Form of Work
Książki
(21)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(20)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(20)
Author
Brigham Eugene F
(2)
Grzywacz Jacek
(2)
Houston Joel F
(2)
Kaczmarek Tadeusz T
(2)
Kokoszczyński Ryszard
(2)
Kubiak Jarosław
(2)
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Bielawska Aurelia
(1)
Czapiewski Leszek
(1)
Detyna Beata
(1)
Faulhaber Peter
(1)
Francik Kamila
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Gryko Józefa Monika
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Gąsiorkiewicz Lech
(1)
Idzikowski Lesław
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Kaczmarski Marek
(1)
Kluzek Marta
(1)
Kobis Paweł
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Krysiak Zbigniew
(1)
Kulhánek Lumír
(1)
Landwehr Norbert
(1)
Marcinkowska Monika
(1)
Michalski Grzegorz
(1)
Mizerka Jacek
(1)
Miąsek Dagmara
(1)
Miłaczewski Bohdan
(1)
Monkiewicz Jan
(1)
Najlepszy Eugeniusz
(1)
Nowaczyk Tomasz
(1)
Okońska Aleksandra
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Polâka Georgij Borisovič
(1)
Porvazník Ján
(1)
Pudło Mariusz
(1)
Pędziwiatr Ewelina
(1)
Sangowski Tadeusz
(1)
Shypulina Yuliia
(1)
Siedlecki Rafał
(1)
Sieradzan Piotr
(1)
Sobańska Katarzyna
(1)
Stolarska Agnieszka
(1)
Sulich Adam
(1)
Szkutnik Włodzimierz
(1)
Trojanowski Tomasz
(1)
Widera Wiktor
(1)
Zachorowska Alfreda
(1)
Ćwik Bogdan
(1)
Łukasik Gabriela
(1)
Żukowska Joanna
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(19)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(23)
English
(1)
Subject
Przedsiębiorstwo
(15)
Ryzyko finansowe
(14)
Rynek finansowy
(6)
Ryzyko
(5)
Zarządzanie ryzykiem
(5)
Finanse
(4)
Ryzyko gospodarcze
(4)
Inwestycje
(3)
Kapitał
(3)
Zarządzanie
(3)
Akcje (ekon.)
(2)
Banki
(2)
Decyzje
(2)
Finanse międzynarodowe
(2)
Informacja gospodarcza
(2)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Otoczenie firmy
(2)
Przestępstwo komputerowe
(2)
Ryzyko inwestycyjne
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Venture capital
(2)
BPMS (informat.)
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bezpzieczeństwo informacyjne
(1)
Dywidenda
(1)
Factoring
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Inwestycje -- finanse
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Menedżerowie
(1)
Nieruchomości
(1)
Obligacje
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Oceny pracowników
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Podatek
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie -- finanse
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie -- podręcznik
(1)
Przedsiębiorstwo prywatne -- finanse
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Płaca minimalna
(1)
Płynność finansowa
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
Ryzyko kursowe
(1)
Ryzyko stopy procentowej
(1)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(1)
Ryzyko upadłości
(1)
Równowaga ekonomiczna
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szczupłe zarządzanie
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Upadłość
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zdolności
(1)
Zysk
(1)
Środki obrotowe
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Katowice
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
24 results Filter
Book
In basket
Finanse zagraniczne MSP : wybrane problemy / Aurelia Bielawska. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 195, [1] s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-14755-6
1. Charakterystyka finansów zagranicznych małych i średnich przedsiębiorstw. 2. Kontrakty handlowe w obrocie gospodarczym z zagranicą. 3. Rozliczenie transakcji w obrocie gospodarczym. 4. Finansowanie obrotu gospodarczego z zagranicą. 5. Ryzyko finansowe transdakcji zagranicznych i strategie jego zabezpieczenia. 6. Ryzyko kursu walut. 7. Ryzyko stóp procentowych. 8. Ryzyko kraju.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finansovyj menedâment : učebnik dlâ akademičeskogo bakalavriata / pod red. G. B. Polâka. - 4-e izd., pererab. i dop. - Moskva : Izdatel’stvo Ûrajt , 2017. - 455, [3] s. : rys., tab. ; 21 cm.
