Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(7)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(7)
Author
Ronka-Chmielowiec Wanda
(3)
Jajuga Krzysztof
(2)
Capiga Mirosława
(1)
Handschke Jerzy
(1)
Kozioł Waldemar
(1)
Monkiewicz Jan
(1)
Ogrodnik Helena
(1)
Smith Michael L
(1)
Stopczyński Andrzej
(1)
Williams C. Arthur Jr
(1)
Wojtasiak-Terech Agnieszka
(1)
Young Peter C
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Rynek ubezpieczeniowy
(4)
Banki
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Ryzyko
(3)
Ubezpieczenia
(3)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(1)
Cło
(1)
Dokumenty
(1)
Handel
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Licencje (umowy)
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Reasekuracja
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Ryzyko handlowe
(1)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Ubezpieczenia majątkowe
(1)
Ubezpieczenia osobowe
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Umowa
(1)
Zakłady ubezpieczeniowe
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-81-4
1.Formy handlu zagranicznego, 2.Pośrednicy w handlu zagranicznym, 3.Zwyczaje i formuły najczęściej stosowane w handlu zagranciznym, 4.Dokumenty stosowane w obrocie towarowym z zagranicą, 5.Formy rozliczeń i techniki finansowania handlu zagranicznego, 6.Finansowanie handlu zagranicznego, 7.Cło. Prawa celne i procedury celne, 8.Przygotowanie i realizacja tranbsakcji eksportowej i importowej, 9.Kontrakt w handlu zagranicznym, 10.Realizacja kontraktu eksportowego i importowego, 11.Ryzyko w handlu zagranicznym, 12.Ubezpieczenie w handlu zagranicznym, 13.Rozstrzyganie sporów w handlu międzyanrodowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-625-6
R.1 Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej, R.2 Probabilistyczne modele ryzyka ubezpieczeniowego, R.3 Modele ryzyka ubezpieczeniowego w portfelach, R.4 model procesu ryzyka w działalności ubezpieczeniowej, R.5 Zastosowanie teorii wiarygodności w modelowaniu ryzyka ubezpieczeniowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-909-0
1. ryzyko jako integralny czynnik życia gospodarczego, 2. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, 3. Ryzyko w działalności banku, 4. Ryzyko w działalności zakładu ubezpieczeń
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7561-085-7
1. Przewidywalność, wartość i ryzyko. 2. Ubezpieczenie jako urządzenie finansowe. 3. Regulacje działalności ubezpieczeniowej; 4. Regulacja umowy ubezpieczenia; 5. Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe; 6. Zarządzanie ryzykami przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego; 7. Gospodarka finansowe przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego; 8. Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego; 9. Controlling i budżetowanie w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym; 10. Reasekuracja w działalności przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego; 11. Ubezpieczenia na rynku finansowym; 12. Globalizacja działalności ubezpieczeniowej; 13. Nadzór ubezpieczeniowy; 14. Systemy gwarancji realności ochrony ubezpieczeniowej; 15. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
Ubezpieczenia: rynek i ryzyko / red. Wanda Ronka-Chmielowiec. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 355,[1] s. : rys., wykresy, wzory ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1369-7
R.1 Rys historyczny ubezpieczeń: Uwagi wstępne; Rozwój ubezpieczeń w świecie; Rozwój ubezpieczeń w Polsce. R.2 Istota i rola ubezpieczeń: Definicja ubezpieczenia Podstawowe ch-ki ubezpieczenia; Rodzaje ubezpieczeń; Rola ubezpieczeń. R.3 Analiza kontraktu ubezpieczeniowego: Umowa ubezpieczenia i jej elementy; Ch-ka umów ubezpieczeń majątkowych; Ch-ka umów ubezpieczeń na życie. R.4 Rynek ubezpieczeń: Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce; System ubezpieczeń w Polsce Pośrednictwo ubezpieczeniowe; Fundusze emerytalne. R.5 Ryzyko jako przedmiot ubezpieczenia: Znaczenie i istota ryzyka w ubezpieczeniach; Przegląd definicji i kategorii ryzyka; Ryzyko ubezpieczeniowe a ryzyko ubezpieczyciela; Proces zarządzania ryzykiem w podmiotach