciu i zatrzymaniu 7.7.Prewencja indywidualna przy podsłuchu 7.8.Prewencja indywidualna w ustawie o świadku koronnym 7.9.Inne instytucje mogące służyć realizacji celu prewencyjnego w Kodeksie postepowania karnego 7.10.Inne karnoprocesowe środki prewencji indywidualnej występujące w obcych systemach prawnych 7.11.Negatywne aspekty stosowania karnoprocesowych środków prewencji indywidualnej 7.12.Gwarancje związane ze stosowaniem karnoprocesowych środków prewencji indywidualnej 7.13.Problem odszkodowania za bezzasadne zastosowanie instytucji procesowych ze względu na prewencję indywidualną Rozdział 8. Ustalenie przesłanek stosowania karnoprocesowych środków prewencji indywidualnej 8.1. Kluczowe kwestie 8.2. Poziom ryzyka 8.3. Kryteria oceny ryzyka 8.4. Metody oceny ryzyka 8.5. Prawdopodobieństwo zaistnienia przyszłych zachowań i związane z tym ryzyko błędu 8.6. Ocena ryzyka w orzecznictwie sądów polskich Rozdział 9. Prewencja indywidualna w procesie karnym w innych systemach prawnych 9.1. Stany Zjednoczone Ameryki 9.2. Anglia i Walia 9.3. Niemcy 9.4. Francja 9.5. Włochy Podsumowanie i wnioski Bibliografia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-325-3
Dz. I Dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie: 1. Dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie wprawie wybranych państw i prawie polskim (historia i współczesność), 2. Dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie w polskim prawie cywilnym, 3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie w praktyce bankowej. Dz. II konstrukcja prawna umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie: 4. Własność jako praw zabezpieczające, 5. Typ umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, 6. Przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie. Dz. III Wykonanie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie; 7. Realizacja umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w przypadku spełnienia przez dłużnika świadczenia w terenie, 8. Realizacja umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w przypadku niespełnienia świadczenia w terenie, 9. Wpływ upadłości na byt umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, 10. Wpływ egzekucji prowadzonej przeciwko stronom umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie na byt prawny tej umowy, 11. Skuteczność przewłaszczenia na zabezpieczenie wobec zobowiązań podatkowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
E-book
In basket
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-66491-94-6
Rozdział 1. Układy zbiorowe pracy jako źródła prawa: 1.1. Kształtowanie się idei umów zbiorowych pracy w zarysie historycznym; 1.2. Układy zbiorowe pracy de lege lata; 1.3. Ustalenia pojęciowe związane z terminem „źródła prawa”; 1.4. Problem układów zbiorowych pracy jako źródeł prawa w Polsce po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r.; 1.5. Wnioski z analizy piśmienniczej oraz próba teoretycznoprawnego wyjaśnienia prawotwórczego charakteru układów zbiorowych pracy. Rozdział 2. Problem „właściwości” obowiązywania norm układowych: 2.1. Wstępne założenia teoretycznoprawne – S. Wronkowskiej koncepcja powszechności obowiązywania pośrednich wytworów aktu stanowienia; 2.2. Od kryterium zakresu przedmiotowego do podmiotowego – L. Kaczyńskiego trzecia droga dla „właściwości” obowiązywania norm układowych; 2.3. W. Sanetry koncepcja „powszechnego obowiązywania” w znaczeniu innym niż przyjęte w art. 87 Konstytucji RP; 2.4. Łukasza