Form of Work
Książki
(21)
Status
only on-site
(21)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(21)
Author
Monkiewicz Jan
(5)
Ronka-Chmielowiec Wanda
(4)
Sangowski Tadeusz
(2)
Balcerowicz-Szkutnik Maria
(1)
Bodie Zvi
(1)
Borda Marta
(1)
Gąsiorkiewicz Lech
(1)
Hadyniak Bogusław
(1)
Handschke Jerzy
(1)
Kukiełka Jacek
(1)
Lewandowski Krzysztof
(1)
Merton R.C
(1)
Poniewierka Dariusz
(1)
Smith Michael L
(1)
Szumlicz Tadeusz
(1)
Wierzbicka Ewa
(1)
Wieteska Stanisław
(1)
Williams C. Arthur Jr
(1)
Young Peter C
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Rynek ubezpieczeniowy
(13)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(11)
Ubezpieczenia
(10)
Reasekuracja
(5)
Ryzyko
(5)
Zakłady ubezpieczeniowe
(5)
Ubezpieczenia społeczne
(4)
Przedsiębiorstwo
(3)
Ubezpieczenia majątkowe
(3)
Zarządzanie ryzykiem
(3)
Finanse
(2)
Rynek finansowy
(2)
Ubezpieczenia osobowe
(2)
Bezrobocie
(1)
Demografia
(1)
Emerytura
(1)
Korporacje
(1)
Monopole
(1)
Nieruchomości
(1)
Odszkodowanie
(1)
Opcje
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Polityka społeczna
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Transakcja terminowa
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Ubezpieczenia finansowe
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
1989-
(1)
29 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-351-4
1. Ryzyko ubezpieczeniowe jako przedmiot ubezpieczeń społecznych, 2. Struktura wieku ludności jako jedne z czynników warunkujących ryzyka w ubezpieczeniach społecznych, 3. Zmiany wzorca płodności i kierunki zmian zwiększające ryzyko ubezpieczeniowe, 4. Demograficzne modele płodności, 5. Modele ekonometryczne z losowymi parametrami jako narzędzie w modelowaniu procesów demograficznych, 6. Modele reprodukcji ludności, 7. Ryzyko ubezpieczeniowe widziane inaczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse / Zvi Bodie, R.C. Merton. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 643 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1448-0
Cz.I Finanse i system finansowy : R.1 Co to są finanse R.2 System finansowy, R.3 Interpretacja i prognozowa nie sprawozdań finansowych. Cz.II Czas i alokacja śro dków : R.4 Wartość pieniądza w czasie i analiza zdysko ntowanych przepływów środkó pieniężnych, R.5 Długofalo we planowanie finansowe, R.6 Analiza projektów inwesty cyjnych.Cz.3 Modele wyceny : R.7 Zasady wyceny aktywów R.8 Wycena przepływów środków pieniężnych o ustalonej wartości-obligacje. R.9 Wycena akcji zwykłych. Cz.IV Zarzadzanie ryzykiem i teoria portfela inwestycyjnego: R.10 Zarządzanie ryzykiem-zarys ogólny, R.11 Hedging, ubezpieczenie i dywersyfikacja portfela inwestycyjnego R.12 Wybór portfela inwestcyjnego. Cz.V Wycena papie rów wartościowych : R.13 Model wyceny aktywów kapitało wych, R.14 Ceny kontraktów terminowych Futures, R.15 Opcje i roszczenia warunkowe. Cz.VI Finanse korporacji : R.16 Struktura kapitałowa, R.17 Finanse i strategia korporacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ubezpieczenia)
ISBN: 83-88840-74-6
Cz. I Polskie ubezpieczenia w Unii Europejskiej; 1. Finanse ubezpieczeń w nowym prawie ubezpieczeniowym, 2. Rynek finansowy Unii Europejskiej, 3. Swoboda świadczenia usług w świetle nowego prawa ubezpieczeniowego, 4. Ryzyko działalności ubezpieczeniowej. Cz. II Zarządzanie aktywami zakładu ubezpieczeniowego; 1. Koncepcje pomiaru ryzyka zakładu ubezpieczeń, 2. Wypłacalność jako determinanta zarządzania aktywami, 3. Czynniki makroekonomiczne wpływające na działalność lokacyjną, 4. Prudent man rule a ilościowe limity inwestycyjne, 6. Przychody i koszty działalności lokacyjnej w dziale II. Cz. III Zarządzanie pasywami zakładu ubezpieczeń; 1. Czynniki kształtujące poziom i koszty kapitału, 2. Struktura kapitałowa w zakładach ubezpieczeń na życie, 3. