Form of Work
Książki
(9)
Czasopisma
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(3)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(8)
Author
Kalus Stanisława
(2)
Wilkowska-Kołakowska Dorota
(2)
Barańska Anna
(1)
Bałko Małgorzata
(1)
Beer-Zwolińska Anna
(1)
Borowska Małgorzata
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Czerkas Krzysztof
(1)
Drogoń Andrzej
(1)
Dydenko Jerzy
(1)
Dąbek Dorota
(1)
Dąbek Paweł (1970- )
(1)
Fatuła Dariusz
(1)
Filipiak Jerzy
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Jagielska Monika
(1)
Jaworski Jacek
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Jędruszuk Łukasz
(1)
Konowalczuk Jan
(1)
Kotelska Jolant
(1)
Kładź-Postolska Katarzyna
(1)
Lityński Adam
(1)
Makieła Zbigniew
(1)
Makowiec Bartosz
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Margoński Marek
(1)
Michalik Izabela
(1)
Michalski Dariusz
(1)
Noga Karol (1941- )
(1)
Nowak Katarzyna
(1)
Nowakowska Monika
(1)
Olszewska Dorota
(1)
Pobiedzińska Karolina
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Ryńca Radosław
(1)
Schilbach Janusz
(1)
Shulgina Ludmila
(1)
Smolarek Małgorzata (1974- )
(1)
Synowiec Jadwiga
(1)
Szczawińska Elżbieta
(1)
Tarczyńska-Gałaś Anna
(1)
Telega Tomasz
(1)
Uhruska Małgorzata
(1)
Urbańczyk Krzysztof
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Wojtowicz-Żygadło Jolanta
(1)
Wróbel Magdalena
(1)
Wygaś Sebastian
(1)
Zawadzka Maria
(1)
Ziaeian Yasmin
(1)
Zygmunt Robert
(1)
Ślusarczyk Marek
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Rzeczoznawcy majątkowi
(10)
Nieruchomości
(8)
Przedsiębiorstwo
(2)
Bezpieczeństwo produktu
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Egzaminy zawodowe
(1)
Gry komputerowe
(1)
Górnictwo
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Małżeństwo
(1)
Motywacja pracy
(1)
Niezawisłość sędziowska
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Operat szacunkowy
(1)
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
(1)
Prokuratura
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Second Life
(1)
Sejm Śląski
(1)
Sektor publiczny
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Wycena nieruchomości
(1)
Władza państwowa
(1)
Właściciele nieruchomości
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zaufanie
(1)
Subject: time
1901-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Polska
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-04-X
Podstawy prawne wyborów do Sejmu Śląskiego; Chadecja w I Sejmie Śląskiem (1922-1929); Ogólne bezpieczeństwo produktu; Kilka uwag o prawie miejscowym; Rzeczoznawstwo majątkowe jako wolny zawód; Związek małżeński w Związku Radzieckim Wybrane zagadnienia prawne; Alternatywne koncepcje podziału władzy państwowej; Podpis jako istotny element decyzji administracyjnej; Struktura Rady Ministrów Republiki Włoskiej; Utworzenie Prokuratorii Generalnej w II Rzeczypospolitej; O niezawisłości sędziowskiej słów kilka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-1790-8
1. Postępowania dyscyplinarne- próba charakterystyki; 2. Podstawy prawne i charakterystyka postępowania z tyłu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców; pośredników i zarządców; 3. Prawa i obowiązki osoby, wobec której wszczęto postępowanie- rola obrońcy; 4. Wpływ odpowiedzialności karnej i cywilnej rzeczoznawcy, pośrednika i zarządcy, na ich odpowiedzialność zawodową; 5. Odpowiedzialność zawodowa a obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; 6. Wybrane aspekty czynności szacowania nieruchomości w orzecznictwie zawodowym; 7. Wybrane aspekty czynności pośrednictwa w orzecznictwie zawodowym; 8. Wybrane aspekty czynności zarządzania nieruchomością w orzecznictwie zawodowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 347.2
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-111-5
1. Charakterystyka polskiego rynku nieruchomości; 2. Nadawanie uprawnień i licencji zawodowych; 3. Rzeczoznawcy majątkowi; 4. Pośrednicy obrocie nieruchomościami; 5. Zarządcy nieruchomości; 6. Pozycja prawna i odpowiedzialność notariusza; 7. Osoby sprawujące funkcje na rynku nieruchomości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7483-872-6
Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwałaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania tych nieruchomości - obowiązywało do 24.1.2004, Ustawa o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat ztytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu panstwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych, Ustawa o autostradach płatnych oraz krajowum funduszu drogowym, Ustawa o drogach publicznych, Prawo geologiczne i górnicze, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości - obowiazywało do 21.9.2004 r., Ustawa o zakwaterowaniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa o przeksztaćłeniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawoe własności - obowiązywało do 12.10.2005 r., Usawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa panstwowego "Polskie koleje Państwowe", Kodeks Cywilny, Ustawa o księgach wieczystych, Kodeks spółek handlowych, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Kodeks postępowania cywilnego, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawa o niektórych formach popiernia budownictwa mieszkalnego, Ustawa o lasach, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu, Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Prawo wodne, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji gruntów, Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiedać budynki i ich usytuowanie, Ustaw od czynności cywilnoprawnych, Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawa o podatku od spadku i darowizn, Ustawa o podatku rolnym, Ustawa o podatku leśnym, Ustawa o podatkach i opłątach lokalnych, Ustawa o rachunkowości, Konstytucja RP, Ustawa o samorządzie powiatowym, Ustawa o administracji rządowej w województwie, KPA, Standardy zawodowe, Rozporządzanie Ministra Infrastruktury w sprawie wyceny nieruchomości i sporzadzania operatu szacunkowego, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie uprawień i licencji zawodowych w dziedzienie gospodarowania nieruchomościawmi oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, Zagadnienia ekonomiczne, Zagadnienia cywilistyczne, Zagadnienia rolne i leśne, Zagadnienia budowlane, Zagadnienia adminsitracyjne, Zagadnienia zawodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nieruchomości / C.H.BECK)
ISBN: 978-83-255-1945-2
1. Zagadnienia ogólne reglamentacji zawodów rynku nieruchomości; 2. Reglamentacja dostępu do zawodów rynku nieruchomości; 3. Zakres przedmiotowy reglamentacji zawodów gospodarki nieruchomościami; 4. Rzeczoznawstwo majątkowe; 5. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; 6. Zarządzanie nieruchomościami; 7. Formy działań reglamentacyjnych wobec zawodów rynku nieruchomościami; 8. Kierunki przekształceń reglamentacji oraz rozwój zawodów nieruchomości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8187-704-6
R. 1 Rzeczoznawstwo majątkowe; R. 2 Status rzeczoznawcy majątkowego; R. 3 Nieruchomości. Definicje i pojęcia; R. 4 Spółdzielcze prawo do lokalu; R. 5 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego; R. 6 Podstawy prawa cywilnego; R. 7 Praw rzeczowe i inne prawa do nieruchomości; R. 8 Podstawy prawa zobowiązań; R. 9 Podstawy prawa rodzinnego i spadkowego; R. 10 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców; R. 11 Informacja o nieruchomościach I. Kataster nieruchomości; R. 12 Informacja o nieruchomościach II. Księgi wieczyste i hipoteka; R. 13 Podatki w wycenach nieruchomości; R. 14 Gospodarka nieruchomościami publicznymi; R. 15 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne; R. 16 Wybrane zagadnienia budownictwa; R. 17 Proces inwestycyjny w budownictwie; R. 18 Zasady ustalania powierzchni budynków; R. 19 Podstawy kosztorysowania; R. 20 Podstawy rolnictwa; R. 21 Gospodarka nieruchomościami rolnymi; R. 22 Podstawy leśnictwa; R. 23 Podstawy gospodarki wodnej; R. 24 Podstawy ekonomii; R. 25 Inwestycje kapitałowe a nieruchomości; R. 26 Inwestycje w nieruchomości; R. 27 System bankowy w Polsce; R. 28 Zmiany wartości pieniądza w czasie; R. 29 Statystyka matematyczna w analizach rynku i w wycenach nieruchomości I; R. 30 Statystyka matematyczna w analizach rynku i w wycenach nieruchomości II (zagadnienia zaawansowane); R. 31 Elementy rachunkowości; R. 32 Metodologia wycen nieruchomości w Polsce; R. 33 Koncepcje wyceny nieruchomości na świecie; R. 34 Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości; R. 35 Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości; R. 36 Podejście kosztowe w szacowaniu nieruchomości; R. 37 Podejście mieszane w wycenie nieruchomości; R. 38 Wycena nieruchomości zurbanizowanych; R. 39 Wycena ograniczonych praw rzeczowych; R. 40 Wycena nieruchomości rolnych; R. 41 Wycena nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych; R. 42 Wycena nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych; R. 43 Wycena nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzytelności; R. 44 Operat szacunkowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
Wycena nieruchomości przedsiębiorstw / Jan Konowalczuk. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 270 s. : : rys., tab. ; 24 cm.
