Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(14)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(14)
Author
Barta Janusz
(1)
Dończyk Dariusz
(1)
Działocha Kazimierz
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gołaczyński Jacek
(1)
Machowicz Kinga
(1)
Markiewicz Ryszard
(1)
Morawski Lech
(1)
Myczkowski Lesław
(1)
Osajda Konrad
(1)
Piasecki Kazimierz
(1)
Prasołek Łukasz
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Safjan Marek
(1)
Sztejnert-Roszak Olga
(1)
Tomaszek Andrzej
(1)
Wacikowska Monika
(1)
Zawistowski Dariusz
(1)
Zubik Marek
(1)
Łętowska Ewa
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Sąd Najwyższy RP
(11)
Trybunał Konstytucyjny
(6)
Naczelny Sąd Administracyjny
(4)
Orzecznictwo cywilne
(3)
Sąd najwyższy
(3)
Postępowanie cywilne
(2)
Bhp
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Hipoteka
(1)
Konstytucja
(1)
Nieruchomości
(1)
Notariat
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Orzecznictwo gospodarcze
(1)
Polska
(1)
Posiadanie
(1)
Postępowanie naprawcze
(1)
Postępowanie zabezpieczające
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Przepis przejściowy
(1)
Przewłaszczenie na zabezpieczenie
(1)
Płaca
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Spadek
(1)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(1)
Sąd Najwyższy
(1)
Sądownictwo gospodarcze
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Służebności (prawo)
(1)
Terroryzm
(1)
Umowa o pracę na czas określony
(1)
Użytkowanie wieczyste
(1)
Wspólnota mieszkaniowa
(1)
Współwłasność
(1)
Wzory umów
(1)
Własność
(1)
Zasiłki dla bezrobotnych
(1)
Zastaw
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
21 results Filter
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 83-7059-720-3
1. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP (stan doktryny prawa), 2. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Trybunał Konstytucyjny, 3. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie Sądu Najwyższego, 4. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, 5. Stanowisko sądów powszechnych wobec bezpośredniego stosowania Konstytucji RP, 6. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w sejmowym postępowaniu legislacyjnym, 7. Stosowanie Konstytucji RP w działalności Prezydenta, 8. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Radę Ministrów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Zbiory Orzecznictwa Becka)
ISBN: 978-83-7483-742-2
1. Zasada demokratycznego państwa prawnego, 2. Zasada proporcjonalności, 3. Zasada równości, 4. Zasady wydawania rozporządzeń. Wyłączność ustawy, 5. Zasada kadencyjności organów władzy publicznej, 6. Przepisy Konstytucji w relacji do prawa wspólnotowego. Konstytucja: Preambuła, 1. Rzeczpospolita, 2. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, 3. Xródła prawa, 4. Sejm i Senat, 5. Prezydent Rzeczypospolitej, 6. Rada ministrów i administracja rządowa, 7. Samorząd terytorialny, 8. Sady i Trybunały, 9. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, 10. Finanse publiczne, 11. Stany nadzwyczajne, 12. Zmiana Konstytucji, 13. Przepisy przejściowe i końcowe. Sądy konstytucyjne - wybrane zagadnienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Notarialne poświadczenie dziedziczenia : komentarz / Dariusz Dończyk. - Stan prawny na 15.06.2011 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2011. - 141, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarze Praktyczne / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-667-7
Ustawa z 14 lutego 1991 r.: Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr. 189, poz. 1158 ze zm.) Czynności notarialne: Przepisy ogólne; Akty poświadczenia dziedziczenia; Protokoły.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-373-3
1. Ewolucja odpowiedzialności władzy publicznej - od winy funkcjonariusza do bezprawności normatywnej, 2. Konstytucjonalizacja prawa do odszkodowania z tytułu nielegalnego działania władzy publicznej, 3. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wykonywaniem władzy publicznej - zasada ogólna, 4. Odpowiedzialność za niezgodne z prawem akty normatywne, 5. Odpowiedzialność za niezgodność z prawem prawomocnych orzeczeń i ostatecznych decyzji, 6. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej na zasadach słuszności, 7. Przepisy szczególne, 8. Problemy intertemporalne, Uwagi końcowe, Załączniki: akty normatywne, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Monitora Prawniczego)
ISBN: 978-83-255-3401-1
I. Kodeks postępowania cywilnego: 1. Postępowanie rozpoznawcze; 2. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne; 3. Międzynarodowe postępowanie cywilne oraz postępowanie arbitrażowe; II. Koszty sądowe w sprawach cywilnych; III. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Meritum Biblioteka)
ISBN: 978-83-7601-410-4
1. Regulamin wynagradzania. 2. Zasady ogólne dotyczące ustalania i wypłaty wynagrodzenia za pracę. 3. Potrącenia z wynagrodzenia pracownika. 4. Dyskryminacja w wynagradzaniu. 5. Premia a nagroda. 6. Dodatki do wynagradzania. 7. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. 8. Świadczenia z tytułu podróży służbowych. 9. Wynagrodzenie za czas pozostawania w gotowości do wykonywania pracy. 10. Wynagrodzenie urlopowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop. 11. Odprawy pracownicze. 12. Wynagrodzenie chorobowe. 13. Nagroda jubileuszowa. 14. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. 15. Ustawa kominowa. 16. Akordowy system wynagradzania pracowników. 17. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. 18. Bezpodstawne wzbogacenie pracownika. 19. Inne zagadnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie zabezpieczające : komentarz, wybór orzeczeń / Dariusz Zawistowski. - Stan prawny na 20.07.2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 269, [1] s. ; 20 cm.