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w dziale II. Cz. IV Zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń; 1. Kształtowanie wartości zakładu ubezpieczeń, 2. Zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń, 3. Plan kont jako narzędzie prezentacji i interpretacji informacji finansowych, 4. Operacyjny Controlling finansowy działu II, 5. Ocena sytuacji finansowej wykonawcy zamówienia publicznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-90-0
1. Unia Europejska - wprowadzenie do problematyki, 2. Jednolity rynek finansowy Unii Europejskiej, 3. Regulacyjna baza jednolitego rynku ubezpieczeń Unii Europejskiej, 4. Nadzór nad jednolitym rynkiem ubezpieczeń w Unii Europejskiej, 5. Nowe standardy rachunkowości i nadzoru, 6. Systemy gwarancyjne na rynku ubezpieczeń Unii Europejskiej, 7. Rozwój rynku ubezpieczeń w Unii Europejskiej, 8. Główne rynki narodowe jednolitego rynku ubezpieczeń, 9. Grupy ubezpieczeniowe na rynku Unii Europejskiej. Procesy koncentracji i konsolidacji, 10. Rynek ubezpieczeniowy nowych członków Unii Europejskiej (Krajów nowej Unii), 11. Europejski rynek reasekuracji, 12. Jednolita przestrzeń emerytalna Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-625-6
R.1 Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej, R.2 Probabilistyczne modele ryzyka ubezpieczeniowego, R.3 Modele ryzyka ubezpieczeniowego w portfelach, R.4 model procesu ryzyka w działalności ubezpieczeniowej, R.5 Zastosowanie teorii wiarygodności w modelowaniu ryzyka ubezpieczeniowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy ubezpieczeń. T. 3. Przedsiębiorstwo / red. Jan Monkiewicz. - Warszawa : Poltext, 2003. - 518,[1] s. : rys., tabele ; 21 cm.
ISBN: 83-88840-40-1
1. Charakterystyka organizacyjno-prawna przedsiębiorstw ubezpieczeniowych; 2. Organizacja i zarządzanie zakładem ubezpieczeń; 3. Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń; 4. Zarządzanie selekcją i oceną ryzyka ubezpieczeniowego (underwriting); 5. Zarządzanie finansami zakładu ubezpieczeń; 6. Zarządzanie likwidacją szkód; 7. Monitoring i raportowanie wewnętrzne w zakładach ubezpieczeń; 8. Zewnętrzna ocena zakładu ubezpieczeń; 9. Zarządzanie działalnością inwestycyjną zakładu ubezpieczeń; 10. Marketing ubezpieczeniowy i komunikacja marketingowa; 11. Zarządzanie ubezpieczeniowymi grupami kapitałowymi; 12. Zarządzanie informacją w zakładzie ubezpieczeń; 13. Zarządzanie restrukturyzacją w zakładzie ubezpieczeń.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek usług ubezpieczeniowych. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2004. - 372 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7241-380-0
R.I Istota ryzyka i ubezpieczeń; 2. Wybrane zagadnienia rynku ubezpieczeniowego, 3. Umowa ubezpieczenia jako podstawa stosunku ubezpieczenia, 4. Organizacja nadzoru ubezpieczeniowego, 5. Analiza rynku ubezpieczeń w Polsce, 6. Produkty rynku ubezpieczeniowego, 7. Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń, 8. Marketing w działalności firmy ubezpieczeniowej, 9. Konkurencja w usługach ubezpieczeniowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-266-8
Istota i znaczenie ryzyka w ubezpieczeniach; Modele ryzyka; Metody oceny ryzyka ubezpieczeniowego; Relacje porządkujące ryzyko ubezpieczeniowe; Ryzyko ubezpieczyciela; Reasekuracja jako jeden ze sposobów zmniejszania ryzyka ubezpieczyciela.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ryzyko zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń na życie / Marta Borda. - Bydgoszcz, Wrocław : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2006. - 252, [1] s. ; tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-60186-14-6