(Avtorskij učebnik)
ISBN: 978-5-9916-4161-6
Zawiera: Глава 1. Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности предприятий. Глава 2. Теоретические и организационные основы финансового менеджмента. Глава 3. Финансовые ресурсы и капитал. Глава 4. Управление основным капиталом. Глава 5. Управление оборотными средствами предприятия. Глава 6. Управление денежными потоками организации. Глава 7. Управление финансовыми рисками. Глава 8. Фактор времени в финансовых операциях. Глава 9. Управление реальными инвестициями. Глава 10. Оценка стоимости и доходности ценных. Глава 11. Управление инвестиционным портфелем предприятия. Глава 12. Финансовое планирование на предприятии. Глава 13. Математические методы и модели анализа и прогнозирования экономических показателей. Глава 14. Финансовый анализ в организации. Глава 15. Антикризисное управление в организации. Глоссарий. Литература.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ubezpieczenia)
ISBN: 83-88840-74-6
Cz. I Polskie ubezpieczenia w Unii Europejskiej; 1. Finanse ubezpieczeń w nowym prawie ubezpieczeniowym, 2. Rynek finansowy Unii Europejskiej, 3. Swoboda świadczenia usług w świetle nowego prawa ubezpieczeniowego, 4. Ryzyko działalności ubezpieczeniowej. Cz. II Zarządzanie aktywami zakładu ubezpieczeniowego; 1. Koncepcje pomiaru ryzyka zakładu ubezpieczeń, 2. Wypłacalność jako determinanta zarządzania aktywami, 3. Czynniki makroekonomiczne wpływające na działalność lokacyjną, 4. Prudent man rule a ilościowe limity inwestycyjne, 6. Przychody i koszty działalności lokacyjnej w dziale II. Cz. III Zarządzanie pasywami zakładu ubezpieczeń; 1. Czynniki kształtujące poziom i koszty kapitału, 2. Struktura kapitałowa w zakładach ubezpieczeń na życie, 3. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w dziale II. Cz. IV Zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń; 1. Kształtowanie wartości zakładu ubezpieczeń, 2. Zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń, 3. Plan kont jako narzędzie prezentacji i interpretacji informacji finansowych, 4. Operacyjny Controlling finansowy działu II, 5. Ocena sytuacji finansowej wykonawcy zamówienia publicznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Menedżera)
ISBN: 978083-7483-235-9
1. Analiza przedsiębiorstwa w burzliwym otoczeniu, 2. Wartość przedsiębiorstwa, 3. Cykl życia przedsiębiorstwa, 4. Uwagi metodologiczne modelowania cyklu życia firmy, 5. Finansowe modele wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87251-77-1
1. Private equity - zagadnienia wstępne, 2. proces inwestycyjny private equity, 3. Polityka funduszy private equity, 5. Uwarunkowania prawne działalności funduszy private equity, 5. Rynek funduszy private equity, 6. Przykłady inwestycji funduszy private equity
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-308-7
1. Plan finansowy jako narzędzie zarządzania, 2. Planowanie działalności bieżącej, 3. Planowanie inwestycji, 4. Ocena ryzyka w planie finansowym, 5. Planowanie podatkowe,
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1549-5
Cz.I Podstawy zarządzania finansami: 1. Przegląd zarządzania finansami, 2. Sprawozdania finansowe, przepływy pieniężne i podatki, 3. Analiza sprawozdań finansowych, 4. Otoczenie finansowe: rynki, instytucje i stopy procentowe. Cz.II Podstawowe pojęcia zarządzania finansami: 5. Ryzyko i stopa zwrotu, 6.Wartość pieniądza w czasie. Cz.III Aktywa finansowe: 7. Obligacje i ich wycena, 8. Akcje i ich wycena
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1550-9
Cz.III Strategiczne długoterminowe decyzje inwestycyjne: preliminowanie wydatków inwestycyjnych: 7. Koszt kapitału, 8. Podstawy preliminowania wydatków inwestycyjnych, 9. Szacowanie przepływów środków pieniężnych i inne zagadnienia preliminowania wydatków inwestycyjnych, 10. Analiza ryzyka i optymalny preliminarz inwestycyjny. CZ. IV Strategiczne długoterminowe decyzje finansowe: 11. Struktura kapitału i dźwignia, 12. Polityka dywidend, 13. Akcje zwykłe i bankowość inwestycyjna, 15. Dług długoterminowy, 16. Finansowanie hybrydowe: akcje uprzywilejowane, leasing i opcje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-41-8