gospodarczych a ubezpieczenie; Ryzyko w ubezpieczeniach na życie. R.6 Modele aktuarialne ryzyka ubezpieczeniowego: Wprowadzenie; Zmiany losowe wykorzystywane do opisy ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach majątkowych; Model indywidualnego ryzyka; Model kolektywnego ryzyka; Modele ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie R.7 Metody oceny ryzyka ubezpieczeniowego: Znaczenie oceny i pomiaru ryzyka ubezpieczeniowego; Statystyczne metody oceny i pomiaru ryzyka ubezpieczeniowego; Metody pomiaru ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach majątkowych; Ocena ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie. R.8 Metody kalkulacji składki ubezpieczeniowej: Wskaźniki techniczno-ubezpieczeniowe; Składka ubezpieczeniowa; Metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach majątkowych; Kalkulacja składki w ubezpieczeniach na życie; Ustalanie świadczeń i odszkodowań. R.9 Zasady zarządzania finansami ubezpieczycieli. R.10 Bezpieczeństwo finansowe ubezpieczycieli: Wymagania ustawowe; Kapitały i rezerwy; Równowaga finansowa w portfelach i jej pomiar. R.11 Inwestycje finansowe ubezpieczycieli: Inwestycje finansowe- wprowadzenie; Najważniejsze instrumenty rynku pieniężnego i rynku kapitałowego; Rynek pieniężny i kapitałowy w Polsce; Działalność inwestycyjna ubezpieczycieli - wprowadzenie; Pomiar ryzyka inwestycji finansowych; Klasyczne metody zarządzania ryzykiem inwestycji finansowych. R.12 Instrumenty pochodne w ubezpieczeniach: Instrumenty pochodne- opis podstawowych instrumentów; Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczyciela. R.13 Reasekuracja: Wprowadzenie; Typy reasekuracji. R.14 Ocena działalność zakładu ubezpieczeń: Ocena kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń; Rating ubezpieczeniowy. R.15 Perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(FFF Finanse / Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN: 978-83-01-20054-1
Zawiera: Wstęp. Część I. Zagadnienia teoretyczne zarządzania ryzykiem. Rozdział 1. Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem - wprowadzenie: 1.1. Pojęcie ryzyka i zarządzania ryzykiem; 1.2. Rozwój dziedziny zarządzania ryzykiem; 1.3. Rodzaje ryzyka finansowego; 1.4. Proces zarządzania ryzykiem. Rozdział 2. Teoretyczne podstawy pomiaru ryzyka: 2.1. Miary ryzyka - wprowadzenie; 2.2. Miary ryzyka wynikające z rozkładu statystycznego zmiennej ryzyka; 2.3. Koncepcja miar wrażliwości; 2.4. Przypadek wielowymiarowy; 2.5. Funkcje kopuli w analizie rozkładu wielowymiarowego; 2.6. Pomiar ryzyka ekstremalnego; 2.7. Subiektywne ujęcie w analizie ryzyka i miary stosunku do ryzyka; 2.8. Kilka uwag praktycznych związanych z pomiarem ryzyka. Rozdział 3. Instrumenty pochodne: 3.1. Wprowadzenie; 3.2. Podstawowe rodzaje instrumentów pochodnych; 3.3. Wycena opcji; 3.4. Wycena kontraktów terminowych futures i forward; 3.5. Wycena kontraktu swap; 3.6. Kredytowe instrumenty pochodne - kontrakt CDS. Rozdział 4. Zarządzanie ryzykiem rynkowym: 4.1. Pomiar ryzyka rynkowego - wartość zagrożona i oczekiwany niedobór; 4.2. Pomiar ryzyka rynkowego - miary wrażliwości; 4.3. Strategie sterowania ryzykiem rynkowym - wprowadzenie; 4.4. Strategie sterowania ryzykiem cen akcji; 4.5. Strategie sterowania ryzykiem cen akcji; 4.6. Strategie sterowania ryzykiem kursu walutowego. Rozdział 5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym: 5.1. Pomiar ryzyka kredytowego - wprowadzenie; 5.2. Ryzyko portfela kredytowego; 5.3. Modele ryzyka kredytowego - ogólna systematyzacja; 5.4. Modele strukturalne ryzyka kredytowego; 5.5. Modele empiryczne ryzyka kredytowego; 5.6. Modele zredukowane ryzyka kredytowego; 5.7. Sterowanie ryzykiem kredytowym - kredytowe instrumenty pochodne. Część II. Zarządzanie ryzykiem w organizacji. Rozdział 6. Zarządzanie ryzykiem w banku: 6.1. Ryzyko w działalności banku; 6.2. Techniki oceny ryzyka; 6.3. Ryzyko operacyjne; 6.4. Ryzyko płynności; 6.5. Stress testy i ocena ryzyka „ekstremalnego”; 6.6. Proces FTP w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem płynności; 6.7. Proces zarządzania ryzykiem w banku; 6.8. Nadzorcza ocena ryzyka; 6.9. Ryzyko systemowe. Rozdział 7. Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń: 7.1. Rodzaje i czynniki ryzyka w zakładzie ubezpieczeń; 7.2. Pomiar i modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego; 7.3. Pomiar ryzyka zakładu ubezpieczeń; 7.4. Sterowanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń; 7.5. Regulacje ustawowe polskiego i europejskiego rynku ubezpieczeniowego dotyczące monitorowania wypłacalności zakładu ubezpieczeń. Rozdział 8. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie: 8.1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie; 8.2. Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa; 8.3. Sterowanie ryzykiem przedsiębiorstwa; 8.4. Potencjał wzrostu - opcje realne; 8.5. Ryzyko modelu. Rozdział 9. Zarządzanie ryzykiem w jednostce sektora publicznego: 9.1. Zarządzanie finansami w jednostkach sektora publicznego; 9.2. Rodzaje ryzyka w sektorze publicznym; 9.3. Pomiar ryzyka w jednostkach sektora publicznego; 9.4. Sterowanie ryzykiem; 9.5. Regulacje i dobre praktyki. Rozdział 10. Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie domowym: 10.1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie domowym; 10.2. Pomiar ryzyka gospodarstwa domowego; 10.3. Sterowanie ryzykiem w gospodarstwie domowym. Zakończenie. Pytania i zadania. Bibliografia. Indeks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie ryzykiem / red. nauk. Krzysztof Jajuga. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2007. - 389 s.; tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-15403-5
Część I Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem: 1. Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem - wprowadzenie, 2. Teoretyczne podstawy pomiaru ryzyka, 3. Instrumenty pochodne, 4. Zarządzanie ryzykiem rynkowym, 5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym, CZęść II Zarządzanie ryzykiem w banku: 6. Ryzyko w działalności bankowej, 7. Ryzyko kredytowe w banku, 8. Ryzyko operacyjne w banku. CZęść III Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń: 9. Rodzaje i czynniki ryzyka w zakładzie ubezpieczeń, 10. Proces zarządzania ryzykiem i pomiar ryzyka w zakładzie ubezpieczeń, 11. Regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń, 12. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w zakładzie ubezpieczeń, 13. Zarzadzanie ryzykiem kredytowym, rynkowym i operacyjnym w zakładzie ubezpieczeń. Częśc IV Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie: 14. Elementy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13791-6
Cz.1 Spojrzenie na ryzyko i zarządzanie ryzykiem: R.1 Wprowadzenie do analizy ryzyka i niepewności, R.2 Wstęp do zarządzania ryzykiem. Cz.2 Szacowanie ryzyka: R.3 Szacowanie ryzykaI Podstawowe kryteria oceny ryzy ka, R.4 Szacowanie ryzykaII Metody ilościowe w szacowa niu ryzyka, R.5 Majątkowe źródła potancjalnego ryzyka, R.6 Źródła potencjalnego ryzyka strat w zasobach ludz kich. Cz.3 Metody i techniki zarządzania ryzykiem: Dz.1 Przegląd środków i metod zarządzania ryzykiem: R.7 Kontrola ryzyka, R.8 Metody finansowania ryzykaI, R.9 Metody finansowania ryzykaII, Dz.2 Metody decyzyj ne:cele i analiza: R.10 Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem w organizacjach, R.11 Metody decyzyjne w za rządzaniu ryzykiem:organizacja i analiza danych.Cz.4 Instytucje ubezpieczeniowe i ubezpieczenia: R.12 Wpro wadzenie do sektora ubezpieczeniowego, R.13 Wycena ube zpieczeń, R.14 Przepisy ubezpieczeniowe i ocena finan sowa towarzystw ubezpieczeniowych, R.15 Prawne aspekty umów ubezpieczeniowych, R.16 Analiza umów ubezpiecze niowych:ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia od od powiedzialności cywilnej, R.17 Analiza umów ubezpiecze niowych:ubezpieczenia na zycie, R.18 Analiza umów ubez pieczeniowych:ubezpieczenia zdrowotne. Cz.5 Zagadnie nia z zakresu administracji w zarządzaniu ryzykiem : R.19 Przegląd zagadnień administracyjnych w procesie zarządzania ryzykiem, R.20 Umowy ubezpieczenia majątko wego i od odpowiedzialności cywilnej, R.21 Odszkodowa nia dla pracowników i bezpieczeństwo miejsca pracy, R.22 Plany świadczeń pracowniczych, R.23 Projektowanie planów świadczeń pracowniczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again