1. Istota i znaczenie ryzyka w działalności ubezpieczeniowej 2. Specyfika zarządzania finansami zakładu ubezpieczeń na życie 3. Charakterystyka obszarów zarządzania finansami zakładu ubezpieczeń na życie 4. Ryzyko działalności techniczno-ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - metody oceny 5. Ryzyko związane z gospodarką finansową i działalnością lokacyjną - metody oceny 6. Ocena sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń na życie na rynku polskim - badania empiryczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2557-4
I. Rola i zadania ubezpieczeń obowiązkowych. II. Ubezpieczenie szkód o rozmiarach katastrofalnych. III. Ubezpieczenie kredytów, gwarancji i różnych ryzyk finansowych. IV. Zarządzanie finansami zakładów ubezpieczeń. V. Techniki kontroli, ratingu i wyceny zakładów ubezpieczeń.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7561-085-7
1. Przewidywalność, wartość i ryzyko. 2. Ubezpieczenie jako urządzenie finansowe. 3. Regulacje działalności ubezpieczeniowej; 4. Regulacja umowy ubezpieczenia; 5. Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe; 6. Zarządzanie ryzykami przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego; 7. Gospodarka finansowe przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego; 8. Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego; 9. Controlling i budżetowanie w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym; 10. Reasekuracja w działalności przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego; 11. Ubezpieczenia na rynku finansowym; 12. Globalizacja działalności ubezpieczeniowej; 13. Nadzór ubezpieczeniowy; 14. Systemy gwarancji realności ochrony ubezpieczeniowej; 15. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89073-33-1
Cz. I Wprowadzenie do ubezpieczeń finansowych: Podstawowe pojęcia związane z ubezpieczeniami finansowymi; Historia rozwoju ubezpieczeń finansowych; Podstawy prawne ubezpieczeń finansowych; Podstawowe zasady i cechy charakerystyczne ubezpieczeń finansowych; Rynek ubezpieczeń finansowych; Funkcje i zadania ubezpieczyciela w ubezpieczeniach finansowych. Cz. II Gwarancje ubezpieczeniowe: Relacja gwarantowana; Poszczególne rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych; Udzielanie i obsługa gwarancji ubezpieczeniowych. Cz. III Ubezpieczanie transakcji kredytowych: Podstawowe zasady ubezpieczenia transakcji kredytowych; Ubezpieczenie kredytu kupieckiego od ryzyka handlowego; Ubezpieczenia transakcji kredytowych od ryzyka niehandlowego; Ubezpieczanie innych transakcji kredytowych; Inne problemy ubezpieczenia transakcji kredytowych. Cz. IV Pozostałe aspekty ubezpieczeń finansowych: Rola pośrednika; Reasekuracja ubezpieczeń finansowych; Ubezpieczenia finansowe a Internet; Perspektywy rozwoju ubezpieczeń finansowych. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
Ubezpieczenia non-life / red. Ewa Wierzbicka. - Warszawa : CeDeWu, 2010. - 441, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-317-7
1. Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce; 2. Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń gospodarczych; 3. Ryzyko w zakładzie ubezpieczeń; 4. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych; 5. Reasekuracja- zarys ogólny; 6. Ubezpieczenia majątkowe dla podmiotów gospodarczych; 7. Ubezpieczenia od utraty zysku- rola, konstrukcja, specyfika; 8. Ubezpieczenia komunikacyjne, istota, grupy ryzyka; 9. Istota, konstrukcja i rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej; 10. Podstawy odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody; 11. Ubezpieczenia finansowe; 12. Ubezpieczenia pracownicze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej / pod red. Tadeusz Sangowski. - Bydgoszcz, Poznań : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2002. - 470 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-86605-90-1