1. Ład korporacyjny a polityka informacyjna spółki, 2. Ewolucja rocznego raportu spółki, 3. Sprawozdanie z działalności spółki, 4. Raport na temat ryzyka, 5. Raport finansowy, 6. Kapitał intelektualny, 7. Wiarygodność rocznego raportu spółki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1626-2
1. Inwestycje w rozwoju gospodarczym. 2. Pojęcie i miary ryzyka inwestycyjnego. 3. Ryzyko a chłonność inwestycyjna gospodarki. 4. Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem inwestycyjnym w przedsiębiorstwie. 5. Ryzyko a finansowe determinanty procesów inwestycyjnych. 6. Ryzyko inwestycyjne a struktura kapitału.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ; nr 18/2008)
1. Podejście bayerowskie w prognozowaniu struktur; 2. Narodowy rachunek zdrowia. Analiza stanu obecnego i najnowsze Trandy w zakresie metodologii; 3. Ryzyko na wschodzących rynkach nieruchomości; 4. Zastosowanie współczynnika Giniego do porównania rynków kapitałowych; 5. Wpływ rozwoju gospodarczego i budownictwa mieszkalnego na procesy demograficzne; 6. Migracje pracowników- szansa czy zagrożenie?; 7. Problem hazardu moralnego na rynku ubezpieczeń; 8. Zróżnicowanie Dochodu Narodowego Brutto na mieszkańca wśród państw członkowskich Unii Europejskiej; 9. Możliwości wykorzystania modeli klasy ARCH/GARCH w analizie zmienności instrumentów kapitałowych; 10. Wybrany model strukturalny i sterowanie optymalne w prognozowaniu wskaźnika inflacji; 11. Modelowanie terminowej struktury stóp procesowych- propozycja zastosowania algorytmu genetycznego; 12. Zastosowanie podstawowych modeli zmienności w kwantyfikacji Value-at-Risk na przykładzie wybranego kursu waluty; 13. Model prognozowania reasekurowanej wartości ryzyka w układzie zależnego procesu szkód; 14. Modelowanie reasekuracji technicznej w aspekci4e kondycji ekonomicznej zakładów ubezpieczeniowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-483-6
1. Filozofia ryzyka - nowe tendencje, 2. Pojęcie, taksonomia i semantyka zdywersyfikowanego ryzyka, 3. Generalne zasady interdyscyplinarnego zarządzania ryzykiem, 4. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, 5. Rola informacji w zarządzaniu gospodarką. Społeczeństwo informacyjne, 6. Ryzyko oraz przestępczość komputerowa, 7. Źródła informacji ekonomicznych oraz danych o wiarygodności finansowej partnerów biznesowych, 8. Metody i kryteria oceny wiarygodności finansowej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych - stosowane przez agencje ratingowe, 9. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym, 10. Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-624-3
1. Filozofia ryzyka - nowe tendencje, 2. Pojęcie, taksonomia i semantyka zdywersyfikowanego ryzyka, 3. Generalne zasady interdyscyplinarnego zarządzania ryzykiem, 4. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, 5.Rola informacji w zarządzaniu gospodarką. Społeczeństwo informacyjne,6. Ryzyko oraz przestępczość komputerowa, 7. Źródła informacji ekonomicznych oraz danych o wiarygodności finansowej partnerów biznesowych, 8. Metody i kryteria oceny wiarygodności finansowej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych - stosowane przez agencje ratingowe, 9. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym, 10. Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa. 11. Nowe obszary ryzyka w globalnej gospodarce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-94-9
1. Ryzyko kredytowe - istota, nośniki i cele pomiaru. 2. Pomiar i modelowanie ryzyka kredytowego. 3. Pomiar ryzyka kredytowego oparty na rozkładzie wartości przedsiębiorstwa. 4. Analiza ryzyka w modelu opcyjnym w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7426-567-6
1. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych w trakcie realizacji strategii finansowych: Przyrostowe wolne przepływy pieniężne; Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych. 2. Struktura i koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo: Koszty kapitału; Docelowa struktura kapitału finansującego przedsiębiorstwo; Optymalna strategia finansowa wyznaczana przez budżet inwestycyjny. 3. Kryteria oceny strategii finansowych przedsiębiorstwa: Okres zwrotu; Wartość zaktualizowana netto; Wewnętrzna stopa zwrotu. 4. Analiza ryzyka w strategiach finansowych: Ryzyko a wartość przedsiębiorstwa; Metody pośrednio uwzględniające ryzyko; Narzędzia polityki wspólnotowej jako czynnik zmniejszający ryzyko na przykładzie funduszy podobnych do JEREMIE