Pisarczyka argumentacja przeciwko powszechnemu obowiązywaniu norm układowych; 2.5. Wątpliwości konstytucjonalistów w przedmiocie „właściwości” obowiązywania norm układowych; 2.6. Wnioski. Rozdział 3. Hierarchia źródeł prawa a układy zbiorowe pracy: 3.1. Pojęcie oraz istota hierarchii źródeł prawa; 3.2. Hierarchiczność źródeł powszechnie obowiązującego prawa w polskim porządku prawnym; 3.3. Miejsce układów zbiorowych pracy w hierarchii źródeł prawa z perspektywy piśmiennictwa prawa pracy; 3.4. Test hierarchiczności układów zbiorowych pracy w oparciu o teorię funkcjonalną hierarchicznego uporządkowania systemu źródeł prawa; 3.5. Podsumowanie najważniejszych ustaleń rozdziału. Rozdział 4. Norma – zasada uprzywilejowania pracownika jako cecha konieczna instytucji układów zbiorowych pracy: 4.1. Zagadnienie wstępne – poszukiwanie adekwatnej koncepcji teoretycznoprawnej; 4.2. Uzasadnienie mocy obowiązującej zasady uprzywilejowania pracownika w oparciu o zintegrowaną koncepcję zasad prawa; 4.3. Normy – „milczące założenia systemu” na poziomie instytucji prawnych; 4.4. Konstytucyjne uzasadnienie mocy obowiązującej zasady uprzywilejowania pracownika w oparciu o zintegrowaną koncepcję zasad prawa rozwiniętą o poziom instytucji prawnych; 4.5. Ograniczenia zasady uprzywilejowania pracownika i kwestia ich konstytucyjnej dopuszczalności; 4.6. Podsumowanie. Rozdział 5. Treść układów zbiorowych pracy a problemy obowiązywania i prawnego charakteru ich regulacji: 5.1. Ogólnoteoretyczne tło problematyki i wprowadzenie do rozważań szczegółowych; 5.2. Problem podziału postanowień układowych na normatywne i obligacyjne; 5.3. Problem postanowień układowych powtarzających treść jednostek redakcyjnych innych aktów prawotwórczych; 5.4. Problem nieobowiązywania postanowień naruszających zasadę równego traktowania w zatrudnieniu; 5.5. Problem konsekwencji naruszenia zasady uprzywilejowania pracownika przez prawodawcę układowego; 5.6. Podsumowanie. Rozdział 6. Zagadnienia wykładni postanowień układów zbiorowych pracy: 6.1. Założenia wstępne – pojęcie wykładni; 6.2. Wykładnia układów zbiorowych pracy – właściwa dla tekstu prawnego czy dla oświadczeń woli?; 6.3. Problematyka wykładni autentycznej treści postanowień układu; 6.4. Podsumowanie. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-38-3
Część I. Wokół stosowania prawa pracy: O prawie zatrudnienia (kilka refleksji); Odpowiedzialność karna pracodawcy w związku z niedopełnieniem obowiązków z zakresu BHP; Wpływ otwarcia postępowania sanacyjnego na postępowania odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy; Umowa o pracę na czas określony po 22 lutego 2016 r.; Wartości sądowej próby ugodowej przeprowadzanej w sprawach z zakresu prawa pracy; Stosowanie konstrukcji nadużycia prawa w sprawach o rozwiązanie stosunku pracy - uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego; Utrata zaufania wobec pracownika przyczyną rozwiązania stosunku pracy; Socjalność w prawie pracy; Zgodność ugody zawartej z pracownikiem z jego słusznym interesem; Zasada pokoju społecznego w orzecznictwie Sądu Najwyższego (na podstawie wybranych orzeczeń); Wyłączenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych sankcją rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron?; Swoboda przemieszczania się w Unii Europejskiej; O potrzebie poszukiwania aksjologii w rozwiązywaniu sporu zbiorowego pracy (w zbiorowym prawie pracy). Część II. Wokół stosowania prawa konstytucyjnego: Prawo osób niepełnosprawnych do pomocy państwa - uwagi na tle art. 69 Konstytucji. Część III. Wokół filozofii prawa: O relacji pomiędzy prawem a moralnością w pluralistycznym społeczeństwie z filozoficzno-pedagogicznego punktu widzenia. Część IV. Wokół stosowania prawa karnego:Przestępstwa terrorystyczne w polskim prawie karnym; Lex retro agit w ustawodawstwie karnym Polski po II wojnie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Sądowa)
