Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(8)
Author
Rydlewski Grzegorz
(2)
Chmaj Marek
(1)
Drogoń Andrzej
(1)
Kudej Marcin
(1)
Lityński Adam
(1)
Raciborski Jacek
(1)
Sadecki Jerzy
(1)
Zubik Marek
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Rząd (organ państw.)
(8)
Polityka
(5)
Administracja
(2)
Państwo
(2)
Polska
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Biegli rewidenci
(1)
Chrześcijańska demokracja
(1)
Elita władzy
(1)
Franchising
(1)
Koalicja polityczna
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Konflikt
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Mandat poselski i senatorski
(1)
Nieruchomości
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Partie polityczne
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo do informacji
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Premier (urząd)
(1)
Przywódcy i głowy państw
(1)
Regionalne izby obrachunkowe
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Struktura społeczna
(1)
Surowce
(1)
Urzędnicy
(1)
Użytkowanie wieczyste
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7436-057-7
1. Wprowadzenie. Elity rządowe jako przedmiot badań. 2. Konstruowanie rządów i elit rządowych. 3. Charakterystyka społeczno-demograficzna polskiej elity rządowej 1997-2004. 4. Drogi do elity rządowej. 5. Socjalizacja polityczna członków elit - autopercepcja procesu. 6. Społeczne reprezentacje historii PRL. 7. Ideologie elit III RP. 8. Uczeni i politycy - polityka a pole akademickie. 9. Politycy jako administratorzy. Elita rządowa jako grupa zarządzająca. 10. Patologie świata polityki w oczach polityków. 11. Rządowe kadry - spojrzenie socjologa i byłego ministra.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-10-4
1. O polityce chadecji śląskiej wobec mniejszości niemieckiej na forum I Sejmu Śląskiego (1922-1929), 2.Współpraca transgraniczna na przykładzie województwa śląskiego, 3. O pojęciu konsumenta w prawie prywatnym, 4. Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji prawa do informacji, 5. Zawód biegłego rewidenta i odpowiedzialność osób zawód ten wykonujących, 6. Polityka a postępowanie cywilne (1945-1964), 7. Zasada materialnej niepołączalności mandatu parlamentarnego w III RP, 8. Pojęcie organu administracji publicznej w kodeksie postępowania administracyjnego, 9. Uprawnienia Rady Ministrów Republiki Włoskiej, 10. Samorząd terytorialny w Konstytucji RP a prawo wspólnot Europejskich, 11. Organy regionalnej izby obrachunkowej. Struktura organizacyjna, zadania i kompetencje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-729-7
R. I. Uwarunkowania, charakter oraz pola relacji między polityką i administracją w rządach państw współczesnych. R.II. Kontekst ustrojowy relacji między polityką i administracją w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej. R. III. Politycy i urzędnicy zawodowi na tle instytucji i procedur decyzyjnych w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej. R. IV. Uwarunkowania ciągłości i zmiany w stosunkach między polityką i administrowaniem w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7299-411-0
1. Teoretyczne aspekty tworzenia i funkcjonowania rządów koalicyjnych 2. Powstawanie i funkcjonowanie rządu w III RP w aspekcie prawno-instytucjonalnym 3. Rząd Tadeusza Mazowieckiego (12.12.1989-14.12.1990) 4. Rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego (12.01-5.12.1991) 5. Rząd Jana Olszewskiego (23.12.1991-5.06.1992) 6. Rząd Hanny Suchockiej (11.07.1993-26.10.1993) 7. Rząd Waldemara Pawlaka (26.10.1993-1.03.1995) 8. Rząd Józefa Oleksego (4.03.1995-26.01.1996) 9. Rząd Włodzimierza Cimoszewicza (7.02.1996-31.10.1997) 10. Rząd Jerzego Buzka (31.10.1997-18.10.2001) 11. Rząd Leszka Millera (19.10.2001-2.05.2004) 12. Rząd Marka Belki (2.05.2004-31.10.2005) 13. Rząd Kazimierza Marcinkiewicza (31.10.2005- )
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-854-6
1. Okoliczności: erozja podstaw tradycyjnego modelu rządzenia, nowe podmioty i mechanizmy oraz zmniejszający się udział państw w rządzeniu. 2. Charakter zmian w rządzeniu: między rewolucją a ewolucją, nasycenie zmianami jakościowymi oraz zjawiskowymi sytuacjami mniemającymi swoich odpowiedników w historii. 3. Rządy i administracje rządowe państw członkowskich Unii Europejskiej w procesie zmian: przyjęcie perspektywy prakseologicznej oraz próby nadążania za pojawiającymi się wyzwaniami i wykorzystywania nowych możliwości wynikających z przekształceń zachodzących w otoczeniu.4. Zarys nowego paradygmatu rządzenia: wielopoziomowość, wielopodmiotowość i wielopłaszczyznowość rządzenia w ramach autonomii poszczególnych podmiotów gwarantowanej przez suwerenność demokratycznych państw narodowych zdolnych do korzystania z zachodzących zmian
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-242-0999-6
Panorama II Rzeczypospolitej, Tadeusz Mazowiecki - Pierwszy niekomunistyczny, Jan Krzysztof Bielecki - liberał zawraca bieg rzeki, Jan Olszewski - odwołany w Noc Teczek, Hanna Suchocka - siedem partii na jedną kobietę, Waldemar Pawlak - ludowiec w polonezie, Józef Oleksy - w cieniu Olina, Włodzimierz Cimoszewicz - indywidualista z puszczy, Jerzy Buzek - reformator na cała kadencję, Leszek Miller - z PRL-u do Unii Europejskiej, Marek Belka - fachowiec z poglądami do wynajęcia, Kazimierz Marcinkiewicz - popularny mistrz autokreacji, Jarosław Kaczyński - w duecie z bratem bliźniakiem, Donald Tusk - trzynasty na czas kryzysu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88594-43-5
Ekspertyzy: Ocena rozwiązań prawnych w zakresie zapo biegania konfliktom interesów; Mechanizmy zapobiegania konfliktowi interesów. Analizy: Analiza aktów prawnych regulujących kwestię zapobiegania konfliktowi interesów; Analiza aspektów praktycznych zapobiegania konfliktowi interesów; Zakończenia. Aneks: Wybór aktów normatywnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ; Z. 1)
1. Wprowadzenie do źródeł prawa ochrony środowiska Wspólnot Europejskich, 2. Rozporządzanie prawem użytkowania wieczystego, 3. Zagadnienia odpowiedzialności cywilnej stron umowy franchisingowej, 4. Prawo osobowe w zunifikowanym prawie cywilnym, 5. Prowadzenie polityki państwa-konstytucyjne zadanie Rady Ministrów, 6. Nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych przez osoby z Unii Europejskiej w świetle Traktatu Akcesyjnego (zagadnienia wybrane), 7. Znaczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w postępowaniu o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin, 8. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez organy władzy publicznej - podstawowe zagadnienia systemowe, 9. Kilka uwag na temat wybory przez wierzyciela komornika sądowego w kontekście art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, 10. Administracja antyczna despotii wschodnich (na przykładzie państw Mezopotamii), 11.Pojęcie samorządu w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Authority data
Rząd (organ państw.) - polityka (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again