(Praktyczne Komentarze)
ISBN: 978-83-7526-473-9
1. Komentarz do przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego dotyczących postępowania zabezpieczającego. 2. Wybór orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących postępowania zabezpieczającego. 3. Wybór przepisów regulujących postępowanie zabezpieczajace, zamieszczonych poza Kodeksem postępowania cywilnego. 4. Literatura 5. Skorowidz rzeczowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo autorskie. Tom 3. Orzecznictwo i wyjaśnienia / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - Wyd. 5 Stan prawny na 1.07.2005 r. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2005. - 448 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7416-514-6
I. Wybór orzeczeń sądowych związanych z prawem autorskim, 1. Przedmiot ochrony, 2. Podmiot ochrony, 3. Ograniczenia praw autorskich, 4. Umowy autorskie, 5. Autorskie prawa osobiste i ich ochrona, 6. Autorskie prawa majątkowe i ich ochrona, 7. Postępowanie zabezpieczające, 8. Właściwość rzeczowa sądu, 9. Odpowiedzialność karna, 10. Prawa pokrewne, 11. Ustawa o kinematografii, 12. Twórczość i swoboda wypowiedzi a powszechne dobra osobiste. II. Wyjaśnienia sądowe, III. Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Sądowa. Orzecznictwo / Kluwer Polska Sp. z o.o. Wolters)
ISBN: 978-83-7526-821-8
Cz.I Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego: 1.Orzekanie co do wejścia w życie skutków wyroku Trybunału konstytucyjnego, 2. Konstrukcja normy intertemporalnej, 3. Prawo intertemporalne a zasada zaufania do państwa i prawa oraz zasada ochorny praw nabytych. Cz.II Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Bajwyższego: 1. Aspekt konstytucyjnoprawny prawa itertemporalnego, 2. Retroaktywność prawa (lex retro non agit), 3. Zasada dalszego działania ustawy dawnej a zasada bezpośredniego działalnia ustawy nowej, 4. Wpływ prawa międzynarodowego i wspólnotowego na interpretację przepisów intertemporalnych, 5. Wpływ prawa intertemporalnego na spójność systemu prawa (horyzontalnie). Cz.III - Orzecznictwo Izby (Administracyjnej) Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego: 1. Retroaktywność prawa (lex retro non agit), 2. Zmiana prawa materialnego w toku sprawy (wybór zasad bezpośredniego działania ustawy nowej albo zasady dalszego działania ustawy dawnej), 3. zasada dalszego działania ustawy dawnej a zasada bezpośredniego działania ustawy nowej, 4. Wpływ orzeczenia TK na podstawę orzekania w konkretnej sprawie (skutek prawny orzeczenia TK -ex nunc czy ex tunc), 5. Wpływ wykładni dokonywanej przez sądy na nowelizację regulacji intertempralnych - zasada ochrony praw dobrze nabytych. Cz.IV Orzecznictwo Izby Karnej Sadu Najwyższego: 1. Orzekanie bezpośrednio o przepisach intertemporalnych, 2. Retroaktywność prawa, 3. Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na interpretację przepisów intertemporalnych, 4. Wpływ prawa międzynarodowego na interpretację przepisów intertemporlanych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-325-3
Dz. I Dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie: 1. Dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie wprawie wybranych państw i prawie polskim (historia i współczesność), 2. Dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie w polskim prawie cywilnym, 3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie w praktyce bankowej. Dz. II konstrukcja prawna umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie: 4. Własność jako praw zabezpieczające, 5. Typ umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, 6. Przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie. Dz. III Wykonanie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie; 7. Realizacja umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w przypadku spełnienia przez dłużnika świadczenia w terenie, 8. Realizacja umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w przypadku niespełnienia świadczenia w terenie, 9. Wpływ upadłości na byt umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, 10. Wpływ egzekucji prowadzonej przeciwko stronom umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie na byt prawny tej umowy, 11. Skuteczność przewłaszczenia na zabezpieczenie wobec zobowiązań podatkowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-38-3