Zagadnienia prawno-systemowe; Reforma polskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych w latach 1990-2001; Umowa ubezpieczenia; Kształtowanie treści prawnego stosunku ubezpieczenia; Umowa ubezpieczeniowa a umowa reasekuracji w orzecznictwie europejskiego Trybunału sprawiedliwości; Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej w prawie polskim; Dostosowanie polskiego prawa ubezpieczeniowego do prawa europejskie go (prawa wspólnotowego); Oznaczenie uposażonego w ubezpieczeniu na życie; Zagadnienia ekonomiczne; Polskie rynek ubezpieczeń - stan i kierunki rozwoju; Rynek ubezpieczeniowy a rynek finansowy - metody zarządzania ryzykiem; Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym; jakość usługi ubezpieczeniowej jako przesłanka zarządzaniem zakładem ubezpieczeń; proces sprzedaży ubezpieczeń; Ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym w świetle wymagań ustawy o pracowniczych programach emerytalnych; Wybrane zagadnienia rachunkowości w zakładzie ubezpieczeń w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości; Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu ubezpieczeń; Elementy teorii ruiny zakładu ubezpieczeń; Pierwszy elementarz ubezpieczeń gospodarczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesne Ubezpieczenia)
ISBN: 978-83-7561-052-9
1. Ryzyko w przedsiębiorstwie; 2. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie; 3. Ochrona ubezpieczeniowa przedsiębiorstwa; 4. Analiza techniczna ryzyka obiektów przemysłowych; 5. Wybrane zagadnienia zarządzania ryzykiem; 6. Wybór dostawcy ubezpieczeń; 7. Wartość dodana usługi brokreskiej; 8. Zakład ubezpieczeń typu captive; 9. Kontrakty ubezpieczeniowe; 10. Postępowanie w sprawie roszczeń ubezpieczeniowych; 11. Pożytki i ciężary zastosowania ubezpieczeń w przedsiębiorstwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesne Ubezpieczenia)
ISBN: 978-83-7561-062-8
1. Ubezpieczenie wycofania produktu w działalności zakładów produkcyjnych; 2. Ubezpieczenia zakładów przemysłowych dużego ryzyka; 3. Zarządzanie ryzykiem projektów; 4. Ubezpieczenia dla banków; 5. Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa handlowego; 6. Ubezpieczenia zakładów usług medycznych; 7. Ubezpieczenia przedsiębiorstw/ gospodarstw rolnych; 8. Ubezpieczenia jednostek samorządu terytorialnego; 9. Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem organizacji niezarobkowych; 10. Ubezpieczenia armatorów morskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Ubezpieczenia: rynek i ryzyko / red. Wanda Ronka-Chmielowiec. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 355,[1] s. : rys., wykresy, wzory ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1369-7
R.1 Rys historyczny ubezpieczeń: Uwagi wstępne; Rozwój ubezpieczeń w świecie; Rozwój ubezpieczeń w Polsce. R.2 Istota i rola ubezpieczeń: Definicja ubezpieczenia Podstawowe ch-ki ubezpieczenia; Rodzaje ubezpieczeń; Rola ubezpieczeń. R.3 Analiza kontraktu ubezpieczeniowego: Umowa ubezpieczenia i jej elementy; Ch-ka umów ubezpieczeń majątkowych; Ch-ka umów ubezpieczeń na życie. R.4 Rynek ubezpieczeń: Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce; System ubezpieczeń w Polsce Pośrednictwo ubezpieczeniowe; Fundusze emerytalne. R.5 Ryzyko jako przedmiot ubezpieczenia: Znaczenie i istota ryzyka w ubezpieczeniach; Przegląd definicji i kategorii ryzyka; Ryzyko ubezpieczeniowe a ryzyko