(Ekonomia / C.H.Beck. Nieruchomości / C.H.BECK)
ISBN: 978-83-255-0696-4
1.Metodyczne podstawy wyceny: Definicje, klasyfikacja i ocena stanu nieruchomości; systematyka i ocena metodyki wyceny nieruchomości w Polsce; wykorzystanie cen sprzedaży i czynszów do określenia wartości rynkowej. 2. Szacowanie wartości specjalistycznych nieruchomości przedsiębiorstw: Uwarunkowania stosowania różnych metod wyceny; Wycena nieruchomości specjalistycznych oparta na dochodach z działalności; Miary dochodu i stóp zwrotu oraz ich zastosowanie w wycenie metodą zysków; Stosowanie metody zysków; Metoda zysków a metodyka wyceny przedsiębiorstw; Wartość godziwa a współczesne zastosowanie kosztów do jej oszacowania. 3. Przykłady wycen nieruchomości przedsiębiorstw: Prezentacja podstawowych parametrów wycenianych nieruchomości i proponowane metody wyceny; Przykłady wycen nieruchomości inwestycyjnych; Przykłady wycen nieruchomości operacyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-287-7
1. Określenie wartości nieruchomości (wycena nieruchomości), 2. Pojęcie i charakter prawny operatu szacunkowego, 3. Rzeczonzawstwo majątkowe, 4. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7806-219-6
1. Określenie wartości nieruchomości (wycena nieruchomości), 2. Pojęcie i charakter prawny operatu szacunkowego, 3. Rzeczonzawstwo majątkowe, 4. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XIX Zeszyt 1/2018)
Temat: Szkolnictwo wyższe - marketing ; Turystyka - marketing - Ukraina ; Informcja turystyczna - organizacja - Ukraina ; Satysfakcja zawodowa ; Przedsiębiorstwa małe i średnie - polityka - kadry ; Przedsiębiorstwo komunalne - a kadry - zarządzanie ; Motywacja pracy - organizacja - zarządzanie ; Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo - zarządzanie ; Społeczna odpowiedzialność biznesu ; Kadry - odpowiedzialność społeczna ; Zarządzanie kryzysowe - samorząd - Polska ; Zarządzanie wiedzą - metody ; Sektor publiczny - innowacje - zarządzanie ; Budżety obywatelskie - organizacja - prawo ; Samorząd terytorialny - a budżety obywatelskie ; Klastry (ekon.) - a przedsiębiorstwo ; Klastry (ekon.) - innowacje ; Współpraca gospodarcza - a sieci innowacji ; Ubezpieczenia - a innowacje - organizacja ; Ubezpieczenia - konkurencyjność ; Studenci - jakość życia - Katowice ; Studenci - jakość życia - Polska ; Studenci - image - Polska ; Przedsiębiorstwo - wartość ekonomiczna ; Górnictwo - reforma - Polska ; Zaufanie - a przedsiębiorstwo wirtualne - stosowanie ; Przedsiębiorstwo wirtualne - a zarządzanie zaufaniem ; Gry komputerowe - a promocja handlowa - stosowanie ; Second Life ; Gry komputerowe - product placement ; Nieruchomości - wycena - prawo - Polska ; Operat szacunkowy - organizacja - prawo ; Rzeczoznawcy majątkowi ; Katowice (woj. śląskie) - wizerunek miasta ; Śląskie, województwo (od 1999) - szkolnictwo wyższe - organizacja ; Czasopismo ekonomiczne ; Czasopismo naukowe
Zawiera: Difficulties and barriers for the implementing of marketing model in Wroclaw University of Science and Technology; Methodological principals of three-level system of cooperative marketing in the ukrainian tourism; Job satisfaction in the opinion of employees of small and medium - sized enterprises; Implementacja systemów motywacyjnych w samorządowych przedsiębiorstwach komunalnych; Odpowiedzialność za pracowników wyzwaniem dla współczesnych organizacji; Manager or leader? Leadership in crisis management at local government level; Innowacyjne metody dzielenia się wiedzą w organizacjach sektora publicznego; Budżet obywatelski jako przykład współdecydowania o rozwoju na szczeblu samorządowym wobec zmian prawnych z 2018 roku; Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej na przykładzie inicjatyw klastrowych; Potencjał innowacyjny w ubezpieczeniach - postrzeganie przez klientów indywidualnych i instytucjonalnych; Potencjał akademicki jako element wizerunku Katowic na tle wybranych miast wojewódzkich; Warunki życia z perspektywy osób studiujących w Katowicach w odniesieniu do wybranych polskich miast wojewódzkich cieszących się największą popularnością wśród studentów; Wykorzystanie opcji realnej w wycenie wartości przedsiębiorstwa; Przesłanki procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce; Znaczenie zarządzania zaufaniem w organizacji wirtualnej; Forms of promotion in computer games. An example of second life; Uwarunkowania wyceny nieruchomości w aspekcie procesu decyzyjnego kredytodawcy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again