Część I. Wokół stosowania prawa pracy: O prawie zatrudnienia (kilka refleksji); Odpowiedzialność karna pracodawcy w związku z niedopełnieniem obowiązków z zakresu BHP; Wpływ otwarcia postępowania sanacyjnego na postępowania odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy; Umowa o pracę na czas określony po 22 lutego 2016 r.; Wartości sądowej próby ugodowej przeprowadzanej w sprawach z zakresu prawa pracy; Stosowanie konstrukcji nadużycia prawa w sprawach o rozwiązanie stosunku pracy - uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego; Utrata zaufania wobec pracownika przyczyną rozwiązania stosunku pracy; Socjalność w prawie pracy; Zgodność ugody zawartej z pracownikiem z jego słusznym interesem; Zasada pokoju społecznego w orzecznictwie Sądu Najwyższego (na podstawie wybranych orzeczeń); Wyłączenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych sankcją rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron?; Swoboda przemieszczania się w Unii Europejskiej; O potrzebie poszukiwania aksjologii w rozwiązywaniu sporu zbiorowego pracy (w zbiorowym prawie pracy). Część II. Wokół stosowania prawa konstytucyjnego: Prawo osób niepełnosprawnych do pomocy państwa - uwagi na tle art. 69 Konstytucji. Część III. Wokół filozofii prawa: O relacji pomiędzy prawem a moralnością w pluralistycznym społeczeństwie z filozoficzno-pedagogicznego punktu widzenia. Część IV. Wokół stosowania prawa karnego:Przestępstwa terrorystyczne w polskim prawie karnym; Lex retro agit w ustawodawstwie karnym Polski po II wojnie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Sądowa)
ISBN: 978-83-7526-021-2
Część I: Wyroki sądów okręgowych jako sądów pierwszej instancji. 1. Etapowa struktura postępowania cywilnego i jej konsekwencje proceduralne w zakresie wyroków sądów pierwszej instancji, sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego. 2. Poprawność proceduralna warunków tworzenia wyroku. 3. Wyrok w systemie decyzji. Koncepcje teoretyczne istoty wyroku w sprawach cywilnych. 4. Procesowotechniczne i psychologiczne oraz logiczne aspekty tworzenia wyroku. 5. Podstawa faktyczna wyroku.. 6. Podstawa materialnoprawna wyroku. 7. Sentencja wyroku. 8. Uzasadnienie wyroku. 9. Wyroki i inne orzeczenia merytoryczne. 10. Wyroki w sprawach nietypowych. 11. Klasyfikacja wyroków na podstawie różnych kryteriów. 12. Zasady orzekania jako swoiste reguły merytoryczne i proceduralne. 13. Rektyfikacja wyroków.. 15. Prawomocność wyroków i powaga rzeczy osądzonej. Część II: Wyroki sądów apelacyjnych. 1. Ogólna charakterystyka apelacji i postępowania prowadzącego do wydania wyroku przez sąd drugiej instancji. 2. Wymagania formalne skargi apelacyjnej. Kontrola wstepna skargi apelacyjnej przez sąd pierwszej instancji i sąd drugiej instancji. 3. Przesłanki dopuszczalności apelacji poza wymaganiami formalnymi. Zakres kognicji. 4. Wyroki podlegające zaskarżeniu apelacją. 5. Przedmiot kontroli wyroków sądów pierwszej instancji przez sąd apelacyjny. 6. Nowe fakty i dowody oraz postępowanie dowodowe w sądach apelacyjnych. 7. Kwalifikowane problemy wykładni i stosowania prawa w postępowaniu apelacyjnym. 8. Wyroki sądów apelacyjnych. Postanowienia. Część III: Wyroki i inne orzeczenia Sądu Najwyższego. 1. Wyrokowanie Sądu Najwyższego na trzecim poziomie funkcjonowania sądownictwa na skutek skargi kasacyjnej. 2. Ustawowe wyłączenia skargi kasacyjnej oraz selekcja spraw dokonywana przez Sąd Najwyższy. 3. Treść skargi kasacyjnej. 4. Podstawy skargi kasacyjnej. Nieważność postępowania. 5. Znaczenie proceduralnoprawne faktów, ustaleń faktycznych i oceny dodów w postępowaniu kasacyjnym. 6. Skarga kasacyjna Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich. Udział Prokuratora Generalnego w postępowaniu kasacyjnym. 7. Wyroki Sądu Najwyższego w systemie pozostałych jurysdykcji Sądu Najwyższego. 8. Orzeczenie Sądu Najwyższego wydane na podstawie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Aneks: Wyroki sądu pierwszej instancji; Wyroki sądów apelacyjnych; Wyroki Sądu Najwyższego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-308-0
1. Zagadnienia ogólne, 2. Rodzaje wykładni ze względu na podmiot oraz moc wiążącą; 3.Clara non sunt interpretanda, 4. Dyrektywy wykładni, 5. Dyrektywy preferencji, 6. Wykładnia językowa, 7. Wykładnia systemowa, 8. Wykładnia funkcjonalna, 9. Domniemania interpretacyjne, 10. Zakres wykładni - wykładania literalna, rozszerzająca i zwężająca; 11.Materiały interpretacyjne, 12. Wnioskowanie prawnicze, 13. Reguły kolizyjne, 14. Błędna wykładnia prawa i jej skutki; 15.Zasady wykładni prawa międzynarodowego i europejskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Authority data
Sąd najwyższy - orzecznictwo (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Sąd Najwyższy RP - orzecznictwo (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again