ubezpieczyciela; Proces zarządzania ryzykiem w podmiotach gospodarczych a ubezpieczenie; Ryzyko w ubezpieczeniach na życie. R.6 Modele aktuarialne ryzyka ubezpieczeniowego: Wprowadzenie; Zmiany losowe wykorzystywane do opisy ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach majątkowych; Model indywidualnego ryzyka; Model kolektywnego ryzyka; Modele ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie R.7 Metody oceny ryzyka ubezpieczeniowego: Znaczenie oceny i pomiaru ryzyka ubezpieczeniowego; Statystyczne metody oceny i pomiaru ryzyka ubezpieczeniowego; Metody pomiaru ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach majątkowych; Ocena ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie. R.8 Metody kalkulacji składki ubezpieczeniowej: Wskaźniki techniczno-ubezpieczeniowe; Składka ubezpieczeniowa; Metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach majątkowych; Kalkulacja składki w ubezpieczeniach na życie; Ustalanie świadczeń i odszkodowań. R.9 Zasady zarządzania finansami ubezpieczycieli. R.10 Bezpieczeństwo finansowe ubezpieczycieli: Wymagania ustawowe; Kapitały i rezerwy; Równowaga finansowa w portfelach i jej pomiar. R.11 Inwestycje finansowe ubezpieczycieli: Inwestycje finansowe- wprowadzenie; Najważniejsze instrumenty rynku pieniężnego i rynku kapitałowego; Rynek pieniężny i kapitałowy w Polsce; Działalność inwestycyjna ubezpieczycieli - wprowadzenie; Pomiar ryzyka inwestycji finansowych; Klasyczne metody zarządzania ryzykiem inwestycji finansowych. R.12 Instrumenty pochodne w ubezpieczeniach: Instrumenty pochodne- opis podstawowych instrumentów; Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczyciela. R.13 Reasekuracja: Wprowadzenie; Typy reasekuracji. R.14 Ocena działalność zakładu ubezpieczeń: Ocena kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń; Rating ubezpieczeniowy. R.15 Perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-648-2
1. Podstawowe pojęcia, 2. Władanie nieruchomością, 3. Ryzyko i odpowiedzialność, 4. Szkoda i jej naprawianie, 5. Umowa ubezpieczenia, 6. Ubezpieczenie mienia, 7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej, 8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, 9. Ubezpieczenie finansowe i kontraktowe związane z nieruchomością, 10. Likwidacja szkód, 11. Przestępstwa ubezpieczeniowe w sektorze nieruchomości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-97-8
Cz. I Podstawy teoretyczne ubezpieczenia społecznego; 1. Modele polityki społecznej, 2. Model antycypacyjny polityki społecznej, 3. Zarządzanie ryzykiem społecznym - rozważania teoretyczne, 4. Schemat ideowy metody ubezpieczenia, 5. Identyfikacja społecznych aspektów zastosowania metody ubezpieczenia. Cz. II Refleksje teoretyczne nad praktyką ubezpieczenia społecznego: 6. Reformowania systemu zabezpieczenia społecznego, 7. O zatrudnieniu i ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia, 8. O zdrowiu i ubezpieczeniu chorobowym, 9. O "systemie ubezpieczeń społecznych", 10. O ubezpieczeniowej konstrukcji zabezpieczenia emerytalnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-49-8
R.I Specyfika działalności ubezpieczeniowej i podstawowe zasady zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń, R.II Wymagania ustawowe dla gospodarki finansowej zakładu ubezpieczeń, R.III Sprawozdawczość finansowa w zakładach ubezpieczeń, R.IV Zarządzanie finansami związane z działalnością techniczno-ubezpieczeniową i reasekuracyjną, R.V Ryzyko zarządzania działalnością inwestycyjną zakładów ubezpieczeń, R.VI Metody oceny i analizy finansowej zakładów ubezpieczeń, R.VII Controlling finansowy w zakładach ubezpieczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again