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7246-342-5
1. Strategie przedsiębiorstwa a ryzyko, 2. Podstawy wyboru strategii finansowej przedsiębiorstwa w sytuacjach ryzykownych, 3. Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec ryzyka operacyjnego, 4. Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec ryzyka struktury kapitału, 5. Strategie działania przedsiębiorstwa wobec ryzyka na rynku kapitałowym, 6. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w sytuacjach ryzykownych związanych ze zmianą stopy procentowej i kursu walutowego, 7. System informacji jako narzędzie identyfikacji i ograniczania ryzyka w przedsiębiorstwie, 8. Ochrona ubezpieczeniowa w strategiach finansowych przedsiębiorstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-99-1
1. Podstawy, symptomy i przeszkody Turnaround, 2. Zespół Turnaround, 3. Zarządzanie płynnością, 4. Moratorium, 5. Poszukiwania dźwigni Turnaround - od analizy do koncepcji, 6. W handlu szczęście - w zakupach wygrana, 7. Turnaround w sprzedaży, 8. Kształtowanie produktu, 9. Przez controlling produkcji do efektywnej produkcji, 10. Turnaround a kadry - między zwolennikami indywidualnymi a grupowymi, 11. Komunikacja w Turnaround, 12. Mergers & Acquisitions w Turnaround, 13. Wczesne ostrzeganie - zarządzanie ryzykiem i możliwościami w Turnaround, 14. Skuteczny Turnaround, 15. Sytuacja po Turnaround
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-145-5
R.I Koncepcja venture capital a funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw: 1. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), 2. Rodzaje źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, 3. Venture capital - istota zjawiska. R.II analiza warunków podejmowania współpracy z funduszem venture capital przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce: 1. Decyzja o podjęciu współpracy, 2. Analiza polityki inwestycyjnej funduszy PE/VC, 3. Wstępny etap procesu decyzyjnego. R.III Rola czynników zewnętrznych w tworzeniu oraz rozwoju środowiska sprzyjającego współpracy podmiotów rynku PE/VC oraz małych i średnich przedsiębiorstwa w Polsce: 1. Warunki stymulujące i hamujące rozwój środowiska venture capital/private eqiuty, 2. Bariery rozwoju rynku private equity/venture capital w Polsce, 3. Ocena atrakcyjności Polski dla rozwoju rynku PE/VC. R.IV Perspektywy rozwoju rynku PE/VC w Polsce oraz jego potencjalne konsekwencje dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw: 1. Bieżące trendy na rynku PE/VC w Polsce i w Europie Zachodniej, 2. Konsekwencje inwestycji typu venture capital dla przedsiębiorstw, 3. Ocena perspektyw rozwoju rynku private equity/venture capital w Polsce w świetle przystąpienia do Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1393-X
R.1 Transfery funduszy w przedsiębiorstwie międzynarodowym; R.2 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a strategia firmy; R.3 Ocena finansowa bezpośrednich inwestycji międzynarodowych; R.4 Koszt kapitału w projektach inwestycji międzynarodowych; R.5 Ryzyko polityczne a inwestycje międzynarodowe; R.6 Strategia finansowania międzynarodowego w długim okresie; R.7 Międzynarodowe rynki finansowe jako źródło finansowania długookresowego; R.8 Międzynarodowy rynek transakcji swapowych; R.9 Opodatkowanie dochodów z operacji zagranicznych; R.10 Raje podatkowe a działalność firm zagranicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-232-7
1. Akceptowany poziom ryzyka finansowego, 2. Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursu walutowego, 3. Zarządzanie wolnymi środkami z przedsiębiorstwie a finanse behawioralne, 4. Cash pooling w efektywnym zarządzaniu gotówką przez przedsiębiorstwo, 5. Problem efektywnej sprzedaży na kredyt, 6. Faktoring metodą wspierania sprzedaży kredytowej, 7. Koszt kredytu dla przedsiębiorstwa, 8. Tarcza podatkowa w kalkulacji kosztu kapitału obcego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again