ISBN: 978-83-7526-021-2
Część I: Wyroki sądów okręgowych jako sądów pierwszej instancji. 1. Etapowa struktura postępowania cywilnego i jej konsekwencje proceduralne w zakresie wyroków sądów pierwszej instancji, sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego. 2. Poprawność proceduralna warunków tworzenia wyroku. 3. Wyrok w systemie decyzji. Koncepcje teoretyczne istoty wyroku w sprawach cywilnych. 4. Procesowotechniczne i psychologiczne oraz logiczne aspekty tworzenia wyroku. 5. Podstawa faktyczna wyroku.. 6. Podstawa materialnoprawna wyroku. 7. Sentencja wyroku. 8. Uzasadnienie wyroku. 9. Wyroki i inne orzeczenia merytoryczne. 10. Wyroki w sprawach nietypowych. 11. Klasyfikacja wyroków na podstawie różnych kryteriów. 12. Zasady orzekania jako swoiste reguły merytoryczne i proceduralne. 13. Rektyfikacja wyroków.. 15. Prawomocność wyroków i powaga rzeczy osądzonej. Część II: Wyroki sądów apelacyjnych. 1. Ogólna charakterystyka apelacji i postępowania prowadzącego do wydania wyroku przez sąd drugiej instancji. 2. Wymagania formalne skargi apelacyjnej. Kontrola wstepna skargi apelacyjnej przez sąd pierwszej instancji i sąd drugiej instancji. 3. Przesłanki dopuszczalności apelacji poza wymaganiami formalnymi. Zakres kognicji. 4. Wyroki podlegające zaskarżeniu apelacją. 5. Przedmiot kontroli wyroków sądów pierwszej instancji przez sąd apelacyjny. 6. Nowe fakty i dowody oraz postępowanie dowodowe w sądach apelacyjnych. 7. Kwalifikowane problemy wykładni i stosowania prawa w postępowaniu apelacyjnym. 8. Wyroki sądów apelacyjnych. Postanowienia. Część III: Wyroki i inne orzeczenia Sądu Najwyższego. 1. Wyrokowanie Sądu Najwyższego na trzecim poziomie funkcjonowania sądownictwa na skutek skargi kasacyjnej. 2. Ustawowe wyłączenia skargi kasacyjnej oraz selekcja spraw dokonywana przez Sąd Najwyższy. 3. Treść skargi kasacyjnej. 4. Podstawy skargi kasacyjnej. Nieważność postępowania. 5. Znaczenie proceduralnoprawne faktów, ustaleń faktycznych i oceny dodów w postępowaniu kasacyjnym. 6. Skarga kasacyjna Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich. Udział Prokuratora Generalnego w postępowaniu kasacyjnym. 7. Wyroki Sądu Najwyższego w systemie pozostałych jurysdykcji Sądu Najwyższego. 8. Orzeczenie Sądu Najwyższego wydane na podstawie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Aneks: Wyroki sądu pierwszej instancji; Wyroki sądów apelacyjnych; Wyroki Sądu Najwyższego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-308-0
1. Zagadnienia ogólne, 2. Rodzaje wykładni ze względu na podmiot oraz moc wiążącą; 3.Clara non sunt interpretanda, 4. Dyrektywy wykładni, 5. Dyrektywy preferencji, 6. Wykładnia językowa, 7. Wykładnia systemowa, 8. Wykładnia funkcjonalna, 9. Domniemania interpretacyjne, 10. Zakres wykładni - wykładania literalna, rozszerzająca i zwężająca; 11.Materiały interpretacyjne, 12. Wnioskowanie prawnicze, 13. Reguły kolizyjne, 14. Błędna wykładnia prawa i jej skutki; 15.Zasady wykładni prawa międzynarodowego i europejskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again