Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(7)
Author
Ostrowska Elżbieta
(2)
Brzozowska Krystyna
(1)
Felis Paweł
(1)
Janasz Krzysztof
(1)
Janasz Władysław
(1)
Korbus Bartosz Piotr
(1)
Michalak Aneta
(1)
Strawiński Mariusz
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Wiśniewska Joanna
(1)
Zachorowska Alfreda
(1)
Łuniewska Małgorzata
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Ryzyko inwestycyjne
(8)
Inwestycje
(5)
Kapitał
(3)
Papiery wartościowe
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Budżety terenowe
(2)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Sektor prywatny
(2)
Banki inwestycyjne
(1)
Finanse
(1)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Inwestycje rzeczowe
(1)
Rachunek ekonomiczny
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Spółki
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie portfelem
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Środki trwałe
(1)
10 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-2081565-7
1. Bankowość w warunkach integracji i globalizacji rynków kapitałowych i pieniężnych, 2. Nadrzędne determinanty działalności banków na rynkach kapitałowych, 3. Banki jako pośrednicy i gwaranci emisji papierów wartościowych, 4. Banki - emitenci papierów wartościowych jako kapitałobiorcy, 5. Banki-inwestorzy na rynku papierów wartościowych jako kapitałodawcy, 6. Ryzyko działalności banków na rynkach kapitałowych, 7. Wybrane metody analizy działalności banków na rynkach papierów wartościowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15126-3
1. Inwestycje przedsiębiorstw - główne problemy, 2. Wielofazowość procesu inwestycyjnego i problem koncentracji, 3. Założenia, przesłanki, techniki modelowej dywersyfikacji źródeł finansowania inwestycji, 4. Kapitały dominujące w finansowaniu inwestycji, 5. Kapitały uzupełniające w finansowaniu inwestycji, 6. Wybrane modele finansowania inwestycji, 7. Przykładzy finansowania inwestycji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87444-12-X
1. Inwestycje- podstawy teoretyczne; 2. Zmiana wartości pieniądza w czasie; 3. Finansowanie projektów inwestycyjnych; 4. Szacowanie przypływów pieniężnych inwestycji; 5. Stopa dyskontowa i metody jej wyznaczania; 6. Metody stosowane w ocenie projektów inwestycyjnych; 7. Techniki uwzględniania ryzyka w ocenie projektów inwestycyjnych; 8. Zakres fesibility study według metodologii UNIDO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14646-7
1. Charakterystyka metod wielowymiarowej analizy porównawczej 2. Rynek kapitałowy w Polsce 3. Klasyfikowanie i grupowanie spółek 4. Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie inwestowania w akcje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-657-4
Część I: Realizacja zadań publicznych we współpracy z sektorem prywatnym. 1. Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument realizacji polityki podmiotów publicznych. 2. Uwarunkowania rozwoju koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego. 3. Definicja partnerstwa publiczno-prywatnego - w sensie szerokim. 4. Warianty pracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 5. Rodzaje partnerstwa publiczno-prywatnego według praktyki kanadyjskiej. 6. Partnerstwo publiczno-prywatne a jakość administracji. 7. Stosunki własnościowe w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego. 8. Nieporozumienia w wokół partnerstwa publiczno-prywatnego. Część II: Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce administracyjnej państw obcych. 9. Realizacja przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 10. Wdrażanie partnerstwa publiczno-prywatnego. 11. Podjęcie decyzji o realizacji konkretnego przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 12. Warianty partnerstwa publiczno-prywatnego. 13. Implementacja planu realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie poszczególnych projektów. 14. Wybór odpowiedniej procedury przetargowej i kryteriów oceny. 15. Przygotowanie planu wdrożenia przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 16. Wybór najlepszego partnera prywatnego. 17. Negocjacje postanowień kontraktu ustanawiającego partnerstwo publiczno-prywatne. 18. Podział ryzyka. 19. Realizacja umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Część III: Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce. 20. Instytucjonalizacja partnerstwa publiczno-prywatnego. 21. Procedura nawiązywania współpracy z sektorem prywatnym - zadania administracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-24-8
1. Historyczna ewolucja finansowania inwestycji publicznych. 2. Partnerstwo publiczno-prywatne. 3. Strony uczestniczące w projektach partnerstwa publiczno - prywatnego. 4. Specyfika publicznych inwestycji infrastrukturalnych. Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym. 6. Uwarunkowania polityczne i społeczne rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. 7. Uwarunkowania prawne rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. 8. Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. 9. Zabezpieczenia projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. 10. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego. 11. Partnerstwo publiczno-prywatne w regulacjach Unii Europejskiej. 12. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 13. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. 14. Przykłady zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1639-4
1. Instrumenty rynku kapitałowego. 2. Funkcjonowanie rynku kapitałowego i jego otoczenie. 3. Uczestnicy rynku kapitałowego. 4. Globalizacja i integracja rynków kapitałowych. 5. Ryzyko inwestowania na rynkach kapitałowych. 6. Analiza fundamentalna jako metoda oceny papierów wartościowych. 7. Analiza techniczna papierów wartościowych. 8. Indeksy giełdowe oraz strategie inwestowania na rynkach kapitałowych. 9. Kryteria oceny atrakcyjności papierów wartościowych stosowane w analizie portfelowej. 10. Konstrukcja i zarządzanie portfelem papierów wartościowych. 11. Portfele inwestycyjne w teorii rynków kapitałowych. 12. Rozwój klasycznej teorii portfela papierów wartościowych. 13. Metody pomiaru efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1626-2
1. Inwestycje w rozwoju gospodarczym. 2. Pojęcie i miary ryzyka inwestycyjnego. 3. Ryzyko a chłonność inwestycyjna gospodarki. 4. Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem inwestycyjnym w przedsiębiorstwie. 5. Ryzyko a finansowe determinanty procesów inwestycyjnych. 6. Ryzyko inwestycyjne a struktura kapitału.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-703-6
1. Kapitał w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. 2. Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. 3. Rzeczowy majątek trwały i metody jego pomiaru.4. Procesy zużycia kapitału trwałego. 5. Amortyzacja a wartość rzeczowych inwestycji przedsiębiorstwa. 6. Ocena efektywności gospodarowania kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie. 7. Zapotrzebowanie na kapitał trwały w przedsiębiorstwie. 8. Strategie obsługi eksploatacyjnej wyposażenia produkcyjnego. 9. Strategie kapitałowe przedsiębiorstwa. 10. Ryzyko inwestycyjne w działalności przedsiębiorstwa. 11. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again